PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
3,581 media by topicpage 1 of 36
Hästbanan cirka år 1870. Platsen är Österström och lastningsplatsen låg alldeles till höger om bilden.

Hästbanan cirka år 1870. Platsen är Österström och lastningsplatsen lå...

Hästbanan cirka år 1870. Platsen är Österström och lastningsplatsen låg alldeles till höger om bilden.

Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands beväringsbataljon.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands beväringsbataljon.För nam...

Grupporträtt av soldater vid Västernorrlands beväringsbataljon.För namn, se bild nr. 2.

Möjligen Bergdahl ifrån Härnösand.

Möjligen Bergdahl ifrån Härnösand.

Möjligen Bergdahl ifrån Härnösand.

Möjligen Bergdahl ifrån Härnösand.

Möjligen Bergdahl ifrån Härnösand.

Möjligen Bergdahl ifrån Härnösand.

Personal vid Statens Järnvägar, SJ utanför gamla lokstallet i Sundsvall.

Personal vid Statens Järnvägar, SJ utanför gamla lokstallet i Sundsval...

Personal vid Statens Järnvägar, SJ utanför gamla lokstallet i Sundsvall.

Sundsvall före branden 1888

Sundsvall före branden 1888

Sundsvall före branden 1888

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1875.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1875.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1875.

Järnvägsstation i Fränsta.

Järnvägsstation i Fränsta.

Railway stations in Sweden

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1878.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1878.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1878.

Bro över Ljungan vid Erikslund.

Bro över Ljungan vid Erikslund.

Bro över Ljungan vid Erikslund.

Sollefteå station. Statens Järnvägar, SJ. SJ Qr 281  "Mars". Loket tillverkades 1872 och såldes 1905. Vagn SJ 4940.Hsd - S= Ingång 18. Hsd - SJärnväg 1893 och S Landsväg - Sollefteå 1886. Banan elektrifierades 1939.

Sollefteå station. Statens Järnvägar, SJ. SJ Qr 281 "Mars". Loket til...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Ånge station. Järnvägshotell under uppbyggnad.
Ånge station 1879

Ånge station 1879

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01264

JvmKBEA01264

Railway stations in Sweden

JvmKAAA00739

JvmKAAA00739

Railway stations in Sweden

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlund), brukskontoret, prästgården samt kyrkan längst bort efter gatan. Till höger skymtar handelsboden.

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlu...

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlund), brukskontoret, prästgården samt kyrkan längst bort efter gatan. Till höger skymtar handelsboden.

Kävstabron (den träbro, som byggdes 1888) vid Indal, Indalsälven. I bakgrunden västerut skymtar Hallstaberget. Kolorerat vykort efter ett foto av N G Nilsson.

Kävstabron (den träbro, som byggdes 1888) vid Indal, Indalsälven. I ba...

Kävstabron (den träbro, som byggdes 1888) vid Indal, Indalsälven. I bakgrunden västerut skymtar Hallstaberget. Kolorerat vykort efter ett foto av N G Nilsson.

JvmKBEA01262

JvmKBEA01262

JvmKBEA01262

Gamla stationshuset, smalspårstiden

Gamla stationshuset, smalspårstiden

Railway stations in Sweden

Vy över Sollefteå och Ångermanälven.

Vy över Sollefteå och Ångermanälven.

Vy över Sollefteå och Ångermanälven.

Gamla stationen i Sundsvall.

Gamla stationen i Sundsvall.

Railway stations in Sweden

Hund på isen vid Norra Ångbåtskajen i Härnösand, 1880-talet.

Hund på isen vid Norra Ångbåtskajen i Härnösand, 1880-talet.

Hund på isen vid Norra Ångbåtskajen i Härnösand, 1880-talet.

JvmKDAA08465

JvmKDAA08465

Railway stations in Sweden

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från s...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1885 - 1886.Lite extra info.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..På bilden vid X:et står givarens fader. Denna bild är en gåva från E. W. Kamel.

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedan...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Banbygget

Banbygget

Banbygget

Ånge station.

Ånge station.

