PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source

Theatre or theater is a collaborative form of performing art that uses live performers, usually actors or actresses, to present the experience of a real or imagined event before a live audience in a specific place, often a stage. The performers may communicate this experience to the audience through combinations of gesture, speech, song, music, and dance. Elements of art, such as painted scenery and stagecraft such as lighting are used to enhance the physicality, presence and immediacy of the experience. The specific place of the performance is also named by the word "theatre" as derived from the Ancient Greek θέατρον (théatron, "a place for viewing"), itself from θεάομαι (theáomai, "to see", "to watch", "to observe").

Modern Western theatre comes, in large measure, from the theatre of ancient Greece, from which it borrows technical terminology, classification into genres, and many of its themes, stock characters, and plot elements. Theatre artist Patrice Pavis defines theatricality, theatrical language, stage writing and the specificity of theatre as synonymous expressions that differentiate theatre from the other performing arts, literature and the arts in general.

Modern theatre includes performances of plays and musical theatre. The art forms of ballet and opera are also theatre and use many conventions such as acting, costumes and staging. They were influential to the development of musical theatre; see those articles for more information.

Theatre Media

66,094 media by topicpage 1 of 661
Theatre at Tarentum from BL Royal 20 D I, f. 246

Theatre at Tarentum from BL Royal 20 D I, f. 246

Bas-de-page miniature of the theatre at Tarentum, with a musician, wrestlers, etc., and a naval battle. Image taken from f. 246 of Histoire ancienne jusqu'à César, part 3 of the second redaction. Written in French.

Theater of Veronne

Theater of Veronne

Jacques Androuet Du Cerceau (French, Paris 1510/12–1585 Annecy)

Vertoning van De Vreugdebloem (Bergen op Zoom), 1561

Vertoning van De Vreugdebloem (Bergen op Zoom), 1561

Scène uit het toneelstuk van De Vreugdebloem, rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Op het toneel: Apollo, Dag, Nacht en Retorica. Voor het Landjuweel van Antwerpen in 1561.

Eerste versierde stellage met toneel: ontvangst van de vredelievende prins, 1577

Eerste versierde stellage met toneel: ontvangst van de vredelievende p...

Eerste versierde stellage met toneel: ontvangst van de vredelievende prins. Onderdeel van de intocht van Willem van Oranje te Brussel, 18 september 1577.

Tweede versierde stellage met toneel: de prins verjaagt Oorlog en Tweedracht, 1577

Tweede versierde stellage met toneel: de prins verjaagt Oorlog en Twee...

Tweede versierde stellage met toneel: de prins verjaagt Oorlog en Tweedracht. Onderdeel van de intocht van Willem van Oranje te Brussel, 18 september 1577.

De voorstelling van Het Mariacransken: David met het hoofd van Goliath, 1577

De voorstelling van Het Mariacransken: David met het hoofd van Goliath...

De voorstelling van Het Mariacransken, de rederijkerskamer te Brussel: David met het hoofd van Goliath, 1577. Drijvend toneel op een schuit in het water. Onderdeel van de intocht van Willem van Oranje te Brusse... more

Derde versierde stellage met toneel: de prins bevrijdt de deugden uit gevangenschap, 1577

Derde versierde stellage met toneel: de prins bevrijdt de deugden uit ...

Derde versierde stellage met toneel: de prins bevrijdt de deugden Liefde, Reden, Vrede en Rechtvaardigheid uit gevangenschap. Onderdeel van de intocht van Willem van Oranje te Brussel, 18 september 1577.

Vrede en Gerechtigheid

Vrede en Gerechtigheid

Toneel waarin de heerschappij van Rechtvaardigheid (Justitia) is hersteld. Justitia zit op haar troon met aan weerszijden Trouw (Fiducia), Voorzichtigheid (Prudentia), Vrede (Pax), Waarheid (Veritas) en Liefde ... more

Theater van het Geweld, 1577

Theater van het Geweld, 1577

Toneel met de heerschappij van Geweld en Tweedracht allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad, gadegeslagen door de bevolking van het land. In de wolken personificaties van Rechtvaardigheid (Just... more

