The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

vuxenalder

22,348 media by topicpage 1 of 224
Interiör, grupp.
William Shakespeare (1564-1616) med sällskap.
Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verksamhet.

Interiör, grupp. William Shakespeare (1564-1616) med sällskap. Fotogra...

Interiör, grupp. William Shakespeare (1564-1616) med sällskap. Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verksamhet.

Avmålad: Baner, Gustaf Adam. Född 1624, död 1681. Greve, Riksråd.Konstnär är eventuellt M. Merian den yngre.

Avmålad: Baner, Gustaf Adam. Född 1624, död 1681. Greve, Riksråd.Konst...

Avmålad: Baner, Gustaf Adam. Född 1624, död 1681. Greve, Riksråd.Konstnär är eventuellt M. Merian den yngre.

Porträtt av Mathilda Christina Aurelius, född Kastman. Maka till kyrkoherde Anton Anders Aurelius i Ekeby.

Porträtt av Mathilda Christina Aurelius, född Kastman. Maka till kyrko...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Porträtt av källarmästaren och nöjesprofilen Anders Peter Andersson i Linköping. I samtiden kallad Bonn på Druvan.

Porträtt av källarmästaren och nöjesprofilen Anders Peter Andersson i ...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Porträtt av Per Alfred Emanuel Arpi. Från 1863 provinsialläkare i Linköpings distrikt.

Porträtt av Per Alfred Emanuel Arpi. Från 1863 provinsialläkare i Link...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Porträtt av Adelia Arwedsson. Dotter till bruksinspektorn vid Mattsbo bruk i Dalarna, Fredrik Arwedsson och dennes maka Johanna Paulina Ekstedt. Redan vid 15 års ålder var hon dessvärre föräldralös och lösningen blev att hon flyttade till släktingar i Linköping. Efter lärarutbildning i Umeå var hon från 1875 tillbaka i Linköping för en lärartjänst vid stadens flickskola. Med tiden kom hon att bli föreståndare för lärosätet.Hon har Ada Arwedssons gata uppkallad efter sig i stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Porträtt av Adelia Arwedsson. Dotter till bruksinspektorn vid Mattsbo ...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Gamla Telegrafstationen, från slutet av 1800-talet

Gamla Telegrafstationen, från slutet av 1800-talet

Gamla Telegrafstationen, från slutet av 1800-talet

Porträtt av frun Augusta Andersson, född Kullgren i Åtvidaberg. Maka till handlaren Eduard Andersson, Linköping.

Porträtt av frun Augusta Andersson, född Kullgren i Åtvidaberg. Maka t...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltid...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvan... More

Ett grupporträtt ifrån 1800-talet.

Ett grupporträtt ifrån 1800-talet.

Ett grupporträtt ifrån 1800-talet.

Porträtt av fru Elsa Björklund, född Joachimsson. Dotter till landskamreraen i Linköping Nils Henrik Joachimsson och dennes maka Hilma Stånggren. Elsa gift 1893 med fil. kand. Lars Alfred Björklund.

Porträtt av fru Elsa Björklund, född Joachimsson. Dotter till landskam...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Kvinnor, män, barn och hund på picknick, sannolikt Tierp, Uppland

Kvinnor, män, barn och hund på picknick, sannolikt Tierp, Uppland

Av modet att döma är bilden tagen i slutet av 1800-talet/början av 1900-talet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas genom gården. Tomtens ägare lät emellertid i hast uppföra det putsade gatuhuset i bakgrunden, vilket omintetgjorde den planerade förlängning av gatan. Som en eftergift togs ett valv upp redan 1707 för fri passage till och från Stora torget. Valvet skymtar bortom den välta trålåren under skylten "Mjölhandel".  Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas ... More

Porträtt av fotografen Frans Bergstedt, Motala.

Porträtt av fotografen Frans Bergstedt, Motala.