Railway stations in Sweden

IOGT-logen 158 Hälleberget, ordenshuset å Södermalm, repro från plansch 19 i skriften Medelpads distriktloge 25 år 1885-1910 Södermalmsgatan 38. Bilden är rastrerad.

IOGT-logen 158 Hälleberget, ordenshuset å Södermalm, repro från plansc...

IOGT-logen 158 Hälleberget, ordenshuset å Södermalm, repro från plansch 19 i skriften Medelpads distriktloge 25 år 1885-1910 Södermalmsgatan 38. Bilden är rastrerad.

JvmKAAA00738

JvmKAAA00738

Railway stations in Sweden

Station  Hässia

Station Hässia

Station Hässia

Station anlagd 1884-86. Den 1 oktober 1886 öppnades bandelen Ragunda-Sollefteå för allmän trafik.

Station anlagd 1884-86. Den 1 oktober 1886 öppnades bandelen Ragunda-S...

Station anlagd 1884-86. Den 1 oktober 1886 öppnades bandelen Ragunda-Sollefteå för allmän trafik.

Långsele station

Långsele station

Railway stations in Sweden

En del av Sollefteå

En del av Sollefteå

En del av Sollefteå

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo.

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo.

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Telefonnät i Sundsvall kring sekelskiftet 1900. (Telefonstation år 1888).

Telefonnät i Sundsvall kring sekelskiftet 1900. (Telefonstation år 188...

Telefonnät i Sundsvall kring sekelskiftet 1900. (Telefonstation år 1888).

Den nedbrunna kyrkan Lovisa Ulrika från 1753 med kyrkogården i förgrunden. Brevkort.

Den nedbrunna kyrkan Lovisa Ulrika från 1753 med kyrkogården i förgrun...

Den nedbrunna kyrkan Lovisa Ulrika från 1753 med kyrkogården i förgrunden. Brevkort.

Statens Järnvägar, SJ F 73 "Thorgny". Sollefteå järnvägsstation

Statens Järnvägar, SJ F 73 "Thorgny". Sollefteå järnvägsstation

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järnvägen med gymnastikhuset till vänster, läroverksplanen och Läroverket till höger. Kyrkan längst bort. Bildtext till vykortet "Photographicum. KYRKAN och HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET. W Ahlströms Bokhandel.

Järnvägen med gymnastikhuset till vänster, läroverksplanen och Lärover...

Järnvägen med gymnastikhuset till vänster, läroverksplanen och Läroverket till höger. Kyrkan längst bort. Bildtext till vykortet "Photographicum. KYRKAN och HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET. W Ahlströms Bokhandel.

Sollefteå station. Statens Järnvägar, SJ F 73 "Torgny".

Sollefteå station. Statens Järnvägar, SJ F 73 "Torgny".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ E 148 "Birka".

Statens Järnvägar, SJ E 148 "Birka".

Statens Järnvägar, SJ E 148 "Birka".

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskaån mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskaån mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskaån mellan Långsele och Mellansel.

Rälsläggarlag på Stambanan genom övre Norrland. På linjen mellan Långsele - Anundsjö. SJB 6 "Jemtland".

Rälsläggarlag på Stambanan genom övre Norrland. På linjen mellan Långs...

Rälsläggarlag på Stambanan genom övre Norrland. På linjen mellan Långsele - Anundsjö. SJB 6 "Jemtland".

Linjen Långsele - Anundsjö. Statens Järnvägs Byggnader. SJB lok 6 "Jemtland". Skrotad 1898

Linjen Långsele - Anundsjö. Statens Järnvägs Byggnader. SJB lok 6 "Jem...

Linjen Långsele - Anundsjö. Statens Järnvägs Byggnader. SJB lok 6 "Jemtland". Skrotad 1898

Statens Järnvägar, SJ E 148 "Birka"

Statens Järnvägar, SJ E 148 "Birka"

Statens Järnvägar, SJ E 148 "Birka"

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskaån mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskaån mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskaån mellan Långsele och Mellansel.

Statens Järnvägsbyggnader, SJB lok 6 "Jemtland", Statens Järnvägar, SJ Ä 510

Statens Järnvägsbyggnader, SJB lok 6 "Jemtland", Statens Järnvägar, SJ...

