The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

wald dahllof co

294 media by topicpage 1 of 3
Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpngs regemente I 12.

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpngs regemente ...

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpngs regemente I 12.

J. W. Axel Casselli. Ingenjör vid Degerfors Järnverk 1868-1873.

J. W. Axel Casselli. Ingenjör vid Degerfors Järnverk 1868-1873.

J. W. Axel Casselli. Ingenjör vid Degerfors Järnverk 1868-1873.

Porträtt av Carl Wilhelm Stiernstedt, officer vid Värmlands regemente och Värmlands fältjägarregemente.

Porträtt av Carl Wilhelm Stiernstedt, officer vid Värmlands regemente ...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Lars Johan Knut Larsson, officer vid Värmlands regemente I 22.

Porträtt av Lars Johan Knut Larsson, officer vid Värmlands regemente I...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Christer Magnus Thelander, officer vid Kalmar regemente I 20 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009111 och AMA.0009103.

Porträtt av Christer Magnus Thelander, officer vid Kalmar regemente I ...

Porträtt av Christer Magnus Thelander, officer vid Kalmar regemente I 20 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009111 och AMA.0009103.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid fältjägarregemente.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid fältjägarregemente.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid fältjägarregemente.

Porträtt av Adolf Gerhard von Heidenstam, löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Adolf Gerhard von Heidenstam, löjtnant vid Smålands grenad...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Axel Wilhelm Håkansson, officer vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0021849.

Porträtt av Axel Wilhelm Håkansson, officer vid Södermanlands regement...

Porträtt av Axel Wilhelm Håkansson, officer vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0021849.

Porträtt av Gustaf August Tersmeden, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0005522, AMA.0009102 och AMA.0009128.

Porträtt av Gustaf August Tersmeden, löjtnant vid Västmanlands regemen...

Porträtt av Gustaf August Tersmeden, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0005522, AMA.0009102 och AMA.0009128.

Porträtt av Alfred Henrik de Maré, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0008092.

Porträtt av Alfred Henrik de Maré, officer vid Andra livgrenadjärregem...

Porträtt av Alfred Henrik de Maré, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0008092.

Porträtt av Gustaf August Tersmeden, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0009102, AMA.0009128 och AMA.0009853.

Porträtt av Gustaf August Tersmeden, löjtnant vid Västmanlands regemen...

Porträtt av Gustaf August Tersmeden, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0009102, AMA.0009128 och AMA.0009853.

Porträtt av Sigvard Olof Beck-Friis, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021762.

Porträtt av Sigvard Olof Beck-Friis, officer vid Skånska dragonregemen...

Porträtt av Sigvard Olof Beck-Friis, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021762.

Porträtt av Richard Primus Peterson, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Richard Primus Peterson, underlöjtnant vid Jönköpings rege...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av okänd officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av okänd officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av okänd officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Thomas Nyström, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0009654 och AMA.0021710.

Porträtt av Thomas Nyström, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även ...

Porträtt av Thomas Nyström, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0009654 och AMA.0021710.

Porträtt av Axel Richard Fabian Kindstrand, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även AMA.0007753, AMA.0009540 och AMA.0021747.

Porträtt av Axel Richard Fabian Kindstrand, underlöjtnant vid Andra li...

Porträtt av Axel Richard Fabian Kindstrand, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även AMA.0007753, AMA.0009540 och AMA.0021747.

Porträtt av Thomas Nyström, officer vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0009672 och AMA.0021710.

Porträtt av Thomas Nyström, officer vid Fortifikationen.Se även bild A...

Porträtt av Thomas Nyström, officer vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0009672 och AMA.0021710.

Porträtt av Thure Sundholm, underlöjtnant vid Blekinge bataljon I 30. Se även AMA.0008606.

Porträtt av Thure Sundholm, underlöjtnant vid Blekinge bataljon I 30. ...

Porträtt av Thure Sundholm, underlöjtnant vid Blekinge bataljon I 30. Se även AMA.0008606.

Porträtt av Johan Gyllenstierna, ryttmästare vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0007352 och AMA.0009700.

Porträtt av Johan Gyllenstierna, ryttmästare vid Skånska husarregement...

Porträtt av Johan Gyllenstierna, ryttmästare vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0007352 och AMA.0009700.

Porträtt av Emil Rudin, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0008341.

Porträtt av Emil Rudin, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild...

Porträtt av Emil Rudin, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0008341.

Porträtt av Sven Gustaf Westman, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Sven Gustaf Westman, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Sven Gustaf Westman, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Conrad Wilhelm Söderhielm, underlöjtnant vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Conrad Wilhelm Söderhielm, underlöjtnant vid Dalregementet...

Porträtt av Conrad Wilhelm Söderhielm, underlöjtnant vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Sven Christoffer Ribbing, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4. Se även AMA.0008372.

