The World's Largest Public Domain Media Search Engine

vastmanland

public
16,306 media by topicpage 1 of 164
Daguerreotyp. I förgrunden Sandrymningen, från vars södra kant bilden tagits mot norr. Till vänster i bakgrunden synes den numera rivna Hjulverkstaden, som låg i närheten av Knektschaktet. Detta ligger utanför bildens vänstra kant. I bakgrunden i bildens mitt Klockstapeln, framför densamma Stigarebostaden, som finns kvar, och taket av skrädhus, varav idag endast en del finns bevarat.Fotograf är troligen Wilhelm Heinemann.

Daguerreotyp. I förgrunden Sandrymningen, från vars södra kant bilden ...

Daguerreotyp. I förgrunden Sandrymningen, från vars södra kant bilden tagits mot norr. Till vänster i bakgrunden synes den numera rivna Hjulverkstaden, som låg i närheten av Knektschaktet. Detta ligger utanför ... More

Daguerreotyp en kvinna.
Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född i Grythyttehed, död den 2 april 1891.
Karin Janssons mormor.
Bilden tagen 1849 vid Loka.
Gåva från fru Hildur Jansson, Stockholm, genom Värmlands museum.

Daguerreotyp en kvinna. Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född...

Daguerreotyp en kvinna. Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född i Grythyttehed, död den 2 april 1891. Karin Janssons mormor. Bilden tagen 1849 vid Loka. Gåva från fru Hildur Jansson, Stockholm, genom Vär... More

Norbergs Järnväg lok 2 "Åmänningen"

Norbergs Järnväg lok 2 "Åmänningen"

Norbergs Järnväg lok 2 "Åmänningen" Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bostadshus.
27 juni 1958. Sverige. Public domain image.

Bostadshus. 27 juni 1958. Sverige. Public domain image.

Bostadshus. 27 juni 1958. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Vikersgården, exteriör.
10 juli 1958.

Vikersgården, exteriör. 10 juli 1958.

Vikersgården, exteriör. 10 juli 1958. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Nora, utsikt från söder. Sverige. Public domain image.

Nora, utsikt från söder. Sverige. Public domain image.

Nora, utsikt från söder. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Frövi rep 1 19 november Sverige. Public domain image.

Frövi rep 1 19 november Sverige. Public domain image.

Frövi rep 1 19 november Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Potatis. Örebro, Sverive Örebro läns museum

Potatis. Örebro, Sverive Örebro läns museum

Potatis. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Utsikt. Vintermotiv. Örebro, Sverive

Utsikt. Vintermotiv. Örebro, Sverive

Utsikt. Vintermotiv. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Karlsängsskolan Nora 17 okt 1967

Karlsängsskolan Nora 17 okt 1967

Karlsängsskolan Nora 17 okt 1967 Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Siggebohyttans bergsmansgård, byggnader. Örebro, Sverive

Siggebohyttans bergsmansgård, byggnader. Örebro, Sverive

Siggebohyttans bergsmansgård, byggnader. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hörsalen i Hällefors Örebro läns museum

Hörsalen i Hällefors Örebro läns museum

Hörsalen i Hällefors Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hällefors,Stråkvägen och Granvägen

Hällefors,Stråkvägen och Granvägen

Hällefors,Stråkvägen och Granvägen Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hällefors sågverk Örebro, Sverive

Hällefors sågverk Örebro, Sverive

Hällefors sågverk Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Porträtt av Carl Georg Gude Gedda, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Carl Georg Gude Gedda, underlöjtnant vid Västmanlands rege...

Porträtt av Carl Georg Gude Gedda, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Frövi 1874 station och bangård med godsvagn och personvagn.

Frövi 1874 station och bangård med godsvagn och personvagn.

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Carl Axel Baltzar Wachtmeister af Johannishus, löjtnant vid Livgardet till häst K 1.Se även bild AMA.0002083.

Porträtt av Carl Axel Baltzar Wachtmeister af Johannishus, löjtnant vi...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Gustaf Wathier Hamilon, underlöjtnant vid Livregementets husarkår på hästen Bagatell.Se även bild AMA.0002052, AMA.0002060 och AMA.0007500

Gustaf Wathier Hamilon, underlöjtnant vid Livregementets husarkår på h...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Kallmora Silvergruva. (Kallmora Silfvergruva). Norbergs gruvor. 1880-talet.

Kallmora Silvergruva. (Kallmora Silfvergruva). Norbergs gruvor. 1880-t...

