PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

topografi och geologi

7,227 media by topicpage 1 of 73
"Hönsäter 1845". Hund och läsande kvinna på bänk, vy över sjö och byggnader. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Hönsäter 1845". Hund och läsande kvinna på bänk, vy över sjö och bygg...

"Hönsäter 1845". Hund och läsande kvinna på bänk, vy över sjö och byggnader. Akvarell av Fritz von Dardel.

Krutförråd bakom Husarstallet. Malmö 11 augusti 1848. Akvarell av Fritz von Dardel, 1848

Krutförråd bakom Husarstallet. Malmö 11 augusti 1848. Akvarell av Frit...

Krutförråd bakom Husarstallet. Malmö 11 augusti 1848. Akvarell av Fritz von Dardel, 1848

"Billingsfors, Dahlsland sept. 1849". Vy över sjölandskap med hus vid vattnet. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Billingsfors, Dahlsland sept. 1849". Vy över sjölandskap med hus vid ...

"Billingsfors, Dahlsland sept. 1849". Vy över sjölandskap med hus vid vattnet. Akvarell av Fritz von Dardel.

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filius, del 1850. Tr. hos E.A. Lundgren.

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filiu...

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filius, del 1850. Tr. hos E.A. Lundgren.

Hamrånge kyrka. Invigdes 1854, ligger på en skogklädd höjd. Gamla kyrkogården är bevarad och omges av en låg kallmur. Tidigare fanns en hög rappad bogårdsmur med spåntak och ingångar med stigluckor. 1842 revs stigluckorna och ersattes av murade stenpelare och järngrindar. Gamla kyrkans klockstapel uppfördes 1649 på en höjd omkring 200 meter väster om kyrkan. 1850 revs stapeln. Strax söder om gamla kyrkogården ligger prästgården.

Hamrånge kyrka. Invigdes 1854, ligger på en skogklädd höjd. Gamla kyrk...

Hamrånge kyrka. Invigdes 1854, ligger på en skogklädd höjd. Gamla kyrkogården är bevarad och omges av en låg kallmur. Tidigare fanns en hög rappad bogårdsmur med spåntak och ingångar med stigluckor. 1842 revs s... More

"Koberg oct. 1851" Roddbåt på sjön. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Koberg oct. 1851" Roddbåt på sjön. Akvarell av Fritz von Dardel.

"Koberg oct. 1851" Roddbåt på sjön. Akvarell av Fritz von Dardel.

Första vattenfallet ovanför bron i Huskvarna.

Första vattenfallet ovanför bron i Huskvarna.

Första vattenfallet ovanför bron i Huskvarna.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna år 1859-60.

Vattenfall i Huskvarna år 1859-60.

Vattenfall i Huskvarna år 1859-60.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

Några män med en häst på vägen fram till kvarnen Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Några män med en häst på vägen fram till kvarnen Jakobsdal nedanför Du...

Några män med en häst på vägen fram till kvarnen Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Kapellet i Huskvarna år 1859-1860.

Kapellet i Huskvarna år 1859-1860.

Kapellet i Huskvarna år 1859-1860.

Gevärsfaktoriet bredvid vattenfallen i Huskvarna år 1859-60.

Gevärsfaktoriet bredvid vattenfallen i Huskvarna år 1859-60.

Gevärsfaktoriet bredvid vattenfallen i Huskvarna år 1859-60.

Första fallet ovanför bron i Huskvarna.

Första fallet ovanför bron i Huskvarna.

Första fallet ovanför bron i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna.

Vy över Dunkehallaravinen i Jönköping.

Vy över Dunkehallaravinen i Jönköping.

Vy över Dunkehallaravinen i Jönköping.

Reprofotografi - landskapsvy med Bälinge kyrka, Bälinge, Uppland

Reprofotografi - landskapsvy med Bälinge kyrka, Bälinge, Uppland

Reprofotografi - landskapsvy med Bälinge kyrka, Bälinge, Uppland

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

I Inre hamnen i Munksjön ligger fartygen 
Esajas Tegner och Göta Kanal. Bilden är tagen från Stora hotellet i Jönköping år 1860.

I Inre hamnen i Munksjön ligger fartygen Esajas Tegner och Göta Kanal...

I Inre hamnen i Munksjön ligger fartygen Esajas Tegner och Göta Kanal. Bilden är tagen från Stora hotellet i Jönköping år 1860.