Porträtt av Sven Christoffer Ribbing, underlöjtnant vid Smålands husar...

Porträtt av Sven Christoffer Ribbing, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4. Se även AMA.0008372.

Porträtt av Sten Victor Blomberg, officer vid Göta livgarde I 2.Se även bild AMA.0006839 och AMA.0006947.

Porträtt av Sten Victor Blomberg, officer vid Göta livgarde I 2.Se äve...

Porträtt av Sten Victor Blomberg, officer vid Göta livgarde I 2.Se även bild AMA.0006839 och AMA.0006947.

Porträtt av Lars Gustaf Cavalli, officer vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0014534 och AMA.0021701.

Porträtt av Lars Gustaf Cavalli, officer vid Kronobergs regemente I 11...

Porträtt av Lars Gustaf Cavalli, officer vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0014534 och AMA.0021701.

Porträtt av Carl Eduard Alexander Kinell, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0007798.

Porträtt av Carl Eduard Alexander Kinell, underlöjtnant vid Fortifikat...

Porträtt av Carl Eduard Alexander Kinell, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0007798.

Porträtt av Arvid Edmund Rudling, löjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.Se även bild AMA.0008439 och AMA.0009752.

Porträtt av Arvid Edmund Rudling, löjtnant vid Svea artilleriregemente...

Porträtt av Arvid Edmund Rudling, löjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.Se även bild AMA.0008439 och AMA.0009752.

Porträtt av Hans Alexander Gustaf Altvater Pantzerhielm, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Hans Alexander Gustaf Altvater Pantzerhielm, underlöjtnant...

Porträtt av Hans Alexander Gustaf Altvater Pantzerhielm, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Axel Richard Fabian Kindstrand, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007753, AMA.0007805 och AMA.0021747.

Porträtt av Axel Richard Fabian Kindstrand, officer vid Andra livgrena...

Porträtt av Axel Richard Fabian Kindstrand, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007753, AMA.0007805 och AMA.0021747.

Porträtt av Per Reinhold Georg Wilhelm von Heideman, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Per Reinhold Georg Wilhelm von Heideman, underlöjtnant vid...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Waldemar August Starck, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0008620 och AMA.0009656.

Porträtt av Waldemar August Starck, underlöjtnant vid Fortifikationen....

Porträtt av Waldemar August Starck, underlöjtnant vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0008620 och AMA.0009656.

Porträtt av Nils Gustaf Lyckberg, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Nils Gustaf Lyckberg, underlöjtnant vid Jönköpings regemen...

Porträtt av Nils Gustaf Lyckberg, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Axel Philip von Otter, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Axel Philip von Otter, underlöjtnant vid Smålands grenadjä...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Carl Gustaf Ludvig Mossberg, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Carl Gustaf Ludvig Mossberg, underlöjtnant vid Västmanland...

Porträtt av Carl Gustaf Ludvig Mossberg, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Axel Wilhelm Palander, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.Se även bild AMA.0021776.

Porträtt av Axel Wilhelm Palander, underlöjtnant vid Smålands grenadjä...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Carl Henrik Edvard Falkenberg, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Carl Henrik Edvard Falkenberg, underlöjtnant vid Andra liv...

Porträtt av Carl Henrik Edvard Falkenberg, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Wilhelm Jeremias Karlsjö, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0009482.

Porträtt av Wilhelm Jeremias Karlsjö, löjtnant vid Wendes artillerireg...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av John David Alexander Kuylenstierna, underlöjtnant vid Värmlands regemente I 22.Se även bild AMA.0007799.

Porträtt av John David Alexander Kuylenstierna, underlöjtnant vid Värm...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Mårten Tottie, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002078 och AMA.0005524.

Porträtt av Carl Mårten Tottie, underlöjtnant vid Västmanlands regemen...

Porträtt av Carl Mårten Tottie, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002078 och AMA.0005524.

Porträtt av Gustaf Mauritz Theodor Tisell, löjtnant vid Värmlands regemente I 22.

Porträtt av Gustaf Mauritz Theodor Tisell, löjtnant vid Värmlands rege...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Karl Osvald Toll, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Karl Osvald Toll, underlöjtnant vid Göta artilleriregement...

Porträtt av Karl Osvald Toll, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Ernst ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007708, AMA.0009823 och AMA.0021748.

Porträtt av Ernst ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Livgrenadjärrege...

Porträtt av Ernst ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007708, AMA.0009823 och AMA.0021748.

Porträtt av Carl Fredrik Casper Reuterswärd, löjtnant vid Livregementets husarkår K 3.

Porträtt av Carl Fredrik Casper Reuterswärd, löjtnant vid Livregemente...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Porträtt av Carl Henrik Ulrik Scheffer, underlöjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Carl Henrik Ulrik Scheffer, underlöjtnant vid Älvsborgs re...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av friherre Samuel Gustaf Fredrik Stiernstedt, officer vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av friherre Samuel Gustaf Fredrik Stiernstedt, officer vid Up...