Kallmora Silvergruva. (Kallmora Silfvergruva). Norbergs gruvor. 1880-talet. Public domain photograph of train station, platform, train tracks, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Sixten Knut Benjamin Axelsson Sparre, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även AMA.0008523, AMA.0009844 och AMA.0008560.

Porträtt av Sixten Knut Benjamin Axelsson Sparre, löjtnant vid Västman...

Porträtt av Sixten Knut Benjamin Axelsson Sparre, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även AMA.0008523, AMA.0009844 och AMA.0008560.

JvmKBEB02134 Västmanland Sverige, Svenska Järnvägarna

JvmKBEB02134 Västmanland Sverige, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hästbäcksgruvan (Hästbäcksgrufvan) i Norberg. Troligen 1880-tal.

Hästbäcksgruvan (Hästbäcksgrufvan) i Norberg. Troligen 1880-tal.

Hästbäcksgruvan (Hästbäcksgrufvan) i Norberg. Troligen 1880-tal. Public domain photograph of quarry, mining industry, miners, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flygfoto över Arboga Mekaniska Verkstad.Bilden visar Mekenområdet, dammen i förgrunden och Arbogaån till höger. Järnvägen löper till vänster. Längre bort ligger Arboga stad och Heliga Trefaldighetskyrkan ses i övre vänstra hörnet.Baksidan av fotot, se bild 00737Arboga Mekaniska Verkstad var först i landet med att installera en elektrisk motor för drift av verktygsmaskiner vid en taktransmission (1887).Läs mer om Meken:bebyggelseregistret.raa.se, industriinventering i VästmanlandHembygdsföreningen Arboga Minnes årsbok från 1982

Flygfoto över Arboga Mekaniska Verkstad.Bilden visar Mekenområdet, dam...

Flygfoto över Arboga Mekaniska Verkstad.Bilden visar Mekenområdet, dammen i förgrunden och Arbogaån till höger. Järnvägen löper till vänster. Längre bort ligger Arboga stad och Heliga Trefaldighetskyrkan ses i ... More

Medåker sn.Medåker kyrka. Västmanland

Medåker sn.Medåker kyrka. Västmanland

Medåker sn.Medåker kyrka. Public domain reproduction of a teapot, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Badelunda sn, Furby.Gravar på åsen.

Badelunda sn, Furby.Gravar på åsen.

Badelunda sn, Furby.Gravar på åsen. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Björksta sn, kyrkan. Ljuskrona.

Björksta sn, kyrkan. Ljuskrona.

Björksta sn, kyrkan. Ljuskrona. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kung Karl sn, Kungsör.Kungsör, kv. Mannhem 8, Åsgatan 25. Inför rivning.

Kung Karl sn, Kungsör.Kungsör, kv. Mannhem 8, Åsgatan 25. Inför rivnin...

Kung Karl sn, Kungsör.Kungsör, kv. Mannhem 8, Åsgatan 25. Inför rivning.

Björksta sn, Kolmsta. Västmanland

Björksta sn, Kolmsta. Västmanland

Björksta sn, Kolmsta. Public domain photograph of a barn, farm, small home in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Björskog sn, Björskogs kyrka. Kyrkogården.

Björskog sn, Björskogs kyrka. Kyrkogården.

Björskog sn, Björskogs kyrka. Kyrkogården. Public domain photograph of a graveyard monument, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Haraker sn, Svanå. Västmanland Sverige. Public domain image.

Haraker sn, Svanå. Västmanland Sverige. Public domain image.

Haraker sn, Svanå. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Haraker sn, Svanå herrgård. Sverige. Public domain image.

Haraker sn, Svanå herrgård. Sverige. Public domain image.

Haraker sn, Svanå herrgård. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Munktorp sn, Brydinge gård.Uthus.

Munktorp sn, Brydinge gård.Uthus.

Munktorp sn, Brydinge gård.Uthus. Public domain photograph of 19th-century Sweden, landscape, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kolbäck sn, Strömsholm, Utnäslöt.Stallar, hästar, män.

Kolbäck sn, Strömsholm, Utnäslöt.Stallar, hästar, män.

Kolbäck sn, Strömsholm, Utnäslöt.Stallar, hästar, män. Picryl description: Public domain artwork of horse, equestrian horse riding, free to use, no copyright restrictions image.

Medåker sn, Arboga.Eklöt. Västmanland

Medåker sn, Arboga.Eklöt. Västmanland

Medåker sn, Arboga.Eklöt. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kung Karl sn, Kungsör.Skeppsvrak i Arbogaån, vid Kungsudden.Båtskrov liggande i bergsrum.

Kung Karl sn, Kungsör.Skeppsvrak i Arbogaån, vid Kungsudden.Båtskrov l...

