The World's Largest Public Domain Media Search Engine

textiles in swedish churches

public
9,497 media by topicpage 1 of 95
Almby kyrka - KMB - 16000200045283

Almby kyrka - KMB - 16000200045283

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Almby kyrka - KMB - 16000200045296

Almby kyrka - KMB - 16000200045296

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Almunge kyrka - KMB - 16000200111254

Almunge kyrka - KMB - 16000200111254

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Almunge kyrka - KMB - 16000200111269

Almunge kyrka - KMB - 16000200111269

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alsike kyrka - KMB - 16000200111196

Alsike kyrka - KMB - 16000200111196

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Angerdshestra kyrka - KMB - 16000200067963

Angerdshestra kyrka - KMB - 16000200067963

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Arbrå kyrka - KMB - 16000200036142

Arbrå kyrka - KMB - 16000200036142

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Asa kyrka - KMB - 16000200068142

Asa kyrka - KMB - 16000200068142

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Askims kyrka - KMB - 16000200151791

Askims kyrka - KMB - 16000200151791

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Aspö kyrka - KMB - 16000200092555

Aspö kyrka - KMB - 16000200092555

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Aspö kyrka - KMB - 16000200092554

Aspö kyrka - KMB - 16000200092554

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Barkeryds kyrka - KMB - 16000200068352

Barkeryds kyrka - KMB - 16000200068352

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Barnarps kyrka - KMB - 16000200069780

Barnarps kyrka - KMB - 16000200069780

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Berga kyrka - KMB - 16000200151981

Berga kyrka - KMB - 16000200151981

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bergshammars kyrka - KMB - 16000200092853

Bergshammars kyrka - KMB - 16000200092853

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bergsjö kyrka - KMB - 16000200036241

Bergsjö kyrka - KMB - 16000200036241

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bergunda kyrka - KMB - 16000200069911

Bergunda kyrka - KMB - 16000200069911

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Biskopskulla kyrka - KMB - 16000200112291

Biskopskulla kyrka - KMB - 16000200112291

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Byske kyrka - KMB - 16000200149388

Byske kyrka - KMB - 16000200149388

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bälaryds kyrka - KMB - 16000200069447

Bälaryds kyrka - KMB - 16000200069447

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113714

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113714

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Börstils kyrka - KMB - 16000200113964

Börstils kyrka - KMB - 16000200113964

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Börstils kyrka - KMB - 16000200113967

Börstils kyrka - KMB - 16000200113967

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Caroli kyrka - KMB - 16000200152718

Caroli kyrka - KMB - 16000200152718

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Danderyds kyrka - KMB - 16000200114629

Danderyds kyrka - KMB - 16000200114629

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Degeberga kyrka - KMB - 16000200050923

Degeberga kyrka - KMB - 16000200050923

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Döderhults kyrka - KMB - 16000200070933

Döderhults kyrka - KMB - 16000200070933

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115586

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115586

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekshärads kyrka - KMB - 16000200145017

Ekshärads kyrka - KMB - 16000200145017

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekshärads kyrka - KMB - 16000200145033

Ekshärads kyrka - KMB - 16000200145033

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Evertsbergs kapell - KMB - 16000200011484

Evertsbergs kapell - KMB - 16000200011484

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Falu Kristine kyrka - KMB - 16000200008387

Falu Kristine kyrka - KMB - 16000200008387

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fasterna kyrka - KMB - 16000200116117

Fasterna kyrka - KMB - 16000200116117

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fogdö kyrka - KMB - 16000200095476

Fogdö kyrka - KMB - 16000200095476

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fröjereds kyrka - KMB - 16000200155465

Fröjereds kyrka - KMB - 16000200155465

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fröslunda kyrka - KMB - 16000200116636

Fröslunda kyrka - KMB - 16000200116636

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Föllinge kyrka - KMB - 16000200042589

Föllinge kyrka - KMB - 16000200042589

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Garpenbergs kyrka - KMB - 16000200009352

Garpenbergs kyrka - KMB - 16000200009352

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gillberga kyrka - KMB - 16000200094890

Gillberga kyrka - KMB - 16000200094890

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200057547

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200057547

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058261

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200058261

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gräsö kyrka - KMB - 16000200117964

Gräsö kyrka - KMB - 16000200117964

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Grödinge kyrka - KMB - 16000200095489

Grödinge kyrka - KMB - 16000200095489

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Grödinge kyrka - KMB - 16000200095543

Grödinge kyrka - KMB - 16000200095543

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hallsbergs Sockenkyrka - KMB - 16000200045946

Hallsbergs Sockenkyrka - KMB - 16000200045946

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hammarby kyrka - KMB - 16000200095858

Hammarby kyrka - KMB - 16000200095858

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Haverö kyrka - KMB - 16000200044256

Haverö kyrka - KMB - 16000200044256

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Haverö kyrka - KMB - 16000200044258

Haverö kyrka - KMB - 16000200044258

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hedemora, Norns kapell - KMB - 16000200008502

Hedemora, Norns kapell - KMB - 16000200008502

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hedesunda kyrka - KMB - 16000200031950

Hedesunda kyrka - KMB - 16000200031950

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hedvig Eleonora kyrka - KMB - 16000200108559

Hedvig Eleonora kyrka - KMB - 16000200108559

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hejde kyrka - KMB - 16000200021340

Hejde kyrka - KMB - 16000200021340

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Heliga Trefaldighetskyrkan - KMB - 16000200031258

Heliga Trefaldighetskyrkan - KMB - 16000200031258

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hilleshögs kyrka - KMB - 16000200119054

