The World's Largest Public Domain Media Search Engine

vintage photographs from kalundborg, sweden

public
6 media by topicpage 1 of 1
Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180104

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180104

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180184

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180184

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180168

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180168

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180164

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180164

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Præstegade anno 1933, Kalundborg, Själland - KMB - 16001000107404

Præstegade anno 1933, Kalundborg, Själland - KMB - 16001000107404

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Children in Præstegade street in Kalundborg, Denmark (7005344985)

Children in Præstegade street in Kalundborg, Denmark (7005344985)

Children in Præstegade street (Priest street) in Kalundborg. In the background to the left is a medieval house with stepped gable roof. Barn på Præstegade i Kalundborg. I bakgrunden till vänster är ett medelti... More