The World's Largest Public Domain Media Search Engine

views from new and old sofia

93 media by topicpage 1 of 1
BASA-3K-7-328-14(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-14(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Търговска". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въ... More

BASA-3K-7-328-28(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-28(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от зоологическата градина. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), из... More

BASA-3K-7-328-32(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-32(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на ул. "Самоковска" (днес ул. "Граф Игнатиев"). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшеств... More

BASA-3K-7-328-44(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-44(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Ел хаджи байрам джамия. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), из... More

BASA-3K-7-328-47(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-47(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Самоковския мост над Перловската река, намиращ се на ул. "Граф Игнатиев" (около Освобождението - Самоковска улица). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общин... More

BASA-3K-7-328-10(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-10(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Българска земеделска банка, намираща се на ул. "Г. С. Раковски". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по с... More

BASA-3K-7-328-26(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-26(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Градската градина. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известе... More

BASA-3K-7-328-46(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-46(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка с изглед към ул. "6-ти септември". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907... More

BASA-3K-7-328-7(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-7(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Военното министерство. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-8(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-8(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на старата сграда на Българска народна банка на ул. "Княз Александър І. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20... More

BASA-3K-7-328-2-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-2-Views from New and Old Sofia

Български: Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известен като албум „Стара София“. E... More

BASA-3K-7-328-28(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-28(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Княгиня Мария Луиза". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.)... More

BASA-3K-7-328-36(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-36(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на църквата "Св. Георги Победоносец". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-39(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-39(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на Чохаджийския хан. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-42(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-42(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на домът на Осман Нури паша. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), ... More

BASA-3K-7-328-9(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-9(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Военното училище (днес Военна академия "Г. С. Раковски"). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 2... More

BASA-3K-7-328-13(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-13(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Княгиня Мария Луиза" - изглед от "Лъвов мост" към джамията Баня Баши. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по сл... More

BASA-3K-7-328-15(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-15(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Духовната семинария. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), извес... More

BASA-3K-7-328-20(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-20(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на артилерийските казарми в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшестви... More

BASA-3K-7-328-22(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-22(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Княгиня Мария Луиза". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.)... More

BASA-3K-7-328-26(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-26(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Цар Фердинанд" (днес бул. "Васил Левски"). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възш... More

BASA-3K-7-328-34(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-34(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на ул. "Търговска" - изглед кам джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въ... More

BASA-3K-7-328-40(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-40(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на турския безистен. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-15(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-15(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Народния музей (преди - Буюк джамия, а от 1921 г. Български археологически музей). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд ... More

BASA-3K-7-328-18(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-18(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на паметника на цар Освободител Александър ІІ (Руски паметник) в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20... More

BASA-3K-7-328-33(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-33(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Язаджинската джамия, намираща се на днешната пресечка на ул. "Граф Игнатиев" с ул."Княз Александър І". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управлени... More

BASA-3K-7-328-35(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-35(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Шарения мост (днес Лъвов мост). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907... More

BASA-3K-7-328-38(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-38(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Керемитската джамия. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), извес... More

BASA-3K-7-328-4(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-4(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на паметника “Цар Освободител”, снимана от страната на Народното събрание. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай... More

BASA-3K-7-328-6(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-6(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Централната телеграфо-пощенска станция. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от в... More

BASA-3K-7-328-24(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-24(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на църквата "Св. Георги Победоносец". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-27(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-27(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Орлов мост - изглед от Борисовата градина. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествие... More

BASA-3K-7-328-3(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-3(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка с изглед към бул. “Княгиня Мария Луиза” от “Лъвов мост”. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от... More

BASA-3K-7-328-30(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-30(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на църквата "Св. София". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), изве... More

BASA-3K-7-328-30(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-30(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Шарения мост (днес Лъвов мост). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907... More

BASA-3K-7-328-33(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-33(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Житния пазар, намиращ се на днешната ул. "Веслец" зад минералната баня. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай... More

BASA-3K-7-328-39(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-39(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на Чохаджийския хан. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-40(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-40(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на Чохаджийския хан. Зад хана на снимката се вижда минарето на джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на... More

BASA-3K-7-328-21(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-21(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Княз Александър Дондуков". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (190... More

BASA-3K-7-328-22(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-22(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Витоша", пресичаща се с ул. "Позитано". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшест... More

BASA-3K-7-328-29(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-29(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от зоологическата градина. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), из... More

BASA-3K-7-328-31(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-31(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Oтляво на снимката се вижда Челеби джамия, отдясно – турския конак, който през 1890–1892 и 1894–1896 е преустроен в царски дворец, а днес – Национална художествена галерия и Етнографски институт с м... More

BASA-3K-7-328-4(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-4(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Царския дворец (днес – Национална художествена галерия и Етнографски институт с музей при БАН) от към източния портал. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско об... More

BASA-3K-7-328-41(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-41(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на турския безистен, вляво на снимката се вижда Чохаджийския хан, зад него – минарето на джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско град... More

BASA-3K-7-328-41(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-41(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на турския безистен, вляво на снимката се вижда Чохаджийския хан, зад него – минарето на джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско град... More

BASA-3K-7-328-47(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-47(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), изве... More

BASA-3K-7-328-1-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-1-Views from New and Old Sofia

Български: Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известен като албум „Стара София“. E... More

BASA-3K-7-328-14(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-14(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на ул. "Търговска" - изглед от бул. "Княз Александър Дондуков" към джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердина... More

BASA-3K-7-328-16(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-16(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Майчин дом "Княгиня Мария Луиза". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшест... More

BASA-3K-7-328-18(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-18(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на "Докторския паметник" в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 ... More

