PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

title print

2,130 media by topicpage 1 of 22
Titelprent met twee paarden die lege omlijsting met ornamenten op baar dragen

Titelprent met twee paarden die lege omlijsting met ornamenten op baar...

Titelprent voor triomf van keizer Maximiliaan I met twee paarden die lege omlijsting versierd met ornamenten op baar dragen. De paarden worden begeleid door twee mannen. Op de baar staat het wapen van het Habsb... More

Graflegging

Graflegging

Het lichaam van Christus wordt door drie mannen naar een graf gedragen. Een aantal mensen, onder wie Maria en Johannes, kijkt toe. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een ... More

Geseling

Geseling

Christus wordt, gebonden aan een zuil, lastig gevallen, bespot en gegeseld door mannen en kinderen. Pilatus kijkt links op de voorgrond toe. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaand... More

Christus op de Olijfberg

Christus op de Olijfberg

Christus bidt in de Hof van Getsemane, terwijl zijn discipelen om hem heen liggen te slapen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Christus op de Olijfberg

Christus op de Olijfberg

Christus bidt in de Hof van Getsemane, terwijl zijn discipelen om hem heen liggen te slapen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Kruisiging

Kruisiging

Christus aan het kruis, de Maria's en Johannes de Evangelist aan zijn rechterzijde, een ruiter aan zijn linkerzijde. Engelen vangen het bloed dat uit de wonden aan Christus' handen en voeten stroomt op in beker... More

Bewening

Bewening

Het lichaam van Christus wordt door vijf vrouwen (onder wie Maria) en een jongeman (Johannes de Evangelist) beweend nabij zijn graf. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit ee... More

Kruisdraging

Kruisdraging

Christus draagt zijn kruis, gevolgd door een menigte mensen; Veronica staat met de zweetdoek naast hem. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit... More

Christus aan het volk getoond (Ecce homo)

Christus aan het volk getoond (Ecce homo)

Christus wordt, staand op een bordes, aan een joelende menigte mensen (onder wie veel soldaten) getoond. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes ui... More

Verheerlijking van Maria

Verheerlijking van Maria

Maria zit in een vertrek met het Christuskind op schoot, omringd door engelen en heiligen (Jozef, Catharina, Johannes de Doper, Hiëronymus, Antonius, Paulus en - hoewel niet helemaal zeker - Augustinus). Deze p... More

De Heilige Familie in Egypte

De Heilige Familie in Egypte

Voor een vervallen gebouw zit Maria naast enkele engelen te spinnen, terwijl ze met de voet het bedje waarin het Christuskind ligt laat wiegen. Achter haar werkt Jozef aan een trog, geholpen door putti. Deze pr... More

De Heilige Familie in Egypte

De Heilige Familie in Egypte

Voor een vervallen gebouw zit Maria naast enkele engelen te spinnen, terwijl ze met de voet het bedje waarin het Christuskind ligt laat wiegen. Achter haar werkt Jozef aan een trog, geholpen door putti. Deze pr... More

Verheerlijking van Maria

Verheerlijking van Maria

Maria zit in een vertrek met het Christuskind op schoot, omringd door engelen en heiligen (Jozef, Catharina, Johannes de Doper, Hiëronymus, Antonius, Paulus en - hoewel niet helemaal zeker - Augustinus). Deze p... More

Gezicht op Frankfurt

Gezicht op Frankfurt

Ontwerp voor een titelprent met gezicht op Frankfurt.

Verheerlijking van Maria

Verheerlijking van Maria

Maria zit in een vertrek met het Christuskind op schoot, omringd door engelen en heiligen (Jozef, Catharina, Johannes de Doper, Hiëronymus, Antonius, Paulus en - hoewel niet helemaal zeker - Augustinus). Deze p... More

Annunciatie

Annunciatie

De engel Gabriël verschijnt aan Maria, terwijl zij zit te lezen aan een lezenaar in een hoog vertrek. Op de achtergrond God in de hemel; boven Maria's hoofd de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Deze pr... More

