The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

wooden building

19 media by topicpage 1 of 1
Södra Långgatan 42, Hotell Witt, samma läge som idag.

Södra Långgatan 42, Hotell Witt, samma läge som idag.

Södra Långgatan 42, Hotell Witt, samma läge som idag.

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trønd...

Arbeidere ved den konverteren. Denne smelteovnen revolusjonerte smelteprosessen. Ved å tilføre smeltemassen store mengder oksygen, kunne denne ovnen produsere kopper fra skjærstein på 1 ½ time, mens det tok 1 ½... More

Folksamling framför träbyggnad. / Länsmuseet Gävleborg
Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Grupp av människor framför en träbyggnad. Eventuellt i Gävle.

Grupp av människor framför en träbyggnad. Eventuellt i Gävle.

Grupp av människor framför en träbyggnad. Eventuellt i Gävle.

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
En mann i samedrakt står ved en brønn og holder i tauet som bøtta henger i. Han står foran en liten bygning, muligens et matlager. Bak til høyre står en annen liten bygning. I forgrunnen står to sleder/kjelker.

En mann i samedrakt står ved en brønn og holder i tauet som bøtta heng...

En mann i samedrakt står ved en brønn og holder i tauet som bøtta henger i. Han står foran en liten bygning, muligens et matlager. Bak til høyre står en annen liten bygning. I forgrunnen står to sleder/kjelker.

Skoltekirken i Neiden. Kirken er en liten trebygning med kors på taket.

Skoltekirken i Neiden. Kirken er en liten trebygning med kors på taket...

Skoltekirken i Neiden. Kirken er en liten trebygning med kors på taket.

Portvakt poserar framför träbyggnad.

Portvakt poserar framför träbyggnad.

Portvakt poserar framför träbyggnad.

Iver Olsen - Glåmos kirke, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Glåmos kirke, Sør Trøndelag, Norge

Den 20. juli 1923 ble det «ved kongelig resolution meddelt tilladelse til at der ved Jensvold jernbanestation i Røros præstegjæld opføres et kapel.» Glåmos kirke stod ferdig i 1926, bygd etter tegning av arkite... More

Jordbrukskomiteen på Stortinget foretok en reise til Finnmark i 1935. Kleppe var med, og ga bildene sine fra denne turen til fylkesmann Gabrielsen etter krigen. Her har Kleppe fotografert "Saragammen" i Hammerfest. Bildet viser et hus som ligger nede ved strandlinjen. Helt nede ved vannet ligger noen naust og båter ligger dratt opp på land ved naustene. Huset har inngjerdet engmark. Kleppes tekst til bildet: "Saragammen - H.-Karasjok".

Jordbrukskomiteen på Stortinget foretok en reise til Finnmark i 1935. ...

Jordbrukskomiteen på Stortinget foretok en reise til Finnmark i 1935. Kleppe var med, og ga bildene sine fra denne turen til fylkesmann Gabrielsen etter krigen. Her har Kleppe fotografert "Saragammen" i Hammerf... More

"186b.) B.hj.Schanches Minne. 4a)" Står det på glassplaten. Endel av teksten er slitt bort. Dette var Finnemisjonens barnehjem "Hans Schanches Minne" i Tana, som brant ned i 1944. I Norsk Finnemisjons bok står følgende beskrevet: "Den vakreste eiendommen i Tanadalen er Marienlund. Den ligger flatt og fritt i den frodige dalbunnen noen kilometer fra elvemunningen. Den dansk-norske regjering hadde eiendommen til 1810. Da ble den solgt til kjøpmann og gjestgiver Johan Carstensen Garman Schanche (1778-1840), som var gift med Else Sophie Wahl (1794-1878). Sønnen Hans Eilert Schanche satt siden på eiendommen. Han var ugift, og hadde ved testamente bestemt at gården skulle bli barnehjem. Vi vet ikke hva som beveget ham til dette, men det var kanskje for å føre tradisjonene fra sitt eget barndomshjem videre. Hans foreldre hadde nemlig hatt 12 barn og 13 pleiebarn! Marienlund gård var opprinnelig på 1200 mål, men ifølge testatorens bestemmelse skulle 200 mål tilrettelegges en vordende landbruksskole hvis en sådan ble opprettet i Tana. Dette skjedde da Finnmarks landbruksskole ble opprettet på naboeiendommen. Etter Hans Schanches død ble eiendommen bestyrt av et legatstyre. Av midler som vesentlig var stillet til rådighet av Nasjonalforeningen mot tuberkulosen, ble det reist hovedbygning til barnehjemmet i midten av 1920-årene. Sommeren 1927 overtok Finnemisjonen barnehjemmet i Øst-Finnmark og i 1928 sto barnehjemmet ferdig. 17.juli samme år ble det innvidd av generalsekretær i Norsk Finnemisjon, Sigurd Berg. Bestyrerinne ved hjemmet var s. Erika Eriksen, fra 1928 til høsten 1935. Senere bestyrerinner var Marie Isdal, Kristine Skottedal, Karen Krogstad og Maria Askevoll (1942).  Gårsbruket ble drevet av Agronom Gunnar Brustad og senere Odd Solberg og Olav Kristiansen frem til høsten 1940. En stor hvitmalt trebygning med valmet tak med fjøs og uthus til høyre i bildet. Vi skimter et barn stående i døråpningen på fjøset. Foran huset vosker det bjørketrær og en flaggstang står rett foran huset. Det er sommer, vinduene i huset står åpne og sola skinner.

"186b.) B.hj.Schanches Minne. 4a)" Står det på glassplaten. Endel av t...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Nora elever 28 juli 1966

Nora elever 28 juli 1966

Nora elever 28 juli 1966

Bygge 10 maj 1966

Bygge 10 maj 1966

Bygge 10 maj 1966

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.