PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Topic

wedge

563 media by topicpage 1 of 6
Wedge
Hand wedge

Hand wedge

From Egypt, Memphite Region, Lisht South, MMA excavations Middle Kingdom

Wedge
Banknote motifs: circular lobed lathe work design, its interior composed of repeated stars, missing a pie shaped wedge (recto); Two pie-shaped wedges of lathe work ornament resembling cut glass (verso)

Banknote motifs: circular lobed lathe work design, its interior compos...

Associated with Cyrus Durand (American, 1787–1868)

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden

Stationen vid Frykstads järnväg 1860.

Stationen vid Frykstads järnväg 1860.

Railway stations in Sweden

Kila sn, Sätra brunn.Matsal i Sätra brunn, med folksamling utanför.

Kila sn, Sätra brunn.Matsal i Sätra brunn, med folksamling utanför.

Finns som reprofoto under B-102763:8 och 9 + B 102764-1 och 2

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Fryksta station.

Fryksta station.

Fryksta station.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

John Ericssons likfärd från USA till Filipstad. Fotot från Kil. John Ericsson född 31/7 1833 död 8/3 1889

John Ericssons likfärd från USA till Filipstad. Fotot från Kil. John E...

John Ericssons likfärd från USA till Filipstad. Fotot från Kil. John Ericsson född 31/7 1833 död 8/3 1889

Statens Järnvägar, SJ Kil nedre, rangeringsstation för tågen till och från Fryksta. Foto.1 gåva av tågmästare Svantesson. Foto.2 Kil nedre gåva av   stationsskrivare T. Hallenius.

Statens Järnvägar, SJ Kil nedre, rangeringsstation för tågen till och...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Nedre station

Nedre station

Railway stations in Sweden

Kil station.

Kil station.

Kil station.

Järnvägsstationen Kil.

Järnvägsstationen Kil.

Railway stations in Sweden

Minnessten, där första spadtaget togs

Minnessten, där första spadtaget togs

Minnessten, där första spadtaget togs

Högboda station.

Högboda station.

Railway stations in Sweden

Kil stationshus.

Kil stationshus.

Railway stations in Sweden

Stationsledningen vid Kils järnvägsstation under stins Bratts tid (1898-1904)Fr.v. Fsts Cevelius, Kb C.O. Landin, Stins M.H. Bratt, Kb Erasmie, Sts A. Hellman, Kb Hans Lind, Sts K. Elgqvist.

Stationsledningen vid Kils järnvägsstation under stins Bratts tid (189...

Stationsledningen vid Kils järnvägsstation under stins Bratts tid (1898-1904)Fr.v. Fsts Cevelius, Kb C.O. Landin, Stins M.H. Bratt, Kb Erasmie, Sts A. Hellman, Kb Hans Lind, Sts K. Elgqvist.

Kil station och hotell.

Kil station och hotell.

Railway stations in Sweden

50-års minnet firas vid minnesstenen vid Illberg.

50-års minnet firas vid minnesstenen vid Illberg.

50-års minnet firas vid minnesstenen vid Illberg.

Tre män vid minnesstenen vid Illberg 1899.

Tre män vid minnesstenen vid Illberg 1899.

Tre män vid minnesstenen vid Illberg 1899.

50-års jubileum för första spadtaget

50-års jubileum för första spadtaget

50-års jubileum för första spadtaget

Fryksta hamnområde.

Fryksta hamnområde.

Fryksta hamnområde.

Byggnad, Fryksta.

Byggnad, Fryksta.

Byggnad, Fryksta.

Vy vid Fryksta.

Vy vid Fryksta.

Vy vid Fryksta.

Frösvidals Skola

Frösvidals Skola

Frösvidals Skola

Personal vid Kils station 1900

Personal vid Kils station 1900

Personal vid Kils station 1900

Kil station.

Kil station.

Kil station.

Statens Järnvägar, SJ G 107 "Fjalar"

Statens Järnvägar, SJ G 107 "Fjalar"

Railway stations in Sweden

Bostadshus, Fryksta.

Bostadshus, Fryksta.

Bostadshus, Fryksta.

Minnessten, där första spadtaget togs

Minnessten, där första spadtaget togs

Minnessten, där första spadtaget togs

Kils järnvägsstation 25/6 1900

Kils järnvägsstation 25/6 1900

Kils järnvägsstation 25/6 1900

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden

Fagerås station.

Fagerås station.

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen i Fryksta.

Järnvägsstationen i Fryksta.

Railway stations in Sweden

Järnvägslinje och broar i Kil.

Järnvägslinje och broar i Kil.

Järnvägslinje och broar i Kil.

Stationen. Den gamle mannen är loket "Frykstads" förste eldare, Jan Jonsson, född i Illberg 1840-08-10

Stationen. Den gamle mannen är loket "Frykstads" förste eldare, Jan Jo...

Stationen. Den gamle mannen är loket "Frykstads" förste eldare, Jan Jonsson, född i Illberg 1840-08-10

Målning över fabriksområde vid Fryksta.

Målning över fabriksområde vid Fryksta.

