The World's Largest Public Domain Media Search Engine

text in latin

11,197 media by topicpage 1 of 112
Expulsion from Paradise - Engraving, Public domain image

Expulsion from Paradise - Engraving, Public domain image

Een engel met zwaard jaagt Adam en Eva uit het paradijs. Verschillende dieren kijken toe. Links onder andere een eenhoorn, luipaard, hert en stekelvarken. Rechts een paard en een kameel. Onder de voorstelling d... More

Paar bedreigd door Vader Tijd en de dood

Paar bedreigd door Vader Tijd en de dood

Een gedeeltelijk ontkleed paar in innige omhelzing voor de ingang van een grot. De man wijst op het spiegelbeeld van de vrouw dat te zien is in de spiegel die Vader Tijd hen voorhoudt. Achter hen in de grot sta... More

Hieronymus Wierix - Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

Hieronymus Wierix - Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

De Dood vertrapt drie rijk geklede dames die respectievelijk verlangen, rijkdom en trots personifiëren. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Joh. 2 in het Latijn.

Hieronymus Wierix - H. Teresa van Avila

Hieronymus Wierix - H. Teresa van Avila

De heilige Teresa van Avila heeft haar handen gevouwen in gebed. Naast haar een spinrok. Ze kijkt op naar de duif van de Heilige Geest. Vanaf haar mond een banderol met een opschrift in het Latijn. Op de achter... More

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus

Een rijke man zit met zijn familie en gasten aan tafel. Rechts buiten het huis bedelt de bedelaar Lazarus, wiens zweren door een hond worden gelikt. Op de achtergrond wordt het vervolg van het verhaal verbeeld.... More

Dieren, planten en vruchten rond een krab

Dieren, planten en vruchten rond een krab

Prent uit een serie van 48 prenten, opgedeeld in vier afzonderlijke delen van elk twaalf prenten. Rechtsonder vermeld: [deel] 1. Boven- en onderaan een tekst in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Diana en Actaeon

Crispijn van de Passe I - Diana en Actaeon

De jonge prins Actaeon op jacht in het bos, waar hij stuitte op Diana en haar nimfen die baadden. Diana veranderde de prins, omdat hij haar naakt had gezien, voor straf in een hert. In de marge een vierregelig ... More

Scylla verandert door de betovering van Circe

Scylla verandert door de betovering van Circe

Scylla wordt door Circe in een zeemonster veranderd op verzoek van Glaucus. Scylla staat in de zee en wordt omringd door honden. Titel in het Latijn in ondermarge.

Beleg en inname van Antwerpen in 1584/1585: de schansen aan de Schelde

Beleg en inname van Antwerpen in 1584/1585: de schansen aan de Schelde

De schansen en forten om Antwerpen aan de Schelde. Onderdeel van een groep voorstellingen van het beleg en inname van Antwerpen door de hertog van Parma, juli 1584 tot 17 augustus 1585. Met onderschrift van 4 r... More

Beleg van Oostende: plan van de stad met alle verdedigingswerken, 1601

Beleg van Oostende: plan van de stad met alle verdedigingswerken, 1601

Beleg van Oostende: plan van de stad en het omliggende land met alle verdedigingswerken. Belegering van Oostende door het Spaanse leger onder Albertus en later onder Spinola van 1601-1604. Met onderschrift van ... More

Sculpturen van een Amazone te paard en een Romeinse soldaat te paard

Sculpturen van een Amazone te paard en een Romeinse soldaat te paard

Bijschriften in het Latijn. Prent maakt deel uit van een album.

Orpheus betovert de dieren met zijn muziek

Orpheus betovert de dieren met zijn muziek

Orpheus zit onder een grote boom en bespeelt een viola da bracchia. Hij betovert de dieren met zijn muziek. Rondom Orpheus staan verschillende dieren, zoals een olifant, een eenhoorn, een struisvogel, een kamee... More

Monnik vangt het bloed van Christus op

Monnik vangt het bloed van Christus op

Christus staat op een heuveltje naast het kruis, een aureool rond zijn hoofd. Het bloed spuit uit de wond in zijn zijde en wordt door een monnik opgevangen in een miskelk. Twee schenkers en twee monniken staan ... More

Ruiterportret van koning Karel XI van Zweden

Ruiterportret van koning Karel XI van Zweden

Portret van Karel XI, koning van Zweden, te paard met een commandostaf in zijn hand. Onderaan in de marge zijn naam en functie in het Latijn.

Jan Punt - Michaël vecht tegen duivels

Jan Punt - Michaël vecht tegen duivels

Met een drietal engelen vecht Michaël tegen duivels in menselijke gedaante. Onder de rechthoekige voorstelling een vers in het Latijn uit Op. 12:7-8.

Gevangenneming van Christus - Engraving, Public domain image

Gevangenneming van Christus - Engraving, Public domain image

Christus wordt door soldaten met toortsen en hellebaarden gevangengenomen. Judas kust Christus op de wang. Vooraan valt Petrus Malchus aan met een zwaard. Onder een éénregelige toelichting in het Latijn.