Bron över Huskvarnaån till Klevaliden på 1860-talet.

Bron över Huskvarnaån till Klevaliden på 1860-talet.

Bron över Huskvarnaån till Klevaliden på 1860-talet.

Reprofotografi - Akademikvarnen och Östra Ågatan, Uppsala före 1914

Reprofotografi - Akademikvarnen och Östra Ågatan, Uppsala före 1914

Uppsala. Sex vyer i miniatyr. Reproduktioner efter Ostis egna kabinettsfotografier.

Landskap vid Huskvarnaån nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Landskap vid Huskvarnaån nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Landskap vid Huskvarnaån nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Fjärde vattenfallet i Huskvarna på 1860-talet.

Fjärde vattenfallet i Huskvarna på 1860-talet.

Fjärde vattenfallet i Huskvarna på 1860-talet.

Reprofotografi - Fyrisån, Gamla Nybron och Östra Ågatan, Uppsala före 1914

Reprofotografi - Fyrisån, Gamla Nybron och Östra Ågatan, Uppsala före ...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Ebbes kvarn och såg vid vattenfallen i Huskvarna.

Ebbes kvarn och såg vid vattenfallen i Huskvarna.

Ebbes kvarn och såg vid vattenfallen i Huskvarna.

Uppsala från norr, före 1886

Uppsala från norr, före 1886

Uppsala från norr, före 1886

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Reprofotografi - vy från öster mot Pumphuset och Islandsbron, Fjärdingen, i bakgrunden Uppsala slott, Uppsala före 1914

Reprofotografi - vy från öster mot Pumphuset och Islandsbron, Fjärding...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Uppsala från norr, 1860-tal

Uppsala från norr, 1860-tal

Läroverket (Katedralskolan) under byggnation till höger. Carolina Rediviva till vänster. Längst till höger observatoriet i Observatorieparken.

En man står vid fallen i Huskvarna på 1860-talet.

En man står vid fallen i Huskvarna på 1860-talet.

En man står vid fallen i Huskvarna på 1860-talet.

Gamla Jönköping från1860-talet. Vallområdets planerande och sista delen av fästningen, upplagda stenhögar från den raserade fästningen. På bilden syns också Baldershage, Jernvågen och gaveln av tullhuset.

Gamla Jönköping från1860-talet. Vallområdets planerande och sista dele...

Gamla Jönköping från1860-talet. Vallområdets planerande och sista delen av fästningen, upplagda stenhögar från den raserade fästningen. På bilden syns också Baldershage, Jernvågen och gaveln av tullhuset.

Tre män tar en paus vid Huskvarnafallen. Kapellet syns i fonden.

Tre män tar en paus vid Huskvarnafallen. Kapellet syns i fonden.

Tre män tar en paus vid Huskvarnafallen. Kapellet syns i fonden.

Disponentsbostaden och arbetarbostäderna (Smedbyn) nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Disponentsbostaden och arbetarbostäderna (Smedbyn) nedanför vattenfall...

Disponentsbostaden och arbetarbostäderna (Smedbyn) nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Vattenfallet i Huskvarna år 1860.

Vattenfallet i Huskvarna år 1860.

Vattenfallet i Huskvarna år 1860.

1880-talet. Vy över öster med Lillsjöraden. Nuvarande Södra Strandgatan i Jönköping.

1880-talet. Vy över öster med Lillsjöraden. Nuvarande Södra Strandgata...

1880-talet. Vy över öster med Lillsjöraden. Nuvarande Södra Strandgatan i Jönköping.

Uppsala från norr, med Uppsala domkyrka och Fyrisån, Uppsala 1860-tal

Uppsala från norr, med Uppsala domkyrka och Fyrisån, Uppsala 1860-tal

Uppsala från norr, med Uppsala domkyrka och Fyrisån, Uppsala 1860-tal

Fyrisån och Västra Ågatan, Uppsala före 1914

Fyrisån och Västra Ågatan, Uppsala före 1914

Fyrisån och Västra Ågatan, Uppsala före 1914

Uppsala från väster, 1860-tal

Uppsala från väster, 1860-tal

Uppsala från väster, 1860-tal

Svartån. Kanslibron och Örebro Slott i bakgrunden.

Svartån. Kanslibron och Örebro Slott i bakgrunden.

Svartån. Kanslibron och Örebro Slott i bakgrunden.

