The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

widow

1,790 media by topicpage 1 of 18
Cuthbert and Ecgfrith's widow from BL YT 26, f. 55v

Cuthbert and Ecgfrith's widow from BL YT 26, f. 55v

Miniature of Cuthbert and Ecgfrith's widow being shown the city walls and fountain, from Chapter 27 of Bede's prose Life of St Cuthbert. Image taken from f. 55v of Prose Life of Cuthbert; extracts from the Hist... More

Agrippina, widow of Germanicus from BL Royal 20 C V, f. 136v

Agrippina, widow of Germanicus from BL Royal 20 C V, f. 136v

Miniature of Agrippina, widow of Germanicus, refusing food. Image taken from f. 136v of Des cleres et nobles femmes, De claris mulieribus in an anonymous French translation (index De claris mulieribus, Le livre... More

Antonia, widow of Drusus from BL Royal 20 C V, f. 135v

Antonia, widow of Drusus from BL Royal 20 C V, f. 135v

Miniature of Antonia, widow of Drusus, refusing her suitors, and a musician with a harp. Image taken from f. 135v of Des cleres et nobles femmes, De claris mulieribus in an anonymous French translation (index D... More

Raising of the widow's son from BL Royal 20 B IV, f. 61v

Raising of the widow's son from BL Royal 20 B IV, f. 61v

Detail of a miniature of Christ raising the widow's son from the dead, at the beginning of the chapter 26. Image taken from f. 61v of Meditationes vitae Christi (Le Livre doré des meditations de la vie de nostr... More

Raising of the widow's son from BL Royal 20 B IV, f. 61v

Raising of the widow's son from BL Royal 20 B IV, f. 61v

Miniature of the raising of the widow's son, with a preliminary sketch in the lower margin, a partial border, and a foliate initial 'E'(n ce temps), at the beginning of the chapter 26. Image taken from f. 61v o... More

Justinian and a widow with a child from BL Royal 10 E III, f. 34

Justinian and a widow with a child from BL Royal 10 E III, f. 34

Detail of a miniature of the emperor Justinian and two lawyers, one of whom pointing at a women with a child illustrating the hereditary law, with a foliate initial 'I'(ntestatus), at the beginning of book 3 of... More

Widow from BL Royal 10 D VIII, f. 270

Widow from BL Royal 10 D VIII, f. 270

Detail of a miniature of a dying man with a woman at this bed, and the woman marring another man, illustrating a case of a widow who married a man with whom she had committed an adultery, with a foliate initial... More

Raising of the widow's son from BL Royal 15 D I, f. 277v

Raising of the widow's son from BL Royal 15 D I, f. 277v

Miniature of Christ raising the widow's son, with a partial border. Image taken from f. 277v of La Bible Historiale, part 4 (Bible Historiale of Edward IV). Written in French.

Raising of the widow's son from BL Royal 15 D I, f. 277v

Raising of the widow's son from BL Royal 15 D I, f. 277v

Detail of a miniature of Christ raising the widow's son. Image taken from f. 277v of La Bible Historiale, part 4 (Bible Historiale of Edward IV). Written in French.

Portrait of a Widow

Portrait of a Widow

Style of Corneille de Lyon (French, second quarter 16th century)

Elia en de zoon van de weduwe van Zarfath

Elia en de zoon van de weduwe van Zarfath

Fragment van een blad uit een Biblia Pauperum. Gedrukt van twee blokken. Weduwe van Zarfath en Elia die haar dode zoon opwekt. Omlijsting met twee profeten.