De verdrijving van de Tirannie, 1577

De verdrijving van de Tirannie, 1577

Toneel waarin de Tijd een einde maakt aan de heerschappij van Tweedracht, allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad. Links vluchten de personificaties van ondeugden van het toneel. In de wolken o... more

Theater van het Geweld, 1577

Theater van het Geweld, 1577

Toneel met de heerschappij van Geweld en Tweedracht allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad, gadegeslagen door de bevolking van het land. In de wolken personificaties van Rechtvaardigheid (Just... more

De voorstelling van Den Boeck: Mozes met de kinderen van Israël, 1577

De voorstelling van Den Boeck: Mozes met de kinderen van Israël, 1577

De voorstelling van Den Boeck, een rederijkerskamer te Brussel: Mozes met de kinderen van Israël. Drijvend toneel op een schuit in het water. Onderdeel van de intocht van Willem van Oranje te Brussel, 18 september 1577.

De voorstelling van De Corenbloem: Jozef overwint Tweedracht, 1577

De voorstelling van De Corenbloem: Jozef overwint Tweedracht, 1577

De voorstelling van De Corenbloem, een rederijkerskamer te Brussel: Jozef overwint de Tweedracht (Discordia). Drijvend toneel op een schuit in het water. Onderdeel van de intocht van Willem van Oranje te Brusse... more

Toneel met allegorische voorstelling bij de Grote Markt, 1578

Toneel met allegorische voorstelling bij de Grote Markt, 1578

Het toneel opgesteld bij de Grote Markt met een allegorische voorstelling uit het verhaal van Scipio, 1578. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met personificatie van de Grootmoedigheid (Magnanimitas), 1578

Toneel met personificatie van de Grootmoedigheid (Magnanimitas), 1578

Toneel met personificatie van de Grootmoedigheid (Magnanimitas). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Br... more

Allegorische voorstelling op het toneel op de hoek van de Grote Markt, 1578

Allegorische voorstelling op het toneel op de hoek van de Grote Markt,...

Allegorische voorstelling op het toneel op de hoek van de Grote Markt. Episode uit het verhaal van Scipio, 1578. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met personificatie van de Liefde (Charitas), 1578

Toneel met personificatie van de Liefde (Charitas), 1578

Toneel met personificatie van de Liefde (Charitas). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met Bellona, 1578

Toneel met Bellona, 1578

Toneel met Bellona. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met personificatie van de Rechtvaardigheid (Justitia), 1578

Toneel met personificatie van de Rechtvaardigheid (Justitia), 1578

Toneel met personificatie van de Rechtvaardigheid (Justitia). De bladzijde met het bijbehorende cartouche ontbreekt. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel waarop de personificaties van Glorie, Majesteit, Generositeit, Magnificentie en Modestheid samen een kroon hoog houden, 1578

Toneel waarop de personificaties van Glorie, Majesteit, Generositeit, ...

Toneel waarop de personificaties van Glorie, Majesteit, Generositeit, Magnificentie en Modestheid samen een kroon hoog houden, 1578. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het to... more

Toneel met personificatie van de Waarheid, 1578

Toneel met personificatie van de Waarheid, 1578

Toneel met personificatie van de Waarheid. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met de heldendaad van Marcus Curtius, 1578

Toneel met de heldendaad van Marcus Curtius, 1578

Toneel met een voorstelling van de heldendaad van Marcus Curtius, 1578. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met Hebe en Voluptas, 1578

Toneel met Hebe en Voluptas, 1578

Toneel met Hebe en Voluptas. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met de personificatie van Overwinning (Palmaris), 1578

Toneel met de personificatie van Overwinning (Palmaris), 1578

Toneel met de personificatie van Overwinning (Palmaris). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 1... more

Toneel met personificatie van de Voorzichtigheid (Prudentia), 1578

Toneel met personificatie van de Voorzichtigheid (Prudentia), 1578

Toneel met personificatie van de Voorzichtigheid (Prudentia). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Bruss... more

Toneel met de personificatie van Eendracht (Concordia), 1578

Toneel met de personificatie van Eendracht (Concordia), 1578

Toneel met de personificatie van Eendracht (Concordia). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18... more

Toneel met personificatie van de Voorzienigheid (Providentia), 1578

Toneel met personificatie van de Voorzienigheid (Providentia), 1578

Toneel met personificatie van de Voorzienigheid (Providentia). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brus... more