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Porträtt av medicine doktor Carl Teodor Anjou. Stadsläkare i Vadstena 1854-1872.

Porträtt av medicine doktor Carl Teodor Anjou. Stadsläkare i Vadstena ...

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... More

Prov. läkare i Gefle, C. A: Baeckström, f. 1810.M.L.K.M.

Prov. läkare i Gefle, C. A: Baeckström, f. 1810.M.L.K.M.

Prov. läkare i Gefle, C. A: Baeckström, f. 1810.M.L.K.M.

BruksägareForsbackafödd 31/10 1810död 25/9 1885

BruksägareForsbackafödd 31/10 1810död 25/9 1885

BruksägareForsbackafödd 31/10 1810död 25/9 1885

En kvinna.
Wilhelmina Lagerholm (1826-1917).

En kvinna. Wilhelmina Lagerholm (1826-1917).

En kvinna. Wilhelmina Lagerholm (1826-1917).

Wilhelm Elfstrand. / Länsmuseet Gävleborg
Ångmaskin med maskinist. / Länsmuseet Gävleborg
Enligt påskrift porträtt av tobakshandlaren Nacklarin[?]. Vid genomlysning, se bild 2, snarare Nachreij.Rimligtvis densamme som: Christoffer Fredrik von Nackreij. Född i Rogslösa 1806 som son till hovrättsrådet Ture von Nackreij och dennes andra hustru, Juliana Ulrika Gyllenram. Volontär vid Västgötadals regemente redan från 6 års ålder. Vidare följde han en militär karriär till avsked som underlöjtnant 1836. Därefter tobakshandlare i Linköping i kompanjonskap med tobaksfabrikör Jon Asklund. Gift 1829 med Margareta Horn af Åminne, född i Slaka 1792.

Enligt påskrift porträtt av tobakshandlaren Nacklarin[?]. Vid genomlys...

Enligt påskrift porträtt av tobakshandlaren Nacklarin[?]. Vid genomlysning, se bild 2, snarare Nachreij.Rimligtvis densamme som: Christoffer Fredrik von Nackreij. Född i Rogslösa 1806 som son till hovrättsrådet... More

Daguerreotyp. 
Godsägare Johan Larsson med maka Adolphine, född Hagendahl.
Wittvång, Örebro.

Daguerreotyp. Godsägare Johan Larsson med maka Adolphine, född Hagend...

Daguerreotyp. Godsägare Johan Larsson med maka Adolphine, född Hagendahl. Wittvång, Örebro.

Daguerreotyp en kvinna.
Hedda Dahlgren, föreståndare för Örebro Småbarnsskola, gift med Dahlgren, auditör vid Nerikes regemente.

Daguerreotyp en kvinna. Hedda Dahlgren, föreståndare för Örebro Småbar...

Daguerreotyp en kvinna. Hedda Dahlgren, föreståndare för Örebro Småbarnsskola, gift med Dahlgren, auditör vid Nerikes regemente.

Född i Söderhamn 1782, död i Gävle 1840. (Fotografi av målat porträtt). Far till Willhelm Eckell (se bild B 283)

Född i Söderhamn 1782, död i Gävle 1840. (Fotografi av målat porträtt)...

Född i Söderhamn 1782, död i Gävle 1840. (Fotografi av målat porträtt). Far till Willhelm Eckell (se bild B 283)

(född 1845)Fabrikör L. Westerberg med son

(född 1845)Fabrikör L. Westerberg med son

(född 1845)Fabrikör L. Westerberg med son

Daguerreotyp föreställande okänd kvinna. Knästycke, huvud halv en face från vänster. Blå passepartout med dekor i guld. Text på baksidan: Daguerroestypieradt. Stockholm 7 mars 1845 eller dagen före den, då en Älskad syster i afsigt att besöka vår Broder i America lemnade federneslandet och anhöriga med löfte om att återkomma inom 2 år.
FrökenH. Flickskolan Gävle Gävle, Sverige
Fru Lind. / Länsmuseet Gävleborg
Daguerreotyp en kvinna.
Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född i Grythyttehed, död den 2 april 1891.
Karin Janssons mormor.
Bilden tagen 1849 vid Loka.
Gåva från fru Hildur Jansson, Stockholm, genom Värmlands museum.