Portrait of L. F. Sezille, Widow of Beaucousin

Portrait of L. F. Sezille, Widow of Beaucousin

Anonymous, French, 18th century

Elias en de weduwe van Sarepta

Elias en de weduwe van Sarepta

Gezicht op een boerenerf. Links staat een groep geiten binnen een afrastering. Op de voorgrond praat een oude man (Elias) met een vrouw (de weduwe van Sarepta) terwijl zij met haar zoon hout sprokkelt. Drie was... More

Elia en de weduwe van Sarefat

Elia en de weduwe van Sarefat

Elia ontmoet de weduwe van Sarefat en haar zoon, die samen hout sprokkelen buiten de stadspoort. Op de achtergrond bidt Elia voor de jongen die gestorven is en weer tot leven wordt gewekt. Buiten bij de deur zi... More

Soetigheyt en ander vreught // Is hier voor de jonge jeught

Soetigheyt en ander vreught // Is hier voor de jonge jeught

Blad met 12 voorstellingen van emblemata. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 3.

Van alles staat hier bij malkaar, Wolf, Meer-Kat, en een Toovenaar

Van alles staat hier bij malkaar, Wolf, Meer-Kat, en een Toovenaar

Blad met 30 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van fabels. Onder elke afbeelding een onderschrift.

Kind'ren weest tog niet bevreest / als gy deese helden leest

Kind'ren weest tog niet bevreest / als gy deese helden leest

Blad met 16 voorstellingen van mannelijke helden, waaronder Atlas, Roelant en Julius Caesar.

De zee-monsters, letterpress print

De zee-monsters, letterpress print

Blad met 12 voorstellingen van dieren uit de zee, zoals een zeeleeuw, een pinguin en een schildpad. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd midden boven: No. 3.

Boom met twee wapenschilden, aan elke zijde een tamboer

Boom met twee wapenschilden, aan elke zijde een tamboer

Boom met twee wapenschilden, één bij de wortels en één in de kruin. Aan weerszijden van de boom een leeuw en een tamboer. Voorstelling in een kader. Boven de tamboers twee achtregelige verzen.

Lieve kind'ren kan 't u strelen, dat gy speelgenoten ziet, / gy moogt in hun blydschap deelen, maar in hunne twisten niet

Lieve kind'ren kan 't u strelen, dat gy speelgenoten ziet, / gy moogt ...

Blad met 2 voorstellingen van spelende kinderen. Onder elke voorstelling een vierregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: 19.

Bladzijde met de symbolen voor de dagen van de week, 1712

Bladzijde met de symbolen voor de dagen van de week, 1712

De symbolen voor de dagen van de week. Tweede bladzijde in de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Bladzijde met verklaring van gebruikte symbolen, 1712

Bladzijde met verklaring van gebruikte symbolen, 1712

Bladzijde met verklaring van gebruikte symbolen. Derde bladzijde in de Boeren Oft Schapers Almanak voor het jaar 1712.

Hier ziet men afgebeeld wat men een hond kan leeren, / Hem wennende om 't bevel van zijnen heer te eeren

Hier ziet men afgebeeld wat men een hond kan leeren, / Hem wennende om...

Blad met 36 voorstellingen van honden die kunstjes doen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 120.

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô jeugd! geschonken, / Die leerzaam en vermaaklyk zyn; / Tot tydverdryf: Maar schei het weezen van den schyn

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô...

Blad met 15 voorstellingen van beroepen en bezigheden, zoals zeilen, vissen en tekenen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 82.

Men stopte u eertyds, lieve jeugd! slechts prullen in de hand, / Thans yvert wààre kunst voor u, terwyl ze uw nut beoogt, / Monstreuse vodden, zonder smaak, zelfs schaadlyk voor 't verstand; / Elk prentjen is een tekenles, die gy wel volgen moogt

Men stopte u eertyds, lieve jeugd! slechts prullen in de hand, / Thans...

Blad met 8 voorstellingen van straatverkopers en planten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 148.

Van al de letters, op de letterlyst gesteld, / Vindt ge onder elk de zaal, die u 't afbeeldsel meldt, / Gy kunt, ô jeugd! dan naam daar van dus leeren spellen; / of leezen, om hierin een nut vermaak te stellen

Van al de letters, op de letterlyst gesteld, / Vindt ge onder elk de z...