Uppsala från norr, med Uppsala domkyrka och Fyrisån, Uppsala 1860-tal

Uppsala från norr, med Uppsala domkyrka och Fyrisån, Uppsala 1860-tal

Uppsala från norr, med Uppsala domkyrka och Fyrisån, Uppsala 1860-tal

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Reprofotografi - Flottsund, stadsdelen Sunnersta, Uppsala före 1914

Reprofotografi - Flottsund, stadsdelen Sunnersta, Uppsala före 1914

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Vy tagen vid Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Vy tagen vid Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Vy tagen vid Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Gustafsbro utanför Gävle. 1860-talet.Foto: Amanad Gussander

Gustafsbro utanför Gävle. 1860-talet.Foto: Amanad Gussander

Gustafsbro utanför Gävle. 1860-talet.Foto: Amanad Gussander

Minnessten tillägnad Oscar I vid Bo, Hallsberg. Bild beställd av handlaren Gustaf Söderbäck, Uppsala före 1914

Minnessten tillägnad Oscar I vid Bo, Hallsberg. Bild beställd av handl...

Minnessten med runslinga och korstecken på en kulle. Inskription "OSCAR DEN GODE \ TACKSAMME UNDERSÅTAR", vid basen datum 18 8/8 60.

Reprofotografi - ångbåtar vid stadshamnen, Östra Ågatan, Kungsängen, Uppsala före 1914

Reprofotografi - ångbåtar vid stadshamnen, Östra Ågatan, Kungsängen, U...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Vattenfall i Huskvarna på 1860-talet.

Vattenfall i Huskvarna på 1860-talet.

Vattenfall i Huskvarna på 1860-talet.

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

Skoklosters kyrka och slott från Mälaren, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Dalälven med Älvkarlebyfallen, Älvkarleby, Uppland före 1914

Reprofotografi - Fjellstedska skolan, kvarteret Tigern, Uppsala före 1914

Reprofotografi - Fjellstedska skolan, kvarteret Tigern, Uppsala före 1...

Uppsala. Sex vyer i miniatyr. Reproduktioner efter Ostis egna kabinettsfotografier.

Uppsala hamn med ångfartygen Upsala och Nya Upsala, Uppsala före 1914

Uppsala hamn med ångfartygen Upsala och Nya Upsala, Uppsala före 1914

Uppsala hamn med ångfartygen Upsala och Nya Upsala, Uppsala före 1914

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköldska skissblocket från 1860-talet.

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköld...

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköldska skissblocket från 1860-talet.

Reprofotografi - hamnen, vy från öster mot Pumphuset  och restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala före 1914

Reprofotografi - hamnen, vy från öster mot Pumphuset och restaurang F...

Uppsala. Sweden. Reproductions of Osti's cabinet photographs.

Östra Ågatan, Akademikvarnen, Fyrisån och Järnbron från sydost, Uppsala före 1914

Östra Ågatan, Akademikvarnen, Fyrisån och Järnbron från sydost, Uppsal...

Östra Ågatan, Akademikvarnen, Fyrisån och Järnbron från sydost, Uppsala före 1914

Parti från disponentparken i Huskvarna. De nya fabriksbyggnaderna är under uppförande. Två av personerna i gruppen är Disponenten Emil Ankarcrona och hans fru.

Parti från disponentparken i Huskvarna. De nya fabriksbyggnaderna är u...

Parti från disponentparken i Huskvarna. De nya fabriksbyggnaderna är under uppförande. Två av personerna i gruppen är Disponenten Emil Ankarcrona och hans fru.

Wiks slott från söder, Balingsta socken, Uppland 1860-tal

Wiks slott från söder, Balingsta socken, Uppland 1860-tal

Wiks slott från söder, Balingsta socken, Uppland 1860-tal

Kvarnholmen sedd från Kalmar slott.

Kvarnholmen sedd från Kalmar slott.

Bilden visar Kvarnholmen sedd från Kalmar slott. I förgrunden syns Slottsfjärden. Kalmar domkyrka framträder tydligt med en dominerande position. Till höger bortom domkyrkan anas Kalmar varv. I bildens vänstra ... More

Stensholms pappersbruk i Huskvarna år 1862.

Stensholms pappersbruk i Huskvarna år 1862.

Stensholms pappersbruk i Huskvarna år 1862.

