PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source

War is an intense armed conflict between states, governments, societies, or paramilitary groups such as mercenaries, insurgents and militias. It is generally characterized by extreme violence, aggression, destruction, and mortality, using regular or irregular military forces. Warfare refers to the common activities and characteristics of types of war, or of wars in general. Total war is warfare that is not restricted to purely legitimate military targets, and can result in massive civilian or other non-combatant suffering and casualties.

The scholarly study of war is sometimes called polemology ( POL-ə-MOL-ə-jee), from the Greek polemos, meaning "war", and -logy, meaning "the study of".

While some scholars see war as a universal and ancestral aspect of human nature, others argue it is a result of specific socio-cultural, economic or ecological circumstances.

War Media

75,928 media by topicpage 1 of 760
Anti-aircraft, Puerto Rico, pre-war

Anti-aircraft, Puerto Rico, pre-war

Title: Anti-aircraft, Puerto Rico, pre-war . .Creator: Robert Yarnall Richie ..Date: 1939..Place: San Juan, Puerto Rico..Physical Description: 1 transparency: film, color; 10 x 13 cm. ..File: ag1982_0... more

King & Queen and H.R.H. The Prince of Wales

King & Queen and H.R.H. The Prince of Wales

King George V, Queen Mary and H.R.H. The Prince of Wales, taken during a visit to the Western Front in France. They are positioned in front of a large brick building with French windows. The King and Queen are ... more

War Mask
War Mask
War in heaven from BL Royal 15 D II, f. 154v

War in heaven from BL Royal 15 D II, f. 154v

Detail of a miniature of a battle in heaven between angels and dragons, in illustration of Revelation 12: 7. Image taken from f. 154v of La lumiere as lais; Apocalypse (the 'Welles Apocalypse'). Written in French.

Civil war in England from BL Royal 16 G VI, f. 427v

Civil war in England from BL Royal 16 G VI, f. 427v

Detail of a miniature of a battle during the Civil War in England. Image taken from f. 427v of Chroniques de France ou de St Denis. Written in French.

Bellum (war) from BL Royal 6 E VI, f. 183v

Bellum (war) from BL Royal 6 E VI, f. 183v

Detail of a historiated initial 'U' of a battle. Image taken from f. 183v of Omne Bonum (Absolucio-Circumcisio). Written in Latin.

War Hat
War Hat

War Hat

Fribourg

War Hat
War Hat
War Hat
War Hat
War Hat
Vier ruiters uit de Apocalyps

Vier ruiters uit de Apocalyps

De vier ruiters uit de Apocalyps: Overwinning met kroon en pijl en boog, Oorlog met een opgeheven zwaard, Honger zwaait met een weegschaal en de Dood met een drietand. Zij vertrappen mensen. Vierde prent uit ee... more

War Hammer
Veldslag tussen Romeinen en Carthagers, ca. 218-201 v.Chr.

Veldslag tussen Romeinen en Carthagers, ca. 218-201 v.Chr.

Een gevecht tussen de Romeinen, geleid door Scipio Africanus, en de Carthagers. Soldaten te voet en te paard in gevecht met elkaar. Links op de achtergrond een stad in brand. Links op de voorgrond ligt de harts... more

Bellum Cuius Causa (The Cause of War)

Bellum Cuius Causa (The Cause of War)

Anonymous, Italian, 16th century

Juno vraagt Jupiter de Grieken te helpen

Juno vraagt Jupiter de Grieken te helpen

Giulio Bonasone was an Italian painter and engraver born in Bologna. He possibly studied painting under Lorenzo Sabbatini, and painted a Purgatory for the church of San Stefano, but all his paintings have been ... more

Oorlog van Filips de Schone tegen Karel van Gelre

Oorlog van Filips de Schone tegen Karel van Gelre

Koperen penning. Voorzijde: zittende vrouw en staande man; tussen hen in wimpel met opschrift binnen omschrift. Keerzijde: letter A binnen vier paren van halve cirkels, onder kroon, boven leeuw, geflankeerd doo... more

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk, rekenpenning van Holland, Zeeland en Friesland

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk,...