Blad met 24 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met voorwerpen, dieren en figuren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsb... More

Wilt gy, kindren, u vermaaken, / Allerhande soort van zaaken [(...)]

Wilt gy, kindren, u vermaaken, / Allerhande soort van zaaken [(...)]

Blad met 24 voorstellingen van beroepen, spelen en bezigheden. Onder elke afbeelding een achtregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 55.

Het Oost-Indiesch compagnies-jagt -  Erven Weduwe, Cornelis Stichter

Het Oost-Indiesch compagnies-jagt - Erven Weduwe, Cornelis Stichter

Bald met een grote voorstelling van een compagnieschip, van opzij gezien. Genummerd rechtsboven: No. 185.

Zie, jeugd! hoe deeze prent u biedt / Wat u, van jongs af aan geschiedt; En welk een zorg voor nutte zaaken / Vereischt wordt, om 't kind groot te maaken

Zie, jeugd! hoe deeze prent u biedt / Wat u, van jongs af aan geschied...

Blad met 16 voorstellingen over de juiste opvoeding van het kind. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd: No. 93.

Van al de letters, op de letterlyst gesteld, / Vindt ge onder elk de zaal, die u 't afbeeldsel meldt, / Gy kunt, ô jeugd! dan naam daar van dus leeren spellen; / of leezen, om hierin een nut vermaak te stellen

Van al de letters, op de letterlyst gesteld, / Vindt ge onder elk de z...

Blad met 24 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met voorwerpen, dieren en figuren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsb... More

Hier ziet ge, ô kinders! u ten afschrik, afgebeeld, / Welke ongeregeldheen het kwaad huishouden teelt / Daar man en vrouw weerzyds door tweedragt aangedreven, / In dronkenschap, gekyf en slaan, ellendig leven

Hier ziet ge, ô kinders! u ten afschrik, afgebeeld, / Welke ongeregeld...

Blad met 2 voorstellingen. Boven: de dronken Dries die naar zijn vrouw Tryn wordt gebracht. Onder: Tryn die de dronken Dries een flink pak slaag geeft. Onder de afbeeldingen een vers in drie kolommen. Genummerd... More

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô jeugd! geschonken, / Die leerzaam en vermaaklyk zyn; / Tot tydverdryf: Maar schei het weezen van den schyn

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô...

Blad met 15 voorstellingen van beroepen en bezigheden, zoals zeilen, vissen en tekenen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 82.

Hier is thands veel vreugd te vinden, als gy ziet aan deeze vrinden, / In 't onbekend Luilekkerland, een ieder heeft het abondant

Hier is thands veel vreugd te vinden, als gy ziet aan deeze vrinden, /...

Blad met 8 voorstellingen van het Luilekkerland. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 192.

Al 't geen ge, ô kinderen! beschouwt in deeze prent, / Maakt u het onderschrift op elks bedryf bekend

Al 't geen ge, ô kinderen! beschouwt in deeze prent, / Maakt u het ond...

Blad met 36 voorstellingen van verschillende mannen, bezigheden en beroepen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 51.

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat / Dit prentgestel vertoont, en in zyn soort bevat

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat / Dit prentgestel ve...

Blad met 36 voorstellingen van tijdverdrijf, kinderspelen en vormen van recreatie. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 31.

Wil, kindren! u met deeze snaaken, / En met hun zang en spel vermaaken, / of schoon 't niet door uw ooren dringt / Wat elk van hun of speelt, of zingt

Wil, kindren! u met deeze snaaken, / En met hun zang en spel vermaaken...

Blad met 24 voorstellingen van muzikanten met verschillende muziekinstrumenten. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No 118.

Beschouwt hier, kinderen! een agttal wilde dieren, / Die, weinig ons bekend, in vreemde landen tieren

Beschouwt hier, kinderen! een agttal wilde dieren, / Die, weinig ons b...

Blad met 8 voorstellingen van dieren, zoals een leeuw, een tijger en een olifant. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 37.