Kung Karl sn, Kungsör.Skeppsvrak i Arbogaån, vid Kungsudden.Båtskrov liggande i bergsrum.

Arboga sn, Nästkvarn.Lada och bostadsbyggnad.

Arboga sn, Nästkvarn.Lada och bostadsbyggnad.

Arboga sn, Nästkvarn.Lada och bostadsbyggnad. Public domain photograph of a cabin, small house in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Lillhärad sn, Västerås.Exteriör av kyrkans klockstapel, med hästskjutsar och folk.

Lillhärad sn, Västerås.Exteriör av kyrkans klockstapel, med hästskjuts...

Lillhärad sn, Västerås.Exteriör av kyrkans klockstapel, med hästskjutsar och folk. Public domain image of 19th-century church, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picr... More

Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby.Del av Anundshögsområdet under restaureringen.

Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby.Del av Anundshögsområdet under...

Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby.Del av Anundshögsområdet under restaureringen.

Kung Karl sn, Kungsör.Skiss till altatavla, av Nicodemus Tessin.

Kung Karl sn, Kungsör.Skiss till altatavla, av Nicodemus Tessin.

Kung Karl sn, Kungsör.Skiss till altatavla, av Nicodemus Tessin.

Nora kyrka, exteriör från söder.

Nora kyrka, exteriör från söder.

Nora kyrka, exteriör från söder. Public domain photograph of historic church building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby.Den västra skeppssättningen före renoveringen.

Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby.Den västra skeppssättningen fö...

Badelunda sn, Anundshögsområdet, Långby.Den västra skeppssättningen före renoveringen.

Fläckebo sn, Hemmingsbo. Västmanland

Fläckebo sn, Hemmingsbo. Västmanland

Fläckebo sn, Hemmingsbo. Public domain photograph of 19th-century Sweden, building, landmark, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 4 "Hedströmmen.

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 4 "Hedströmmen.

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 4 "Hedströmmen. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Medåker sn, Röfors.Stämpel från Röfors.

Medåker sn, Röfors.Stämpel från Röfors.

Medåker sn, Röfors.Stämpel från Röfors. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kungsåra sn, Västerås.Prästgården. Västmanland

Kungsåra sn, Västerås.Prästgården. Västmanland

Kungsåra sn, Västerås.Prästgården. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps till 1893 då det slogs ihop med Närkes regemente. Till vänster i bild officerspaviljongen(?)

Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps t...

Tältläger på Utnäs Löt, mötesplats för Livregementets grenadjärkorps till 1893 då det slogs ihop med Närkes regemente. Till vänster i bild officerspaviljongen(?)

Kopparberg station runt sekelskiftet.

Kopparberg station runt sekelskiftet.

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kolpråm och lastning vid Dals ångsågs vid Ångermanälven 1898.

Kolpråm och lastning vid Dals ångsågs vid Ångermanälven 1898.

Kolpråm och lastning vid Dals ångsågs vid Ångermanälven 1898. Public domain photograph of a dock, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sala gruva 1899. Västmanland Sverige. Public domain image.

Sala gruva 1899. Västmanland Sverige. Public domain image.

Sala gruva 1899. Public domain photograph of quarry workers, mining, miners, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Parti från Kopparberg. Västmanland Sverige

Parti från Kopparberg. Västmanland Sverige

Parti från Kopparberg. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kungsörs ångsåg. Västmanland Sverige

Kungsörs ångsåg. Västmanland Sverige

Kungsörs ångsåg. Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tennishall i Västerås. Tillverkad av AB Fribärande Träkonstruktioner i Töreboda.

Tennishall i Västerås. Tillverkad av AB Fribärande Träkonstruktioner i...

Tennishall i Västerås. Tillverkad av AB Fribärande Träkonstruktioner i Töreboda. Public domain photograph of tennis court, tennis players, sport, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gröndalsgruvan i Norberg. Västmanland Sverige

Gröndalsgruvan i Norberg. Västmanland Sverige

Gröndalsgruvan i Norberg. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hallstahammars Bruk. Västmanland

Hallstahammars Bruk. Västmanland

Hallstahammars Bruk. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

ASEA i Västerås. Maskinfabriken för stora maskiner.

ASEA i Västerås. Maskinfabriken för stora maskiner.

ASEA i Västerås. Maskinfabriken för stora maskiner. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stereobild med motiv från Sala silvergruva. Salberget och Carl XI schakt.

Stereobild med motiv från Sala silvergruva. Salberget och Carl XI scha...