Koperen penning. Voorzijde: twee wapenschilden, geplaatst boven derde wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar met later ingestempeld wapenschild op borst binnen omschrift

Trivulzio, Marchese di Vigevano, Gian Giacomo

Trivulzio, Marchese di Vigevano, Gian Giacomo

Stecher: Pinssio, Sébastien Zeichner: Robert, J. Verlagsort:

Portraits from BL Harley 6205, f. 3

Portraits from BL Harley 6205, f. 3

Roundels of portraits of King Francis I of France and Julius Caesar. Image taken from f. 3 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Caesar from BL Harley 6205, f. 17

Caesar from BL Harley 6205, f. 17

Caesar directing archers, with the date of 1519 in the lower right corner. Image taken from f. 17 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Harbour from BL Harley 6205, f. 53

Harbour from BL Harley 6205, f. 53

Miniature of a harbour before a city. Image taken from f. 53 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Caesar enthroned from BL Harley 6205, f. 43

Caesar enthroned from BL Harley 6205, f. 43

Detail of a miniature of Caesar enthroned among courtiers. Image taken from f. 43 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Battle from BL Harley 6205, f. 21v

Battle from BL Harley 6205, f. 21v

Caesar in battle, and the date 1519 in the lower right corner. Image taken from f. 21v of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Swiss burning their villages from BL Harley 6205, f. 9v

Swiss burning their villages from BL Harley 6205, f. 9v

Detail of a miniature of the Swiss burning their villages. Image taken from f. 9v of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Diviciacus from BL Harley 6205, f. 31v

Diviciacus from BL Harley 6205, f. 31v

Diviciacus, a king in Gaul and Britain, kneeling before Caesar. Image taken from f. 31v of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Considius from BL Harley 6205, f. 33v

Considius from BL Harley 6205, f. 33v

Drawing of Considius on horseback and Caesar. Image taken from f. 33v of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Image from BL Harley 6205, f. 60

Image from BL Harley 6205, f. 60

Image taken from f. 60 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Swiss burning their villages from BL Harley 6205, f. 9v

Swiss burning their villages from BL Harley 6205, f. 9v

Miniature of the Swiss burning their villages. Image taken from f. 9v of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Bridge from BL Harley 6205, f. 23

Bridge from BL Harley 6205, f. 23

Detail of miniature of the construction of a bridge. Image taken from f. 23 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Image from BL Harley 6205, f. 36v

Image from BL Harley 6205, f. 36v

Image taken from f. 36v of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Kneeling man from BL Harley 6205, f. 13

Kneeling man from BL Harley 6205, f. 13

Detail of a miniature of a kneeling supplicant. Image taken from f. 13 of Commentaires de la Guerre Gallique. Written in French.

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk, rekenpenning van de raad van Financien

Overwinningen van Karel V, Duits keizer, in de oorlog tegen Frankrijk,...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V in harnas, zittend in zeilbootje binnen omschrift. Keerzijde: leeuw, liggend voor gekroond wapenschild, geflankeerd door twee aan bijlen hangende harnassen binnen omschrift

Voorbereidingen op de oorlog tegen Frankrijk, rekenpenning van Holland, Zeeland en Friesland

Voorbereidingen op de oorlog tegen Frankrijk, rekenpenning van Holland...

Koperen penning. Voorzijde: drie wapenschilden in kring geplaatst rond letter L binnen omschrift. Keerzijde: wimpel met opschrift tussen zuilen van Herkules onder kroon binnen omschrift

War Hammer
Minerva (Pallas Athena) met Medusahoofd op schild

Minerva (Pallas Athena) met Medusahoofd op schild

Minerva (Pallas Athena) als godin van de oorlog met helm, speer en Medusahoofd met slangenharen op schild. Het opschrift INSIGNIS GALEA ATOS INSIGNIS GORGON PALAS verwijst naar deze kenmerkende attributen. Kopi... more

Mars met helm, schild en zwaard

Mars met helm, schild en zwaard

Mars als god van de oorlog met zijn bewapening helm, schild en zwaard. Het opschrift MARS QVI VICTRICI COMITIT PROEBIA DESTRA roemt de winnende rechterhand van Mars. Kopie naar een prent van Giovanni Jacopo Caraglio