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van Liên, wien handel / In veelerhande slach van waaren, by hun handel (...)

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van Liên, wien handel / In veelerha...

Blad met 24 voorstellingen van straathandelaren en hun straatroepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 102.

Wil, jeugd! uw oog en geest vermaaken, / Met Bybelsche historizaaken; / Waarin gods magt u wordt getoond, / Die 't kwaade straft en 't goede loont

Wil, jeugd! uw oog en geest vermaaken, / Met Bybelsche historizaaken; ...

Blad met 12 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 97.

Ziet wat in deeze prent elks beeld en werk beduidt. / En kiest, ô kinderen! voor u het best 'er uit

Ziet wat in deeze prent elks beeld en werk beduidt. / En kiest, ô kind...

Blad met 36 voorstellingen van verschillende vrouwen, bezigheden en beroepen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 52.

Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren, / Vertoont zich, in dit prent-tafreel, / Het manuaal in zyn geheel

Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren,...

Blad met 36 genummerde voorstellingen van soldaten met een geweer. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 95.

Dit prenttafreel vertoont, ô jeugd! om u te leeren / Veel vogels, naar hun aart, te kennen aan hun veêren

Dit prenttafreel vertoont, ô jeugd! om u te leeren / Veel vogels, naar...

Blad met 36 voorstellingen van vogels en een vleermuis. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 57.

Vermaakt u met deez' vooglen-schaar! / Gy ziet 'er hier minder maar, / Als honderd stuks, zy zullen allen / ô jeugd! uwe oogen wel bevallen

Vermaakt u met deez' vooglen-schaar! / Gy ziet 'er hier minder maar, /...

Blad met 24 voorstellingen met elk vier gevleugelde dieren, zoals vogels, een uil, een vleermuis en een vlinder, de zgn. Groote Vogelkooi. Onder elke voorstelling de namen van de dieren. Genummerd rechtsboven: No. 75

Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen van Isrel, vóór de wet [(...)]

Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen...

Blad met een grote voorstelling van een trap met dertien treden. Op de treden staan Mozes, aartsvaderen, koningen en profeten. In de boog onder de trap de verzoeking van Adam en Eva bij de boom der kennis van g... More

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van Liên, wien handel / In veelerhande slach van waaren, by hun handel [(...)]

Ziet, kindren! afgebeeld een reeks van Liên, wien handel / In veelerha...

Blad met 24 voorstellingen van straathandelaren en hun straatroepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 102.

't Is alles wat gy ziet in deeze prent, ô jeugd! / By u, die zekerlyk u zelf daarin verheugt. / Alleen om 't neuzenstel belagchelyk te maaken, / Vervrolyk dan uw geest met deeze raare snaaken

't Is alles wat gy ziet in deeze prent, ô jeugd! / By u, die zekerlyk ...

Blad met 16 komische voorstellingen van figuren met grote en misvormde neuzen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 69.

Ziet hier een reeks van mengelingen / Voor u, ô kindren! saamgevoed [(...)]

Ziet hier een reeks van mengelingen / Voor u, ô kindren! saamgevoed [(...

Blad met 24 voorstellingen van verschillende figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 22.

Pefroen, die bloed, doos lys gedwongen / Meer dan een onnoozelen jongen / Verbeterd eindlyk 't slechte wyf; / Door digte slagen op haar lyf

Pefroen, die bloed, doos lys gedwongen / Meer dan een onnoozelen jonge...

Blad met 24 voorstellingen uit de klucht 'Pefroen met het schaapshoofd' van Ysbrand Vincent uit 1691. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 96.

Zie, tot verheuging van uw geest, / Terwyl gy 't onderstaande leest, / ô jeugd! de fraaiste en raarste zaaken, / Die ge tot nut zult kunnen maaken

Zie, tot verheuging van uw geest, / Terwyl gy 't onderstaande leest, /...

Blad met 24 voorstellingen van figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 56.