Statens Järnvägsbyggnader, SJB lok 6 "Jemtland", Statens Järnvägar, SJ Ä 510

Brospann sätts på plats över Önskaån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brospann sätts på plats över Önskaån på linjen mellan Långsele och Mel...

Brospann sätts på plats över Önskaån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brobygge över Önskanån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brospann sätts på plats över Önskaån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Brospann sätts på plats över Önskaån på linjen mellan Långsele och Mel...

Brospann sätts på plats över Önskaån på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Vy över Gångviken, Skönvik. Vykort.

Vy över Gångviken, Skönvik. Vykort.

J. E. Nahlin var vykortfotograf och resande porträttfotograf. Han var bland annat verksam i Norrbotten på 1920-talet och i Norge.

Brobyggnad, troligen på Norra Stambanan. SJ Arbetsvagn 88.

Brobyggnad, troligen på Norra Stambanan. SJ Arbetsvagn 88.

Brobyggnad, troligen på Norra Stambanan. SJ Arbetsvagn 88.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Stationen togs i bruk 1891.

Stationen togs i bruk 1891.

Stationen togs i bruk 1891.

Stationen togs i bruk 1892.9 km från Mellansel 20 km från Örnsköldsvik.

Stationen togs i bruk 1892.9 km från Mellansel 20 km från Örnsköldsvik...

Stationen togs i bruk 1892.9 km från Mellansel 20 km från Örnsköldsvik.

Wifstavarfs herrgård, kontor och posthus. Brevkort.

Wifstavarfs herrgård, kontor och posthus. Brevkort.

Wifstavarfs herrgård, kontor och posthus. Brevkort.

Rö sågverk i närheten av Härnösand.

Rö sågverk i närheten av Härnösand.

Rö sågverk i närheten av Härnösand.

Parti av banan vid Rösåsberget.

Parti av banan vid Rösåsberget.

Parti av banan vid Rösåsberget.

HdSJ.HdSJ , Härnösand - Sollefteå Järnväg

HdSJ.HdSJ , Härnösand - Sollefteå Järnväg

HdSJ.HdSJ , Härnösand - Sollefteå Järnväg

JvmKBEA01325

JvmKBEA01325

Railway stations in Sweden

Järnvägens lok och lastarelaget

Järnvägens lok och lastarelaget

Järnvägens lok och lastarelaget

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis förekom även simundervisning. Verksamheten lades ner 1910 p g a det illa passande läget i hamnen bl a det orenade kloakvattnet från Selångersån samt all hantering av t ex kol i närheten.

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis ...

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis förekom även simundervisning. Verksamheten lades ner 1910 p g a det illa passande läget i hamnen bl a det orenade kloakvattnet från Selånger... more

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Finnkajen med ett passagerarfartyg. Till höger kallbadhuset. Ovanför badhuset ses Tivolirestaurangen. Handskrivna noteringar i överkanten "Utsiktstornet, Lasarettet, Annehill, Tivoli, Vattenledningsborgen". Bildtext på vykortet "Finnkajen o. Kallbadhuset". Handskriven text i nedre kant daterad 19/11 1903.

Finnkajen med ett passagerarfartyg. Till höger kallbadhuset. Ovanför b...

Finnkajen med ett passagerarfartyg. Till höger kallbadhuset. Ovanför badhuset ses Tivolirestaurangen. Handskrivna noteringar i överkanten "Utsiktstornet, Lasarettet, Annehill, Tivoli, Vattenledningsborgen". Bil... more

Järnvägspersonal vid gamla stationen i Sundsvall.

Järnvägspersonal vid gamla stationen i Sundsvall.

Järnvägspersonal vid gamla stationen i Sundsvall.

Mellansel station

Mellansel station

Mellansel station

Statens Järnvägar, SJ R 281"Mars" vid Sollefteå station.

Statens Järnvägar, SJ R 281"Mars" vid Sollefteå station.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger...

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Mellansel station

Mellansel station

Railway stations in Sweden

Rallare samt Statens Järnvägsbyggnaders ånglok, SJB lok 3 "Bore" vid Gottne grustag.

