The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

the stick tray

43 media by topicpage 1 of 1
STOR GRUPPE ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER VED AADALS BRUG, ÅDALSBUK

STOR GRUPPE ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER VED AADALS BRUG, ÅDALSBUK

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

GR: 39 ARBEIDERE, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKSe Lautin fra 1981 side 115-116. Navn se eget bilde med nr. 1-39. 1. Kopperud, 2. Johan Johansen, 3. Hans Herberg, 4. Nils Evensen, 5. Ole Hagen, 6. Martin Olsen, 7. formann Pedersen, 8. Aksel Pedersen, 9. Laurits Hauge, 10. Karl Olausen, 11. Oluf Nødsel, 12. S. Rønningstad, 13. Johan Paulsen, 14. Kristian Tangen, 15. Ingvar Granli, 16. Ole Stenberg, 17. Rikard Rønning, 18. Ole Todderud, 19. Haugen ( fra Østerdalen) 20. Ask, 21. Andrea S. Herdahl, 22. Emil Syverinsen, 23. Anders Olsen, 24. Mathias Nygård, 25. Petter Nilsen (K. Nilsen?), 26. Ukjent, 27. Jon Stueflått, 28. Lars Krogsløkken, 29. Erik Bergsted, 30. Halvor Johansen, 31. Alfred Bekkevold, 32. Sigvardt Jensen, 33. Ole J. Tomter, 34. Ole Grindereng, 35. ukjent, 36. Anton Øverby, 37. Teodor Bekkevold, 38. Emil Vestli, Syverstuen, 39. Andreas Thomassen. Løten.

GR: 39 ARBEIDERE, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKSe Lautin fra 198...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

EKSTR: BRUKSGÅRDEN V/AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUK Løten.

EKSTR: BRUKSGÅRDEN V/AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUK Løten.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

INTR: MASKINVERKSTEDET, AADALS BRUG, AADALS BRUK HJULPRODUKSJON, MENN ARBEIDER, ÅDALSBRUK Fra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 6 afdel IV. Løten.

INTR: MASKINVERKSTEDET, AADALS BRUG, AADALS BRUK HJULPRODUKSJON, MENN ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

INTR: BOKHOLDERKONTORET, 2 KONTORDAMER, AADALS BRUG, AADALS BRUKÅDALSBRUKFra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 3 afdel IV. Løten.

INTR: BOKHOLDERKONTORET, 2 KONTORDAMER, AADALS BRUG, AADALS BRUKÅDALSB...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

INTR: DIREKTØRENS KONTOR, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKFra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 2 afdel IV. Løten.

INTR: DIREKTØRENS KONTOR, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKFra boka ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. OVERSIKT HELE FABRIKKOMRÅDE AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUK Aalsvold i forgrunnen med fabrikkområdet på andre sida av elva. Kontorbygningstårnet midt i bildet. Løten.

POSTKORT. OVERSIKT HELE FABRIKKOMRÅDE AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSB...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. OVERSIKT KLEVBAKKEN, ÅDALSBRUK, JERNBANESPOR, LARS SOLBERGS FORRETNING (FRAM), J. L. SMEDSTADS FORRETNING, LØTENJernbanesporet ned til Aadals Brug krysser Klevbakken. Fram/den gamle "kooperativen til venstre. Ådalsbruk forbruksforretning (Ådalsbruk samvirkelag), Klevbakken, startet opp i leide lokaler i Lysgaardi 1913, overtok Fram etter handelsmannen Lars Solberg fra 1917. Butikken ble revet på 1970(?)-tallet, og den nye bygningen ble lagt lengre øst (nærmere fotografen), og vekk fra vegen, slik at det ble parkeringplass i forkant. (Klevbakken 93 og 95. ). )

POSTKORT. OVERSIKT KLEVBAKKEN, ÅDALSBRUK, JERNBANESPOR, LARS SOLBERGS ...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

POSTKORT. EKSTERIØR: AKTIESELSKABET AADALS BRUK JERNSTØPERI, AADALS BRUG, SKRØMTBAKKEN, ÅDALSBRUK, VINTER, IS PÅ SVARTELVA, BRU, GUTTER Løten.