Hier ziet men paarden in de weiden, / Met ossen, ieder onderscheiden [(...)]

Hier ziet men paarden in de weiden, / Met ossen, ieder onderscheiden [...

Blad met 8 voorstellingen van dieren, zoals een paard, een os en een lam. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 36.

Kindren! hebben we u, reeds dikwyls, met een nieuwe prent voldaan, / Deeze neemt gy, ongetwyfeld, weder met genoegen aan

Kindren! hebben we u, reeds dikwyls, met een nieuwe prent voldaan, / D...

Blad met 8 voorstellingen van kinderspelen, planten en straatverkopers. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 146.

Ziet hier een tweetal vagabonden, / Landloopers, luiaarts, met vier honden [(...)]

Ziet hier een tweetal vagabonden, / Landloopers, luiaarts, met vier ho...

Blad met een grote voorstelling van twee mannen met vier honden. De honden doen kunstjes en dragen kleren. Onder de afbeelding een achtregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 24.

Ziet, kindren! wat men u wil leeren, / Wilt ge in de waereld wel verkeeren, / Daar deeze prent het zelf u zegt, / Doet niets verkeerd, maar alles recht

Ziet, kindren! wat men u wil leeren, / Wilt ge in de waereld wel verke...

Blad met 36 voorstellingen van de verkeerde wereld, waar onder andere dieren zich als mensen gedragen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 66.

Zo ziet men groote lieden ryden, / In koetsen, op 't gebrek te myden [(...)]

Zo ziet men groote lieden ryden, / In koetsen, op 't gebrek te myden [...

Blad met 2 voorstellingen van mensen in rijtuigen. Onder elke afbeelding een twaalfregelig vers in drie kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 39.

Hier ziet ge, ô kinders! u ten afschrik, afgebeeld, / Welke ongeregeldheen het kwaad huishouden teelt / Daar man en vrouw weerzyds door tweedragt aangedreven, / In dronkenschap, gekyf en slaan, ellendig leven

Hier ziet ge, ô kinders! u ten afschrik, afgebeeld, / Welke ongeregeld...

Blad met 2 voorstellingen. Boven: de dronken Dries die naar zijn vrouw Tryn wordt gebracht. Onder: Tryn die de dronken Dries een flink pak slaag geeft. Onder de afbeeldingen een vers in drie kolommen. Genummerd... More

Dit viertal prenten zal gewis uw keuze smaaken, / Ô schooljeugd! wil 'er dan, leerend, meê vermaaken

Dit viertal prenten zal gewis uw keuze smaaken, / Ô schooljeugd! wil '...

Blad met 4 voorstellingen van kinderen die spelen met dieren en van schepen. Onder elke afbeelding een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 16.

Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren, / Vertoont zich, in dit prent-tafreel, / Het manuaal in zyn geheel

Voor kindren die het exerceeren / Uit deeze afbeeldsels willen leeren,...

Blad met 36 genummerde voorstellingen van soldaten met een geweer. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 95.

Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen van Isrel, vóór de wet [(...)]

Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen...

Blad met een grote voorstelling van een trap met dertien treden. Op de treden staan Mozes, aartsvaderen, koningen en profeten. In de boog onder de trap de verzoeking van Adam en Eva bij de boom der kennis van g... More

Ziet Tryn en Griet, en hoort haar kraaijen; / De een bezig met de ster te draaijen; / Daar de andre met de kom omloopt, / En van de omstanders duiten hoopt

Ziet Tryn en Griet, en hoort haar kraaijen; / De een bezig met de ster...

Blad met een grote voorstelling van twee vrouwen die al zingend rondgaan met een ster op Driekoningen. Mannen en kinderen luisteren en geven geld. Onder de afbeelding een achtregelig vers in twee kolommen. Genu... More

Ziet, kindren! deeze schepen aan, / Niet om 'er mede in zee te gaan, / Of op de vaart naar verre kusten; / Maar om uw oogen te verlusten

Ziet, kindren! deeze schepen aan, / Niet om 'er mede in zee te gaan, /...

