The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

wilhelm boeckmann

112 media by topicpage 1 of 2
DIG31678

DIG31678

Brukspatron Jöns Casselli. Ägare av Molnebo 1851-1859.

Porträtt av Carl Georg Gabriel Hagberg, kapten vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0005538.

Porträtt av Carl Georg Gabriel Hagberg, kapten vid Upplands regemente ...

Porträtt av Carl Georg Gabriel Hagberg, kapten vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0005538.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Magnus Alfred Grenander, auditör vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Magnus Alfred Grenander, auditör vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Jesper Ingewald Crusebjörn, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Jesper Ingewald Crusebjörn, officer vid Västmanlands regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals regemente I 16.Se även bild AMA.0007959.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Richard Wilhelm Timoleon Berg, officer vid Kronprinsens husarkår K 7.Se även bild AMA.0007119 och AMA.0021797.

Porträtt av Richard Wilhelm Timoleon Berg, officer vid Kronprinsens hu...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant v...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007888 och AMA.0008011.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Ernst Gustaf Axel von Post, officer vid Livregementets grenadjärkår.

Porträtt av Ernst Gustaf Axel von Post, officer vid Livregementets gre...

Porträtt av Ernst Gustaf Axel von Post, officer vid Livregementets grenadjärkår.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002007, AMA.0008120 och AMA.0008123.

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands...

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002007, AMA.0008120 och AMA.0008123.

Porträtt av Knut Axel Samuel Åkerhielm, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009335.

Porträtt av Knut Axel Samuel Åkerhielm, löjtnant vid Jönköpings regeme...

Porträtt av Knut Axel Samuel Åkerhielm, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009335.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av Conrad Christoffer Zetterstén, officer vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Conrad Christoffer Zetterstén, officer vid Dalregementet I...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av okänd löjtnant.

Porträtt av okänd löjtnant.

Porträtt av okänd löjtnant.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007186 och AMA.0007205.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, officer vid Andra livgrenadjärregeme...

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007186 och AMA.0007205.

Porträtt av Johan Ernst Ahlgrén, major vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Ernst Ahlgrén, major vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Otto Linderholm, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Otto Linderholm, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Axel Frölich, major vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Axel Frölich, major vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Svante Gustaf Silfverhielm, överstelöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Svante Gustaf Silfverhielm, överstelöjtnant vid Västgöta r...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Arvid Theodor Wester, kapten vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0009291 och AMA.0021975.

Porträtt av Arvid Theodor Wester, kapten vid Västgöta regemente I 6.Se...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Anatoleon Christer Settergren, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Anatoleon Christer Settergren, kapten vid Västgöta r...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Eric Gustaf Lilliehöök af Fårdala, överste vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Eric Gustaf Lilliehöök af Fårdala, överste vid Västgöta re...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av Erik Fredrik Wrangel, överstelöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Fredrik Wrangel, överstelöjtnant vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av greve Malcolm Walter Hamilton, major vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0006734.

Porträtt av greve Malcolm Walter Hamilton, major vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021880.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregemen...

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021880.

Porträtt av Haldan Adolf Herman Lindencrona, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Haldan Adolf Herman Lindencrona, underlöjtnant vid Skarabo...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Knut Victor Haeger, officer vid Fortifikationen.

Porträtt av Knut Victor Haeger, officer vid Fortifikationen.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021878.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregemen...

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021878.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, kapten vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007205 och AMA.0009442.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, kapten vid Andra livgardet I 2.Se äv...

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, kapten vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007205 och AMA.0009442.

Porträtt av okänd Kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd Kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd Kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av Oscar Eugéne Wierth, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009230.

Porträtt av Oscar Eugéne Wierth, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14....

Porträtt av Oscar Eugéne Wierth, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009230.

Porträtt av Jacob Baltzar Kallenberg, löjtnant vid Västgöta-Dals regemente I 16.

Porträtt av Jacob Baltzar Kallenberg, löjtnant vid Västgöta-Dals regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Wollrath Jacobsson. officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Carl Wollrath Jacobsson. officer vid Göta artilleriregemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Erland Jakob Hjärne, kapten vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Erland Jakob Hjärne, kapten vid Göta artilleriregemente A ...

Porträtt av Erland Jakob Hjärne, kapten vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant v...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Jesper Ingewald Crusebjörn, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Jesper Ingewald Crusebjörn, officer vid Västmanlands regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Richard Wilhelm Timoleon Berg, officer vid Kronprinsens husarkår K 7.Se även bild AMA.0007119 och AMA.0021797.

Porträtt av Richard Wilhelm Timoleon Berg, officer vid Kronprinsens hu...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007888 och AMA.0008011.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Magnus Alfred Grenander, auditör vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Magnus Alfred Grenander, auditör vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals regemente I 16.Se även bild AMA.0007959.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Georg Gabriel Hagberg, kapten vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0005538.

