The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

tube rose

1,789 media by topicpage 1 of 18
Landskapsbilde med gårdsbebyggelse fra Sundet, Røros. Glomma sentralt i bildet.

Landskapsbilde med gårdsbebyggelse fra Sundet, Røros. Glomma sentralt ...

Midt i bildet sees "Nyveien" eller Sundveien, som ble anlgt i 1650-årene. Gamle Sundbrua sentralt i bildet.

Iver Olsen - Maleri i Røros Kirke., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Maleri i Røros Kirke., Sør Trøndelag, Norge

Irgensepitafiet som henger bak altertavla i Røros kirke. Bilde er trolig malt i Nederland eller Nord-Tyskland før 1694.

Iver Olsen - Bygningsdeler fra Røros gamle kirke. To deler av prekestolen

Iver Olsen - Bygningsdeler fra Røros gamle kirke. To deler av prekesto...

Prekestolfeltet til venstre forestiller evangelisten Johannes. Til høyre: evangelisten Matheus. Det er antatt at maleriene er laget av trøndermaleren Peder Andersen Lilje, eller Konrafeier. Han var virksom i Rø... More

Iver Olsen - Disk, kalk og oblateske fra Røros kirke

Iver Olsen - Disk, kalk og oblateske fra Røros kirke

Disken til venstre og sognebudskalken i midten er laget av sølvsmed Casper Olsen Rust i Trondheim i 1762, og ble anskaffet til gammelkirka i 1766 som en gave fra partisitanene ved Røros kobberverk.

Iver Olsen - Dåpsfat og vinkanne fra Røros kirke

Iver Olsen - Dåpsfat og vinkanne fra Røros kirke

Dåpsfatet til venstre har en inskripsjon i midten som forteller at giveren var proviantskriver Anders Aalum og hustru Margrete Hinderaal, og at fatet er omstøpt i 1786: "Anders Aalum Med Sin K: Hustrue Margrede... More

Iver Olsen - Dåpsfat fra Røros kirke

Iver Olsen - Dåpsfat fra Røros kirke

Dåpsfatet har en inskripsjon i midten som forteller at giveren var proviantskriver Anders Aalum og hustru Margrete Hinderaal, og at fatet er omstøpt i 1786: "Anders Aalum Med Sin K: Hustrue Margrede Hinderaal G... More

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros Kirke, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros Kirke, Sør Trøndelag, Norge

Arbeiderne ved norske bergverk var fritatt fra militærtjeneste. Under Gyldenløvefeiden i 1675 ble bergarbeiderne på Røros organisert i et frivillig bergkorps for å forsvare verdiene ved verket. Bergkorpset ble ... More

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Tr...

Forretninga er også kalt Leigh-bua, etter den første forretningsdrivende i gården Morten Leigh, som kjøpte gården i 1806. Magnus Engzelius ble kompanjong i firmaet i 1820, og tok etter hvert over drifta.

Iver Olsen - Portrett av ektepar Ingeborg og Peder Henriksen Ødegaard

Iver Olsen - Portrett av ektepar Ingeborg og Peder Henriksen Ødegaard

Portrett av ektepar Ingeborg og Peder Henriksen Ødegaard

Iver Olsen - Reservemagasinet i Storgjellen på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Reservemagasinet i Storgjellen på Røros, Sør Trøndelag, N...

Røros Kobberverk hadde et magasinbygg ved øvre kirkegård. Dette ble flyttet til Madame Leighs haga i Storgjellen i 1822. I 1852 ble det bygget nytt reservemagasin på Madame Leighs haga i Storgjellen. Det er det... More

Portrett av Claus Aas, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gårdstun med familie foran hovedbygning, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør med ovn
Iver Olsen - Interiørbilde fra butikklokale hos firmaet Engzelius, Røros.

Iver Olsen - Interiørbilde fra butikklokale hos firmaet Engzelius, Rør...

Interiørbilde fra butikklokale hos firmaet Engzelius, Røros.

Sentrumsbebyggelse på Røros. Bilde tatt ved nedre bru i Stigersveien, mot Lorentz Lossius gate (Elvegata).
Elg i gårdsrom på Flanderborg på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Tre par i Rørosdrakt
Iver Olsen - Gruppeportrett av familie med 2 voksne og 4 barn

Iver Olsen - Gruppeportrett av familie med 2 voksne og 4 barn

Gruppeportrett av familie med 2 voksne og 4 barn

Iver Olsen - Rørosherredenes sykehus
Grupper, Folkedrakter.
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Grupper, Folkedrakter. Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier,...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Interiør Røros kirke
Iver Olsen - Interiør Glåmos kirke, Sør Trøndelag, Norge
Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par k...