Porträtt av friherre Samuel Gustaf Fredrik Stiernstedt, officer vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Drottning Victoria.

Porträtt av Drottning Victoria.

Porträtt av Drottning Victoria.

En kvinna.
Fru Wahlqvist, statsinspektor i Södertälje.

En kvinna. Fru Wahlqvist, statsinspektor i Södertälje.

En kvinna. Fru Wahlqvist, statsinspektor i Södertälje.

Porträtt av Claes Josef Breitholz, officer vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0006846 och AMA.0009615.

Porträtt av Claes Josef Breitholz, officer vid Andra livgardet I 2.Se ...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Sigurd Ericson, kapten vid Dalregementet I 13.Se även bild AMA.0007194 och AMA.0021739.

Porträtt av Sigurd Ericson, kapten vid Dalregementet I 13.Se även bild...

Porträtt av Sigurd Ericson, kapten vid Dalregementet I 13.Se även bild AMA.0007194 och AMA.0021739.

Porträtt av Sten Adalrik Drakenberg, överstelöjtnant vid Kronobergs regemente.

Porträtt av Sten Adalrik Drakenberg, överstelöjtnant vid Kronobergs re...

Porträtt av Sten Adalrik Drakenberg, överstelöjtnant vid Kronobergs regemente.

Porträtt av Carl Henrik Ulrik Scheffer, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Carl Henrik Ulrik Scheffer, underlöjtnant vid Skaraborgs r...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Olof Fredrik Bratt, officer vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0006964 och AMA.0006971.

Porträtt av Olof Fredrik Bratt, officer vid Kronobergs regemente I 11....

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Ernst Georg Melin, löjtnant vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Porträtt av Ernst Georg Melin, löjtnant vid Norra skånska infanterireg...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Johan Gustaf Reinhold Hultgren, kapten vid Upplands regemente I 8 eller Carl Enoch Hultgren, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Johan Gustaf Reinhold Hultgren, kapten vid Upplands regeme...

Porträtt av Johan Gustaf Reinhold Hultgren, kapten vid Upplands regemente I 8 eller Carl Enoch Hultgren, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Victor Henrik Rapp, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0008376.

Porträtt av Victor Henrik Rapp, löjtnant vid Göta artilleriregemente A...

Porträtt av Victor Henrik Rapp, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0008376.

Porträtt av Wilhelm Gustaf Billmanson, kapten vid Göra artilleriregemente A 2.

Porträtt av Wilhelm Gustaf Billmanson, kapten vid Göra artilleriregeme...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Henrik Fredrik (Fritz) Adolf Nauckhoff, underlöjtnant vid Bohusläns regemente I 17.

Porträtt av Henrik Fredrik (Fritz) Adolf Nauckhoff, underlöjtnant vid ...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Edvard Mascoll Silfverstolpe, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0008492 och AMA.0021755.

Porträtt av Carl Edvard Mascoll Silfverstolpe, underlöjtnant vid Västm...

Porträtt av Carl Edvard Mascoll Silfverstolpe, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0008492 och AMA.0021755.

Porträtt av Olof Emil Håkansson-Papke, underlöjtnant vid Norra skånska infanteriregementet I 24.Se även bild AMA.0007459.

Porträtt av Olof Emil Håkansson-Papke, underlöjtnant vid Norra skånska...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Nathanael Österlund, underlöjtnant vid Hallands bataljon I 28.

Porträtt av Carl Nathanael Österlund, underlöjtnant vid Hallands batal...

Porträtt av Carl Nathanael Österlund, underlöjtnant vid Hallands bataljon I 28.

Porträtt av Halfdan Wettre, sedemera överste och chef för Akershus dragonregemente.

Porträtt av Halfdan Wettre, sedemera överste och chef för Akershus dra...

Porträtt av Halfdan Wettre, sedemera överste och chef för Akershus dragonregemente.

Porträtt av Carl Oskar Napoleon Hammarström, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Carl Oskar Napoleon Hammarström, underlöjtnant vid Gotland...

Porträtt av Carl Oskar Napoleon Hammarström, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Ernst Ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007725, AMA.0009823 och AMA.0021748.

Porträtt av Ernst Ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Andra livgrenadj...

Porträtt av Ernst Ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007725, AMA.0009823 och AMA.0021748.

Porträtt av Gustaf Oskar Leonard Svenson, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även AMA.0008506.

Porträtt av Gustaf Oskar Leonard Svenson, underlöjtnant vid Västgöta r...

Porträtt av Gustaf Oskar Leonard Svenson, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även AMA.0008506.

Porträtt av Sven Mauritz Odqvist, underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarkår.