Hendrick Hondius - Skelet van een reiger

Hendrick Hondius - Skelet van een reiger

Skelet van een staande reiger, van voren gezien. Onder de voorstelling twee regels in het Latijn. Prent uit een serie met voorstellingen van skeletten door de prentmakers Hendrick Hondius I (NewHollst.243-258),... More

Koning Darius I en koning Xerxes

Koning Darius I en koning Xerxes

Links staat koning Darius I van Perzië met een scepter en zwaard in zijn handen. Op de achtergrond is te zien hoe Darius tot koning van Perzië werd gekozen. Zijn paard hinnikt als eerste bij zonsopgang. Rechts ... More

Allegorie op het Heilig Hart van Christus

Allegorie op het Heilig Hart van Christus

Allegorische voorstelling met diverse bijbelse scènes die de komst van Christus als de oplossing voor het kwaad presenteren. In het midden in een hartvormige omlijsting (het nederige Heilig Hart van Christus) d... More

Pieter Claesz Soutman - Bewening van Christus

Pieter Claesz Soutman - Bewening van Christus

Bewening van Christus. Onder de voorstelling een epigram in het Latijn van de hand van de Poolse dichter Maciej Kazimierz Sarbiewski.

Hieronymus Wierix - Michaël verslaat de draak

Hieronymus Wierix - Michaël verslaat de draak

De aartsengel Michaël staat op de draak en doodt hem met zijn kruisstaf. Boven hem in de lucht een tetragram. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Jan Wandelaar - Landschap met skelet

Jan Wandelaar - Landschap met skelet

Een menselijk skelet met een gebogen rug, van achteren gezien, in een landschap. Rechtsonder een antieke vaas waarop een opschrift in het Latijn.

Koning Darius III - Public domain portrait engraving

Koning Darius III - Public domain portrait engraving

Koning Darius III van Perzië staande met een scepter in zijn hand en zijn andere hand rustend op het gevest van zijn zwaard. Op de achtergrond het gevecht tussen Darius en Alexander de Grote. Rechts zit Darius ... More

Anton Eisenhoit - Ecce homo - Public domain portrait drawing

Anton Eisenhoit - Ecce homo - Public domain portrait drawing

Met onderschrift in het Latijn. Public domain scan of 16th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Antonio Tempesta - Perseus bevrijdt Andromeda

Antonio Tempesta - Perseus bevrijdt Andromeda

Perseus komt aanvliegen op Pegasus om de vastgeketende Andromeda te redden van een zeemonster. Titel in het Latijn in ondermarge.

Hendrick Hondius I - Skelet van een spreeuw

Hendrick Hondius I - Skelet van een spreeuw

Het skelet van een spreeuw op een boomtak. Onderaan een tweeregelige tekst in het Latijn. Prent uit een serie met voorstellingen van skeletten door de prentmakers Hendrick Hondius I (NewHollst.243-258), Andries... More

Hieronymus Wierix - Verschrikkingen van de oorlog

Hieronymus Wierix - Verschrikkingen van de oorlog

Een moeder houdt haar baby op de arm, ze voert het jonge kind naast haar een wortel. Andere kinderen kijken hongerig toe. Rond hen liggen dode, uitgemergelde mannen en vrouwen. Een vrouw trekt wanhopig aan haar... More

Koning Artaxerxes III - Drawing. Public domain image.

Koning Artaxerxes III - Drawing. Public domain image.

Koning Artaxerxes III van Perzië staande met een zwaard in zijn hand. Op de achtergrond is vermoedelijk te zien hoe zijn oudere broer wordt geëxecuteerd. Boven de voorstelling een drieregelige tekst in het Lati... More

De vlootlanding bij Philippine, 1600

De vlootlanding bij Philippine, 1600

De vlootlanding bij Philippine. De Staatse vloot van Maurits voor Philippine waar manschappen aan boord worden genomen, 22 juni 1600. Tocht naar Oostende van het Staatse leger, 19-27 juni, 1600. Linksonder een ... More

Crispijn van de Passe I - Gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Crispijn van de Passe I - Gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeeste...

De onrechtvaardige rentmeester verkwist de eigendommen van een rijke man (Luc. 16). De rentmeester wijst op het boek. De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent ui... More

Crispijn van de Passe I - Portret van Vergilius

Crispijn van de Passe I - Portret van Vergilius

Portret van de dichter Publius Vergilius Maro, eronder zijn naam in het Latijn. Het portret is gevat in een lauwerkrans en wordt geflankeerd door een os en een paard. In de marge een tweeregelig onderschrift in... More

Grijsflankmezen - Rijksmuseum public domain dedication image

Grijsflankmezen - Rijksmuseum public domain dedication image

Twee vliegende grijsflankmezen. Daarnaast hun namen in het Latijn en het Frans.