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Iver Olsen - Arbeid med reinsdyrflokk
Iver Olsen - Begravelse i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros, S...

Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros

Iver Olsen - Tablå. 15 personer kledd i ulike drakter og bunader
Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum, Sør Tr...

Gården har navn etter en av de første eierne; Ole Reimers. Han satte antakelig opp hus her i 1770-åra.

Iver Olsen - Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Iver Olsen - Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gård øverst i Mørkstugata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården til venstre

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården ti...

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården til venstre

Iver Olsen - Butikkinteriør fra Skanckes forretning på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Iver Olsen - Stueinteriør, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Spjell-Stuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Ni jernbaneansatte oppstilt på en perrong med et tog i bakgrunnen

Ni jernbaneansatte oppstilt på en perrong med et tog i bakgrunnen

Ni jernbaneansatte oppstilt på en perrong med et tog i bakgrunnen

Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Hovedbygning Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge
Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på Røros.

Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på R...

Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på Røros.

Iver Olsen - Gudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Begravelse på Glåmos, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gruppeportrett av 3 personer

Iver Olsen - Gruppeportrett av 3 personer

Gruppeportrett av 3 personer

Iver Olsen - Medlemmer av Røros Sangforening foran kirke.

Iver Olsen - Medlemmer av Røros Sangforening foran kirke.

Medlemmer av Røros Sangforening foran kirke.

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Guldals gate opp til høyre.

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Gul...

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Guldals gate opp til høyre.

Iver Olsen - Peder Hiorts gravkapell på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Peder Hiorts gravkapell på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Dette kapellet stod fedig omtrent samtidig som Røroskirka i 1784. Kapellet ble bygget av verksdirektør Peder Hiort, som flyttet sine slektninger dit. Levningene av Peder Hiort ligger balsamert her.

Iver Olsen - Gudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bilde av vinsjemaskin
Iver Olsen - Bilde av en barnekjole.
Kvinne med buskap på jorde. Gjødselhauger. Fjøs i bakgrunnen., Sør Trøndelag, Norge

Kvinne med buskap på jorde. Gjødselhauger. Fjøs i bakgrunnen., Sør Trø...

Kvinne med buskap på jorde. Gjødselhauger. Fjøs i bakgrunnen.

Grupper, Folkedrakter.
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Grupper, Folkedrakter. Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier,...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Lysthus ved Glomma i Gålåen, Røros., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Trehusbebyggelse i Tufta på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Folk og dyr ute på setervollen, Østre Kåsvollen i Hånesåsen

Folk og dyr ute på setervollen, Østre Kåsvollen i Hånesåsen

Folk og dyr ute på setervollen, Østre Kåsvollen i Hånesåsen

Iver Olsen - Gruppebilde av storfamilie fotografert i stueinteriør

Iver Olsen - Gruppebilde av storfamilie fotografert i stueinteriør

Gruppebilde av storfamilie fotografert i stueinteriør

Iver Olsen - Interiørfoto fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Aasengården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Aasengården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Aasengården er Bergstadens eldste gård. Den ble ryddet og bygd av Hans Olsen Aasen, som i følge sagnet fant koppermalmen på Storwartz.

Iver Olsen - Konfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergmannsgata på Røros

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergman...

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergmannsgata på Røros

Iver Olsen - Interiørbilde fra butikklokale, Røros

Iver Olsen - Interiørbilde fra butikklokale, Røros

Interiørbilde fra butikklokale, Røros

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høyre side.

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høy...

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høyre side.

Arbeid med reinsflokk i Grådalen ved Røros, Sør Trøndelag, Norge
Norske Folkedragter., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Forretningsgård i Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Forretningsgård i Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Tekst på skiltet: Chr. O. Solli. Farver & Trykker. Udvalg af Bomulds garn i alle Kolører.

Iver Olsen - Gruppeportrett av to unge menn

Iver Olsen - Gruppeportrett av to unge menn

Gruppeportrett av to unge menn

Iver Olsen - Uthusrekke Bredalsgården, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Uthusrekke Bredalsgården, Røros sentrum, Sør Trøndelag, N...

Firmaet Engzelius hadde garveri i bygningene en periode.