Presentatie van Maria in de tempel

Presentatie van Maria in de tempel

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scène... More

De geboorte van Maria

De geboorte van Maria

Rechts op de achtergrond in een groot vertrek ligt Anna in een bed nadat zij Maria gebaard heeft. Op de voorgrond is een groep vrouwen bezig met drinken, praten, het verzorgen van de pasgeborene. Een engel bewi... More

Presentatie van Maria in de tempel

Presentatie van Maria in de tempel

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit... More

Aanbidding door de koningen

Aanbidding door de koningen

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Deze prent is onderdeel va... More

De geboorte van Maria

De geboorte van Maria

Rechts op de achtergrond in een groot vertrek ligt Anna in een bed nadat zij Maria gebaard heeft. Op de voorgrond is een groep vrouwen bezig met drinken, praten, het verzorgen van de pasgeborene. Een engel bewi... More

De twaalfjarige Christus in de tempel

De twaalfjarige Christus in de tempel

Op een verhoging zit de jonge Christus achter een lezenaar. Hij discussieert met een aantal schriftgeleerden, terwijl een groep mensen luistert. links bij een pilaar staan Maria en Jozef. Deze prent is onderdee... More

Aanbidding door de koningen

Aanbidding door de koningen

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Deze prent is onderdeel va... More

De geboorte van Maria

De geboorte van Maria

Rechts op de achtergrond in een groot vertrek ligt Anna in een bed nadat zij Maria gebaard heeft. Op de voorgrond is een groep vrouwen bezig met drinken, praten, het verzorgen van de pasgeborene. Een engel bewi... More

De twaalfjarige Christus in de tempel

De twaalfjarige Christus in de tempel

Op een verhoging zit de jonge Christus achter een lezenaar. Hij discussieert met een aantal schriftgeleerden, terwijl een groep mensen luistert. links bij een pilaar staan Maria en Jozef. Deze prent is onderdee... More

Annunciatie

Annunciatie

De engel Gabriël verschijnt aan Maria, terwijl zij zit te lezen aan een lezenaar in een hoog vertrek. Op de achtergrond God in de hemel; boven Maria's hoofd de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Deze pr... More

Aanbidding door de koningen

Aanbidding door de koningen

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Deze prent is onderdeel va... More

Huwelijk van Maria

Huwelijk van Maria

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel, omringd door een groep mannen en vrouwen. De hogepriester heeft zijn handen op hun armen gelegd. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand u... More

Het offer van Joachim wordt geweigerd

Het offer van Joachim wordt geweigerd

Joachim staat met Anna bij een tafel, waaromheen veel mensen staan. De hogepriester achter de tafel duwt het lam dat Joachim aanbiedt van de tafel af. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, besta... More

Het offer van Joachim wordt geweigerd

Het offer van Joachim wordt geweigerd

Joachim staat met Anna bij een tafel, waaromheen veel mensen staan. De hogepriester achter de tafel duwt het lam dat Joachim aanbiedt van de tafel af. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, besta... More

Huwelijk van Maria

Huwelijk van Maria

Maria en Jozef staan hand in hand in een tempel, omringd door een groep mannen en vrouwen. De hogepriester heeft zijn handen op hun armen gelegd. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand u... More

De aankondiging aan Joachim

De aankondiging aan Joachim

In een bos knielt Joachim voor een engel, die de geboorte van zijn dochter Maria aankondigt. Op de achtergrond enkele herders en hun kudden. Nog verder op de achtergrond een baai. Deze prent is onderdeel van ee... More

Aanbidding door de herders

Aanbidding door de herders

In een vervallen huis knielt Maria bij haar kind. Engeltjes staan naast haar. Herders komen door een deur achter haar binnen, Jozef door een deur voor haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten,... More

Vlucht naar Egypte

Vlucht naar Egypte

Jozef voert een ezeltje, waarop Maria met het Christuskind zit, en een rund mee door een bos. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het l... More

Aanbidding door de herders

Aanbidding door de herders

In een vervallen huis knielt Maria bij haar kind. Engeltjes staan naast haar. Herders komen door een deur achter haar binnen, Jozef door een deur voor haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten,... More