Målning över fabriksområde vid Fryksta.

Godsmagasin, Fryksta.

Godsmagasin, Fryksta.

Godsmagasin, Fryksta.

Järnvägsstation i Fagerås.Stationsplatsen öppnad 1871-06-19.Vid järnvägsspåret mellan Kil, Charlottenberg och gränsen mot Norge.Eldrift på denna bandel kom 1937

Järnvägsstation i Fagerås.Stationsplatsen öppnad 1871-06-19.Vid järnvä...

Järnvägsstation i Fagerås.Stationsplatsen öppnad 1871-06-19.Vid järnvägsspåret mellan Kil, Charlottenberg och gränsen mot Norge.Eldrift på denna bandel kom 1937

Stationen och gamla faktoriet

Stationen och gamla faktoriet

Stationen och gamla faktoriet

Minnessten, Fryksta-Clara Elf

Minnessten, Fryksta-Clara Elf

Minnessten, Fryksta-Clara Elf

Fagerås järnvägsstation.

Fagerås järnvägsstation.

Railway stations in Sweden

Kils kyrka, del av kyrkan.
Herr D.S. Dreborg
Beställningsnr. KL-100.

Kils kyrka, del av kyrkan. Herr D.S. Dreborg Beställningsnr. KL-100.

Kils kyrka, del av kyrkan. Herr D.S. Dreborg Beställningsnr. KL-100.

Hamnen och järnvägsstationen i Fryksta.

Hamnen och järnvägsstationen i Fryksta.

Hamnen och järnvägsstationen i Fryksta.

Högboda telefonstation. (Karlstad) Före automatiseringen 1961.

Högboda telefonstation. (Karlstad) Före automatiseringen 1961.

Högboda telefonstation. (Karlstad) Före automatiseringen 1961.

Minnessten, Fryksta-Clara Elf

Minnessten, Fryksta-Clara Elf

Minnessten, Fryksta-Clara Elf

Vy över Fryksta hamn med ångaren "Gösta Berling".

Vy över Fryksta hamn med ångaren "Gösta Berling".

Vy över Fryksta hamn med ångaren "Gösta Berling".

Sågverksdammen i Frösvidal

Sågverksdammen i Frösvidal

Sågverksdammen i Frösvidal

Frösvidals skola, skolbyggnad.
Folkskollärare J. Karlberg

Frösvidals skola, skolbyggnad. Folkskollärare J. Karlberg

Frösvidals skola, skolbyggnad. Folkskollärare J. Karlberg

Fryksta, med järnvägsstationen i bakgrunden.
Bostadshus, Fryksta.

Bostadshus, Fryksta.

Bostadshus, Fryksta.

Byggnad, en och en halvvånings hus. 11 personer.
Lars Eriksson.

Byggnad, en och en halvvånings hus. 11 personer. Lars Eriksson.

Byggnad, en och en halvvånings hus. 11 personer. Lars Eriksson.

Byggnader, en och en halvvånings huvudbyggnad, 2 flygelbyggnader.
Lars Eriksson.

Byggnader, en och en halvvånings huvudbyggnad, 2 flygelbyggnader. Lars...

Byggnader, en och en halvvånings huvudbyggnad, 2 flygelbyggnader. Lars Eriksson.

Byggnad, enkelstuga. 4 personer.
Karl Johan Persson.

Byggnad, enkelstuga. 4 personer. Karl Johan Persson.

Byggnad, enkelstuga. 4 personer. Karl Johan Persson.

Kils kyrka och 5 bondgårdar.
Beställningsnr. KL-101.

Kils kyrka och 5 bondgårdar. Beställningsnr. KL-101.

Kils kyrka och 5 bondgårdar. Beställningsnr. KL-101.

Byggnad, enkelstuga. 4 personer, 3 kor.
Karl Johan Persson.

Byggnad, enkelstuga. 4 personer, 3 kor. Karl Johan Persson.

Byggnad, enkelstuga. 4 personer, 3 kor. Karl Johan Persson.

Närkes Kils skola, 25 skolbarn med lärarinna.
Maria Nylin

Närkes Kils skola, 25 skolbarn med lärarinna. Maria Nylin

Närkes Kils skola, 25 skolbarn med lärarinna. Maria Nylin

Tvåvånings bostadshus, 4 personer.
Erik Pettersson

Tvåvånings bostadshus, 4 personer. Erik Pettersson

Tvåvånings bostadshus, 4 personer. Erik Pettersson

Kils kyrka i bakgrunden.
Konfirmander, 37 ungdomar och en präst.

Kils kyrka i bakgrunden. Konfirmander, 37 ungdomar och en präst.

Kils kyrka i bakgrunden. Konfirmander, 37 ungdomar och en präst.

Frösvidal, sågverket, 41 arbetare.
Inspektor Engstrand.

Frösvidal, sågverket, 41 arbetare. Inspektor Engstrand.

Frösvidal, sågverket, 41 arbetare. Inspektor Engstrand.

Tvåvånings bostadshus, familj 5 personer och en katt.
Karl Erik Ersson.