Daguerreotyp en kvinna. Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född...

Daguerreotyp en kvinna. Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född i Grythyttehed, död den 2 april 1891. Karin Janssons mormor. Bilden tagen 1849 vid Loka. Gåva från fru Hildur Jansson, Stockholm, genom Vär... More

Porträtt av flicka sittande vid bord. Ateljéfoto. Gävle, Sverige

Porträtt av flicka sittande vid bord. Ateljéfoto. Gävle, Sverige

Porträtt av flicka sittande vid bord. Ateljéfoto.

Lovisa Augusta Charlotta Utterström f 1849 i Börje, Uppsala län, Uppland och gift med Häradsskrivare Fredrik Apelqvist i Uppsala.

Lovisa Augusta Charlotta Utterström f 1849 i Börje, Uppsala län, Uppla...

Lovisa Augusta Charlotta Utterström f 1849 i Börje, Uppsala län, Uppland och gift med Häradsskrivare Fredrik Apelqvist i Uppsala.

XLM.U06180 Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Sven? Melin? Gävle, Sverige
Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - man och kvinna, Henri Ostis Fotografi Atelier, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - kvinna och barn, Ulla Gällstedt Eriksson
Fröken Hildur Aurell. Gävle, Sverige
Fru Schoultz. Gävle, Sverige
Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från 1858 drev han fast fotoverksamhet i skomakare Hjeltes gård. År 1864 blev han ägare till den så kallade Borénska gården på Drottninggatan, där han redan tidigare hade inrättatr en ateljé i en liten paviljong i trädgården. Långt dessförinnan, redan på sitt trettonde år, hade han skrivits in i musikcorpsen vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Där blev han hautboist och sedemera musikfanjunkare. Han var således en framstående musiker med flöjt som som sitt främsta instrument och verkade vid sidan av andra tjänster som musiklärare.

Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Sjökapten Gustaf Walfrid Nordin i Ovansjö, bror till Robert Nordin.

Sjökapten Gustaf Walfrid Nordin i Ovansjö, bror till Robert Nordin.

Sjökapten Gustaf Walfrid Nordin i Ovansjö, bror till Robert Nordin.

Ateljéporträtt - kvinna och man

Ateljéporträtt - kvinna och man

Ateljéporträtt - kvinna och man

Kvinnor, män och barn samlade framför gård, sannolikt Tierp, Uppland

Kvinnor, män och barn samlade framför gård, sannolikt Tierp, Uppland

Kvinnor, män och barn samlade framför gård, sannolikt Tierp, Uppland

anställd hos P.C. Rettig Gävle, Sverige
Prosten Anton Aurelius. Prästvigd 1828. Komminister i Ekeby från 1832 och kyrkoherde i samma socken tillsammans med Rinna 1854. Gift 1850 med Mathilda Christina Kastman.

Prosten Anton Aurelius. Prästvigd 1828. Komminister i Ekeby från 1832 ...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
HovkamrerNorling? Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Ateljeporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskedet 1905. Han tjänstgjorde även som lärare vid Lunnevads folkhögskola under åren 1876-1894 och som verkställande direktör för Östgöta Enskilda Banks avdelningskontor i Norrköping under åren 1898-1909. Från 1885 gift med Alfhild Karolina Borneman.

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärrege...

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskede... More

Ateljéporträtt - kvinna, Henri Ostis Fotografi Atelier, Ulla Gällstedt Eriksson
Christina Kjöhlberg, dotter till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född i Mortorp 8/12 1827. Gift med sjötullsvaktmästaren Lorenz Petersson. Död 1894.