Christus neemt afscheid van Maria

Christus neemt afscheid van Maria

Maria knielt met van verdriet vertrokken gezicht voor Christus, die afscheid van haar neemt. Twee vrouwen (Martha en Maria Magdalena) staan achter Maria. Op de achtergrond een burcht of stad. Deze prent is onde... More

Besnijdenis van Christus

Besnijdenis van Christus

In een tempelruimte wordt het Christuskind besneden, in aanwezigheid van een groep mannen en vrouwen. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes u... More

De aankondiging aan Joachim

De aankondiging aan Joachim

In een bos knielt Joachim voor een engel, die de geboorte van zijn dochter Maria aankondigt. Op de achtergrond enkele herders en hun kudden. Nog verder op de achtergrond een baai. Deze prent is onderdeel van ee... More

Christus neemt afscheid van Maria

Christus neemt afscheid van Maria

Maria knielt met van verdriet vertrokken gezicht voor Christus, die afscheid van haar neemt. Twee vrouwen (Martha en Maria Magdalena) staan achter Maria. Op de achtergrond een burcht of stad. Deze prent is onde... More

Besnijdenis van Christus

Besnijdenis van Christus

In een tempelruimte wordt het Christuskind besneden, in aanwezigheid van een groep mannen en vrouwen. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes u... More

Vlucht naar Egypte

Vlucht naar Egypte

Jozef voert een ezeltje, waarop Maria met het Christuskind zit, en een rund mee door een bos. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het l... More

Vlucht naar Egypte

Vlucht naar Egypte

Jozef voert een ezeltje, waarop Maria met het Christuskind zit, en een rund mee door een bos. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het l... More

Visitatie

Visitatie

Maria en Elizabeth, beiden net zwanger, ontmoeten elkaar bij een huis. Een man staat in de deuropening, een aantal vrouwen staan achter Maria en Elizabeth. Op de achtergrond een berglandschap. Deze prent is ond... More

Presentatie van Christus in de tempel

Presentatie van Christus in de tempel

In een tempelruimte vol zuilen ligt het Christuskind in de armen van Simeon, die achter een altaar staat. Maria knielt voor hem, Jozef staat achter haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, be... More

Presentatie van Christus in de tempel

Presentatie van Christus in de tempel

In een tempelruimte vol zuilen ligt het Christuskind in de armen van Simeon, die achter een altaar staat. Maria knielt voor hem, Jozef staat achter haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, be... More

Visitatie

Visitatie

Maria en Elizabeth, beiden net zwanger, ontmoeten elkaar bij een huis. Een man staat in de deuropening, een aantal vrouwen staan achter Maria en Elizabeth. Op de achtergrond een berglandschap. Deze prent is ond... More

Presentatie van Christus in de tempel

Presentatie van Christus in de tempel

In een tempelruimte vol zuilen ligt het Christuskind in de armen van Simeon, die achter een altaar staat. Maria knielt voor hem, Jozef staat achter haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, be... More

Visitatie

Visitatie

Maria en Elizabeth, beiden net zwanger, ontmoeten elkaar bij een huis. Een man staat in de deuropening, een aantal vrouwen staan achter Maria en Elizabeth. Op de achtergrond een berglandschap. Deze prent is ond... More

De ontmoeting bij de Gouden Poort

De ontmoeting bij de Gouden Poort

Joachim en Anna omhelzen elkaar bij een poort, te midden van enkele omstanders. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

De ontmoeting bij de Gouden Poort

De ontmoeting bij de Gouden Poort

Joachim en Anna omhelzen elkaar bij een poort, te midden van enkele omstanders. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Christus voor Kajafas

Christus voor Kajafas

Christus wordt door gewapende mannen voor Kajafas geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Intocht in Jeruzalem

Intocht in Jeruzalem

Christus rijdt op een ezeltje Jeruzalem binnen. Mensen staan met palmtakken bij de poort en spreiden hun mantels voor Christus uit op de grond. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', best... More