Stereobild med motiv från Sala silvergruva. Salberget och Carl XI schakt.

Stationen med uniformerad personal framför stationshuset

Stationen med uniformerad personal framför stationshuset

Stationen med uniformerad personal framför stationshuset Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl... More

Lillhärad sn, Västerås.Skäfsta. Västmanland

Lillhärad sn, Västerås.Skäfsta. Västmanland

Lillhärad sn, Västerås.Skäfsta. Public domain photograph of a house, cottage, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hällefors bruk. Västmanland Sverige

Hällefors bruk. Västmanland Sverige

Hällefors bruk. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Anrikningsverket vid Åsobergs gruva.

Anrikningsverket vid Åsobergs gruva.

Anrikningsverket vid Åsobergs gruva. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Uttersbergs Bruk. Jarnets Metallurgi, Sverige

Uttersbergs Bruk. Jarnets Metallurgi, Sverige

Uttersbergs Bruk. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Herrgård, Skinnskatteberg. Västmanland Sverige

Herrgård, Skinnskatteberg. Västmanland Sverige

Herrgård, Skinnskatteberg. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Lillhärad sn, Västerås.Slagårda, Laggartorp. 1900-1915.

Lillhärad sn, Västerås.Slagårda, Laggartorp. 1900-1915.

Lillhärad sn, Västerås.Slagårda, Laggartorp. 1900-1915. Public domain photograph of a cabin, small house in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Malmvaskning vid järngruvan vid Klackbergsfältet, Norbergs Gruvor.

Malmvaskning vid järngruvan vid Klackbergsfältet, Norbergs Gruvor.

Malmvaskning vid järngruvan vid Klackbergsfältet, Norbergs Gruvor. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ställberg stationshus. Västmanland Sverige

Ställberg stationshus. Västmanland Sverige

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Masugn och bessemerverk. Rostugnarna. Av Westmans konstruktion. - Ernst Blom fotograf

Masugn och bessemerverk. Rostugnarna. Av Westmans konstruktion. - Erns...

Masugn och bessemerverk. Rostugnarna. Av Westmans konstruktion.

Vaskverket vid gruvfältet Kaveltorp, Kopparberg.

Vaskverket vid gruvfältet Kaveltorp, Kopparberg.

Vaskverket vid gruvfältet Kaveltorp, Kopparberg. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kungs Barkarö kyrka.Fotograf E Sörman. -  Köpings museum

Kungs Barkarö kyrka.Fotograf E Sörman. - Köpings museum

Kungs Barkarö kyrka.Fotograf E Sörman. Public domain photograph of historic church building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kärrgruvan, Norbergs bergslag. Östanmora gruva, lilla dagbrottet.

Kärrgruvan, Norbergs bergslag. Östanmora gruva, lilla dagbrottet.

Kärrgruvan, Norbergs bergslag. Östanmora gruva, lilla dagbrottet.

Masugn och bessemerverk. Malmkross och spel med hund till kransen.

Masugn och bessemerverk. Malmkross och spel med hund till kransen.

Masugn och bessemerverk. Malmkross och spel med hund till kransen. Picryl description: Public domain image of a dog, free to use, no copyright restrictions image.

Montering av generatorer vid  ASEA verkstäder i Västerås.

Montering av generatorer vid ASEA verkstäder i Västerås.

Montering av generatorer vid ASEA verkstäder i Västerås. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stribergs Gruvor. Vändbrott för gruvkonst (konstgång).

Stribergs Gruvor. Vändbrott för gruvkonst (konstgång).

Stribergs Gruvor. Vändbrott för gruvkonst (konstgång).

Exteriör av Jäders Bruk. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial. Jarnets Metallurgi, Sverige

Exteriör av Jäders Bruk. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial. J...

Exteriör av Jäders Bruk. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial. Public domain photograph of 19th-century Sweden, building, landmark, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ lok 17

Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ lok 17

Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ lok 17 Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy över Svansbo stationsområde.

Vy över Svansbo stationsområde.

Railway stations in Sweden Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ K 25

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ K 25

Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ K 25 Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frövi station Västmanland Sverige

Frövi station Västmanland Sverige

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Rosshyttan station. Västmanland Sverige

Rosshyttan station. Västmanland Sverige

Rosshyttan station. Public domain photograph of Swedish railroad, train station building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Rosshyttan station . Västmanland Sverige

Rosshyttan station . Västmanland Sverige

Rosshyttan station . Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mölntorps fabriker i Kolbäck. Sverige. Public domain image.

Mölntorps fabriker i Kolbäck. Sverige. Public domain image.

