The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

tractor

2,272 media by topicpage 1 of 23
Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg. Traktorn är försedd med en Ford 4 cylindrig motor, väger totalt 1800 ton och kan med lätthet dra 2 lastade släpvagnar om vadera 4 tons last. Farten kan hållas till 25 km/ tim, men enligt gällande bestämmelser är tillåtna hastigheten 20 km/tim.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg. Traktorn är försedd med en ...

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg. Traktorn är försedd med en Ford 4 cylindrig motor, väger totalt 1800 ton och kan med lätthet dra 2 lastade släpvagnar om vadera 4 tons last. Farten kan hållas till 25 ... More

El-traktor med plattformsvagnar

El-traktor med plattformsvagnar

El-traktor med plattformsvagnar

El-traktor med plattformsvagnar

El-traktor med plattformsvagnar

El-traktor med plattformsvagnar

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg.

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg...

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg.

Fordonstraktor med plog som körs av pojke.

Fordonstraktor med plog som körs av pojke.

Fordonstraktor med plog som körs av pojke.

Fra venstre: Åse Reeberg og mor Anna Reeberg. Anna er kledd i strikket jakke med mønster, forkle og kjole. Åses kjole blir tatt av vinden. Hun har fletter og sløyfer i håret. I bakgrunnen, mellom damene, kan man se en traktor.

Fra venstre: Åse Reeberg og mor Anna Reeberg. Anna er kledd i strikket...

Fra venstre: Åse Reeberg og mor Anna Reeberg. Anna er kledd i strikket jakke med mønster, forkle og kjole. Åses kjole blir tatt av vinden. Hun har fletter og sløyfer i håret. I bakgrunnen, mellom damene, kan ma... More

Traktor tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Traktor tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Traktor tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

French cripples run a tractor
Bygatan vid Vårkumla kyrka.

Bygatan vid Vårkumla kyrka.

Bygatan vid Vårkumla kyrka.

Seasonal Crops - Vermont, National Forest Service photograph.

Seasonal Crops - Vermont, National Forest Service photograph.

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Case-traktor med hästräfsa.

Case-traktor med hästräfsa.

Case-traktor med hästräfsa.

Byggherre Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Djupvattenkaj. Schaktning med traktor.

Byggherre Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Djupvattenkaj. S...

Builder Aktiebolaget Contractor, Stockholm. Djupvattenkaj.

Marine tractor for 3-inch guns
Traktor. Case, USA.

Traktor. Case, USA.

Traktor. Case, USA.

Marine tractor
Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktor från BM. Volvo.

Traktor från BM. Volvo.

Traktor från BM. Volvo.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Fordonstraktor.

Fordonstraktor.

Fordonstraktor.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

2M16-S-0501-34

2M16-S-0501-34

2M16-S-0501-34

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Fordson-traktor

Fordson-traktor

Fordson-traktor

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Public Relations - Oklahoma, National Forest Service photograph.

Public Relations - Oklahoma, National Forest Service photograph.

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

Traktor för stentransport. Tillverkad vid Munktell AB i Eskilstuna.

Traktor för stentransport. Tillverkad vid Munktell AB i Eskilstuna.

Traktor för stentransport. Tillverkad vid Munktell AB i Eskilstuna.

Traktor med tröskverk. Tillverkad vid AB Munktell i Eskilstuna.

Traktor med tröskverk. Tillverkad vid AB Munktell i Eskilstuna.

Traktor med tröskverk. Tillverkad vid AB Munktell i Eskilstuna.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Traktor nr 1 för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

Traktor nr 1 för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

Traktor nr 1 för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Nedläggning av kabel.

Nedläggning av kabel.

Nedläggning av kabel.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Väghyvel på Tyresövägen för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

Väghyvel på Tyresövägen för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

Väghyvel på Tyresövägen för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktor från Munktell AB i Eskilstuna.

Traktor från Munktell AB i Eskilstuna.

Traktor från Munktell AB i Eskilstuna.

Tröskverk vid Lantbruksutställningen i Moskva.

Tröskverk vid Lantbruksutställningen i Moskva.

Tröskverk vid Lantbruksutställningen i Moskva.