Toneel met de personificatie van Faam (Fama), 1578

Toneel met de personificatie van Faam (Fama), 1578

Toneel met de personificatie van Faam (Fama) met twee bazuinen. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Bru... more

Toneel met personificatie van Reden, 1578

Toneel met personificatie van Reden, 1578

Toneel met personificatie van Reden. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met de personificatie van Mildheid (Clementia), 1578

Toneel met de personificatie van Mildheid (Clementia), 1578

Toneel met de personificatie van Mildheid (Clementia). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 ... more

Toneel met allegorische voorstelling bij de Munt, 1578

Toneel met allegorische voorstelling bij de Munt, 1578

Het toneel opgesteld bij de Munt een met allegorische voorstelling uit het verhaal van Scipio, 1578. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met de personificatie van Vrijgevigheid (Liberalitas), 1578

Toneel met de personificatie van Vrijgevigheid (Liberalitas), 1578

Toneel met de personificatie van Vrijgevigheid (Liberalitas). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Bruss... more

Allegorische voorstelling op het toneel aan het eind van de Steenweg, 1578

Allegorische voorstelling op het toneel aan het eind van de Steenweg, ...

Allegorische voorstelling op het toneel aan het eind van de Steenweg. Episode uit het verhaal van Scipio, 1578. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met personificatie van de Kracht (Fortitudo), 1578

Toneel met personificatie van de Kracht (Fortitudo), 1578

Toneel met personificatie van de Kracht (Fortitudo). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 ja... more

Toneel met Juno, 1578

Toneel met Juno, 1578

Toneel met Juno. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met personificatie van de Volharding (Perseverantia), 1578

Toneel met personificatie van de Volharding (Perseverantia), 1578

Toneel met personificatie van de Volharding (Perseverantia) met een paard. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matt... more

Toneel met Cybele, 1578

Toneel met Cybele, 1578

Toneel met Cybele. Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 januari 1578.

Toneel met personificatie van de Vlijt (Diligentia), 1578

Toneel met personificatie van de Vlijt (Diligentia), 1578

Toneel met personificatie van de Vlijt (Diligentia). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brussel, 18 ja... more

Toneel met personificatie van de Standvastigheid (Constantia), 1578

Toneel met personificatie van de Standvastigheid (Constantia), 1578

Toneel met personificatie van de Standvastigheid (Constantia). Op de tegenoverliggende bladzijde een cartouche met het vers dat boven het toneel stond. Toneelvoorstelling tijdens de intocht van Matthias te Brus... more

Anjou wordt op het podium gekroond tot hertog van Brabant, 1582

Anjou wordt op het podium gekroond tot hertog van Brabant, 1582

De hertog van Anjou wordt op het podium door Willem van Oranje gekroond tot hertog van Brabant. Op het dak van het toneel zijn symbolen van Antwerpen aangebracht. Plaat II in de beschrijving van de intocht van ... more

Toneel waarop Eendracht de Tweedracht opsluit in de gevangenis, 1582

Toneel waarop Eendracht de Tweedracht opsluit in de gevangenis, 1582

Toneel bij het St.-Michielsklooster bij het paleis waarop boven een groep allegorische figuren en beneden de Eendracht die Tweedracht opsluit in de gevangenis. Plaat XVIII in de beschrijving van de intocht van ... more

Het toneel met het verbond van David en Jonathan, 1582

Het toneel met het verbond van David en Jonathan, 1582

Het tweede toneel in de Drie Hoeken bij de Huidevetterstraat van de rederijkerskamer De Violieren met een voorstelling van het verbond tussen David en Jonathan, metafoor voor het verbond tussen Oranje en Anjou.... more

Toneel met de lege troon omringd door deugden en nimfen, 1582

Toneel met de lege troon omringd door deugden en nimfen, 1582

Het vierde toneel op de Grote Markt voor het Stadhuis met de lege troon omringd door deugden en nimfen. Plaat XII in de beschrijving van de intocht van de hertog van Anjou te Antwerpen, 19 februari 1582.