Krijgstoerustingen van Karel V voor de oorlog tegen de Turken

Krijgstoerustingen van Karel V voor de oorlog tegen de Turken

Zilveren penning. Voorzijde: man met kroon, zwaard en rijksappel in harnas binnen omschrift en rand van veertien gekroonde wapenschilden. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee leeuwen omhangen ... more

Zinnelijke liefde overwint de aardse bezigheden

Zinnelijke liefde overwint de aardse bezigheden

In de wolken de gevleugelde Cupido, pijl en boog in aanslag. Onder hem, verspreid op de grond, liggen de symbolen van wereldse en geestelijke macht (kroon, kardinaalshoed, mijter), van werk (een schoffel, een z... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: vijf in diagonaal kruis geplaatste wapenschilden; daartussen: letters M, V, C en ... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: vijf in diagonaal kruis geplaatste wapenschilden; daartussen: letters H, V, D en ... more

De verloren zoon eet uit de varkenstrog

De verloren zoon eet uit de varkenstrog

Eén van serie van zes. De zoon (Filius Prodigus) eet met de zwijnen uit een trog, hierop staat: ferment van de Farizeeërs (Fermentum Pharisaeorum). om hem heen zijn de Mond der Hel (Infernus), de Dood (Mors), d... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk

Koperen penning. Voorzijde: drie gekroonde wapenschilden boven twee vuurslagen, waar vonken uitschieten en liggende leeuw binnen omschrift. Keerzijde: Karel V in harnas te paard met commandostaf in rechterhand ... more

Voorbereidingen op de oorlog tegen Frankrijk en verovering van Tunis op de Turken, rekenpenning ter ere van Karel V, Duits keizer

Voorbereidingen op de oorlog tegen Frankrijk en verovering van Tunis o...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Tunis aan water; daarboven zwevende adelaar binnen omschrift

Rohan, 1. Duc de Rohan, Prince de Léon, Henri de

Rohan, 1. Duc de Rohan, Prince de Léon, Henri de

Radierer: Meyer, Rudolf faktischer Entstehungsort: Zürich

David stuurt Uria weg

David stuurt Uria weg

David stuurt Uria op weg naar het leger in de hoop dat hij zal sneuvelen in de oorlog. In de marge boven de afbeelding staat de tekst II Regvm XI [2 Samuel 11].

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken, rekenpenning ten behoeve van Mr. Jacob de Jonge, auditeur van de rekenkamer van Holland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen de Turken,...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: vijf in diagonaal kruis geplaatste wapenschilden; daartussen: letters M, I, D en ... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten van Rossum, rekenpenning ten behoeve van Mr. Vincent Dammasz., klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten va...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letter... more

Portret van Hendrik II van Frankrijk te paard

Portret van Hendrik II van Frankrijk te paard

Hendrik II van Frankrijk, tweede zoon van Frans I, nam in 1542 als veldheer in het zuiden van Frankrijk deel aan de oorlog tegen Karel V. Koning in 1547. Ruiter in wapenrusting op een paard in galop naar rechts... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten van Rossum, rekenpenning ten behoeve van Mr. Jacob de Jonge, auditeur van de rekenkamer van Holland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten va...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letter... more

Oorlog brengt armoede voort

Oorlog brengt armoede voort

De personificatie van Oorlog (Bellum) staat voor allerlei oorlogstuig, een zwaard in de rechter- en een fakkel in de linkerhand. Om haar heen liggen wapens. Aan haar voeten zit Armoede (Pauperies): een meisje i... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten van Rossum, rekenpenning ten behoeve van Mr. Claes van Essche, lid van

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Maarten va...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letter... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, d... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksa: el in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: Heilige Ge... more

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland, rekenpenning voor de rekenkamer van Vlaanderen te Rijssel

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: ruitergevecht binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk en Gelderland

Karel V, Duits keizer, bereidt zich voor op de oorlog tegen Frankrijk ...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linker- en zwaard in rechterhand, staande op ter aarde liggende slang Aspis en monster Basiliscus binnen omschrift. Keerzijde: adelaar, v... more

Engels-Franse oorlog, penning van de rekenkamer van Vlaanderen te Rijssel, ter ere van Karel V, Duits keizer

Engels-Franse oorlog, penning van de rekenkamer van Vlaanderen te Rijs...

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: ruitergevecht binnen omschrift