Hilleshögs kyrka - KMB - 16000200119054

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hilleshögs kyrka - KMB - 16000200119064

Hilleshögs kyrka - KMB - 16000200119064

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hilleshögs kyrka - KMB - 16000200119089

Hilleshögs kyrka - KMB - 16000200119089

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hjulsjö kyrka - KMB - 16001000020153

Hjulsjö kyrka - KMB - 16001000020153

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hofterups kyrka - KMB - 16000200054099

Hofterups kyrka - KMB - 16000200054099

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hudiksvalls kyrka - KMB - 16000200037902

Hudiksvalls kyrka - KMB - 16000200037902

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hudiksvalls kyrka - KMB - 16000200037906

Hudiksvalls kyrka - KMB - 16000200037906

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husaby kyrka - KMB - 16000200158756

Husaby kyrka - KMB - 16000200158756

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husaby kyrka - KMB - 16000200158773

Husaby kyrka - KMB - 16000200158773

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husby-Sjuhundra kyrka - KMB - 16000200119801

Husby-Sjuhundra kyrka - KMB - 16000200119801

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husby-Sjuhundra kyrka - KMB - 16000200119802

Husby-Sjuhundra kyrka - KMB - 16000200119802

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hälsingtuna kyrka - KMB - 16000200037857

Hälsingtuna kyrka - KMB - 16000200037857

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Håbo-Tibble kyrka - KMB - 16000200120092

Håbo-Tibble kyrka - KMB - 16000200120092

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Håtuna kyrka - KMB - 16000200121133

Håtuna kyrka - KMB - 16000200121133

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Höreda kyrka - KMB - 16000200082825

Höreda kyrka - KMB - 16000200082825

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jakobs kyrka (Sankt Jacobs kyrka) - KMB - 16000200107525

Jakobs kyrka (Sankt Jacobs kyrka) - KMB - 16000200107525

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jukkasjärvi kyrka - KMB - 16000200043219

Jukkasjärvi kyrka - KMB - 16000200043219

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Järfälla kyrka - KMB - 16000200122668

Järfälla kyrka - KMB - 16000200122668

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Järvsö kyrka - KMB - 16000200038109

Järvsö kyrka - KMB - 16000200038109

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar Domkyrka - KMB - 16000200083014

Kalmar Domkyrka - KMB - 16000200083014

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar Domkyrka - KMB - 16000200083030

Kalmar Domkyrka - KMB - 16000200083030

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karlshamn, Carl Gustafs kyrka - KMB - 16000200002548

Karlshamn, Carl Gustafs kyrka - KMB - 16000200002548

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karlstads Domkyrka - KMB - 16000200146124

Karlstads Domkyrka - KMB - 16000200146124

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Katarina kyrka - KMB - 16000200108290

Katarina kyrka - KMB - 16000200108290

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kila rivna kyrka (Adolf Fredriks kyrka) - KMB - 16000200118407

Kila rivna kyrka (Adolf Fredriks kyrka) - KMB - 16000200118407

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kläckeberga kyrka - KMB - 16000200083289

Kläckeberga kyrka - KMB - 16000200083289

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Knislinge kyrka - KMB - 16000200055710

Knislinge kyrka - KMB - 16000200055710

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kristdala kyrka - KMB - 16000200083219

Kristdala kyrka - KMB - 16000200083219

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kristinehamns kyrka - KMB - 16000200146304

Kristinehamns kyrka - KMB - 16000200146304

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kropps kyrka - KMB - 16000200055818

Kropps kyrka - KMB - 16000200055818

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kräcklinge kyrka - KMB - 16000200046821

Kräcklinge kyrka - KMB - 16000200046821

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kräcklinge kyrka - KMB - 16000200046833

Kräcklinge kyrka - KMB - 16000200046833

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kräcklinge kyrka - KMB - 16000200046846

Kräcklinge kyrka - KMB - 16000200046846

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kville kyrka - KMB - 16000200004982

Kville kyrka - KMB - 16000200004982

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lagga kyrka - KMB - 16000200124671

Lagga kyrka - KMB - 16000200124671

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lannaskede kyrka (Lannaskede gamla kyrka - KMB - 16000200084157

Lannaskede kyrka (Lannaskede gamla kyrka - KMB - 16000200084157

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Levide kyrka - KMB - 16000200023407

Levide kyrka - KMB - 16000200023407

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lidingö kyrka - KMB - 16000200123393

Lidingö kyrka - KMB - 16000200123393

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lima kyrka - KMB - 16000200013228

Lima kyrka - KMB - 16000200013228

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lindesberg kyrka - KMB - 16001000087825

Lindesberg kyrka - KMB - 16001000087825

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Litslena kyrka - KMB - 16000200124332

Litslena kyrka - KMB - 16000200124332

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ljusdals kyrka - KMB - 16000200038397

Ljusdals kyrka - KMB - 16000200038397

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ljusnarsbergs kyrka - KMB - 16001000088369

Ljusnarsbergs kyrka - KMB - 16001000088369

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ljustorp, Lagfors Brukskapell (Gustafs kyrka) - KMB - 16000200044598

Ljustorp, Lagfors Brukskapell (Gustafs kyrka) - KMB - 16000200044598

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Locknevi kyrka - KMB - 16000200084852

Locknevi kyrka - KMB - 16000200084852

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lojsta kyrka - KMB - 16000200024093

Lojsta kyrka - KMB - 16000200024093

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ludgo kyrka - KMB - 16000200097508

Ludgo kyrka - KMB - 16000200097508

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Previous

of 95

Next