The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

train cars

2,114 media by topicpage 1 of 22
Två män i en tågkupé. Tusch av Fritz von Dardel

Två män i en tågkupé. Tusch av Fritz von Dardel

Två män i en tågkupé. Tusch av Fritz von Dardel

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Stjärnsund. Tredje klassens vagn vid perrongen.

Resande i en tågkupé". Tusch av Fritz von Dardel. Krinolin

Resande i en tågkupé". Tusch av Fritz von Dardel. Krinolin

Resande i en tågkupé". Tusch av Fritz von Dardel. Krinolin

Gruppe, Kristiania Handelsgymnasium klasse B

Gruppe, Kristiania Handelsgymnasium klasse B

Gruppe, Kristiania Handelsgymnasium klasse B

"Vous fumez, Monsieur le Baron? Oui Monsieur, mais la fumêe des autres m'incommode." Scen i tågkupé. Tusch av Fritz von Dardel

"Vous fumez, Monsieur le Baron? Oui Monsieur, mais la fumêe des autres...

"Vous fumez, Monsieur le Baron? Oui Monsieur, mais la fumêe des autres m'incommode." Scen i tågkupé. Tusch av Fritz von Dardel

Troligen en rysk monitor av Uragan-klass på besök i Stockholm 1865.

Troligen en rysk monitor av Uragan-klass på besök i Stockholm 1865.

Troligen en rysk monitor av Uragan-klass på besök i Stockholm 1865.

Engelskt ånglok. London and North Western Railway, LNWR Webb Precursor 2145 "Precursor". Ska inte förväxlas med den andra Precursor klassen, Whale Precursor. Originalloket i den klassen hade nummer 513.

Engelskt ånglok. London and North Western Railway, LNWR Webb Precursor...

Engelskt ånglok. London and North Western Railway, LNWR Webb Precursor 2145 "Precursor". Ska inte förväxlas med den andra Precursor klassen, Whale Precursor. Originalloket i den klassen hade nummer 513.

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27.Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr 2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsenI Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen. Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfälletNågra minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en sta

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes...

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det ... More

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27. Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsenI Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen.Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfälletNågra minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en sta

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes...

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det ... More

Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ ABD 22. Kombinerad vagn för 1 och 2:a klass resenärer samt post.

Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ ABD 22. Kombinerad vagn för 1 och 2:a kl...

Nora - Karlskoga Järnväg, NKJ ABD 22. Kombinerad vagn för 1 och 2:a klass resenärer samt post.

Statens Järnvägar, SJ ACo4, interiör 1 klass kupé bäddad.

Statens Järnvägar, SJ ACo4, interiör 1 klass kupé bäddad.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ 3 klass sovvagn, interiör för dagbruk

Statens Järnvägar, SJ 3 klass sovvagn, interiör för dagbruk

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ 2 klass vagn, interiör

Statens Järnvägar, SJ 2 klass vagn, interiör

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ ABo, interiör 1:a klass.

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ ABo, interiör 1:a klass.

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ ABo, interiör 1:a klass.

BJ ABC04, interiör 3 klass sittkupé

BJ ABC04, interiör 3 klass sittkupé

BJ ABC04, interiör 3 klass sittkupé

Statens Järnvägar, SJ 3 klass sovvagn

Statens Järnvägar, SJ 3 klass sovvagn

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Lokförare i hytten på Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ lok 2 "Lessebo", 3:e klass personvagn.

Lokförare i hytten på Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ lok 2 "Lessebo", 3:...

Lokförare i hytten på Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ lok 2 "Lessebo", 3:e klass personvagn.

Statens Järnvägar sovvagn, SJ Ao2b, interiör nattbruk.

Statens Järnvägar sovvagn, SJ Ao2b, interiör nattbruk.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar sovvagn, SJ Ao2b, interiör dagbruk.

Statens Järnvägar sovvagn, SJ Ao2b, interiör dagbruk.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ 2 klass vagn, interiör

Statens Järnvägar, SJ 2 klass vagn, interiör

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

Statens Järnvägar, SJ ACo4, interiör 1 klass kupé bäddad.