BASA-3K-7-328-23(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-23(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на "Юнион клуб" на ул. "Г. С. Раковски". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въз... More

BASA-3K-7-328-3(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-3(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Царския дворец (днес – Национална художествена галерия и Етнографски институт с музей при БАН). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на кн... More

BASA-3K-7-328-32(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-32(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на старата митрополия на пл. "Св. Крал". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въз... More

BASA-3K-7-328-37(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-37(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на църквата "Малий Св. Никола". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.... More

BASA-3K-7-328-17(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-17(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на паметника на Васил Левски в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-20(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-20(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на казармите на І пехотен полк на бул. "Витоша" в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 го... More

BASA-3K-7-328-23(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-23(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Софийската жп гара (днес Централна жп гара). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината... More

BASA-3K-7-328-24(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-24(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Народния театър. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известен ... More

BASA-3K-7-328-27(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-27(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Лъвов мост - изглед от бул. "Княгиня Мария Луиза". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въ... More

BASA-3K-7-328-35(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-35(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Касапската чаршия. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известе... More

BASA-3K-7-328-36(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-36(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на старата баня при джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието м... More

BASA-3K-7-328-44(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-44(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на синегогата, намираща се на днешната ул. "Княз Александър Дондуков". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинан... More

BASA-3K-7-328-45(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-45(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Житния пазар, намиращ се на днешната ул. "Веслец" зад минералната баня. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай... More

BASA-3K-7-328-12(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-12(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Руското дипломатическо агентство на кръстовището на ул. "Г. С. Раковски" и ул. "Московска". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управлен... More

BASA-3K-7-328-13(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-13(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка с изглед на ул. "Търговска" от бул. "Княз Александър Дондуков". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишни... More

BASA-3K-7-328-17(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-17(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Държавната печатница. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), изве... More

BASA-3K-7-328-19(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-19(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на гвардейските казарми в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествиет... More

BASA-3K-7-328-29(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-29(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от зоологическата градина. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), из... More

BASA-3K-7-328-45(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-45(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Житния пазар, намиращ се на днешната ул. "Веслец" зад минералната баня. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай... More

BASA-3K-7-328-48-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-48-Views from New and Old Sofia

Български: Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известен като албум „Стара София“. E... More

BASA-3K-7-328-6(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-6(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на катедралния храм “Свети Крал” (днес църквата “Св. Неделя”). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнин... More

BASA-3K-7-328-7(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-7(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на първата сграда на Народна библиотека, намираща се на ул. "Г. С. Раковски" № 131. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І ... More

BASA-3K-7-328-8(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-8(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Централния военен клуб. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (... More

BASA-3K-7-328-11(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-11(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка с изглед от царския дворец и пл. "Княз Александър І" в посока към бул. "Княз Александър Дондуков" на ул. "Търговска". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинс... More

BASA-3K-7-328-12(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-12(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на ул. "Търговска" - изглед от пл. "Бански" към бул. "Княз Александър Дондуков". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по ... More

BASA-3K-7-328-16(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-16(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Първа девическа гимназия (днес Телефонна палата). Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въз... More

BASA-3K-7-328-25(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-25(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Румънската легация. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907... More

BASA-3K-7-328-25(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-25(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Александър Стамболийски". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907... More

BASA-3K-7-328-38(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-38(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на Буюк джамия, днес Национален археологически музей. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от въ... More

BASA-3K-7-328-43(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-43(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на Чохаджийския хан. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1... More

BASA-3K-7-328-43(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-43(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на синегогата, намираща се на днешната ул. "Княз Александър Дондуков". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинан... More

BASA-3K-7-328-46(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-46(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка с изглед от София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известен к... More

BASA-3K-7-328-5-Sofia, 1907

BASA-3K-7-328-5-Sofia, 1907

Български: Снимка на Народното събрание, Българска академия на науките и паметника на Цар Освободител в София. English: Bulgarian parliament, Bulgarian Academy of Sciences and Monument to the Tsar Liberator i... More

BASA-3K-7-328-10(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-10(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на Първа софийска мъжка гимназия. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествие... More

BASA-3K-7-328-11(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-11(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на пресечката на ул. "Леге" с ул. "Съборна". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествиет... More

BASA-3K-7-328-19(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-19(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на "Александровска болница" в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшест... More

BASA-3K-7-328-21(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-21(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на бул. "Княгиня Мария Луиза". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.)... More

BASA-3K-7-328-31(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-31(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на турския конак. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), известен ка... More

BASA-3K-7-328-34(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-34(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на джамията "Баня Баши". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.), изве... More

BASA-3K-7-328-37(1)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-37(1)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на църквата "Малий Св. Никола". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му (1907 г.... More

BASA-3K-7-328-42(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-42(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка от разрушаването на стара къща в София. Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз Фердинанд І по случай 20 годишнината от възшествието му ... More

BASA-3K-7-328-5a-Sofia Ivan Vazov National Theatre, 1907

BASA-3K-7-328-5a-Sofia Ivan Vazov National Theatre, 1907

Български: Снимка на Народен театър „Иван Вазов“ в София. English: Ivan Vazov National Theatre in Sofia, Bulgaria. Հայերեն: Իվան Վազովի անվան ազգային թատրոն, Սոֆիա, Բուլղարիա

BASA-3K-7-328-9(2)-Views from New and Old Sofia

BASA-3K-7-328-9(2)-Views from New and Old Sofia

Български: Снимка на сградата на софийска община, намираща се на ъгъла на ул. "Йосиф Гурко" и ул. "Дякон Игнатий". Албум „Изгледи от нова и стара София“, подарен от Софийско градско общинско управление на княз... More