Mölntorps fabriker i Kolbäck. Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 8 ( Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg KURJ )

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 8 ( Köping-Uttersberg-Riddarhytt...

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stationen. Västmanland Sverige, Svenska Järnvägarna

Stationen. Västmanland Sverige, Svenska Järnvägarna

Stationen. Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ånglok, JvmKBEB02507 Västmanland Sverige

Ånglok, JvmKBEB02507 Västmanland Sverige

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Guldsmedshyttan - Gullblanka Järnväg, GGJ lok 2

Guldsmedshyttan - Gullblanka Järnväg, GGJ lok 2

Guldsmedshyttan - Gullblanka Järnväg, GGJ lok 2 Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Västanfors hytta. Västmanland Sverige

Västanfors hytta. Västmanland Sverige

Västanfors hytta. Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Semla bruk, Västmanland. Landsvägsbro vid nedre gamla kraftstaionen med äldre arbetarbostäder i bekgrunden, 1908.

Semla bruk, Västmanland. Landsvägsbro vid nedre gamla kraftstaionen me...

Semla bruk, Västmanland. Landsvägsbro vid nedre gamla kraftstaionen med äldre arbetarbostäder i bekgrunden, 1908.

Stationen öppnad för trafik 1875-12-07. 1939 ombyggdes stationshuset och fick därigenom en modern interiör. I samband med elektrifieringen 1947  byggdes godsmagasin. Även bangården ombyggdes. Stationen har tre industrispår till olika industrier. Tåg med långlok, SWB F 39. Loket tillverkades 1899 av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 199. Skrotades 1936.

Stationen öppnad för trafik 1875-12-07. 1939 ombyggdes stationshuset o...

Stationen öppnad för trafik 1875-12-07. 1939 ombyggdes stationshuset och fick därigenom en modern interiör. I samband med elektrifieringen 1947 byggdes godsmagasin. Även bangården ombyggdes. Stationen har tre ... More

Bostadshus, familjegrupp fyra personer framför huset.

Bostadshus, familjegrupp fyra personer framför huset.

Bostadshus, familjegrupp fyra personer framför huset. Public domain photograph of a house, cottage, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

En liten pojke. Örebro, Sverive

En liten pojke. Örebro, Sverive

En liten pojke. Public domain photograph - child portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Nora kyrka, exteriör från söder

Nora kyrka, exteriör från söder

Nora kyrka, exteriör från söder Public domain photograph of historic church building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ängelsbergs station i förgrunden. I bakgrunden Ulvaklevs slott.

Ängelsbergs station i förgrunden. I bakgrunden Ulvaklevs slott.

Ängelsbergs station i förgrunden. I bakgrunden Ulvaklevs slott.

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 7 "Patric Reuterswärd" (Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg KURJ)

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 7 "Patric Reuterswärd" (Köping-U...

Köping - Uttersbergs Järnväg, KUJ lok 7 "Patric Reuterswärd" (Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg KURJ)

Gunnilbo sn, Gunnilbo by. Sverige. Public domain image.

Gunnilbo sn, Gunnilbo by. Sverige. Public domain image.

Nordiska Museet. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Järnvägsbro byggs över Storån på linjen mellan Storå och Vasselhyttan.

Järnvägsbro byggs över Storån på linjen mellan Storå och Vasselhyttan.

Järnvägsbro byggs över Storån på linjen mellan Storå och Vasselhyttan. Public domain photograph of a bridge, arch over water, river, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB H3 58.

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB H3 58.

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB H3 58. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl... More

Fläckebo sn, Väster Vrenninge. Sverige. Public domain image.

Fläckebo sn, Väster Vrenninge. Sverige. Public domain image.

Fläckebo sn, Väster Vrenninge. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fagersta bruk. Västmanland Sverige

Fagersta bruk. Västmanland Sverige

Fagersta bruk. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kärrgruvan, Norbergs bergslag. Storgruvan med sovringsverk, slaggstenslave och plattlina.

Kärrgruvan, Norbergs bergslag. Storgruvan med sovringsverk, slaggstens...

Kärrgruvan, Norbergs bergslag. Storgruvan med sovringsverk, slaggstenslave och plattlina.

Sågverket vid Fagersta Bruk, 1920. Efter ombyggnaden 1918.

Sågverket vid Fagersta Bruk, 1920. Efter ombyggnaden 1918.

Sågverket vid Fagersta Bruk, 1920. Efter ombyggnaden 1918.

Drottningschaktet vid Sala Gruva.

Drottningschaktet vid Sala Gruva.

Drottningschaktet vid Sala Gruva. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 164

Next