Statens Järnvägar, SJ ACo4, interiör 1 klass kupé bäddad.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar sovvagn, SJ Ao2b, interiör dagbruk.

Statens Järnvägar sovvagn, SJ Ao2b, interiör dagbruk.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

BJ BC05 75, kupéinteriör 3 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 3 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 3 klass

Statens Järnvägar, SJ 3 klass äldre sovvagn

Statens Järnvägar, SJ 3 klass äldre sovvagn

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

BJ BC05 75, kupéinteriör 3 klass. Värmereglage detalj

BJ BC05 75, kupéinteriör 3 klass. Värmereglage detalj

BJ BC05 75, kupéinteriör 3 klass. Värmereglage detalj

Statens Järnvägar, SJ ACo4, i 3 klass kupé bäddad.

Statens Järnvägar, SJ ACo4, i 3 klass kupé bäddad.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ ABo, interiör 1:a klass.

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ ABo, interiör 1:a klass.

Göteborg - Särö Järnväg, GSJ ABo, interiör 1:a klass.

Gamla posthuset i Kalmar, senare kårhus år universitetet och saluhall.

Gamla posthuset i Kalmar, senare kårhus år universitetet och saluhall.

Posthuset från 1947 ritades av arkitekten L.E. Lallerstedt. Varje detalj i huset utformades för att både vara funktionell och vacker. Posthallen, med flödande överljus från taklanterninen, den hästskoformade ka... More

Järnvägsmodeller personvagnar. Statens Järnvägar, SJ A 1 (klass I) och Sj C 9 (Klass III).

Järnvägsmodeller personvagnar. Statens Järnvägar, SJ A 1 (klass I) och...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ ACo4, interiör 3 klass kupé bäddad.

Statens Järnvägar, SJ ACo4, interiör 3 klass kupé bäddad.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ 2 klass sovvagn

Statens Järnvägar, SJ 2 klass sovvagn

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Växjö - Alvesta Järnväg, WAJ personvagn 3:e klass.

Växjö - Alvesta Järnväg, WAJ personvagn 3:e klass.

Växjö - Alvesta Järnväg, WAJ personvagn 3:e klass.

BJ ABC04, interiör 3 klass sovkupé

BJ ABC04, interiör 3 klass sovkupé

BJ ABC04, interiör 3 klass sovkupé

Östra Södermanlands - Järnväg, ÖSlJ lok 2 "Lotta" med personvagn 1:a klass Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ och 3:e klass Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ.

Östra Södermanlands - Järnväg, ÖSlJ lok 2 "Lotta" med personvagn 1:a k...

Östra Södermanlands - Järnväg, ÖSlJ lok 2 "Lotta" med personvagn 1:a klass Kosta - Lessebo Järnväg, KLJ och 3:e klass Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ.

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ ABC04, interiör 2 klass sovkupé

BJ ABC04, interiör 2 klass sovkupé

BJ ABC04, interiör 2 klass sovkupé

Statens Järnvägar, SJ sovvagn III k., äldre modell, interiör nattbruk

Statens Järnvägar, SJ sovvagn III k., äldre modell, interiör nattbruk

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Resande utanför, Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ personvagn klass 3.

Resande utanför, Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ personvagn klass...

Resande utanför, Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ personvagn klass 3.

BJ ABC04, interiör 2 klass sittkupé

BJ ABC04, interiör 2 klass sittkupé

BJ ABC04, interiör 2 klass sittkupé

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ 3:e klass personvagn.

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ 3:e klass personvagn.

Jönköping - Gripenbergs Järnväg, JGJ 3:e klass personvagn.

Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ 3:e klass vagn 1.

Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ 3:e klass vagn 1.

Mellersta Östergötlands Järnväg, MÖJ 3:e klass vagn 1.