Toneel met de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden, 1582

Toneel met de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden, 1582

Het derde toneel op de hoek van de Clairestraat van de rederijkerskamer De Olijftak met een voorstelling van de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden. Plaat IX in de beschrijving van de intocht van de hert... more

Het toneel met het verbond van David en Jonathan, 1582

Het toneel met het verbond van David en Jonathan, 1582

Het tweede toneel in de Drie Hoeken bij de Huidevetterstraat van de rederijkerskamer De Violieren met een voorstelling van het verbond tussen David en Jonathan, metafoor voor het verbond tussen Oranje en Anjou.... more

Het toneel met voorstellingen van Saul en David, 1582

Het toneel met voorstellingen van Saul en David, 1582

Het eerste toneel in de Gasthuisstraat van de rederijkerskamer De Goubloem met voorstellingen van Saul en David, waarbij Saul stond voor Filips II en David voor de prins van Oranje. Plaat VI in de beschrijving ... more

Toneel met Apollo en de muzen op de Parnassus, 1582

Toneel met Apollo en de muzen op de Parnassus, 1582

Toneel met Apollo en de muzen op de Parnassus, in de Hoogstraat. Op de Vlasmarkt vluchten op een tweede toneel de furiën in een grot. Plaat XX in de beschrijving van de intocht van de hertog van Anjou te Antwer... more

Theatre from BL Harley 4325, f. 58

Theatre from BL Harley 4325, f. 58

Fold-out miniature on paper showing the setting of the first staging of the play at Montbrison in 1587, with the set, the actors, and the audience. Size unfolded: 260 x 145. Image taken from f. 58 of 'Pastorell... more

Hendrik IV gaat ter kerk in Saint-Denis, 1593

Hendrik IV gaat ter kerk in Saint-Denis, 1593

Koning Hendrik IV gaat ter kerk in Saint-Denis, 25 juli 1593. Op de voorgrond een stoet in de richting van de kerk. Achter een gezicht in de kerk waar de koning de mis bijwoont. Rechts feestelijkheden: de konin... more

Toneel met Rudolf I, 1594

Toneel met Rudolf I, 1594

Toneel met de keizer Rudolf I in 1273, rechts een wetenschapper met een wereldbol. Aan weerszijden van het toneel een colonnade met fakkels. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlan... more

Toneel met deugden en ondeugden, 1594

Toneel met deugden en ondeugden, 1594

Toneel met deugden en ondeugden. Centraal de vorst op een troon, met daarvoor personificaties van Vrede en Rechtvaardigheid. Stellage verzorgd door de Brusselse rederijkerskamer Het Mariacransken. Feestelijke i... more

Toneel met Apollo op de Parnassus, 1594

Toneel met Apollo op de Parnassus, 1594

Toneel met Apollo op de Parnassus. Met het paard Pegasus en negen Muzen die muziek maken, links Mercurius, centraal de bron of fontein Castalia. Stellage van de Brusselse rederijkerskamer Den Boeck. Feestelijke... more

Het politieke toneel, 1594

Het politieke toneel, 1594

Het politieke toneel, opgesteld voor het Stadhuis op de Grote Markt. Centraal de personificaties van Religie en Rechtvaardigheid. Onderdeel van de beschrijving van de intocht van aartshertog Ernst te Antwerpen,... more

Toneel met de smidse van Vulcanus, 1594

Toneel met de smidse van Vulcanus, 1594

Toneel met de smidse van Vulcanusin de Etna. Links Pallas en rechts Venus met Cupido. Stellage wellicht verzorgd door de Brusselse rederijkerskamer De Corenbloem. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als g... more

Toneel met de bevrijding van de Schelde, 1594

Toneel met de bevrijding van de Schelde, 1594

Toneel met de bevrijding van de riviergod van de Schelde door nimfen. Opgesteld in de St. Jansvliet. Onderdeel van de beschrijving van de intocht van aartshertog Ernst te Antwerpen, 18 juli 1594, door Joannes B... more

Toneel met hertog Frederik I, 1594

Toneel met hertog Frederik I, 1594

Toneel met de hertog Frederik I in 1314. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descripti... more

Toneel met de 17 provincies, 1594

Toneel met de 17 provincies, 1594

Toneel met de 17 provincies, 1594. Vijftien zittende provinciemaagden met hun wapens, uiterst rechts alleen de provincies Holland en Zeeland staande. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der... more