Blad met 12 voorstellingen van schepen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 73.

'T is om uw zinnen te vermaaken, / Dan men, ô lieve jeugd! u biedt [(...)]

'T is om uw zinnen te vermaaken, / Dan men, ô lieve jeugd! u biedt [(....

Blad met 24 voorstellingen van verschillende figuren en beroepen. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 23.

Ziet, kinderen! 't bedryf van Steven van der Klok, / In alles wat hy doet, heeft hy het even drok. / Die Steven was een man, met wiens verscheiden zaken / Gy uwe zinnen kunt, tot tydverdryf vermaken

Ziet, kinderen! 't bedryf van Steven van der Klok, / In alles wat hy d...

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Steven van der Klok. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 68

Der boeren en der herdren leven, / En wat hun veld en akker geven, / 't vermaak, de winst door 't nutte vee, / Deelt u, ô jeugd! dit prentstel meê

Der boeren en der herdren leven, / En wat hun veld en akker geven, / '...

Blad met 36 voorstellingen uit het leven en werk van de boer en de herder. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd: No. 119.

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat / Dit prentgestel vertoont, en in zyn soort bevat

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat / Dit prentgestel ve...

Blad met 36 voorstellingen van tijdverdrijf, kinderspelen en vormen van recreatie. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 31.

Verkiest, ô kinderen! uit de onderstaande beelden, / Uw smaak, of zy misschien uw keuze en zinnen streelden

Verkiest, ô kinderen! uit de onderstaande beelden, / Uw smaak, of zy m...

Blad met 12 voorstellingen van verschillende figuren, ambachtslieden en beroepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 50.

Hier ziet men afgebeeld wat men een hond kan leeren, / Hem wennende om 't bevel van zijnen heer te eeren

Hier ziet men afgebeeld wat men een hond kan leeren, / Hem wennende om...

Blad met 36 voorstellingen van honden die kunstjes doen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 120.

Elk doet wat hy verkiest in 't voegen van zyn smaak, / De een' oefent zich in 't werk, en de ander' in vermaak.

Elk doet wat hy verkiest in 't voegen van zyn smaak, / De een' oefent ...

Blad met 20 voorstellingen van tijdverdrijf en van werkende mensen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 35.

Zie, jeugdig kindren-choor, tot streeling van uw zinnen, / Een reeks van raare liên, meest snaaken en snaakinnen

Zie, jeugdig kindren-choor, tot streeling van uw zinnen, / Een reeks v...

Blad met 36 voorstellingen van figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 53.

Hier ziet men paarden in de weiden, / Met ossen, ieder onderscheiden [(...)]

Hier ziet men paarden in de weiden, / Met ossen, ieder onderscheiden [...

Blad met 8 voorstellingen van dieren, zoals een paard, een os en een lam. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 36.

'T is jeugd, om uw gezigt te streelen, / En 't aangenaame meê te deelen, / Dat ge in het vooglen-perk hier ziet. / Schuw 't kwaade en haat het goede niet

'T is jeugd, om uw gezigt te streelen, / En 't aangenaame meê te deele...

Blad met 12 voorstellingen van vogels, zoals een haan, een ooievaar en een papegaai. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 15.

De groote vermakelyke harte-jagt -  Erven Weduwe, Cornelis Stichter

De groote vermakelyke harte-jagt - Erven Weduwe, Cornelis Stichter

Blad met 8 jachttaferelen. Onder elke afbeelding een tweeregelig onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 184.

Lacht, ô kindren! om de mode, die de zotheid bragt ter baan / Met een tuig zo zeer bespotlyk als 'er immer heeft bestaan [(...)]

Lacht, ô kindren! om de mode, die de zotheid bragt ter baan / Met een ...