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

BJ BC05 75, kupéinteriör 2 klass

Modell, 1 klass engelsk personvagn, "Experiment"

Modell, 1 klass engelsk personvagn, "Experiment"

Modell, 1 klass engelsk personvagn, "Experiment"

Statens Järnvägar, SJ sovvagn III k., äldre modell, interör nattbruk

Statens Järnvägar, SJ sovvagn III k., äldre modell, interör nattbruk

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Kupé i klass I och II personvagn byggd för de Bulgariska Statsbanorna.

Kupé i klass I och II personvagn byggd för de Bulgariska Statsbanorna.

Kupé i klass I och II personvagn byggd för de Bulgariska Statsbanorna.

2 klass matsal i Storviks Hotell.

2 klass matsal i Storviks Hotell.

2 klass matsal i Storviks Hotell.

E H Enlund med klass, Gävle läroverk. Gävle, Sverige

E H Enlund med klass, Gävle läroverk. Gävle, Sverige

E H Enlund med klass, Gävle läroverk.

Västra stationen togs i bruk 1874.MTJ klass 3 personvagn.
Elva pojkar i klass 5B.

Elva pojkar i klass 5B.

Elva pojkar i klass 5B.

Gruppe, Bonnevies 10. klasse 1911

Gruppe, Bonnevies 10. klasse 1911

Gruppe, Bonnevies 10. klasse 1911

Otto Treider, 6 mnd. klasse F, forstander Gundersen

Otto Treider, 6 mnd. klasse F, forstander Gundersen

Otto Treider, 6 mnd. klasse F, forstander Gundersen

Kv. Måsen, Danska vägen 121, Mössebergs hotell. Ingång till 1:a klass matsal.

Kv. Måsen, Danska vägen 121, Mössebergs hotell. Ingång till 1:a klass ...

Kv. Måsen, Danska vägen 121, Mössebergs hotell. Ingång till 1:a klass matsal.

Olav Berg skole, 10 klasse 1913

Olav Berg skole, 10 klasse 1913

Olav Berg skole, 10 klasse 1913

Montasje, Oslo Tekniske skole klasse 4m 1926

Montasje, Oslo Tekniske skole klasse 4m 1926

Montasje, Oslo Tekniske skole klasse 4m 1926

Klasse E, lærer Rustad, 20 - 2 - 15

Klasse E, lærer Rustad, 20 - 2 - 15

Klasse E, lærer Rustad, 20 - 2 - 15

Tågurspårning på "Zig Zag Railway" i Blue Mountains med ett B klass ånglok 1892.

Tågurspårning på "Zig Zag Railway" i Blue Mountains med ett B klass ån...

Tågurspårning på "Zig Zag Railway" i Blue Mountains med ett B klass ånglok 1892.

Portrett av tollbetjent og havnefogd Michael Julius Michaelsen, Vadsø. Han er uniformert og bærer Sankt Stanislaus-ordenen 3.klasse. Se også nærbilde av ordenen tilsendt av en etterkommer. Michaelsen søkte avskjed i 1899, og bildet kan være tatt i forbindelse med at han skulle gå over i pensjonisttilværelsen.https://no.wikipedia.org/wiki/Sankt_Stanislaus-ordenenhttps://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Saint_Stanislaushttps://de.wikipedia.org/wiki/Sankt-Stanislaus-Orden

Portrett av tollbetjent og havnefogd Michael Julius Michaelsen, Vadsø....

Portrett av tollbetjent og havnefogd Michael Julius Michaelsen, Vadsø. Han er uniformert og bærer Sankt Stanislaus-ordenen 3.klasse. Se også nærbilde av ordenen tilsendt av en etterkommer. Michaelsen søkte avsk... More

Produktbild från A. W Nilssons Fabriker, Malmö.Tågkupé från Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge. 2 klass kupé. Tillverkad 1896.

Produktbild från A. W Nilssons Fabriker, Malmö.Tågkupé från Vagnfabrik...

Produktbild från A. W Nilssons Fabriker, Malmö.Tågkupé från Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertelge. 2 klass kupé. Tillverkad 1896.