Traktor tillverkad vid Munktells Mek. Verkstads AB.

Traktor tillverkad vid Munktells Mek. Verkstads AB.

Traktor tillverkad vid Munktells Mek. Verkstads AB.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktor med plog.

Traktor med plog.

Traktor med plog.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg.

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg...

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg.

Monteringsverkstad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Monteringsverkstad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Monteringsverkstad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor.

Fordonstraktor.

Fordonstraktor.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Fordonstraktor med plog.

Traktor med harv. Tillverkad vid Munktells verkstad i Eskilstuna.

Traktor med harv. Tillverkad vid Munktells verkstad i Eskilstuna.

Traktor med harv. Tillverkad vid Munktells verkstad i Eskilstuna.

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskils...

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Fordonstraktor med öppen motorhuv.

Fordonstraktor med öppen motorhuv.

Fordonstraktor med öppen motorhuv.

Genomskuren traktor med Avance-motor.

Genomskuren traktor med Avance-motor.

Genomskuren traktor med Avance-motor.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktor med plog.

Traktor med plog.

Traktor med plog.

Liten amerikansk traktor med plog.

Liten amerikansk traktor med plog.

Liten amerikansk traktor med plog.

Traktor med tallriksharv. Tillverkad vid Munktell AB I Eskilstuna.

Traktor med tallriksharv. Tillverkad vid Munktell AB I Eskilstuna.

Traktor med tallriksharv. Tillverkad vid Munktell AB I Eskilstuna.

Traktor med plog. Tillverkad vid Munktells i Eskilstuna.

Traktor med plog. Tillverkad vid Munktells i Eskilstuna.

Traktor med plog. Tillverkad vid Munktells i Eskilstuna.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph.

Tractor & Aerial Skidding: General, National Forest Service photograph...

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Traktor med plog.

Traktor med plog.

Traktor med plog.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskils...

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg.

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg...

Transportbana tillverkad av Verkstadsaktiebolaget Mekano i Hälsingborg.

Traktor med slåttermaskin.

Traktor med slåttermaskin.

Traktor med slåttermaskin.

Traktor från AB Lindholmen-Motala.

Traktor från AB Lindholmen-Motala.

Traktor från AB Lindholmen-Motala.

Skioptikonbild med motiv av Burg Sulzbach i Sulzbach-RosenbergBilden har förvarats i kartong märkt: Bamberg 7. Amberg 3. Text på bild: "Sultzbach. Schloss: Pfalz-neuberg Sulzbach".

Skioptikonbild med motiv av Burg Sulzbach i Sulzbach-RosenbergBilden h...

Skioptikonbild med motiv av Burg Sulzbach i Sulzbach-RosenbergBilden har förvarats i kartong märkt: Bamberg 7. Amberg 3. Text på bild: "Sultzbach. Schloss: Pfalz-neuberg Sulzbach".

Hymas mek. verksted, Nygata, Brumunddal. Traktorgravere.

Hymas mek. verksted, Nygata, Brumunddal. Traktorgravere.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Three men standing with a  steam tractor pulling a plow.  The machine is owned by Radford and sons, at Newark, Buffalo County, Nebraska
En man och en pojke på en traktor.
Ekonomibyggnader i bakgrunden.

En man och en pojke på en traktor. Ekonomibyggnader i bakgrunden.

En man och en pojke på en traktor. Ekonomibyggnader i bakgrunden.

Automobile plow--in use in England

Automobile plow--in use in England

Man driving tractor followed by man with plow.

Years before he mass-produced the Fordson tractor, Henry Ford , whose birth Centennial is being observed this Centennial is being observed this year, experimented with what he called an "automobile plow". This 1908 photograph shows him at the controls of one of his first tractors- powered by a 1904 Model-B type engine. The picture was made on one of the many farms Mr. Ford owened at that time in the Dearborn area.

Years before he mass-produced the Fordson tractor, Henry Ford , whose ...

Years before he mass-produced the Fordson tractor, Henry Ford , whose birth Centennial is being observed this Centennial is being observed this year, experimented with what he called an "automobile plow". This ... More

Oskarshamns varv. Rörverkstaden- Smedjan. Körcentralen i förgrunden. Extriör.