Toppöfallet i Trollhättan

Toppöfallet i Trollhättan

Toppöfallet i Trollhättan

Disponentbostaden och första fallet i Huskvarna.

Disponentbostaden och första fallet i Huskvarna.

Disponentbostaden och första fallet i Huskvarna.

Brånerydsdalen i Huskvarna sedd från Järnvägen.

Brånerydsdalen i Huskvarna sedd från Järnvägen.

Brånerydsdalen i Huskvarna sedd från Järnvägen.

Utsikt från kyrktornet mot öster med Stora torget och gamla rådhuset 1864. Fotograf: CJ. Hansen Bilden är en reproduktion av E. Sörman efter CJ Hansens foto. Fotokopia finns.

Utsikt från kyrktornet mot öster med Stora torget och gamla rådhuset 1...

Utsikt från kyrktornet mot öster med Stora torget och gamla rådhuset 1864. Fotograf: CJ. Hansen Bilden är en reproduktion av E. Sörman efter CJ Hansens foto. Fotokopia finns.

Utsikt från Stora Limugnens tredje våning över Munksjön och Ljungarumsskogen i Jönköping.

Utsikt från Stora Limugnens tredje våning över Munksjön och Ljungarums...

Utsikt från Stora Limugnens tredje våning över Munksjön och Ljungarumsskogen i Jönköping.

Utsikt över Jönköpingsområdet från Vattenledningsdammarna.

Utsikt över Jönköpingsområdet från Vattenledningsdammarna.

Utsikt över Jönköpingsområdet från Vattenledningsdammarna.

Bron över dalgången nedanför Jönköpings vattenlednings stora reservoar i Mariebo.

Bron över dalgången nedanför Jönköpings vattenlednings stora reservoar...

Bron över dalgången nedanför Jönköpings vattenlednings stora reservoar i Mariebo.

En del av järnvägen väster om Bråneryd i Huskvarna.

En del av järnvägen väster om Bråneryd i Huskvarna.

En del av järnvägen väster om Bråneryd i Huskvarna.

Området vid Huskvarnaåns nedre del.

Området vid Huskvarnaåns nedre del.

Området vid Huskvarnaåns nedre del.

Suddig men unik vy mot Linköping. I stadssiluetten märks Linköpings domkyrka med sitt gamla torn, det så kallade Hårlemanska tornet som revs i början av 1880-talet. I förgrunden slingrar sig en Stångån grund och slingrande, ty ännu har inte Kinda kanal tillkommit. Bilden kan dateras till 1869 genom det pågående takarbetet på domkyrkan och uppförandet av seminariebyggnaden som kan anas något till höger.

Suddig men unik vy mot Linköping. I stadssiluetten märks Linköpings do...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Utsikt från Heliga Trefaldighets kyrkas torn mot Söder efter branden 1869.

Utsikt från Heliga Trefaldighets kyrkas torn mot Söder efter branden 1...

Utsikt från Heliga Trefaldighets kyrkas torn mot Söder efter branden 1869.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Huskvarna vapenfabrik i slutet av 1800-talet.

Huskvarna vapenfabrik i slutet av 1800-talet.

Huskvarna vapenfabrik i slutet av 1800-talet.

Vid stora fallen i Huskvarna ligger, uppe till vänster, byggnaden som idag är Husqvarna Fabriksmuseum sedan 27 april 1993, och inryms i det hus som fram till 1940-talet var vapenverkstad. Till vänster syns en del av Slottsvillan. I förgrunden går Hakarpsvägen med bro över vattnet. Bilden är från 1870-talet.

Vid stora fallen i Huskvarna ligger, uppe till vänster, byggnaden som ...

Vid stora fallen i Huskvarna ligger, uppe till vänster, byggnaden som idag är Husqvarna Fabriksmuseum sedan 27 april 1993, och inryms i det hus som fram till 1940-talet var vapenverkstad. Till vänster syns en d... More

Järnvägen väster om Huskvarnadalen, ovanför Tormenås i närheten av Yxenhaga i Huskvarna.

Järnvägen väster om Huskvarnadalen, ovanför Tormenås i närheten av Yxe...

Järnvägen väster om Huskvarnadalen, ovanför Tormenås i närheten av Yxenhaga i Huskvarna.

Svartån, före kanalens byggande.
Bostadshus till vänster på bilden (Olaigatan 26 ?)