POSTKORT. EKSTERIØR: AKTIESELSKABET AADALS BRUK JERNSTØPERI, AADALS BR...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

EKSTERIØR: AADALS BRUK, BRUG, ÅDALSBRUK, FABRIKKEN SETT FRA SVARTELVA. POSTKORT. Støperi og verkstedbygning. Røret til v. ble montert på venstre side, men senere flyttet på andre siden av elva for å føre vannet til turbin i et el-verk. Se Lautin 1977 side 100. Løten.

EKSTERIØR: AADALS BRUK, BRUG, ÅDALSBRUK, FABRIKKEN SETT FRA SVARTELVA....

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

EKSTR: AADALS BRUK, ÅDALSBRUK, STOR VANNFØRING I SVARTELVA, AADALS BRUG, I FORGRUNNEN STØPERIET, DERETTER LIGGER VERKSTEDBYGNINGEN OG I BAKGRUNNEN TURBINHUSET. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003. Løten.

EKSTR: AADALS BRUK, ÅDALSBRUK, STOR VANNFØRING I SVARTELVA, AADALS BRU...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GR: 78 ANSATTE V/AADALS BRUG, AADALS BRUK, I BAKGR: FLAGG, FANE, ÅDALSBRUK, LØTEN

GR: 78 ANSATTE V/AADALS BRUG, AADALS BRUK, I BAKGR: FLAGG, FANE, ÅDALS...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. OVERSIKT HOVEDVEGEN M/HUS OG FORRETNINGER, KLEVBAKKEN, ÅDALSBRUK Klevbakken. Fram/den gamle "kooperativen til venstre. Ådalsbruk forbruksforretning (Ådalsbruk samvirkelag), Klevbakken, startet opp i leide lokaler i Lysgaardi 1913, overtok Fram etter handelsmannen Lars Solberg fra 1917. Butikken ble revet på 1970(?)-tallet, og den nye bygningen ble lagt lengre øst (nærmere fotografen), og vekk fra vegen, slik at det ble parkeringplass i forkant. (Klevbakken 93 og 95. )Dubb: 415-256 + 415-1569 +415-1596. Se Lautin fra 1977 side 106. Dubb: 415-1848. Løten.

POSTKORT. OVERSIKT HOVEDVEGEN M/HUS OG FORRETNINGER, KLEVBAKKEN, ÅDALS...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

STOR GRUPPE: AADALS BRUGS ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER, ÅDALSBRUK, 1920. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003. Løten.

STOR GRUPPE: AADALS BRUGS ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER, ÅDALSBRUK, 1920. ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Postkort, "Fra Aadalsbruk" Nr. 1457. Ådalsbruk, Løten.Klevbakken.

Postkort, "Fra Aadalsbruk" Nr. 1457. Ådalsbruk, Løten.Klevbakken.

Postkort, "Fra Aadalsbruk" Nr. 1457. Ådalsbruk, Løten.Klevbakken.

Postkort, "Parti fra Aadalsbruk" Nr. 1461. Ådalsbruk, Løten. Arbeidersamfunnet. Akers kafe i forgrunnen.

Postkort, "Parti fra Aadalsbruk" Nr. 1461. Ådalsbruk, Løten. Arbeiders...

Postkort, "Parti fra Aadalsbruk" Nr. 1461. Ådalsbruk, Løten. Arbeidersamfunnet. Akers kafe i forgrunnen.

ÅDALSBRUK, Løten. AADALS BRUG. FABRIKKEN BRENNER. BRANNTOMTA. SVARTELVA. KONTORBYGNINGEN MIDT I BILDET BLE REDDET. T. V. KULLHUSET OG RESTER AV STØPERIET. 1928. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003.

ÅDALSBRUK, Løten. AADALS BRUG. FABRIKKEN BRENNER. BRANNTOMTA. SVARTELV...

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

Flyfoto, Klevbakken. Maihaugen, Parken, Tregården, ingeniørboligen. Nyere bebyggelse fra 1950/60-tallet.I dag Klevbakken 112, 111, 113, 115, Olarovegen 4 og 5. Løten. Ådalsbruk.

Flyfoto, Klevbakken. Maihaugen, Parken, Tregården, ingeniørboligen. Ny...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Flyfoto, Klevbakken. Maihaugen, Parken, Tregården(Øvre Tregård) med flere brakker/uthus. Nyere bebyggelse fra 1950/60-tallet. I bakgrunnen småbrukene Grindstuen, Myrvoll, Herdal. I dag Klevbakken 112, 111, 113, 115, Olarovegen 4 og 5. Løten. Ådalsbruk.