Porträtt av Carl Georg Gabriel Hagberg, kapten vid Upplands regemente ...

Porträtt av Carl Georg Gabriel Hagberg, kapten vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0005538.

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002007, AMA.0008120 och AMA.0008123.

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands...

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002007, AMA.0008120 och AMA.0008123.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av Knut Axel Samuel Åkerhielm, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009335.

Porträtt av Knut Axel Samuel Åkerhielm, löjtnant vid Jönköpings regeme...

Porträtt av Knut Axel Samuel Åkerhielm, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009335.

Porträtt av Ernst Gustaf Axel von Post, officer vid Livregementets grenadjärkår.

Porträtt av Ernst Gustaf Axel von Post, officer vid Livregementets gre...

Porträtt av Ernst Gustaf Axel von Post, officer vid Livregementets grenadjärkår.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007186 och AMA.0007205.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, officer vid Andra livgrenadjärregeme...

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007186 och AMA.0007205.

Porträtt av Conrad Christoffer Zetterstén, officer vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Conrad Christoffer Zetterstén, officer vid Dalregementet I...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av okänd löjtnant.

Porträtt av okänd löjtnant.

Porträtt av okänd löjtnant.

Porträtt av Arvid Theodor Wester, kapten vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0009291 och AMA.0021975.

Porträtt av Arvid Theodor Wester, kapten vid Västgöta regemente I 6.Se...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021880.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregemen...

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021880.

Porträtt av Johan Ernst Ahlgrén, major vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Ernst Ahlgrén, major vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Anatoleon Christer Settergren, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Anatoleon Christer Settergren, kapten vid Västgöta r...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Erik Fredrik Wrangel, överstelöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Fredrik Wrangel, överstelöjtnant vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Axel Frölich, major vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Axel Frölich, major vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Otto Linderholm, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Otto Linderholm, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Knut Victor Haeger, officer vid Fortifikationen.

Porträtt av Knut Victor Haeger, officer vid Fortifikationen.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av greve Malcolm Walter Hamilton, major vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0006734.

Porträtt av greve Malcolm Walter Hamilton, major vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Eric Gustaf Lilliehöök af Fårdala, överste vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Eric Gustaf Lilliehöök af Fårdala, överste vid Västgöta re...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021878.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregemen...

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021878.

Porträtt av Haldan Adolf Herman Lindencrona, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Haldan Adolf Herman Lindencrona, underlöjtnant vid Skarabo...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Svante Gustaf Silfverhielm, överstelöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Svante Gustaf Silfverhielm, överstelöjtnant vid Västgöta r...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, kapten vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007205 och AMA.0009442.

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, kapten vid Andra livgardet I 2.Se äv...

Porträtt av Ernst Fredrik Edholm, kapten vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007205 och AMA.0009442.

Porträtt av okänd Kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd Kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av okänd Kadett vid Krigsskolan Karlberg.

Porträtt av Jacob Baltzar Kallenberg, löjtnant vid Västgöta-Dals regemente I 16.

Porträtt av Jacob Baltzar Kallenberg, löjtnant vid Västgöta-Dals regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Oscar Eugéne Wierth, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009230.

Porträtt av Oscar Eugéne Wierth, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14....

Porträtt av Oscar Eugéne Wierth, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009230.

Porträtt av Carl Wollrath Jacobsson. officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Carl Wollrath Jacobsson. officer vid Göta artilleriregemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Erland Jakob Hjärne, kapten vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Erland Jakob Hjärne, kapten vid Göta artilleriregemente A ...

Porträtt av Erland Jakob Hjärne, kapten vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007888 och AMA.0008011.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Johan Magnus Alfred Grenander, auditör vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Magnus Alfred Grenander, auditör vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Richard Wilhelm Timoleon Berg, officer vid Kronprinsens husarkår K 7.Se även bild AMA.0007119 och AMA.0021797.

Porträtt av Richard Wilhelm Timoleon Berg, officer vid Kronprinsens hu...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant v...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Jesper Ingewald Crusebjörn, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Jesper Ingewald Crusebjörn, officer vid Västmanlands regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals regemente I 16.Se även bild AMA.0007959.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Conrad Christoffer Zetterstén, officer vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Conrad Christoffer Zetterstén, officer vid Dalregementet I...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021880.

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregemen...

Porträtt av Axel Gabriel Leijonhufvud, sedemera officer vid Livregementets dragoner K 2.Se även bild AMA.0007829, AMA.0007832, AMA.0007855, AMA.0007900, AMA.0021847 och AMA.0021880.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av Johan Axel Frölich, major vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Axel Frölich, major vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Knut Victor Haeger, officer vid Fortifikationen.

Porträtt av Knut Victor Haeger, officer vid Fortifikationen.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Previous

of 2

Next