Skolbarn i Håby omkring 1897, troligen klass 2 och 3. Lärarinna: Brita Andersson. Fotograf: Per Lindberg.Främre raden från vänster: Ida Andersson, Ingrid Östlin, "Oljons-Anna", "Enars-Bricken", "Sandins-Märta", "Erikjons-Bricken".Andra raden från vänster: "Skomakar-Stina" Larsson, "Storsve-Brita", "Nygårds-Marta", "Lövgrens-Karin", "Häggens-Anna", Brita Jonsson, "Grens-Anna". Personerna i bakgrunden från vänster: "Hole-Nils", "Hälls-Jonas", "Olars-Per", "Björks-Per", "Krons-Anders", "Storsve-Hans", "Mårtens-Per", "Nytäktas-Jonas" Andersson, "Erskers-Hans", "Norrgårds-Per", "Erknils-Lars, "Mårtens-Olle", "Nilsols-Per", "Nylanders-Lars", "Ens-Per", "Nilses-Per, "Olnils-Anders", "Berglunds-Erik", "Sval-Erik" och "Nybons-Herman.

Skolbarn i Håby omkring 1897, troligen klass 2 och 3. Lärarinna: Brita...

Skolbarn i Håby omkring 1897, troligen klass 2 och 3. Lärarinna: Brita Andersson. Fotograf: Per Lindberg.Främre raden från vänster: Ida Andersson, Ingrid Östlin, "Oljons-Anna", "Enars-Bricken", "Sandins-Märta",... More

Første, andre og tredje klasse elever med lærere ved Elverhøy skole, Lismarka, Ringsaker. Lære K.L. Jackwitz og Anna Ottersrud. Se reg. skjema for navn.

Første, andre og tredje klasse elever med lærere ved Elverhøy skole, L...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

View of dock with train cars, sailing vessels and steamboat; people walking about

View of dock with train cars, sailing vessels and steamboat; people wa...

View of dock with train cars, sailing vessels and steamboat, people walking about. Courtesy of The Trustees of Reservations, Archives & Research Center

Train cars at harbor; people in foreground; ships masts in distance

Train cars at harbor; people in foreground; ships masts in distance

Train cars at harbor, people in foreground, ships masts in distance. Courtesy of The Trustees of Reservations, Archives & Research Center

Busy harbor with ships and train cars, possibly Cuba

Busy harbor with ships and train cars, possibly Cuba

Busy harbor with ships and train cars, possibly Cuba. Courtesy of The Trustees of Reservations, Archives & Research Center

Malmö - Kontinentens Järnväg, MkontJ, Oscar II besök. Vagnen är SJ AB01 i nummerserien 1200 vilka levererades med början 1898.
View of dock with train cars and sailing vessels; people walking about

View of dock with train cars and sailing vessels; people walking about

View of dock with train cars and sailing vessels, people walking about. Courtesy of The Trustees of Reservations, Archives & Research Center

Spånga - Lövsta Järnväg, SLJ L 77. Sopvagn

Spånga - Lövsta Järnväg, SLJ L 77. Sopvagn

Spånga - Lövsta Järnväg, SLJ L 77. Sopvagn

Wachusett Reservoir, train cars dumping soil, Print No. 26, Mass., ca. 1899
Wachusett Reservoir, train cars dumping soil, Print No. 54, Mass., ca. 1899
Tågvagn. 1:a och 3:e klass personvagn. Ur album för Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 8500.Hjuldiameter: 966.Vagnkorgens längd utvändigt: 11800.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3100.1:a klass 17 passagerare.3:e klass 48 passagerare.

Tågvagn. 1:a och 3:e klass personvagn. Ur album för Vagnfabriks Aktieb...

