PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

västergötland

9,552 media by topicpage 1 of 96
Dräkt. "Habitants de la Westergothie" En knalle och en kvinna. Akvarell i storformat av C.W Swedman

Dräkt. "Habitants de la Westergothie" En knalle och en kvinna. Akvarel...

Dräkt. "Habitants de la Westergothie" En knalle och en kvinna. Akvarell i storformat av C.W Swedman

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

Göteborgs hamn. Akvarell av Fritz von Dardel, 1831.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bit er fast -- fader rusthållare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bit er fast -- fader rusthållare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

Biblioteksinteriör. En ung man plockar böcker i hyllorna, en annan antecknar. "Dardel och Carl Otto katalogisera Kobergs bibliotek.". Tusch av Fritz von Dardel.

Biblioteksinteriör. En ung man plockar böcker i hyllorna, en annan an...

Biblioteksinteriör. En ung man plockar böcker i hyllorna, en annan antecknar. "Dardel och Carl Otto katalogisera Kobergs bibliotek.". Tusch av Fritz von Dardel.

Postgården i Vånga by

Postgården i Vånga by

Postgården i Vånga by

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åker skjuts med en sådan piska.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åke... more

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862-1868 Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862... more

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu. von Essen.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu... more

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

"Hönsäter 1845". Hund och läsande kvinna på bänk, vy över sjö och byggnader. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Hönsäter 1845". Hund och läsande kvinna på bänk, vy över sjö och bygg...

"Hönsäter 1845". Hund och läsande kvinna på bänk, vy över sjö och byggnader. Akvarell av Fritz von Dardel.

Luciafirande på Koberg i Västergötland 1848. Akvarell av Fritz von Dardel.

Luciafirande på Koberg i Västergötland 1848. Akvarell av Fritz von Dar...

Luciafirande på Koberg i Västergötland 1848. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering...

"Souvenirs du camp d'Axvalla 1849. Siste baronen Sture". Tuschlavering av Fritz von Dardel.

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

Stadsbildsvy av Lidköping på 1850-talet

"Charles John Andersson Beryktad afrikaresande" antecknat på kortets baksida

"Charles John Andersson Beryktad afrikaresande" antecknat på kortets b...

Se vidare monterade fåglar i Bohusläns museums samlingar - UM003097, UM003523, UM003544, UM003546 med flera.

"Koberg oct. 1851" Roddbåt på sjön. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Koberg oct. 1851" Roddbåt på sjön. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Koberg oct. 1851" Roddbåt på sjön. Akvarell av Fritz von Dardel.

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta järnvägsbroar.

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta jär...

Järnvägsbron i Herrljunga, byggt av sten, är en av Sveriges äldsta järnvägsbroar.

Falköping centralstation.

Falköping centralstation.

Falköping centralstation.

Skövde station

Skövde station

Skövde station

Matsedel, invigning VSB.

Matsedel, invigning VSB.

Matsedel, invigning VSB.

Träsnitt av Töreboda station.

Träsnitt av Töreboda station.

Träsnitt av Töreboda station.

Töreboda station.

Töreboda station.

Railway stations in Sweden

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0009114

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemen...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Skövde station. Träsnitt.

Skövde station. Träsnitt.

Skövde station. Träsnitt.

C. M. BökmanStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mmBHJ: Öppnad 1863. Breddad 1898

C. M. BökmanStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås-Herrljunga Jä...

C. M. BökmanStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mmBHJ: Öppnad 1863. Breddad 1898

O. P. HallinStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

O. P. HallinStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Sma...

O. P. HallinStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

P. A. ÅkerlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås - Herrljunga Järnväg

P. A. ÅkerlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås - Herrljung...

P. A. ÅkerlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås - Herrljunga Järnväg

Con. UgglaStyrelsemedlem BHJ 1860-taletBorås - Herrljunga Järnväg

Con. UgglaStyrelsemedlem BHJ 1860-taletBorås - Herrljunga Järnväg

Con. UgglaStyrelsemedlem BHJ 1860-taletBorås - Herrljunga Järnväg

JvmKBEA00191

JvmKBEA00191

Railway stations in Sweden

Porträtt av Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Claes Gustaf August Planting-Gyllenbåga, officer vid Västg...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Stationen.

Stationen.

Railway stations in Sweden

E. J. HeymanStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm.

E. J. HeymanStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Sma...

E. J. HeymanStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0021935.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta ...

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0021935.

H. CarlingStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talen(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

H. CarlingStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talen(Borås-Herrljunga Jär...

H. CarlingStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talen(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

Töreboda station.

Töreboda station.

Töreboda station.

A. HedenlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talen(Borås Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 135mm

A. HedenlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talen(Borås Herrljunga J...

A. HedenlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talen(Borås Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 135mm

Porträtt av löjtnant Gustaf Alfred Hertzman, löjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av löjtnant Gustaf Alfred Hertzman, löjtnant vid Älvsborgs re...

Porträtt av löjtnant Gustaf Alfred Hertzman, löjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född 6/6 1837 i Kalmar. Sjökapten i Göteborg. Död 1925.

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Föd...

Petter August Kjöhlberg, son till J. P. Kjöhlberg i första giftet. Född 6/6 1837 i Kalmar. Sjökapten i Göteborg. Död 1925.

JvmKBEA01141

JvmKBEA01141

JvmKBEA01141

Borås övre stationshus.

Borås övre stationshus.

Borås övre stationshus.

P. A. ÅkerlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås - Herrljunga - Järnväg

P. A. ÅkerlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås - Herrljung...

P. A. ÅkerlundStyrelsemedlem i BHJ, 1860 - 1890-talenBorås - Herrljunga - Järnväg

H. FrisellStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

H. FrisellStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smals...

H. FrisellStyrelsemedlem BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals regemente I 16.Se även bild AMA.0007959.

Porträtt av Julius Frans Otto Lindberg, officer vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Adolf Emanuel Gillner, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Adolf Emanuel Gillner, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Porträtt av Robert Södermark, officer vid Jämtlands hästjägarkår K 8.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

H. FrisellStyrelsemedlem i BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

H. FrisellStyrelsemedlem i BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Sma...

H. FrisellStyrelsemedlem i BHJ 1860-talet(Borås-Herrljunga Järnväg)Smalspår 1219mm fram till 1891, därefter normalspår 1435mm

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Falköping centralstation.

Falköping centralstation.

Railway stations in Sweden

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Per (Peter) Arvid Henrik Stiernspetz.

Porträtt av Adolf Oscar Treffenberg, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Adolf Oscar Treffenberg, officer vid Västgöta regemente I ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Det första stationshuset byggdes 1858, och är byggt i trä. Stationen var utformad av fortifikationsingenjören Adolf Wilhelm Edelsvärd. 1931 så bytte stationen namn från Falköping Ranten till Falköping Central.

Det första stationshuset byggdes 1858, och är byggt i trä. Stationen v...

Det första stationshuset byggdes 1858, och är byggt i trä. Stationen var utformad av fortifikationsingenjören Adolf Wilhelm Edelsvärd. 1931 så bytte stationen namn från Falköping Ranten till Falköping Central.

Porträtt av Gustaf Hugo Fröding, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0007270.

Porträtt av Gustaf Hugo Fröding, löjtnant vid Göta artilleriregemente ...

Porträtt av Gustaf Hugo Fröding, löjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0007270.

Greve E. J. SparreLandshövding i Älvsborgs län 1858.Medlem i järnvägsbolaget VBJ första styrelse från oktober 1872.Varberg - Borås - Järnväg.Ordförande i järnvägsbolaget BHJ, oktober 1860.Borås - Herrljunga Järnväg

Greve E. J. SparreLandshövding i Älvsborgs län 1858.Medlem i järnvägsb...

Greve E. J. SparreLandshövding i Älvsborgs län 1858.Medlem i järnvägsbolaget VBJ första styrelse från oktober 1872.Varberg - Borås - Järnväg.Ordförande i järnvägsbolaget BHJ, oktober 1860.Borås - Herrljunga Järnväg

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007243 och AMA.0007290.

Porträtt av Fredrik Christer Sigismund (Sigge) Flach, officer vid Väst...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av Carl Otto Övergaard, officer vid Skaraborgs regemente I 9.Se även bild AMA.0002185 och AMA.0009627.

Porträtt av Carl Otto Övergaard, officer vid Skaraborgs regemente I 9....

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Björnjägare Llewellyn Lloyd (1792-1876)

Björnjägare Llewellyn Lloyd (1792-1876)

Text på kortets baksida: "Björnjägaren L. Loyd [Llewellyn Lloyd], (1792-1876), vistades ständigt hvarje sommar på Kasen hos Thorburn och Macfie."

Linjen Borås övre - Sjöbo, ca 2 km norr om Borås övreTaget söderifrån på 1860-talet. Varberg - Borås - Herrjunga Järnväg. Stereoskopbild.

Linjen Borås övre - Sjöbo, ca 2 km norr om Borås övreTaget söderifrån ...

Linjen Borås övre - Sjöbo, ca 2 km norr om Borås övreTaget söderifrån på 1860-talet. Varberg - Borås - Herrjunga Järnväg. Stereoskopbild.