Iver Olsen - Interiør i Røros kirke
Iver Olsen - Landskapsbilde fra Aursunden, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Guttemusikkorps med dirigent

Iver Olsen - Guttemusikkorps med dirigent

Guttemusikkorps med dirigent

Gruppe med 14 personer fra losjen på Røros. 10 personer med rørosdrakt. Fire damer med nasjonaldrakt.

Gruppe med 14 personer fra losjen på Røros. 10 personer med rørosdrakt...

Gruppe med 14 personer fra losjen på Røros. 10 personer med rørosdrakt. Fire damer med nasjonaldrakt.

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru., Sør Trøndelag, Norge

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru., Sør Trøndelag, ...

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru.

Iver Olsen - Pensjonat og butikk på Glåmos, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Pensjonat og butikk på Glåmos, Sør Trøndelag, Norge

Her bygde Johan Helmer Danielsen opp våninghus med bakeri, landhandel, kafé og pensjonat. Huset ble i dagligtale bar eomtalt som"Bakeriet".

Iver Olsen - Interiørbilde fra kontor hoe firmaet Engzélius, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bokk-stuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bilde av skinnhaugen ved Røros Stasjon., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bilde av skinnhaugen ved Røros Stasjon., Sør Trøndelag, N...

I bakgrunnen, midt i bildet, sees Engzelius' kornmagasin.

Iver Olsen - Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Arbeid med reinsdyrflokk ved Slegghaugen på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakgrunnen, Sør Trøndelag, Norge

Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakg...

Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakgrunnen

Iver Olsen - 50-årskonfirmanter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gruppebilde av familie samlet foran hovedbygning

Iver Olsen - Gruppebilde av familie samlet foran hovedbygning

Gruppebilde av familie samlet foran hovedbygning

Iver Olsen - Medlemmer av Røros Sangforening

Iver Olsen - Medlemmer av Røros Sangforening

Medlemmer av Røros Sangforening

Iver Olsen - Fotografi av Røros Sangforenings emblem.

Iver Olsen - Fotografi av Røros Sangforenings emblem.

Fotografi av Røros Sangforenings emblem.

Iver Olsen - Forretningsgård i Kjerkgata, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Alter og altertavle i Røros kirke., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gruppeportrett av tre kvinner i Røros-drakter

Iver Olsen - Gruppeportrett av tre kvinner i Røros-drakter

Gruppeportrett av tre kvinner i Røros-drakter

Iver Olsen - Gårdstun med personer foran våningshus, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gruppebilde, utmarkert kvinne.

Iver Olsen - Gruppebilde, utmarkert kvinne.

Gruppebilde, utmarkert kvinne.

Gården Langland i Ålen. Våningshus, stabbur og uthus, Sør Trøndelag, Norge

Gården Langland i Ålen. Våningshus, stabbur og uthus, Sør Trøndelag, N...

Gården Langland i Ålen. Våningshus, stabbur og uthus

Bygningsdel av interiøret fra Røros gamle kirke. Galleriskranke, Sør Trøndelag, Norge

Bygningsdel av interiøret fra Røros gamle kirke. Galleriskranke, Sør T...

I hvert sitt felt fra venstre: "St. Phillippers", "St. Jacobus Minor", "St. Matthias"

Røros sentrum sett fra sør, fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen.

Røros sentrum sett fra sør, fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen.

Røros sentrum sett fra sør, fra Øra. Kvennhusbrua i forgrunnen.

Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke., Sør Trøndelag, Norge
Gruppebilde av 11 personer foran hovedbygning, hvorav en person til hest.

Gruppebilde av 11 personer foran hovedbygning, hvorav en person til he...

Over døra henger et skilt med posthorn. Evavollen 132/267 var skysstasjon og poståpneri.

Iver Olsen - Reinsdyrflokk og gjetere
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' møbelforretning på Røros

Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' møbelforretning på Røros

Interiør fra Engzelius' møbelforretning på Røros

Iver Olsen - Tablå. 11 personer poserer i ulike drakter og bunader

Iver Olsen - Tablå. 11 personer poserer i ulike drakter og bunader

Tablå. 11 personer poserer i ulike drakter og bunader

Gård på Harald Sohlbergs plass på Røros. Helt til venstre i bildet sees en trafokiosk i enden av Spell-Olaveien

Gård på Harald Sohlbergs plass på Røros. Helt til venstre i bildet see...

Gård på Harald Sohlbergs plass på Røros. Helt til venstre i bildet sees en trafokiosk i enden av Spell-Olaveien

Previous

of 18

Next