Flyfoto, Klevbakken. Maihaugen, Parken, Tregården(Øvre Tregård) med fl...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. EKSTR: ARBEIDERBOLIG, AADALS BRUG, AADALS BRUK ÅDALSBRUK. Murgården (bygningen brant i 1950. ) med Tregården (brant på slutten av 1970-tallet) i bakgrunnen. Se Lautin fra 1977 side 107. Løten.

POSTKORT. EKSTR: ARBEIDERBOLIG, AADALS BRUG, AADALS BRUK ÅDALSBRUK. Mu...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Flyfoto, Klevbakken. Elvartun, Falkheim, Pabsdorf, Stensbak, Fram(Samvirkelaget), Bootstun, Akers kafe, Samfunnet. Nyere bebyggelse på Akersletta. I dag Klevbakken 79, 81, 83, 88, (90?), 92, 94, 96, 102. Gudbrand Akers veg 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 15. Løten. Ådalsbruk.

Flyfoto, Klevbakken. Elvartun, Falkheim, Pabsdorf, Stensbak, Fram(Samv...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Flyfoto. Klevbakken, ned til venstre samvirklagsbygningen med uthus (revet), midt i bildet ligger Bootstun/frelsesarmeen. Gamle Akers kafe ligger opp til venstre, foran Samfunnet. Bildet viser også relativ ny bebyggelse på Akersletta, dvs vis a vis dagens samvirkelagsbygning.I dag Klevbakken 96, 102 og Gudbrand Akers veg 1, 2, 3, 4.Ådalsbruk. Løten.

Flyfoto. Klevbakken, ned til venstre samvirklagsbygningen med uthus (r...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

MANGE UTSTILLINGSMEDALJER MONTERT, A/S AADALS BRUG, AADALS BRUK ÅDALSBRUK Løten.

MANGE UTSTILLINGSMEDALJER MONTERT, A/S AADALS BRUG, AADALS BRUK ÅDALSB...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Flyfoto, Kjernemakervegen 1 og2, Klevbakken 149 og 150. Ådalsbruk, Løten. Bildet viser Kjernmakervegen 2 under bygging. Byggefeltet er det eldste feltet på Ådalsbruk.

Flyfoto, Kjernemakervegen 1 og2, Klevbakken 149 og 150. Ådalsbruk, Løt...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

AADALS BRUG, ÅDALSBRUK, SVARTELVA, AALSVOLD I FORGRUNNEN Løten.

AADALS BRUG, ÅDALSBRUK, SVARTELVA, AALSVOLD I FORGRUNNEN Løten.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. EKSTR: ÅDALSBRUK SAMVIRKELAG, KLEVBAKKEN, ÅDALSBRUK Løten.

POSTKORT. EKSTR: ÅDALSBRUK SAMVIRKELAG, KLEVBAKKEN, ÅDALSBRUK Løten.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbruk, Løten. Se Lautin 1984 og 2009

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbru...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

LITA VOGN FOR SMALSPORA SKINNEGANG, ILLUSTRASJON TIL KATALOG AADALS BRUG, ÅDALSBRUK, AADALS BRUK. Løten.

LITA VOGN FOR SMALSPORA SKINNEGANG, ILLUSTRASJON TIL KATALOG AADALS BR...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. EKSTR: AADALS BRUGS ARBEIDERSAMFUND, AKERS CAFE, ÅDALSBRUK. Løten.

POSTKORT. EKSTR: AADALS BRUGS ARBEIDERSAMFUND, AKERS CAFE, ÅDALSBRUK. ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbruk, Løten. Se Lautin 1984 og 2009

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbru...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Flyfoto, Klevbakken. Ådalsbruk. Viser huset til familien Imsdalen i forgrunnen. Med Ingeniørboligen blant trærne og den gjenværende Tregården i bakgrunnen. Løten.

Flyfoto, Klevbakken. Ådalsbruk. Viser huset til familien Imsdalen i fo...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

OVERSIKT, SVARTELVA M/AADALS BRUG, AADALS BRUK FABRIKKEN, ÅDALSBRUK Løten.

