The World's Largest Public Domain Media Search Engine

van gemaskerd, artwork

1 media by topicpage 1 of 1
Affiche met aankondiging van gemaskerd bal in Casino van Parijs met portretten van Cha-u-kao en Yvette Guilbert

Affiche met aankondiging van gemaskerd bal in Casino van Parijs met po...

Affiche met aankondiging van gemaskerd bal in Casino van Parijs met verschillende deelnemers aan het feest. Op de voorgrond staan twee vrouwen, links de clown Cha-u-kao en rechts actrice Yvette Guilbert. Linksa... More