Tågvagn. 1:a och 3:e klass personvagn. Ur album för Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 8500.Hjuldiameter: 966.Vagnkorgens längd utvändigt: 11800... More

Första klass röksalong ombord på M/S 611 Stockholm vid Svenska Amerika Linien. Panel: Mahogny. Möbler: Mahogny med vinrött skinn utförda av Nordiska Kompaniet. Målningen utförd av konstnären Kurt Jungstedt.

Första klass röksalong ombord på M/S 611 Stockholm vid Svenska Amerika...

Första klass röksalong ombord på M/S 611 Stockholm vid Svenska Amerika Linien. Panel: Mahogny. Möbler: Mahogny med vinrött skinn utförda av Nordiska Kompaniet. Målningen utförd av konstnären Kurt Jungstedt.

Charlottenberg station. Statens Järnvägar, SJ klass 2 personvagn 3625.

Charlottenberg station. Statens Järnvägar, SJ klass 2 personvagn 3625.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Gotlands Järnvägar, GJ 3 klass personvagn och buss vid ringmuren i Visby.

Gotlands Järnvägar, GJ 3 klass personvagn och buss vid ringmuren i Vis...

Gotlands Järnvägar, GJ 3 klass personvagn och buss vid ringmuren i Visby.

Tågvagn. Kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge 1893-1894.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1040.Axelavstånd: 4500.Hjuldiameter: 940.Vagnkorgens längd utvändigt: 8100.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3050.3:e klass 18 passagerare.2:a klass 19 passagerare.

Tågvagn. Kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn. Ur album för Wagnfab...

Tågvagn. Kombinerad 2:a och 3:e klass personvagn. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge 1893-1894.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1040.Axelavstånd: 4500.Hjuldiameter: 940.Vagnkorgens l... More

Tågvagn. 3:e klass personvagn. Lit. C4. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 8000.Vagnkorgens längd utvändigt: 9800.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3000.För 64 passagerare.

Tågvagn. 3:e klass personvagn. Lit. C4. Ur album: Vagnfabriks Aktiebol...

Tågvagn. 3:e klass personvagn. Lit. C4. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 8000.Vagnkorgens längd utvändigt: 9800.Vagnkorgens bredd ut... More

Tågvagn. 3:e klass korridor. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge. No 4.

Tågvagn. 3:e klass korridor. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Söde...

Tågvagn. 3:e klass korridor. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge. No 4.

Tågvagn. 2:a och 3:e klass boggipersonvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Vikt i kg: 28400.Bufferhöjd: 1050.Mellan boggicentra: 14600.Hjuldiameter: 940.Vagnkorgens längd utvändigt: 17500.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3450.2:a klass 24 passagerare.3:e klass 58 passagerare.

Tågvagn. 2:a och 3:e klass boggipersonvagn. Ur album: Vagnfabriks Akti...

Tågvagn. 2:a och 3:e klass boggipersonvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Vikt i kg: 28400.Bufferhöjd: 1050.Mellan boggicentra: 14600.Hjuldiameter: 940.Vagnkor... More

Tågvagn. Sopvagn. Lit. J. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge. No 4.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 3800.Hjuldiameter: 966.Vagnkorgens längd utvändigt: 7000.Vagnkorgens bredd utvändigt: 2880.

Tågvagn. Sopvagn. Lit. J. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertä...

Tågvagn. Sopvagn. Lit. J. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge. No 4.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 3800.Hjuldiameter: 966.Vagnkorgens längd utvändigt: 7000.Vagnkorgen... More

Rysk kryssare, troligen av Bogatyr-klass.

Rysk kryssare, troligen av Bogatyr-klass.

Rysk kryssare, troligen av Bogatyr-klass.

3 klass tågvagn för Klippan - Röstånga Järnväg.

3 klass tågvagn för Klippan - Röstånga Järnväg.

3 klass tågvagn för Klippan - Röstånga Järnväg.

Tågvagn. 3:e klass kupé. Ur album för Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.

Tågvagn. 3:e klass kupé. Ur album för Vagnfabriks Aktiebolaget i Söder...

Tågvagn. 3:e klass kupé. Ur album för Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.