Tvåvånings bostadshus, familj 5 personer och en katt. Karl Erik Ersson...

Tvåvånings bostadshus, familj 5 personer och en katt. Karl Erik Ersson.

Kils skola, skolbyggnad och 27 skolbarn med lärare.
Maria Nylin.

Kils skola, skolbyggnad och 27 skolbarn med lärare. Maria Nylin.

Kils skola, skolbyggnad och 27 skolbarn med lärare. Maria Nylin.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. 
Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Inspektor Engstrand.

Bönhus, grupp 24 personer.
Maria Nylin

Bönhus, grupp 24 personer. Maria Nylin

Bönhus, grupp 24 personer. Maria Nylin

Tvåvånings bostadshus, två stycken ekonomibyggnader. 5 personer och en häst.
Karl Erik Ersson.

Tvåvånings bostadshus, två stycken ekonomibyggnader. 5 personer och en...

Tvåvånings bostadshus, två stycken ekonomibyggnader. 5 personer och en häst. Karl Erik Ersson.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. 
Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Timmerflottare.
Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Timmerflottare. Inspektor Eng...

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Timmerflottare. Inspektor Engstrand.

Kils skola, tvåvånings skolbyggnad i bakgrunden.
Skolbarn med lärare.
Folkskollärare G.A. Tanderz.

Kils skola, tvåvånings skolbyggnad i bakgrunden. Skolbarn med lärare. ...

Kils skola, tvåvånings skolbyggnad i bakgrunden. Skolbarn med lärare. Folkskollärare G.A. Tanderz.

Bostadsbyggnader, 5 personer, bäcken.

Bostadsbyggnader, 5 personer, bäcken.

Bostadsbyggnader, 5 personer, bäcken.

Grupp 24 personer.
Maria Nylin.Vallby ungdomsförening, Närkes Kil.

Grupp 24 personer. Maria Nylin.Vallby ungdomsförening, Närkes Kil.

Grupp 24 personer. Maria Nylin.Vallby ungdomsförening, Närkes Kil.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. 
Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Inspektor Engstrand.

Frösvidals sågverk och ekonomibyggnader. Inspektor Engstrand.

Rumsinteriör.
Två kvinnor, en spelar på taffel.
Maria Nylin.

Rumsinteriör. Två kvinnor, en spelar på taffel. Maria Nylin.

Rumsinteriör. Två kvinnor, en spelar på taffel. Maria Nylin.

Klockhammars gård, Kils socken
Envånings bostadshus, en kvinna med två barn framför huset.
Patron H.E. Bruce

Klockhammars gård, Kils socken Envånings bostadshus, en kvinna med två...

Klockhammars gård, Kils socken Envånings bostadshus, en kvinna med två barn framför huset. Patron H.E. Bruce

Gubbhagen, Klockhammar, Kils socken
Bostadshus, enkelstuga, timrad, familjegrupp 6 personer.
G. Johansson

Gubbhagen, Klockhammar, Kils socken Bostadshus, enkelstuga, timrad, fa...

Gubbhagen, Klockhammar, Kils socken Bostadshus, enkelstuga, timrad, familjegrupp 6 personer. G. Johansson

Två järnvägslinjer korsar varandra med trafikerande tåg.

Två järnvägslinjer korsar varandra med trafikerande tåg.

Två järnvägslinjer korsar varandra med trafikerande tåg.

Elgersta, Kils socken
Bondgård, boningshus, fem ekonomibyggnader.
Sten Bergman.

Elgersta, Kils socken Bondgård, boningshus, fem ekonomibyggnader. Sten...

Elgersta, Kils socken Bondgård, boningshus, fem ekonomibyggnader. Sten Bergman.

Järnvägslinje under bro mellan Lene och Brunsbergs bruk vid Högboda.

Järnvägslinje under bro mellan Lene och Brunsbergs bruk vid Högboda.

Järnvägslinje under bro mellan Lene och Brunsbergs bruk vid Högboda.

Statens Järnvägar, SJ På viadukten BT lok nr 50 eller 51. under ST lok litt J nr 114. foto omkring 1904 Kil.   Fryksta- Kil år 1904 På bron BT lok nr 51 el 52  se även SJ ångtåg. text på baksidan av fotona.

Statens Järnvägar, SJ På viadukten BT lok nr 50 eller 51. under ST l...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ I 113

Statens Järnvägar, SJ I 113

Statens Järnvägar, SJ I 113

Närkes Kil, 30 skolbarn och lärarinna Frida Nylin.

Närkes Kil, 30 skolbarn och lärarinna Frida Nylin.

Närkes Kil, 30 skolbarn och lärarinna Frida Nylin.

Vasakyrkans ungdomsförenings utflykt till Kil.

Vasakyrkans ungdomsförenings utflykt till Kil.

Vasakyrkans ungdomsförenings utflykt till Kil.

Familj 5 personer.
Ernst A. Eriksson

Familj 5 personer. Ernst A. Eriksson

Familj 5 personer. Ernst A. Eriksson

Fryksta station.

Fryksta station.

Railway stations in Sweden