The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

vasterbotten

2,391 media by topicpage 1 of 24
Stora Fjäderäggs fyr, Västerbotten, byggd 1851, ändrad till blixtljus 1921.

Stora Fjäderäggs fyr, Västerbotten, byggd 1851, ändrad till blixtljus ...

Stora Fjäderäggs fyr, Västerbotten, byggd 1851, ändrad till blixtljus 1921.

Bergsnotarie Gustaf Oscar Tundal. Disponent i Robertsfors.

Bergsnotarie Gustaf Oscar Tundal. Disponent i Robertsfors.

Bergsnotarie Gustaf Oscar Tundal. Disponent i Robertsfors.

Teckning av Fritz von Dardel gjord den 8 augusti 1868 föreställande några byggnader i Ursviken nära Skellefteå

Teckning av Fritz von Dardel gjord den 8 augusti 1868 föreställande nå...

Teckning av Fritz von Dardel gjord den 8 augusti 1868 föreställande några byggnader i Ursviken nära Skellefteå

Statens Järnvägar, SJ G 134 "Vidfamne".

Statens Järnvägar, SJ G 134 "Vidfamne".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Passagerarfartyg, Foto i svartvitt visande passagerarångfartyget DÖBELN

Passagerarfartyg, Foto i svartvitt visande passagerarångfartyget DÖBEL...

Foto i svartvitt visande passagerarångfartyget DÖBELN

Disponentbostäder, Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Disponentbostäder, Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Disponentbostäder, Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Konsul O Häggboms egendom i Skellefteå, 1880- tal.

Konsul O Häggboms egendom i Skellefteå, 1880- tal.

Konsul O Häggboms egendom i Skellefteå, 1880- tal.

Disponentbostäder, Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Disponentbostäder, Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Disponentbostäder, Olofsfors Bruk, Nordmalings socken, 1880-talet

Porträtt av Nils Georg Nyström, löjtnant vid Västerbottens regemente.

Porträtt av Nils Georg Nyström, löjtnant vid Västerbottens regemente.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Lok Kc 311 "Folkunge". Tillvekat av NOHAB 1882.
Teckning av Robertsfors-Sikeå hamns Järnväg med timmerlast och dressin på.

Teckning av Robertsfors-Sikeå hamns Järnväg med timmerlast och dressin...

Teckning av Robertsfors-Sikeå hamns Järnväg med timmerlast och dressin på.

Sävenäs masugn/sågverk, Skellefteå.

Sävenäs masugn/sågverk, Skellefteå.

Sävenäs masugn/sågverk, Skellefteå.

Provbelastning av bron över Öre älv. På linjen mellan Västansjö och Norrfors.

Provbelastning av bron över Öre älv. På linjen mellan Västansjö och No...

Provbelastning av bron över Öre älv. På linjen mellan Västansjö och Norrfors.

Västerbotten, Obbola, 1890-talet.

Västerbotten, Obbola, 1890-talet.

Västerbotten, Obbola, 1890-talet.

Text i anslutning till bilden:Järnvägsbro över Öreälv, byggd på 1890-talet. Gåva av Sjöhistoriska museet i januari 1945. Öreälv, Nordmalings sn, Ångermanland.

Text i anslutning till bilden:Järnvägsbro över Öreälv, byggd på 1890-t...

Text i anslutning till bilden:Järnvägsbro över Öreälv, byggd på 1890-talet. Gåva av Sjöhistoriska museet i januari 1945. Öreälv, Nordmalings sn, Ångermanland.

Bildtext: Järnvägsbron över Öre älv, byggd i början av 1890-talet.

Bildtext: Järnvägsbron över Öre älv, byggd i början av 1890-talet.

Bildtext: Järnvägsbron över Öre älv, byggd i början av 1890-talet.

Bron under uppbyggnad, Svenska Järnvägarna
Grundläggningsarbeten vid Åskilje., Svenska Järnvägarna
Transport av materiel till bro över Öre älv. Statens Järnvägars egna hästar

Transport av materiel till bro över Öre älv. Statens Järnvägars egna h...