Christina Kjöhlberg, dotter till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född...

Christina Kjöhlberg, dotter till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född i Mortorp 8/12 1827. Gift med sjötullsvaktmästaren Lorenz Petersson. Död 1894.

Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Kapten E. J. Dahl. Gävle, Sverige
Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - två män, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - kvinna, Henri Ostis Fotografi Atelier, Ulla Gällstedt Eriksson
Fru, f. LindhGelfle Gävle, Sverige
Porträtt av Ester Schmidt. Gift 1897 med provinsialläkaren i Rejmyre, Patrik Johansson. Senare namnbytt till Tyle.

Porträtt av Ester Schmidt. Gift 1897 med provinsialläkaren i Rejmyre, ...

Enskilt arkiv 127 utgörs av material från Reijmyre glasbruk. År 1947 överfördes en stor mängd glasföremål till Östergötlands museum. Dessa förtecknades och tillfördes museets kulturhistoriska samling med numren... More

Apotekare Holger Dahl. Gävle, Sverige
Hovkamrerf. 1/9 1894 Sthlm Gävle, Sverige
Porträtt av klensmedsmästaren Christian Gabriel Ekberg. Bördig från Sankt Anna kom han till Linköping 1832. Med tiden blev han mästare med verkstad i stadens kvarter Sankt Lars 38, inom nuvarande kvarter Braxen. Från 1836 till sin död 1882 var han gift med Ulrika Eleonora Sofia Willén.

Porträtt av klensmedsmästaren Christian Gabriel Ekberg. Bördig från Sa...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av grevinnan Henrietta Lagerfelt. Gift i Kärna kyrka 1850 med greve Carl Fredrik Adolf Sinclair (1817-1888).

Porträtt av grevinnan Henrietta Lagerfelt. Gift i Kärna kyrka 1850 med...

Enskilt arkiv 38 emanerar från Anton Ridderstad (1848-1933).

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet i Linköping. Därefter följde en lång karriär vid regementet som kröntes med överstelöjtnants grad 1912. Vid sidan av det militära även lärare vid Gymnastiska Centralinstitutet och Högre realläroverket i Stockholm, likväl som praktiserande sjukgymnast i Baden-Baden, London, Paris och Cannes. Från 1888 gift med Anna Kjellberg.

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Jä...

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgre... More

Porträtt av handskmakare Carl Johan Blohm, Linköping. Han drev länge sin verkstad från stadens S:t Kors kvarter 27. År 1875 lämnade han över rörelsen till sin son och flyttade med sin hustru till Tannefors kvarter 3. Från 1846 var han gift med Dorotea Wilhelmina Bredendich, född i Skeda 1828. Han blev änkling 1881 och avled själv året därpå.

Porträtt av handskmakare Carl Johan Blohm, Linköping. Han drev länge s...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
XLM.U06511 Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Ateljéporträtt - man, Ulla Gällstedt Eriksson
Familjen Palm har ställt upp sig för fotografering invid hemmet Dal i Ingatorps socken. Notera farstukvistens fantasifulla lövsågeri. Tiden är några få år in på förra seklet.
Förre BanktjänstemannenFagersta Gävle, Sverige

Förre BanktjänstemannenFagersta Gävle, Sverige

Förre BanktjänstemannenFagersta

Fru Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Porträtt av Kamrer Carl Gustaf Bodin. År 1843 ingick han äktenskap med Maria Petronella Charlotta Pihl, född i Linköping 1825 som dotter till namngivaren till Pilens backe i Linköping, kopparslagaren Per Daniel Pihl och dennes maka Lovisa Skärman. Samma år bröt paret upp för att arrendera Holmetorps rusthåll i Askeby sn, där Carl Gustaf kom att tjänstgöra som kronolänsman. Samma år nedkom parets första och enda barn, dottern Hedvig Charlotta Ottiliana. Kort tid efter födseln avled emellertid modern, blott 19 år i lungsot. Änklingen flyttade då åter till Linköping med sin dotter och kom där att tjänstgöra som kamrer vid Östgöta hypoteksförening.