Toneel ter ere van de Strategie, 1594

Toneel ter ere van de Strategie, 1594

Toneel ter ere van de Strategie, 1594. Opgericht in de Lange Nieuwstraat bij de St. Jacobskerk. Toneel met personificaties van militaire vaardigheden, versierd met wapentrofeeën. Onderdeel van de beschrijving v... more

Toneel met keizer Albrecht II, 1594

Toneel met keizer Albrecht II, 1594

Toneel met de keizer Albrecht II in 1438. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descript... more

Toneel met keizer Ferdinand I, 1594

Toneel met keizer Ferdinand I, 1594

Toneel met keizer Ferdinand I in 1558. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descriptio ... more

Toneel met keizer Frederik III, 1594

Toneel met keizer Frederik III, 1594

Toneel met de Frederik III in 1440. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descriptio et ... more

Toneel met keizer Karel V, 1594

Toneel met keizer Karel V, 1594

Toneel met keizer Karel V zittend op de troon. Links drie bisschoppen, rechts vier vorsten. Aan weerszijden van het toneel de twee zuilen van Hercules. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur d... more

Toneel ter ere van de Landbouw, 1594

Toneel ter ere van de Landbouw, 1594

Toneel ter ere van de Landbouw. Opgericht in de Driehoek. Onderdeel van de beschrijving van de intocht van aartshertog Ernst te Antwerpen, 18 juli 1594, door Joannes Bochius, Descriptio publicae gratulationis, ... more

Toneel met keizer Maximiliaan II, 1594

Toneel met keizer Maximiliaan II, 1594

Toneel met keizer Maximiliaan II in 1564. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descript... more

Toneel met keizer Maximiliaan I en Maria van Bourgondië, 1594

Toneel met keizer Maximiliaan I en Maria van Bourgondië, 1594

Toneel met de keizer Maximiliaan I en Maria van Bourgondië in 1486. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving... more

Toneel met koning Albrecht I, 1594

Toneel met koning Albrecht I, 1594

Toneel met de koning Albrecht I van Habsburg in 1299. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze into... more

Toneel met de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden, 1594

Toneel met de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden, 1594

Toneel in de vorm van een triomfwagen met de Antwerpse stedenmaagd omringd door deugden. Opgericht op de Mechelse Plein. Onderdeel van de beschrijving van de intocht van aartshertog Ernst te Antwerpen, 18 juli ... more

Toneel met keizer Rudolf II, 1594

Toneel met keizer Rudolf II, 1594

Toneel met keizer Rudolf II. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594. Onderdeel van de beschrijving van deze intocht Descriptio et explica... more

Grote Markt met eregalerij, 1594

Grote Markt met eregalerij, 1594

Grote Markt met de eregalerij voor het stadhuis, links een toneel, rechts een model van een schip. Feestelijke intocht van aartshertog Ernst als gouverneur der Nederlanden gehouden te Brussel op 30 januari 1594... more

Dorpskermis, ca. 1610

Dorpskermis, ca. 1610

Grote voorstelling van de kermis in een dorp. Rechts wordt een toneel opgebouwd voor een toneelvoorstelling door een rederijkersgezelschap en wordt er voor het verzamelde publiek een klucht opgevoerd. De tamboe... more

Dorpskermis, ca. 1610

Dorpskermis, ca. 1610

Grote voorstelling van de kermis in een dorp. Rechts wordt een toneel opgebouwd voor een toneelvoorstelling door een rederijkersgezelschap en wordt er voor het verzamelde publiek een klucht opgevoerd. De tamboe... more

Toneel met Vrede en Gerechtigheid, 1599

Toneel met Vrede en Gerechtigheid, 1599

Politieke toneel met Vrede en Gerechtigheid, december 1599. Toneel met een stellage met personificaties van Vrede en Gerechtigheid en andere deugden. Tijdens de intocht te Antwerpen opgesteld voor het stadhuis ... more

Welkomst in de stad, 1599

Welkomst in de stad, 1599

Welkomst in de stad. Albrecht en Isabella te paard onder een troonhemel worden binnen de stad verwelkomd door de stadsmaagd van Antwerpen bij een toneel met allegorische figuren, december 1599. Tijdens de intoc... more