Blad met een grote voorstelling (spotprent) van een groep volwassenen, allen met een jojo in de hand, en een kind met een trekpop. Boven hen een guirlande met kinderspeelgoed. In de ondermarge een vers in twee ... More

Dus werkt de warmoezier, wiens vlyt op vruchten hoopt, / Tot hy 't volgroeid gewas ter markt om winst verkoopt

Dus werkt de warmoezier, wiens vlyt op vruchten hoopt, / Tot hy 't vol...

Blad met 12 voorstellingen over de bezigheden van een tuinder (warmoezier). Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 94.

Zie, tot verheuging van uw geest, / Terwyl gy 't onderstaande leest, / ô jeugd! de fraaiste en raarste zaaken, / Die ge tot nut zult kunnen maaken

Zie, tot verheuging van uw geest, / Terwyl gy 't onderstaande leest, /...

Blad met 24 voorstellingen van figuren en bezigheden. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 56.

ô jeugd! beschouw hier, met verstand, / Uitheemsche liên, gewas en plant; / Dus moogt ge uw oog en geest vermaaken / Met deeze u voorgestelde zaaken

ô jeugd! beschouw hier, met verstand, / Uitheemsche liên, gewas en pla...

Blad met 8 voorstellingen van vreemde volkeren, een bedelaar en planten. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. [130].

Der boeren en der herdren leven, / En wat hun veld en akker geven, / 't vermaak, de winst door 't nutte vee, / Deelt u, ô jeugd! dit prentstel meê

Der boeren en der herdren leven, / En wat hun veld en akker geven, / '...

Blad met 36 voorstellingen uit het leven en werk van de boer en de herder. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd: No. 119.

Let, jongens! op deez' prent, zo ze u behaagt, en ziet / Daarin, wat in den kryg te land en zee geschiedt

Let, jongens! op deez' prent, zo ze u behaagt, en ziet / Daarin, wat i...

Blad met 24 oorlogstaferelen, met militairen, wapens en schepen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 121.

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat / Dit prentgestel vertoont, en in zyn soort bevat

'T vermaaklyk tydverdryf, zo noemt men alles, wat / Dit prentgestel ve...

Blad met 36 voorstellingen van tijdverdrijf, kinderspelen en vormen van recreatie. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 31.

Zie, Jeugd! hoe zich Urbaan gedraagt / En Izabel haar Lot beklaagt / Maar zie ook hem, die trouw dorst breeken, / Weêr aangenomen op zyn smeeken

Zie, Jeugd! hoe zich Urbaan gedraagt / En Izabel haar Lot beklaagt / M...

Blad met 24 voorstellingen uit het verhaal van Urbaan (Urbanus) en Isabel. Urbaan verzaakt zijn echtplicht en verlaat zijn vrouw en spendeert al hun geld in de herberg, in de bedelstaf geraakt bekent hij zijn s... More

'T is om uw zinnen te vermaaken, / Dan men, ô lieve jeugd! u biedt [(...)]

'T is om uw zinnen te vermaaken, / Dan men, ô lieve jeugd! u biedt [(....

Blad met 24 voorstellingen van verschillende figuren en beroepen. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 23.

Ziet, Kindren! hier verschiet van veelerhande zaaken, / Waar mede gy uw oog en zinnen kunt vermaaken

Ziet, Kindren! hier verschiet van veelerhande zaaken, / Waar mede gy u...

Blad met 36 voorstellingen van verschillende bezigheden en boerderijdieren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 32.

Deez' prent kan u verbeelding geeven, / Ô kindren! van een zorgloos leven (...)

Deez' prent kan u verbeelding geeven, / Ô kindren! van een zorgloos le...

Blad met 24 voorstellingen van het Luilekkerland. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 72.

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô jeugd! geschonken, / Die leerzaam en vermaaklyk zyn; / Tot tydverdryf: Maar schei het weezen van den schyn

Ziet in dit prentgestel verscheiden schetsen pronken, / Zy worden u, ô...