Rallare samt Statens Järnvägsbyggnaders ånglok, SJB lok 3 "Bore" vid G...

Rallare samt Statens Järnvägsbyggnaders ånglok, SJB lok 3 "Bore" vid Gottne grustag.

Från Haverö runt år 1890. Herrn i glasögon är Doktor Gideon Edlund.

Från Haverö runt år 1890. Herrn i glasögon är Doktor Gideon Edlund.

Från Haverö runt år 1890. Herrn i glasögon är Doktor Gideon Edlund.

Vy över Skönvik. Arbetarbostäder. Vykort.

Vy över Skönvik. Arbetarbostäder. Vykort.

Vy över Skönvik. Arbetarbostäder. Vykort.

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo på linjen mellan Långsele oc...

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo på linjen mellan Långsele och Mellansel.

Gamla stationshuset. SJ-tiden.

Gamla stationshuset. SJ-tiden.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01324

JvmKBEA01324

Railway stations in Sweden

Strax norr om Björna station, passage av Gideälven. Byggnaden är en bostadsbarack som användes vid järnvägens anläggning.

Strax norr om Björna station, passage av Gideälven. Byggnaden är en bo...

Strax norr om Björna station, passage av Gideälven. Byggnaden är en bostadsbarack som användes vid järnvägens anläggning.

Vy över Norrmalm och Västermalm. Tryckt text till vykortet  "Panorama öfver Sundsvall från Utsiktstornet."I mitten av bilden ses en sandtäkt som på 1940-talet bebyggdes med HSB:s flerfamiljshus.

Vy över Norrmalm och Västermalm. Tryckt text till vykortet "Panorama ...

Vy över Norrmalm och Västermalm. Tryckt text till vykortet "Panorama öfver Sundsvall från Utsiktstornet."I mitten av bilden ses en sandtäkt som på 1940-talet bebyggdes med HSB:s flerfamiljshus.

Stationen togs i bruk 1891.

Stationen togs i bruk 1891.

Railway stations in Sweden

Bro.

Bro.

Bro.

JvmKBEA01259

JvmKBEA01259

Railway stations in Sweden

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger...

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Vy över Skönvik, Finsta och Gångviken. Vykort.

Vy över Skönvik, Finsta och Gångviken. Vykort.

Vy över Skönvik, Finsta och Gångviken. Vykort.

Hamnen med bland annat  båtar, tunnor och arbetsfolk. Illustration utifrån fotografi. Bildtext på vykort "Sundsvall, Hamnen".

Hamnen med bland annat båtar, tunnor och arbetsfolk. Illustration uti...

Hamnen med bland annat båtar, tunnor och arbetsfolk. Illustration utifrån fotografi. Bildtext på vykort "Sundsvall, Hamnen".

Bro. Mellansel - Vännäs

Bro. Mellansel - Vännäs

Bro. Mellansel - Vännäs

(Gällivare) Gellivareresan 1890. "Hernösands kyrkogård".

(Gällivare) Gellivareresan 1890. "Hernösands kyrkogård".

(Gällivare) Gellivareresan 1890. "Hernösands kyrkogård".

Rö sågverk.

Rö sågverk.

Rö sågverk.

Järnvägsbron vid Gide älv under uppförande.

Järnvägsbron vid Gide älv under uppförande.

Järnvägsbron vid Gide älv under uppförande.

Rallare samt Statens Järnvägsbyggnaders ånglok, SJB lok 3 "Bore" vid Gottne grustag.

Rallare samt Statens Järnvägsbyggnaders ånglok, SJB lok 3 "Bore" vid G...

Rallare samt Statens Järnvägsbyggnaders ånglok, SJB lok 3 "Bore" vid Gottne grustag.

Kubikenborgs herrgård, parken. I bakgrunden skymtar Skönsmons kyrka. Brevkort.

Kubikenborgs herrgård, parken. I bakgrunden skymtar Skönsmons kyrka. B...

Kubikenborgs herrgård, parken. I bakgrunden skymtar Skönsmons kyrka. Brevkort.