Bespotting van Christus

Bespotting van Christus

Christus wordt lastig gevallen en bespot door vijf mannen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Tempelreiniging

Tempelreiniging

Christus verdrijft met een zweep de geldwisselaars uit de tempel. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Christus voor Pilatus

Christus voor Pilatus

Christus wordt door gewapende mannen voor Pilatus geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Christus voor Annas

Christus voor Annas

Christus wordt door gewapende mannen voor Annas geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Voetwassing

Voetwassing

Christus wast de voeten van de discipel Petrus. De overige discipelen staan om hen heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornam... More

Laatste Avondmaal

Laatste Avondmaal

Johannes vleit zich aan de borst van Christus tijdens het Laatste Avondmaal. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit he... More

Christus neemt afscheid van zijn moeder

Christus neemt afscheid van zijn moeder

Christus neemt afscheid van zijn moeder, die geknield voor hem zit, met twee andere vrouwen om haar heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbels... More

Christus aan het kruis genageld

Christus aan het kruis genageld

Christus wordt aan het kruis genageld. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Kruisafneming

Kruisafneming

Het lichaam van Christus wordt van het kruis genomen. Op de achterzijde Latijnse gedrukte tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes ... More

Graflegging

Graflegging

Het lichaam van Christus wordt in een graf gelegd. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Bewening

Bewening

De gestorven Christus wordt door zijn moeder, Maria Magdalena en Johannes de Evangelist beweend. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes ... More

Geseling van Christus

Geseling van Christus

Christus wordt, gebonden aan een zuil, gegeseld door mannen met takkenbossen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit h... More

Afdaling in het voorgeborchte

Afdaling in het voorgeborchte

Christus bevrijdt zielen uit het voorgeborchte. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Christus aan het volk getoond (Ecce homo)

Christus aan het volk getoond (Ecce homo)

Christus wordt, staand in een open raam, aan een joelende menigte mensen getoond. Op de achterzijde Latijnse gedrukte tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titel... More

Kruisiging

Kruisiging

Christus aan het kruis, de Maria's aan zijn rechterzijde, enkele soldaten aan zijn linkerzijde. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (... More

Christus voor Herodes

Christus voor Herodes

Christus wordt door gewapende mannen voor Herodes geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Pilatus wast zijn handen in onschuld

Pilatus wast zijn handen in onschuld

Pilatus wast zijn handen in een schotel die bedienden voor hem volschenken met water. Op de achterzijde Latijnse gedrukte tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een t... More

Gevangenneming

Gevangenneming

Christus wordt door Judas met een kus verraden en door soldaten gevangen genomen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk u... More

Kruisdraging

Kruisdraging

Christus draagt zijn kruis, gevolgd door een menigte mensen; Veronica staat met de zweetdoek naast hem. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse ... More

Doornenkroning

Doornenkroning

Christus, zittend op een verhoging, krijgt een doornenkroon op het hoofd geduwd. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk ui... More

Veronica met de zweetdoek

Veronica met de zweetdoek

Veronica, geflankeerd door Petrus en Paulus, houdt de zweetdoek met de afdruk van het gelaat van Christus (sudarium) op. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelpren... More

Opstanding

Opstanding

Christus staand naast zijn graf, een staf met een vaan in de hand, omringd door slapende soldaten. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scène... More

Christus verschijnt aan Maria Magdalena

Christus verschijnt aan Maria Magdalena

Christus, gekleed als tuinman, groet Maria Magdalena. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Hemelvaart en kroning van Maria

Hemelvaart en kroning van Maria

De apostelen staan om een leeg graf en kijken omhoog, waar Maria in de hemel door Christus en God wordt gekroond. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten ... More

Uitstorting van de Heilige Geest

Uitstorting van de Heilige Geest

De Heilige Geest daalt in de gedaante van een duif neer op de apostelen en Maria. Op de achterzijde Latijnse gedrukte tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titel... More

Sterfbed van Maria

Sterfbed van Maria

Maria ligt in een hemelbed, omringd door de apostelen. Een van hen drukt haar een kaars in de handen. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes u... More