Transport av materiel till bro över Öre älv. Statens Järnvägars egna hästar

Paul Rosenius - Ortolansparv, fåglar i naturen
Porträtt av Göran Albin Ahlstrand (1860-1925), liberal politiker och borgmästare i Umeå. Visitkort.

Porträtt av Göran Albin Ahlstrand (1860-1925), liberal politiker och b...

Porträtt av Göran Albin Ahlstrand (1860-1925), liberal politiker och borgmästare i Umeå. Visitkort.

Bron över Petikån vid Petiknäs på linjen mellan Kusfors och Jörn.

Bron över Petikån vid Petiknäs på linjen mellan Kusfors och Jörn.

Bron över Petikån vid Petiknäs på linjen mellan Kusfors och Jörn.

Paul Rosenius - Ortolansparv, fåglar i naturen
Järnvägsbro över Byske älv.

Järnvägsbro över Byske älv.

Järnvägsbro över Byske älv.

Transport av materiel för Öreälvsbrobygget.

Transport av materiel för Öreälvsbrobygget.

Transport av materiel för Öreälvsbrobygget.

Västerbotten, Torneälven, Kukkolaforsen. Foto på 1890-talet.

Västerbotten, Torneälven, Kukkolaforsen. Foto på 1890-talet.

Västerbotten, Torneälven, Kukkolaforsen. Foto på 1890-talet.

Hamnar o hamnväsen.Västerbotten. Obbola

Hamnar o hamnväsen.Västerbotten. Obbola

Hamnar o hamnväsen.Västerbotten. Obbola

Hällnäs station i slutet av 1800-talet.

Hällnäs station i slutet av 1800-talet.

Hällnäs station i slutet av 1800-talet.

Stationen anlades 1889., Svenska Järnvägarna
Tvärålund station., Svenska Järnvägarna
Bron över Petikån vid Petiknäs på linjen mellan Kusfors och Jörn.

Bron över Petikån vid Petiknäs på linjen mellan Kusfors och Jörn.

Bron över Petikån vid Petiknäs på linjen mellan Kusfors och Jörn.

Bron över Petikån., Svenska Järnvägarna
Bro över Byskeälven, längs linjen mellan Träskholm och Myrheden.

Bro över Byskeälven, längs linjen mellan Träskholm och Myrheden.

Bro över Byskeälven, längs linjen mellan Träskholm och Myrheden.

Bro över Ume älv vid Vännäs.

Bro över Ume älv vid Vännäs.

Bro över Ume älv vid Vännäs.

Boplats för ryssvråk (norrlandsvråk)

Boplats för ryssvråk (norrlandsvråk)

Boplats för ryssvråk (norrlandsvråk)

Stationen anlades 1889. Mekanisk växelförregling. Tvåvånings stationshus i trä. Arkitekten var Edelsvärd. Stationen renoverades 1927. K-märkt 1986.
Järnvägsbro över Vindelälven på linjen mellanVindeln och Degeråsen.

Järnvägsbro över Vindelälven på linjen mellanVindeln och Degeråsen.

Järnvägsbro över Vindelälven på linjen mellanVindeln och Degeråsen.

Paul Rosenius - Boplats för ryssvråk (norrlandsvråk), fåglar i naturen
Grundläggningsarbeten vid Åskilje., Svenska Järnvägarna
Bo av gransångare

Bo av gransångare

Bo av gransångare

Provbelastning av bron, öppnad 1891

Provbelastning av bron, öppnad 1891

Provbelastning av bron, öppnad 1891

Bro över Vindelälven. Vännäs - Hällnäs

Bro över Vindelälven. Vännäs - Hällnäs

Bro över Vindelälven. Vännäs - Hällnäs

Bron över Umeälv, cirka 2 kilometer söder om Vännäs, under uppförande.

Bron över Umeälv, cirka 2 kilometer söder om Vännäs, under uppförande.

Bron över Umeälv, cirka 2 kilometer söder om Vännäs, under uppförande.

JvmKBEA01216, Svenska Järnvägarna

JvmKBEA01216, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Paul Rosenius - Ortolansparv, fåglar i naturen
Stationen anlades 1889. Mekanisk växelförregling. Tvåvånings stationshus i trä. Arkitekten var Adolf Edelsvärd. Stationen renoverades 1927. K-märkt 1986.