Samrealskolans klasser. Skolklass på skoltrappan.

Samrealskolans klasser. Skolklass på skoltrappan.

Samrealskolans klasser. Skolklass på skoltrappan.

Första klass sällskapsrum ombord på M/S 611 Stockholm vid Svenska Amerika Linien. Inredningen utförd av Nordiska Kompaniet av arkitekt Engströmer och arkitekt Grundström. Klädsel på soffor och stolar: Lejongul plysch omväxlande med mörkgrön möbelklädsel. Panel: Mörkbrun valnöt. Trärelief mitt på förliga skottet utfört av Stig Blomberg.

Första klass sällskapsrum ombord på M/S 611 Stockholm vid Svenska Amer...

Första klass sällskapsrum ombord på M/S 611 Stockholm vid Svenska Amerika Linien. Inredningen utförd av Nordiska Kompaniet av arkitekt Engströmer och arkitekt Grundström. Klädsel på soffor och stolar: Lejongul ... More

Tågvagn. 3:e klass kupé. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge 1893-1894.

Tågvagn. 3:e klass kupé. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Söder...

Tågvagn. 3:e klass kupé. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge 1893-1894.

Interiör III-klass personvagn

Interiör III-klass personvagn

Interiör III-klass personvagn

Johannisbergs järnvägsstation. Vykort.

Johannisbergs järnvägsstation. Vykort.

Johannisbergs järnvägsstation. Vykort.

Samrealskolans klasser. skolklass på skoltrappan.

Samrealskolans klasser. skolklass på skoltrappan.

Samrealskolans klasser. skolklass på skoltrappan.

Stationen uppfördes 1895. 1935 ombyggdes stationshuset, varvid den gamla I klass matsalen omändrades till väntsal och expedition. Första åren hade stationen ingen biljettförsäljnging, utan var endast uppehållsstation för genomresande, som när tåget gjorde en avstickare till Mariefred här intog måltid eller dyl. Stationen disponeras sedan 1995 av museibanan ÖSlJ . Stationen hette under senare år, 1990-talet, LÄGGESTA-MARIEFRED.

Stationen uppfördes 1895. 1935 ombyggdes stationshuset, varvid den gam...

Stationen uppfördes 1895. 1935 ombyggdes stationshuset, varvid den gamla I klass matsalen omändrades till väntsal och expedition. Första åren hade stationen ingen biljettförsäljnging, utan var endast uppehållss... More

Andra klassen av Falköpings folkskola vårterminen 1900 utanför norra gavelväggen. 1: Sahlkvist, Oskar, Agnestad 2: Nyberg, Karl, Hästhagen 3: Johansson, Gunnar, Blåsås 4: Frid, Tekla, Falköping 5: Hofman, Klara, Gunnestorp 6: Gustavs, Anna, (stenk), Mossen 7: Andersson, Ruth, Falköping 8: Båth, Sven, Prästgatan 9: Hellström, Gustav, 10: Haglund, Olof, 11: Bengtsson, Gestrud, (Gertrud) ? 12: Svensson, Ivan, Gasvägen, 13: Hedbom, Emil, Forsens 14: Eriksson, Hildur, Banv, Sköttning 15: Jofur, Emma, 16: Gustafsson, Hanna, 17: Olsson, Anna, 18: Holm, Arvid, Banv, Sköttning 19: Sederholm, Karl, Annedal 20: Linnmann, Oskar, 21: Lärare Fast, J.A. 22: Holm, Anna Öfr. Gärdesgatan 23: Sand, Märtha, Storgatan 24: Syrén, Hilma, Bestorp 25: Karlsson, Anna, Öfr. Gärdesgatan 26: Hasselberg, Yngve, Sikagården 27: Larsson, Ferdinand, Öfr Gärdesgatan 28: Melin, Oskar, Nygatan 29: Andersson, Edit, Ledsgården, Bestorp 30: Vickström, Judith, Kyrkogatan 31: Olsson, Alma, Nygatan 32: Krall, Beda,

Andra klassen av Falköpings folkskola vårterminen 1900 utanför norra g...