Ongelovige Tomas

Ongelovige Tomas

De discipel Tomas voelt aan de zijdewond van Christus, omringd door de andere discipelen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voorna... More

Opstanding

Opstanding

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een aantal slapende soldaten zit eromheen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scè... More

Christus verschijnt aan zijn moeder

Christus verschijnt aan zijn moeder

Christus groet zijn moeder Maria, die geknield voor een lezenaar zit. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijde... More

Christus in de hof van Getsemane

Christus in de hof van Getsemane

Christus bidt in de Hof van Getsemane, terwijl zijn discipelen om hem heen liggen te slapen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voo... More

Laatste Avondmaal

Laatste Avondmaal

Johannes vleit zich aan de borst van Christus tijdens het Laatste Avondmaal. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Zondeval

Zondeval

Eva, de arm om de schouders van Adam geslagen, neemt de vrucht van de slang aan. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk ui... More

Sterfbed van Maria

Sterfbed van Maria

Maria ligt in een hemelbed, omringd door de apostelen. Een van hen drukt haar een kaars in de handen. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes u... More

Gevangenneming

Gevangenneming

Christus wordt door Judas met een kus verraden en door soldaten gevangen genomen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Afdaling in het voorgeborchte

Afdaling in het voorgeborchte

Christus, een staf met een vaan in de hand, bevrijdt zielen uit een kerker. Duivelse wezen proberen Christus te hinderen, maar zonder succes. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaan... More

Sterfbed van Maria

Sterfbed van Maria

Maria ligt in een hemelbed, omringd door de apostelen. Een van hen drukt haar een kaars in de handen. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes u... More

Adam en Eva verdreven uit het paradijs

Adam en Eva verdreven uit het paradijs

Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs door een engel met een zwaard. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit he... More

Aanbidding der herders

Aanbidding der herders

Maria, Jozef en enkele herders aanbidden het Christuskind in een vervallen stal. Op de achtergrond de verkondiging aan de herders op het veld. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', besta... More

Hemelvaart en kroning van Maria

Hemelvaart en kroning van Maria

De apostelen staan om een leeg graf en kijken omhoog, waar Maria in de hemel door Christus en God wordt gekroond. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten ... More

Laatste Oordeel

Laatste Oordeel

Christus als rechter in de hemel tijdens het Laatste Oordeel, met Maria aan zijn rechterzijde en Johannes de Doper aan zijn linkerzijde. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande u... More

Hemelvaart

Hemelvaart

Christus stijgt op naar de hemel in het bijzijn van zijn discipelen en zijn moeder. Op de achterzijde Latijnse gedrukte tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een tit... More

Christus in Emmaüs

Christus in Emmaüs

Christus breekt het brood aan tafel met vier heren te Emmaüs. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Christus als Man van Smarten, bespot door een soldaat

Christus als Man van Smarten, bespot door een soldaat

Christus zit op een blok steen, de doornenkroon op het hoofd. Een soldaat knielt voor hem en wil hem een tak als scepter in de handen duwen. Deze prent is de titelprent voor de prentserie 'De grote Passie', bes... More

Graflegging

Graflegging

Het lichaam van Christus wordt door drie mannen naar een graf gedragen. Een aantal mensen, onder wie Maria en Johannes, kijkt toe. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van de prentseri... More

Kruisiging

Kruisiging

Christus aan het kruis, de Maria's en Johannes de Evangelist aan zijn rechterzijde, een ruiter aan zijn linkerzijde. Engelen vangen het bloed dat uit de wonden aan Christus' handen en voeten stroomt op in beker... More

Presentatie van Maria in de tempel

Presentatie van Maria in de tempel

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit... More

Christus op de Olijfberg

Christus op de Olijfberg

Christus bidt in de Hof van Getsemane, terwijl zijn discipelen om hem heen liggen te slapen. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een... More

De ontmoeting bij de Gouden Poort

De ontmoeting bij de Gouden Poort

Joachim en Anna omhelzen elkaar bij een poort, te midden van enkele omstanders. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 pre... More