OVERSIKT, SVARTELVA M/AADALS BRUG, AADALS BRUK FABRIKKEN, ÅDALSBRUK Lø...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

PORTRETT: MATHIAS OLSEN HAUKNES FRA BRØTTUM FØDT: 1833, STØPEMESTER PÅ AADALS BRUG, ÅDALSBRUK Løten.

PORTRETT: MATHIAS OLSEN HAUKNES FRA BRØTTUM FØDT: 1833, STØPEMESTER PÅ...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Postkort. Ekstr: Aadalsbrug jernstøperi og mek. Verksted, kontorbygningen og skolebygningen, skolen holdt til i 2. etasje. Til h: det mekaniske verkstedet. Port og portnerhus i forgrunnen t. h.Se heftet "det var engang et industrisamfunn Aadals Brug 1842-1928" skrevet av Åse Krogsrud, utgitt 2003. (Dublett 415-258 og P-195).

Postkort. Ekstr: Aadalsbrug jernstøperi og mek. Verksted, kontorbygnin...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. EKSTR: AADALS BRUK JERNSTØPERI, AADALS BRUG, SKRØMTBAKKEN, VINTER IS PÅ SVARTELVA, BRU, GUTTER.

POSTKORT. EKSTR: AADALS BRUK JERNSTØPERI, AADALS BRUG, SKRØMTBAKKEN, V...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GR: 53 ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER, ÅDALS BRUK ÅDALSBRUK, AADALS BRUK Løten.

GR: 53 ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER, ÅDALS BRUK ÅDALSBRUK, AADALS BRUK Lø...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Aadals Bruk Jernstøperi, (Aadals Brug), bildet er tatt fra østsida av Svartelva. (samme motiv GMF.21990)

Aadals Bruk Jernstøperi, (Aadals Brug), bildet er tatt fra østsida av ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GR: 39 ARBEIDERE, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKSe Lautin fra 1981 side 115-116. Navn se eget bilde med nr. 1-39. 1. Kopperud, 2. Johan Johansen, 3. Hans Herberg, 4. Nils Evensen, 5. Ole Hagen, 6. Martin Olsen, 7. formann Pedersen, 8. Aksel Pedersen, 9. Laurits Hauge, 10. Karl Olausen, 11. Oluf Nødsel, 12. S. Rønningstad, 13. Johan Paulsen, 14. Kristian Tangen, 15. Ingvar Granli, 16. Ole Stenberg, 17. Rikard Rønning, 18. Ole Todderud, 19. Haugen ( fra Østerdalen) 20. Ask, 21. Andrea S. Herdahl, 22. Emil Syverinsen, 23. Anders Olsen, 24. Mathias Nygård, 25. Petter Nilsen (K. Nilsen?), 26. Ukjent, 27. Jon Stueflått, 28. Lars Krogsløkken, 29. Erik Bergsted, 30. Halvor Johansen, 31. Alfred Bekkevold, 32. Sigvardt Jensen, 33. Ole J. Tomter, 34. Ole Grindereng, 35. ukjent, 36. Anton Øverby, 37. Teodor Bekkevold, 38. Emil Vestli, Syverstuen, 39. Andreas Thomassen. Løten.

GR: 39 ARBEIDERE, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKSe Lautin fra 198...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

EKSTR: MURGÅRDEN, ÅDALSBRUK, MILITÆRER M/HESTER SAMLET UTENFOR, LØTENSe Lautin 1984.

EKSTR: MURGÅRDEN, ÅDALSBRUK, MILITÆRER M/HESTER SAMLET UTENFOR, LØTENS...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbruk, Løten. Se Lautin 1984 og 2009

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbru...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbruk, Løten. Se Lautin 1984 og 2009

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbru...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbruk, Løten. Se Lautin 1984 og 2009

Militærøvelse, feltmanøver, soldater, hester, bil, Murgården, Ådalsbru...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

EKSTR: AADALS BRUK, FABRIKK, SVARTELVA, ÅDALSBRUK. Aalsvold på sørsida av elva, fabrikkområdet langs nordsiden. Løten.

EKSTR: AADALS BRUK, FABRIKK, SVARTELVA, ÅDALSBRUK. Aalsvold på sørsida...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More