Svartån, före kanalens byggande. Bostadshus till vänster på bilden (Ol...

Svartån, före kanalens byggande. Bostadshus till vänster på bilden (Olaigatan 26 ?)

Huskvarna sett från Järnvägen på 1870-talet.

Huskvarna sett från Järnvägen på 1870-talet.

Huskvarna sett från Järnvägen på 1870-talet.

Några män åker dressin på järnvägen vid Öxnehaga i Huskvarna.

Några män åker dressin på järnvägen vid Öxnehaga i Huskvarna.

Några män åker dressin på järnvägen vid Öxnehaga i Huskvarna.

Andra vattenfallet, Huskvarna, på 1870-talet.

Andra vattenfallet, Huskvarna, på 1870-talet.

Andra vattenfallet, Huskvarna, på 1870-talet.

Ett av vattenfallen vid Ådalsvägen i Huskvarna.

Ett av vattenfallen vid Ådalsvägen i Huskvarna.

Ett av vattenfallen vid Ådalsvägen i Huskvarna.

Tinnerbäcken och den kåkbebyggelse som låg här sedd från strandpromenaden. Området uppkom som en förstad till Linköping på 1870-talet när den första större stadsflyttningen inträdde. Området var inte stadsplanelagt och bostäder uppfördes utan de krav som gällde inne i staden.

Tinnerbäcken och den kåkbebyggelse som låg här sedd från strandpromena...

Tinnerbäcken och den kåkbebyggelse som låg här sedd från strandpromenaden. Området uppkom som en förstad till Linköping på 1870-talet när den första större stadsflyttningen inträdde. Området var inte stadsplane... More

Husqvarna startade som Gevärsfaktori 1689 men ombildades till aktiebolag 1867 och fick namnet Husqvarna Vapenfabriks AB.

Husqvarna startade som Gevärsfaktori 1689 men ombildades till aktiebol...

Husqvarna startade som Gevärsfaktori 1689 men ombildades till aktiebolag 1867 och fick namnet Husqvarna Vapenfabriks AB.

Kalmar slott år 1870.

Kalmar slott år 1870.

Kalmar slott år 1870.

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Suddig men unik vy från Linköping. Stångs kvarn med sitt nödvändiga fall som försvann vid Kinda kanals tillkomst i början 1870-talet.

Suddig men unik vy från Linköping. Stångs kvarn med sitt nödvändiga fa...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

Restaurang Flustret, Fjärdingen, Uppsala från öster, 1870-tal

"Dicksonbay, (Isfjorden) den 31 Juli 1872." Sannolikt Onkel Adam till vänster och Polhem till höger.

"Dicksonbay, (Isfjorden) den 31 Juli 1872." Sannolikt Onkel Adam till ...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Foulbay, (botten) i söder och sydvest, d.30 Aug. 1872."

"Foulbay, (botten) i söder och sydvest, d.30 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Foulbay i sydost d.30 Aug. 1872."

"Foulbay i sydost d.30 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Foulbay, i vester, och Foulpoint, d.30 Aug. 1872."

"Foulbay, i vester, och Foulpoint, d.30 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem och Gladan i Fairhaven d.31 Aug. 1872." Polhem till höger.

"Polhem och Gladan i Fairhaven d.31 Aug. 1872." Polhem till höger.

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem till ankars i Fairhaven (Cloven Cliff och Vogelsang) d.31 Aug. 1872."

"Polhem till ankars i Fairhaven (Cloven Cliff och Vogelsang) d.31 Aug....

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Fästningen' , conglomeratbildning vid Cap Staratschin, d.4 Aug. 1872." Fr v: Krusenstjerna, Nordenskiöld, Palander.

"Fästningen' , conglomeratbildning vid Cap Staratschin, d.4 Aug. 1872....

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Foulbay, vestra sidobergen, d.30 Aug. 1872."

"Foulbay, vestra sidobergen, d.30 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Foulbay, (botten) i sydvest, d.30 Aug. 1872."

"Foulbay, (botten) i sydvest, d.30 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Glacier vid Fairhaven, d.21 Aug. 1872."

"Glacier vid Fairhaven, d.21 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Foulbay, vestra sidoglacieren, d.30 Aug. 1872."

"Foulbay, vestra sidoglacieren, d.30 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Den stora ön i Foulbay, d.20 Aug. 1872."

"Den stora ön i Foulbay, d.20 Aug. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.