Porträtt av Kamrer Carl Gustaf Bodin. År 1843 ingick han äktenskap med...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Kassör Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Ateljéporträtt - kvinna och man med sex barn, Ulla Gällstedt Eriksson
Anders Erik Lidman. Färgerifabrikör, Kalmar, 1801-1877.

Anders Erik Lidman. Färgerifabrikör, Kalmar, 1801-1877.

Anders Erik Lidman. Färgerifabrikör, Kalmar, 1801-1877.

Ateljéporträtt - man, Ulla Gällstedt Eriksson
Bryggmästare Fredriksson. Gävle, Sverige
DoktorinnanRosenström? Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlskrona kom han till Linköping i september månad 1874 för en tjänst som handelsbetjänt. Han blev snart egen handlare och inledde en anmärkningsvärd levnadsbana inom en mängd verksamheter. Hans utbyggnad av vattenkraft ledde till att Linköping kunde elektrifieras från 1902. Hans företag bakom detta, Linköpings Elektriska Kraft & Belysnings AB, kom senare att ombildas till den kommunala energikoncernen Tekniska verken. Linköpings Linnefabrik, Hjulsbro tråddrageri, Hackefors porslin och Nordstjernans knäckebröd är exempel på andra företag han grundade eller satt sin prägel på. Som direktör för järnvägsbolaget Östra Centralbanan var han delaktig i att Linköping spårmässigt kunde knytas till landets sydöstra delar. Slutligen bör nämnas hans bildande av Sydsvenska Banken, där han var direktör till hög ålder. Från 1886 var han gift med Agnes Düring.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlsk...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Porträtt av Anna Ekeman. Född på Styvinge gård i Vist socken som dotter till regementsskrivaren vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping, Carl Abraham Ekeman och dennes maka Anna Sophia Salander. Från 1850 var föräldrarna ägare av Odensfors säteri i Vreta Kloster. År 1874 ingick hon äktenskap med Thure Fredrik Baltzar Lybeck. Makarna bosatte sig på Össby storgård i Gårdeby. Från 1883 arrenderade makarna Björnsnäs gård i Kvillinge socken norr om Norrköping, för att våren 1897 förvärva Annas barndomshem Odensfors. Efter makens bortgång 1905 flyttade Anna till Linköping och levde där som änka tills döden inföll 1926.

Porträtt av Anna Ekeman. Född på Styvinge gård i Vist socken som dotte...

Porträtt av Anna Ekeman. Född på Styvinge gård i Vist socken som dotter till regementsskrivaren vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping, Carl Abraham Ekeman och dennes maka Anna Sophia Salander. Från 1850 ... More

Ateljéporträtt - man, Ulla Gällstedt Eriksson
Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom han att verka som skriftställare och korrespondent till olika tidsskrifter. En tid även redaktör av tidningen Östergötland. Efter moderns frånfälle 1891 tycks hans liv komplicerats. Samma år avflyttade han från Kallerstad för att stå skriven "på socknen", det vill säga utan fast bostad. Han anges utflyttad till Burseryd socken 1894 men återfinns inte på platsen. I februari månad 1895 uppges han istället vara inflyttad till en ödestuga i Linköpings landsförsamling. Hans ambullerande tillvaro fortsatte med tillfälliga boställen i Stjärnorp, Kristberg och Tannefors. Från 1908 var han dock stadigvarande boende i stadsdelen Gottfridsberg i Linköping.Fredrik Pereswetoff-Morath förblev ogift och med honom skulle ättens adliga gren slockna på svärdssidan. Rimligtvis förklaras den adoption han lät föranstalta 1918 av fänriken Carl Magnus Dahlqvist, vars mor var född Pereswetoff-Morath, av det faktumet. Den adopterade hade vid tiden nyligen blivit faderslös och inom kort skulle han även förlora sin adoptionsförälder.