Blad met 15 voorstellingen van beroepen en bezigheden, zoals zeilen, vissen en tekenen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 82.

'T is jeugd, om uw gezigt te streelen, / En 't aangenaame meê te deelen, / Dat ge in het vooglen-perk hier ziet. / Schuw 't kwaade en haat het goede niet

'T is jeugd, om uw gezigt te streelen, / En 't aangenaame meê te deele...

Blad met 12 voorstellingen van vogels, zoals een haan, een ooievaar en een papegaai. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 15.

Bybelsche figuuren, des Ouden Testaments -  Erven Weduwe, Cornelis Stichter

Bybelsche figuuren, des Ouden Testaments - Erven Weduwe, Cornelis Sti...

Blad met 9 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, over Adam en Eva en de zondvloed. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsboven: No. 147.

Dus werkt de warmoezier, wiens vlyt op vruchten hoopt, / Tot hy 't volgroeid gewas ter markt om winst verkoopt

Dus werkt de warmoezier, wiens vlyt op vruchten hoopt, / Tot hy 't vol...

Blad met 12 voorstellingen over de bezigheden van een tuinder (warmoezier). Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 94.

Der boeren en der herdren leven, / En wat hun veld en akker geven, / 't vermaak, de winst door 't nutte vee, / Deelt u, ô jeugd! dit prentstel meê

Der boeren en der herdren leven, / En wat hun veld en akker geven, / '...

Blad met 36 voorstellingen uit het leven en werk van de boer en de herder. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd: No. 119.

Allerhande slag van dieren; / Die in vreemde landen tieren, / Of in 't onze zyn bekend, / Ziet ge, ô jeugd! in deeze prent

Allerhande slag van dieren; / Die in vreemde landen tieren, / Of in 't...

Blad met 36 voorstellingen van dieren, zoals een schaap, een rat, een eenhoorn en een schildpad. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 58.

Kindren! zo ge u wilt vermaaken, / Koomt, beschouwt dan deeze snaaken, / Elk in zynen stand en doen; / Wilt daar by uw leeslust voên

Kindren! zo ge u wilt vermaaken, / Koomt, beschouwt dan deeze snaaken,...

Blad met 24 voorstellingen van verschillende figuren. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 14.

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden, / Of die men daar voor houdt, bedreeven op het ys. / Hy, die 'er smaak in vindt, kan op verscheiden wys / Genoeglyk zynen tyd, en ook zyn geld besteden

Dus toont men hier een schets van wintervrolykheden, / Of die men daar...

Blad met een grote voorstelling van een winters tafereel, met mensen die sleeën en schaatsen en een verkoper van warme drank. Onder de afbeelding een vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 124.

´T onschuldige vermaak der kindren, / Is aangenaam en kan niet hindren, / Maar 't schrikverwekkend onbescheid / Is 't dat de jeugd vermaak ontzeid

´T onschuldige vermaak der kindren, / Is aangenaam en kan niet hindren...

Blad met 4 voorstellingen van kinderspelen: knikkeren, blindemannetje, hobbelpaard rijden en als spook vermommen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 136.

Al wat gij hier beschouwt, ô jeugd! / Streelt het uw oog, 't belet geen deugd. / Beschouw hier eerst drie nutte zaaken; / En laat de vierde uw' geest vermaaken

Al wat gij hier beschouwt, ô jeugd! / Streelt het uw oog, 't belet gee...

Blad met 4 voorstellingen van de wekzaamheden van een boer en van kinderen die touwtjespringen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 19.

Ziet, kindren! in deez' prent, hoe wy ons eertyds kleedden: / Leert, uit de versjens, ons verschil in aart en zeden

Ziet, kindren! in deez' prent, hoe wy ons eertyds kleedden: / Leert, u...

Blad met 12 voorstellingen van paren uit verschillende streken in diverse klederdrachten. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. In elke afbeelding de naam van de streek of provincie waar het paar vandaan ... More

Previous

of 18

Next