Stationen anlades 1889. Mekanisk växelförregling. Tvåvånings stationsh...

Stationen anlades 1889. Mekanisk växelförregling. Tvåvånings stationshus i trä. Arkitekten var Adolf Edelsvärd. Stationen renoverades 1927. K-märkt 1986.

Bron över Lögde älv på linjen mellan Västansjö och Norrfors längs Norra Stambanan.

Bron över Lögde älv på linjen mellan Västansjö och Norrfors längs Norr...

Bron över Lögde älv på linjen mellan Västansjö och Norrfors längs Norra Stambanan.

Järnvägsbro över Öreälven., Svenska Järnvägarna
JvmKBEA01215, Svenska Järnvägarna
Bro över Ume älv vid Vännäs. Statens Järnvägsbyggnader, SJB 6 'Jemtland'. Tillverkat 1879. Slopat och skrotat 1898.

Bro över Ume älv vid Vännäs. Statens Järnvägsbyggnader, SJB 6 'Jemtlan...

Bro över Ume älv vid Vännäs. Statens Järnvägsbyggnader, SJB 6 'Jemtland'. Tillverkat 1879. Slopat och skrotat 1898.

Järnvägsbro över Öreälven., Svenska Järnvägarna
Brobygget över Öreälven., Svenska Järnvägarna
Ånglok, Brobygge över Öreälven. Sverige
Bygge av järnvägsbro över Öreälven.

Bygge av järnvägsbro över Öreälven.

Bygge av järnvägsbro över Öreälven.

Järnvägsbron över Öreälven., Svenska Järnvägarna
Äldsta Tallbergsbron, Svenska Järnvägarna
Provbelastning av järnvägsbron över Öreälven. Bron byggd 1891.

Provbelastning av järnvägsbron över Öreälven. Bron byggd 1891.

Provbelastning av järnvägsbron över Öreälven. Bron byggd 1891.

Bron färdigbyggd 1891, Svenska Järnvägarna
Brobygget över Öreälven., Svenska Järnvägarna
Brobyggnation över Ume älv vid Vännäs.

Brobyggnation över Ume älv vid Vännäs.

Brobyggnation över Ume älv vid Vännäs.

Äldsta Tallbergsbron, Svenska Järnvägarna
Äldsta Tallbergsbron, Svenska Järnvägarna
Järnvägsbron byggd 1891 över Öreälven.

Järnvägsbron byggd 1891 över Öreälven.

Järnvägsbron byggd 1891 över Öreälven.

Provbelastning på första bron byggd 1891 över Öreälven.

Provbelastning på första bron byggd 1891 över Öreälven.

Provbelastning på första bron byggd 1891 över Öreälven.

Järnvägsbro över Öreälven., Svenska Järnvägarna
Brobygge över Umeälven vid Vännäs.

Brobygge över Umeälven vid Vännäs.

Brobygge över Umeälven vid Vännäs.

Vännäs station. Hotellet närmast. Statens Järnvägar, SJ. Stationen anlagd 1891. Stationshuset byggdes om 1927. Elektrifiering1941. Blev k-märkt 1986.. SJ A 38 "Saga".

Vännäs station. Hotellet närmast. Statens Järnvägar, SJ. Stationen anl...

Vännäs station. Hotellet närmast. Statens Järnvägar, SJ. Stationen anlagd 1891. Stationshuset byggdes om 1927. Elektrifiering1941. Blev k-märkt 1986.. SJ A 38 "Saga".

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln och Degeråsen.

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln o...

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln och Degeråsen.

Otto Johanssons rallarlag. Norra stranden

Otto Johanssons rallarlag. Norra stranden

Otto Johanssons rallarlag. Norra stranden

Station anlagd 1892. Tvåvånings stationshus i trä. Byggnaden blev 1923 ombyggd invändigt, och sammanbyggd med godsmagasinet. 1933 företogs en modernisering. Mekanisk växelförregling.

Station anlagd 1892. Tvåvånings stationshus i trä. Byggnaden blev 1923...

Station anlagd 1892. Tvåvånings stationshus i trä. Byggnaden blev 1923 ombyggd invändigt, och sammanbyggd med godsmagasinet. 1933 företogs en modernisering. Mekanisk växelförregling.