Andra klassen av Falköpings folkskola vårterminen 1900 utanför norra gavelväggen. 1: Sahlkvist, Oskar, Agnestad 2: Nyberg, Karl, Hästhagen 3: Johansson, Gunnar, Blåsås 4: Frid, Tekla, Falköping 5: Hofman, Klara... More

1:a och 2:a klass, Slöta.

1:a och 2:a klass, Slöta.

1:a och 2:a klass, Slöta.

Tågvagn. 2:a klass boggipersonvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Mellan boggicentra: 15000.Vagnkorgens längd utvändigt: 17700.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3150.För 53 passagerare.

Tågvagn. 2:a klass boggipersonvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget...

Tågvagn. 2:a klass boggipersonvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Mellan boggicentra: 15000.Vagnkorgens längd utvändigt: 17700.Vagnkorgens bre... More

Tågvagn. 2:a klass kupé. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.

Tågvagn. 2:a klass kupé. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertäl...

Tågvagn. 2:a klass kupé. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.

Tågvagn. 2:a och 3:e klass personvagn. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge. No 4.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 6200.Vagnkorgens längd utvändigt: 9000.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3100.2:a klass 18 passagerare.3:e klass 25 passagerare.

Tågvagn. 2:a och 3:e klass personvagn. Ur album: Wagnfabriks Aktiebola...

Tågvagn. 2:a och 3:e klass personvagn. Ur album: Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge. No 4.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 6200.Vagnkorgens längd utvändigt: 9000.Vagnkorgens bre... More

Tågvagn. 253 kl fyrhjulig personvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Vikt i kg: 16600.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 8000.Vagnkorgens längd utvändigt: 10850.Vagnkorgens bredd utvändigt: 3150.2:a klass 29 passagerare.3:e klass 19 passagerare.

Tågvagn. 253 kl fyrhjulig personvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolag...

Tågvagn. 253 kl fyrhjulig personvagn. Ur album: Vagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge.Mått i millimeter.Spårvidd: 1435.Vikt i kg: 16600.Bufferhöjd: 1050.Axelavstånd: 8000.Vagnkorgens längd utvändigt: 10850.Vagn... More

Gruppbild, framför tågkupé, A 3. .

Gruppbild, framför tågkupé, A 3. .

Gruppbild, framför tågkupé, A 3. .

Pere Marquette Railroad parlor car no. 25, smoking room

Pere Marquette Railroad parlor car no. 25, smoking room

Title from jacket. "G 235" on negative. Detroit Publishing Co. no. 042685. Gift; State Historical Society of Colorado; 1949.

Lärare Roséns klass på Centralskolan, 15483.

Lärare Roséns klass på Centralskolan, 15483.

Lärare Roséns klass på Centralskolan, 15483.

Samrealskolan (nuvarande Kyrkerörsskolan) Lilly Franzén 2:a klass.

Samrealskolan (nuvarande Kyrkerörsskolan) Lilly Franzén 2:a klass.

Samrealskolan (nuvarande Kyrkerörsskolan) Lilly Franzén 2:a klass.

Tågvagn. 2:a klass kupé. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge 1893-1894.

Tågvagn. 2:a klass kupé. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Söder...

Tågvagn. 2:a klass kupé. Ur album för Wagnfabriks Aktiebolaget i Södertälge 1893-1894.

Sala Gysinge Gävle Järnväg, SGGJ Bc0 1. Leveransfoto på kombinerad 2:A och 3:E klass personvagn.

Sala Gysinge Gävle Järnväg, SGGJ Bc0 1. Leveransfoto på kombinerad 2:A...

Sala Gysinge Gävle Järnväg, SGGJ Bc0 1. Leveransfoto på kombinerad 2:A och 3:E klass personvagn.

Previous

of 22

Next