MM06279

MM06279

MM06279

Brospänning över Huvudnäsfallet i Göta älv för Västgöta- Bohusbanan.

Brospänning över Huvudnäsfallet i Göta älv för Västgöta- Bohusbanan.

Brospänning över Huvudnäsfallet i Göta älv för Västgöta- Bohusbanan.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0005518.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Falköping C station.

Falköping C station.

Railway stations in Sweden

Töreboda station den 4 november 1862. Invigningståget anländer till stationen i samband med invigningen av Västra Stambanan.

Töreboda station den 4 november 1862. Invigningståget anländer till st...

Töreboda station den 4 november 1862. Invigningståget anländer till stationen i samband med invigningen av Västra Stambanan.

Mullsjö station

Mullsjö station

Mullsjö station

Första stationshuset.

Första stationshuset.

Railway stations in Sweden

Mullsjö station

Mullsjö station

Railway stations in Sweden

Toppöfallet i Trollhättan

Toppöfallet i Trollhättan

Toppöfallet i Trollhättan

Herrljunga station öppnad 1863. Först byggdes ett litet stationshus som användes 1862 -1864. Nytt stationshus byggt 1864. Gamla stationshus.

Herrljunga station öppnad 1863. Först byggdes ett litet stationshus so...

Herrljunga station öppnad 1863. Först byggdes ett litet stationshus som användes 1862 -1864. Nytt stationshus byggt 1864. Gamla stationshus.

Herrljunga station öppnad 1863. Först byggdes ett litet stationshus som användes 1862 -1864. Nytt stationshus byggt 1864. Gamla stationshus.

Herrljunga station öppnad 1863. Först byggdes ett litet stationshus so...

Herrljunga station öppnad 1863. Först byggdes ett litet stationshus som användes 1862 -1864. Nytt stationshus byggt 1864. Gamla stationshus.

Stationen med Göta kanal i förgrunden.

Stationen med Göta kanal i förgrunden.

Stationen med Göta kanal i förgrunden.

Carl Jehander entreprenör lok 1. Fick namnet Carl. Loket tillverkat av Nohab. Leveransfoto.

Carl Jehander entreprenör lok 1. Fick namnet Carl. Loket tillverkat av...

Carl Jehander entreprenör lok 1. Fick namnet Carl. Loket tillverkat av Nohab. Leveransfoto.

Trafikchef, Tc A. Taube 1845-06-23-1923 - 12-05, kom från Lövånger i Västerbottens län.Trafikchef.Styrelsemedlem BHJ 1902 - 1913Borås - Herrljunga JärnvägDenna bandel öppnade 1863

Trafikchef, Tc A. Taube 1845-06-23-1923 - 12-05, kom från Lövånger i V...

Trafikchef, Tc A. Taube 1845-06-23-1923 - 12-05, kom från Lövånger i Västerbottens län.Trafikchef.Styrelsemedlem BHJ 1902 - 1913Borås - Herrljunga JärnvägDenna bandel öppnade 1863

Trafikchef, Tc A. Taube, 1845-06-23 - 1923-12-05 A. Taube kom från Lövånger i Västerbottens län.TrafikchefBHJBorås - Herrljunga JärnvägDenna bandel öppnade 1863

Trafikchef, Tc A. Taube, 1845-06-23 - 1923-12-05 A. Taube kom från Löv...

Trafikchef, Tc A. Taube, 1845-06-23 - 1923-12-05 A. Taube kom från Lövånger i Västerbottens län.TrafikchefBHJBorås - Herrljunga JärnvägDenna bandel öppnade 1863

Carl Jehander entreprenör lok 1. Fick namnet Carl. Loket tillverkat av Nohab. Leveransfoto.

Carl Jehander entreprenör lok 1. Fick namnet Carl. Loket tillverkat av...

Carl Jehander entreprenör lok 1. Fick namnet Carl. Loket tillverkat av Nohab. Leveransfoto.

Töreboda station

Töreboda station

Töreboda station

Stationen med Göta Kanal i förgrunden.
"Råbäck 14 aug 1864". Fontän framför huset. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Råbäck 14 aug 1864". Fontän framför huset. Akvarell av Fritz von Dard...

"Råbäck 14 aug 1864". Fontän framför huset. Akvarell av Fritz von Dardel.

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Wilhelm Nordqvist, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Gustaf Nils Georg Silfverswärd, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Gustaf Nils Georg Silfverswärd, kapten vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Utsikt mot Töreboda kyrka.

Utsikt mot Töreboda kyrka.

Utsikt mot Töreboda kyrka.