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln och Degeråsen.

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln o...

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln och Degeråsen.

Bro över Umeälv, cirka 2 kilometer söder om Vännäs.

Bro över Umeälv, cirka 2 kilometer söder om Vännäs.

Bro över Umeälv, cirka 2 kilometer söder om Vännäs.

Bro över Vindelälven byggd av kapten Fränkel

Bro över Vindelälven byggd av kapten Fränkel

Bro över Vindelälven byggd av kapten Fränkel

Rallarlag från Stambanan genom övre Norrland. Fotografiet taget vid Vindelns norra strand.

Rallarlag från Stambanan genom övre Norrland. Fotografiet taget vid Vi...

Rallarlag från Stambanan genom övre Norrland. Fotografiet taget vid Vindelns norra strand.

Statens Järnvägar, SJ Kc5 383 och SJ Kc5 331 "Per" med tåg 21

Statens Järnvägar, SJ Kc5 383 och SJ Kc5 331 "Per" med tåg 21

Statens Järnvägar, SJ Kc5 383 och SJ Kc5 331 "Per" med tåg 21

Järnvägsbro över Vindelälven på linjen Vännäs - Hällnäs.

Järnvägsbro över Vindelälven på linjen Vännäs - Hällnäs.

Järnvägsbro över Vindelälven på linjen Vännäs - Hällnäs.

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln och Degeråsen.

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln o...

Byggnation av järnvägsbro över Vindelälven, på linjen mellan Vindeln och Degeråsen.

Statens Järnvägar, SJ Kc 311 "Folkunge"
Stationen., Svenska Järnvägarna

Stationen., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

JvmKDAA09053, Svenska Järnvägarna
Robertsfors Sikeåhamn Järnväg lok 1 "Charles"

Robertsfors Sikeåhamn Järnväg lok 1 "Charles"

Robertsfors Sikeåhamn Järnväg lok 1 "Charles"

Bro, Svenska Järnvägarna
Statens Järnvägar, SJ Kc1 311 "Folkunge".

Statens Järnvägar, SJ Kc1 311 "Folkunge".

Statens Järnvägar, SJ Kc1 311 "Folkunge".

Loket "Charles". Robertsfors - Sikeåhamns Järnväg

Loket "Charles". Robertsfors - Sikeåhamns Järnväg

Loket "Charles". Robertsfors - Sikeåhamns Järnväg

JvmKBAA02343, Svenska Järnvägarna

JvmKBAA02343, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01214, Svenska Järnvägarna

JvmKBEA01214, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00370, Svenska Järnvägarna

JvmKBEA00370, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Kc1 311

Statens Järnvägar, SJ Kc1 311

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Kc 311 "Folkunge"
Stationen anlades 1889. Mekanisk växelförregling. Tvåvånings stationshus i trä. Arkitekten var  Adolf Edelsvärd. Stationen renoverades 1927. K-märkt 1986.
Tvåvånings stationshus i trä. Stationen omb. 1927. Stationen anlades 1889.
Statens Järnvägar, SJ Kc1 311, "folkunge". stationen öppnades 1893-12-08
Stationshus av Byskemodellen. Persontrafiken nedlagd 1995-06-12 Station anlagd 1889. Stationshuset har förlängts och blivit sammanbyggt med magasinet.T-Semafor
Ratan och hamnen 1893.

Ratan och hamnen 1893.

Ratan och hamnen 1893.

Den enda i sitt slag, sinuskurvad bro.. byggd 1893

Den enda i sitt slag, sinuskurvad bro.. byggd 1893

Den enda i sitt slag, sinuskurvad bro.. byggd 1893

Bro över Ume älv söder om Vännäs.

Bro över Ume älv söder om Vännäs.

Bro över Ume älv söder om Vännäs.

Stationen togs i bruk 1894.

Stationen togs i bruk 1894.

Railway stations in Sweden

Hällnäs station., Svenska Järnvägarna
Pumpanläggning på bro i Ume älv.

Pumpanläggning på bro i Ume älv.

Pumpanläggning på bro i Ume älv.

Previous

of 24

Next