Porträtt av Sven Mauritz Odqvist, underlöjtnant vid Jämtlands fältjäga...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Hjalmar Laurentius Wawrinsky, löjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0009242 och AMA.0021729.

Porträtt av Hjalmar Laurentius Wawrinsky, löjtnant vid Andra livgardet...

Porträtt av Hjalmar Laurentius Wawrinsky, löjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0009242 och AMA.0021729.

Porträtt av Sven Oskar Nystedt, underlöjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även AMA.0008197.

Porträtt av Sven Oskar Nystedt, underlöjtnant vid Södermanlands regeme...

Porträtt av Sven Oskar Nystedt, underlöjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även AMA.0008197.

Porträtt av Gunnar Hyltén-Cavallius, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även AMA.0007591, AMA.0007462 och AMA.0007461.

Porträtt av Gunnar Hyltén-Cavallius, underlöjtnant vid Kronobergs rege...

Porträtt av Gunnar Hyltén-Cavallius, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även AMA.0007591, AMA.0007462 och AMA.0007461.

Porträtt av Ragnar Theodor Ling-Vannerus, löjtnant vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Ragnar Theodor Ling-Vannerus, löjtnant vid Jämtlands hästj...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Bror Ture Gereon Viktor Hjalmar Oktavius Mellerborg, löjtnant vid Gotlands infanteriregemente I 27.Se även AMA.0008034.

Porträtt av Bror Ture Gereon Viktor Hjalmar Oktavius Mellerborg, löjtn...

Porträtt av Bror Ture Gereon Viktor Hjalmar Oktavius Mellerborg, löjtnant vid Gotlands infanteriregemente I 27.Se även AMA.0008034.

Stockholm Civilisterna, 1882. Avén, Mellström Hansen, Brandeli, Sundholm, Melker sson, Nyström, Brunnau, Åman, Hult Widmark, Ejedahl.

Stockholm Civilisterna, 1882. Avén, Mellström Hansen, Brandeli, Sundho...

Stockholm Civilisterna, 1882. Avén, Mellström Hansen, Brandeli, Sundholm, Melker sson, Nyström, Brunnau, Åman, Hult Widmark, Ejedahl.

Porträtt av Hans August Dyrssen, officer vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Hans August Dyrssen, officer vid Skånska dragonregementet ...

Porträtt av Hans August Dyrssen, officer vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Johan Gustaf Fabian Wrangel, överstelöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009232, AMA.0009198, AMA.0009215 och AMA.0009202.

Porträtt av Johan Gustaf Fabian Wrangel, överstelöjtnant vid Hälsinge ...

Porträtt av Johan Gustaf Fabian Wrangel, överstelöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009232, AMA.0009198, AMA.0009215 och AMA.0009202.

Porträtt av Carl Elvir Berling.Se även bild AMA.00021700.

Porträtt av Carl Elvir Berling.Se även bild AMA.00021700.

Porträtt av Carl Elvir Berling.Se även bild AMA.00021700.

Porträtt av Fredrik Haraldsson Strömfelt, underlöjtnant vid Livregementets dragonkår K2.

Porträtt av Fredrik Haraldsson Strömfelt, underlöjtnant vid Livregemen...

Porträtt av Fredrik Haraldsson Strömfelt, underlöjtnant vid Livregementets dragonkår K2.

Porträtt av Anders Jakob (Jacques) Roland de Laval, löjtnant vid Göra artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0009750.

Porträtt av Anders Jakob (Jacques) Roland de Laval, löjtnant vid Göra ...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Suno Henrik Engström, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Carl Suno Henrik Engström, underlöjtnant vid Gotlands nati...

Porträtt av Carl Suno Henrik Engström, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Gerda Thomson.Påskrift baksida: Gerda 18 år.

Gerda Thomson.Påskrift baksida: Gerda 18 år.

Gerda Thomson.Påskrift baksida: Gerda 18 år.

Porträtt av Anna Landin
Porträtt av Agnes Asp.
Porträtt av A. Brattström
Porträtt av A. Adlerz.
Porträtt av Constance Rydberg
Porträtt av Hilda Lange
Porträtt av Gabrilla Egnell
Porträtt av Hilma Ortman
Porträtt av Reinhold Henriksson von Essen, underlöjtnant vid Livregementets dragonkår.

Porträtt av Reinhold Henriksson von Essen, underlöjtnant vid Livregeme...

Porträtt av Reinhold Henriksson von Essen, underlöjtnant vid Livregementets dragonkår.

Porträtt av Augusta Lidberg
Porträtt av Justa Ochua
Porträtt av Gunhild Lidin
Porträtt av Frida Pettersson
Porträtt av A. Nordmark
Porträtt av Julia Holmberg
Porträtt av Alma Lundberg
Previous

of 3

Next