PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
1,261 media by topicpage 1 of 13
Triptych
Triptych
The Crucifixion

The Crucifixion

Allegretto di Nuzio (Italian, Fabriano ca. 1315–1373/74 Fabriano)

Triptych Panel with Saint Catherine

Triptych Panel with Saint Catherine

Master of the Triptych of Louis XII (ca. 1490–ca. 1515) Made in Limoges, France

Triptych Panel with Saint Sebastian

Triptych Panel with Saint Sebastian

Master of the Triptych of Louis XII (ca. 1490–ca. 1515) Made in Limoges, France

Triptych with Scenes from the Life of the Virgin

Triptych with Scenes from the Life of the Virgin

Drieluik met taferelen uit het leven van Maria. Op het middenpaneel de geboorte van Maria, de verkondiging aan Maria, de Visitatie, de geboorte van Christus, de Aanbidding der koningen en de Besnijdenis. Op de ... more

Triptych
Saint Cecilia, right wing of a triptych

Saint Cecilia, right wing of a triptych

De buitenzijde van een luik van een drieluik. De heilige Cecilia, staande in een stenen nis, ten voeten, een duif op de rechterhand, aan haar voeten een orgel. Pendant van SK-A-3305.

The Family of Zebedee

The Family of Zebedee

Het gezin van Zebedeus. Zebedeus zittend wijzend op een opengeslagen boek op schoot, links zit Maria Salome. Op de vloer spelen hun kinderen Johannes (de Evangelist) en Jacobus Major. Op de achterzijde restante... more

Triptych
Triptych with the Entombment

Triptych with the Entombment

After Nardon Pénicaud (French, 1470–1542/43) Made in Limoges, France

Triptych: The Last Judgment

Triptych: The Last Judgment

Master of the Orléans Triptych (French, active late 15th–early 16th century)

Scenes of the Passion

Scenes of the Passion

Formerly considered made in Spain; Possibly made in Mexico

Triptych Panel with the Lamentation
Triptych
Triptych Panel with the Crucifixion
Triptych with the Adoration of the Magi

Triptych with the Adoration of the Magi

Drieluik. Op het middenpaneel de aanbidding der koningen. Een koning knielt en kust de hand van het Christuskind, hij heeft zijn kroon en scepter op de grond gelegd. Rechts de andere koningen met hun geschenken... more

Triptych with the Adoration of the Magi

Triptych with the Adoration of the Magi

Drieluik met de aanbidding der koningen. Op het middenpaneel Maria met kind en twee koningen; links koning Balthazar, rechts Jozef.

Two Wings of a Triptych with Portraits of Donors with Saints Adrian and John the Baptist

Two Wings of a Triptych with Portraits of Donors with Saints Adrian an...

Twee vleugels van een drieluik. Op de binnenzijde van het rechter zijpaneel het portret van een knielende stichter vergezeld van Johannes de Doper. Op de binnenzijde van het linker zijpaneel een knielende stich... more

Deathbed of the Rich Man, with a Devil Descending to Retrieve the Deceased's Soul

Deathbed of the Rich Man, with a Devil Descending to Retrieve the Dece...

Het rechter zijpaneel van een drieluik met op de binnenzijde het sterfbed van de rijke man. Slaapkamer waarin de rijke man in bed ligt omgeven door dokters, familie en vrienden. Naast het bed wordt geld geteld.... more

Parable of the Rich Man and Poor Lazarus

Parable of the Rich Man and Poor Lazarus

Het linker zijpaneel van een drieluik met op de binnenzijde de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Interieur van een paleis waarin de rijke man met vrienden aan een banket zit. In een loge speelt ee... more

Triptych with the Stoning of Saint Stephen and the Legend of the Finding of his Grave

Triptych with the Stoning of Saint Stephen and the Legend of the Findi...

Drieluik met de steniging van Stephanus en de legende van het vinden van zijn graf (in de originele architectonische lijst, en met vaste vleugels). Op het middenpaneel het martelaarschap van de heilige Stephanu... more

De prediking van Johannes de Doper, linkerpaneel van een drieluik

De prediking van Johannes de Doper, linkerpaneel van een drieluik

Op het linker zijpaneel de prediking van Johannes de Doper, op de voorgrond twee soldaten. Op de buitenkant van het linkerluik: Johannes de Doper met het Lam Gods. Onderdeel van een drieluik met taferelen uit h... more

Johannes de Doper vermaant de Farizeeërs, middenpaneel van een drieluik

Johannes de Doper vermaant de Farizeeërs, middenpaneel van een drielui...

Op het middenpaneel vermaant Johannes de Doper de Farizeeërs, hierbij ook twee discipelen en Christus. Links op de achtergrond doopt Johannes in de Jordaan. Onderdeel van een drieluik met taferelen uit het leve... more

De doop van Christus in de Jordaan, rechter paneel van een drieluik

De doop van Christus in de Jordaan, rechter paneel van een drieluik

Op het rechter zijpaneel de doop van Christus in de Jordaan, op de achtergrond het banket van Herodes en de onthoofding van Johannes de Doper. Op de buitenkant van het rechterluik: de knielende stichteres Berbe... more

Triptych with Scenes from the Life of St John the Baptist

Triptych with Scenes from the Life of St John the Baptist

Drieluik met taferelen uit het leven van Johannes de Doper. Op het middenpaneel vermaant Johannes de Doper de Farizeeërs, hierbij ook twee discipelen en Christus. Links op de achtergrond doopt Johannes in de Jo... more

Wing of an Altarpiece with Adoration of the Magi, on the reverse is Presentation in the Temple

Wing of an Altarpiece with Adoration of the Magi, on the reverse is Pr...

Vleugel van een altaarstuk. Op een zijde de aanbidding der koningen en op de andere zijde de presentatie in de tempel. Dit zijpaneel maakt samen met het middenpaneel SK-C-1458 deel uit van een drieluik met een ... more