PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

verkstadsavfall

1,073 media by topicpage 1 of 11
ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1757 uttagen för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1765, 1769 uttagna för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1774 uttagen för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1782, 1783 uttagna för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1794 uttagen för konservering 24/11-08

plåt (verkstadsavfall) av järn

plåt (verkstadsavfall) av järn

Unr 1851 uttagen för konservering 24/11-08

avfall (verkstadsavfall) av järn

avfall (verkstadsavfall) av järn

ribba och verkstadsavfall

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

SV, igensatta dörren i rum z