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallersta...

Porträtt av Fredrik Pereswetoff-Morath. Född och uppvuxen på Kallerstad säteri strax öster om Linköping som son till Carl Emil och Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath. Parallellt med en militär karriär kom ... More

Kristin Engvall, f. Norberg. Gävle, Sverige
Ateljéporträtt - man, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Sophia W. Posse, född Berg von Linde. Född 1792, död 1871.

Sophia W. Posse, född Berg von Linde. Född 1792, död 1871.

Sophia W. Posse, född Berg von Linde. Född 1792, död 1871.

Porträtt av Oskar Andersson.  Efter en svår barndom blev han med tiden färgaremästare och rådman i Linköping. Han föddes 1845 i Örberga som son till hemmansägaren i Ullnäs Anders Eriksson och dennes maka Maja Jansdotter. Redan 1848 återfinns familjen boende i en backstuga under Örberga murgård. Förfallet eskalerar. Från 1851 är familjen utan fast bostad, de är som källorna kallar det "skriva på socknen". Fadern döms även för stöld. I 12-års åldern tar Oskar drängtjänst i på Östra Starby utanför Vadstena. Efter ett par år flyttar han till Linköping för att gå i lära hos färgmästaren Erik Johan Berg. Efter ett tiotal år hos Berg följde ytterligare tio år som färgare på Råby fabrik i Ljung. År 1879 kom han åter till Linköping och blev mästare och sedermera även rådman. Hans verkstad låg vid Storgatans östra ände i nuvarande kvarteret Druva. Han dog ogift 1925.

Porträtt av Oskar Andersson. Efter en svår barndom blev han med tiden...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Porträtt av fru Elisabeth Emanuelsson. Dotter till kyrkoherden i Hällestad, Per Jacob Emanuelsson och dennes maka Fredrika Charlotta Hæger. Själv gift 1888 med arvtagaren av faderns tjänst som socknens kyrkoherde, Anders Lorentz Nyström.

Porträtt av fru Elisabeth Emanuelsson. Dotter till kyrkoherden i Hälle...

Porträtt av fru Elisabeth Emanuelsson. Dotter till kyrkoherden i Hällestad, Per Jacob Emanuelsson och dennes maka Fredrika Charlotta Hæger. Själv gift 1888 med arvtagaren av faderns tjänst som socknens kyrkoher... More

Ateljéporträtt - man, Ulla Gällstedt Eriksson
Sandvikens ?? Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - brudpar, Ulla Gällstedt Eriksson
Behman? Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
XLM.U06191 Gävle, Sverige / Länsmuseet Gävleborg
Porträtt av målarmästare Anders Thorselius. Inflyttade till Linköping 1808 för att bosätta sig och driva verkstad i den nya stadens Tannefors kvarter nr 11, inom nuvarande kvarteret Dykaren. Oklart om han inflyttade från Klockrike eller Stockholm. Båda orterna nämns i källorna. Oavsett vilket blev han kvar på adressen till sin död 1853. Då hade han länge fungerat som skråets ålderman. Målarmästaren förblev ogift genom livet.

Porträtt av målarmästare Anders Thorselius. Inflyttade till Linköping ...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Född: 1813 Död: 1869 Även verksam som tobaksfabrikör. Son till Anders Hedman och bror till Carl August Hedman.

Född: 1813 Död: 1869 Även verksam som tobaksfabrikör. Son till Anders ...

Född: 1813 Död: 1869 Även verksam som tobaksfabrikör. Son till Anders Hedman och bror till Carl August Hedman.

Ateljéporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljéporträtt - man, Ulla Gällstedt Eriksson
Ateljeporträtt - kvinna, Ulla Gällstedt Eriksson
Previous

of 224

Next