Oskarshamns varv. Rörverkstaden- Smedjan. Körcentralen i förgrunden. E...

Oskarshamns varv. Rörverkstaden- Smedjan. Körcentralen i förgrunden. Extriör.

En parad under barnens dag. En traktor kör en vagn med folk i.

En parad under barnens dag. En traktor kör en vagn med folk i.

En parad under barnens dag. En traktor kör en vagn med folk i.

Høsting av kålrot i Furnes, Pinnerud i Furnesåsen. Traktor med henger, Birger Andersen ved traktoren. Resten ukjente.

Høsting av kålrot i Furnes, Pinnerud i Furnesåsen. Traktor med henger,...

Høsting av kålrot i Furnes, Pinnerud i Furnesåsen. Traktor med henger, Birger Andersen ved traktoren. Resten ukjente.

Tractor Stuck in Meadow

Tractor Stuck in Meadow

Pribilof Islands Glass Plate Negatives

Burgess tractor of Burgess Co. & Curtis, 100 HP Renault, sold Army Air Service and delivered Oct. 21, 1913

Burgess tractor of Burgess Co. & Curtis, 100 HP Renault, sold Army Air...

View of pontoon biplane. Title and other information transcribed from caption card and item. Photograph by USAAS. "3962 A.S." Ernest L. Jones Collection. Caption card tracings: Air Force, U.S.; Airplanes 1911-1919.

Äldsta traktorn från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Tillverkad 1913.

Äldsta traktorn från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Tillve...

Äldsta traktorn från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Tillverkad 1913.

Äldsta traktorn från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Tillverkad 1913.

Äldsta traktorn från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Tillve...

Äldsta traktorn från Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Tillverkad 1913.

Threshing Scene

Threshing Scene

1913.1928.18.5 cm x 12.5 cm .Black and white photograph...Photograph shows threshing scene with the workers, horse drawn hay wagons, steam tractors, and separators...To obtain high quality and larger reproducti... More

Tractor Stuck at Halfway Point

Tractor Stuck at Halfway Point

Pribilof Islands Glass Plate Negatives

British advance in the west, Flanders

British advance in the west, Flanders

soldiers stand next to a large gun, on an extremely muddy road. A vehicle, possibly for pulling the gun, stands just off to the right. The scene also includes a few men on bicycles in the foreground, and a lon... More

Tractor hauling bombing plane into position. Near Ligescourt, France. 8-29-1918
Tractor hauling a heavy gun. Becordel, France

Tractor hauling a heavy gun. Becordel, France

British Photographs of World War I

Tractor hauling bombing plane into position. 8-29-1918
Moving our guns to an advanced position

Moving our guns to an advanced position

Context: RLS Haig "Official Photographs" > Canadians..Page:S.2825..Title:Moving our guns to an advanced position..Permanent URL:digital.nls.uk/74545848 ( http://digital.nls.uk/74545848 ) ..Description:Holt tra... More

French Siege gun & motor tractor

French Siege gun & motor tractor

Photograph shows French soldiers in motor tractor which is pulling a large gun along the road at the beginning of World War I.

AVIATION, ARMY. EARLY TYPE THOMAS FLYER, TRACTOR BIPLANE
German Lorry and tractor captured from the Germans. Near Clery, France
AVIATION, ARMY. EARLY TYPE THOMAS FLYER, TRACTOR BIPLANE
British gun going to its position, Battle of Flanders, Ypres, Belgium, 1914

British gun going to its position, Battle of Flanders, Ypres, Belgium,...

British gun going to its position, Ypres, Belgium. This shows a heavy artillery gun being transported along a road towards the Front. The gun, strapped to an eight-wheeled carriage, is being hauled by a tractor... More

[Lanz tractor]
[Lanz tractor]
Täby. >>

Täby. >>

Täby. >>

TEKA0004641

TEKA0004641

TEKA0004641

TEKA0004686

TEKA0004686

TEKA0004686

Täby. >>

Täby. >>

Täby. >>

Previous

of 23

Next