Rechtvaardigheid, Philips Galle

Rechtvaardigheid, Philips Galle

De vrouwelijke personificatie van Rechtvaardigheid (Justitia), geblinddoekt met zwaard en weegschaal in de handen, staande ten midden van martelingen, terechtstellingen en vonnissen. Onder de voorstelling een t... More

Pieter de Jode II - Portret van François de Vendôme

Pieter de Jode II - Portret van François de Vendôme

Busteportret van François de Vendôme, graaf van Beaufort, in harnas. In zijn linkerhand houdt hij een commandostaf. Het portret is gevat in een ovale omlijsting met vierkant randwerk. In het kader een tweeregel... More

Hieronymus Wierix - Bewening van Christus

Hieronymus Wierix - Bewening van Christus

Maria, Maria Magdalena en Johannes de Evangelist, en anderen, treuren bij het lichaam van Christus. Christus ligt op een lijkwade aan de voet van het kruis. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Zach. 12... More

Crispijn van de Passe I - Religie vertrapt de Dood

Crispijn van de Passe I - Religie vertrapt de Dood

De gevleugelde personificatie van Religie vertrapt de Dood die is voorgesteld als een geraamte. Religie draagt een gescheurd gewaad en houdt een opengeslagen boek in haar hand. Ze leunt op een kruis waar een br... More

Dromedaris (Camelus dromedarius), Anselmus Boetius de Boodt, Botanical Illustration

Dromedaris (Camelus dromedarius), Anselmus Boetius de Boodt, Botanical...

Dromedaris of eenbultige kameel. Genummerd rechtsboven: 8. Linksboven tweeregelig opschrift in het Latijn. Onderdeel van het tweede album met tekeningen van viervoeters. Tweede van twaalf albums met tekeningen ... More

Hieronymus Wierix - Bewening van Christus

Hieronymus Wierix - Bewening van Christus

Het lichaam van Christus ligt opgebaard op zijn tombe. Maria, Maria Magdalena en twee engelen treuren bij zijn lichaam. In de marge een zesregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Enea Vico - Flora of Proserpina

Enea Vico - Flora of Proserpina

Staande vrouw, mogelijk Flora of Proserpina, met in de rechterhand lelies en in de linkerhand takken met andere bloemen. Linksonder een drieregelige tekst in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Pietà - Engraving, Public domain image

Hieronymus Wierix - Pietà - Engraving, Public domain image

De dode Christus ligt op de schoot van Maria. Zijn lichaam wordt ondersteund door twee engelen. In de marge een zesregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

H. Clara van Montefalco - Public domain portrait engraving

H. Clara van Montefalco - Public domain portrait engraving

De heilige Clara van Montefalco met in haar linkerhand een lelie en in haar rechterhand een weegschaal. Boven haar hoofd een aureool en rechts van haar een gekruisigde Christus omringd met drie paar vleugels bi... More

Hieronymus Wierix - H. Margaretha van Antiochië

Hieronymus Wierix - H. Margaretha van Antiochië

De heilige Margaretha van Antiochië, in voorname kleding, met neergeslagen ogen. In haar ene hand houdt ze een draak aan de ketting, in haar andere hand een crucifix en een palmtak. In de marge een tweeregelig ... More

Johannes Wierix - Het Romeinse Rijk

Johannes Wierix - Het Romeinse Rijk

Een Romeinse soldaat triomfeert op het slagveld. Aan zijn voeten liggen verslagen mannen. Hij heeft een vaandel met een meerkoppige adelaar en een commandostaf in de hand. Rechts op de achtergrond het monster m... More

Pieter de Jode I - Kruisiging van Christus

Pieter de Jode I - Kruisiging van Christus

De kruisdood van Christus op de berg Golgota. Links en rechts van hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd zijn. Onder het kruis bevinden zich Maria Magdalena, Maria, de Heilige Johannes en wenende toesc... More

Satan bedekt Job met zweren, Philips Galle

Satan bedekt Job met zweren, Philips Galle

Job zit op de mesthoop en Satan bedekt zijn huid met zweren. Links op de achtergrond dringt zijn vrouw erbij hem op aan om God te vervloeken, maar dat doet Job niet. Onder de voorstelling een verklarende tekst ... More

Cherubino Alberti - Faam, de trompet blazend

Cherubino Alberti - Faam, de trompet blazend

Naakte gevleugelde figuur, de personificatie van faam, blazend op een trompet. Op een plaquette onder de voorstelling twee regels tekst in het Latijn.

Apollo verslaat Python - Engraving, Public domain image

Apollo verslaat Python - Engraving, Public domain image

Apollo op een eiland in de zee, met een boog in zijn handen, op zijn schouder draagt hij een pijlenkoker. De overwonnen draak Python ligt tegenover hem. In de ovale omlijsting een randschrift in het Latijn.

Tekst over Christus voor Kajafas

Tekst over Christus voor Kajafas

Tekst in het Latijn bij een prent met een voorstelling van Christus voor Kajafas in een serie over de Passie van Christus. Dit blad maakt deel uit van een album.

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Zadkiël

Crispijn van de Passe I - Aartsengel Zadkiël

De aartsengel Zadkiël staat met een zwaard in zijn rechterhand en een kruis in zijn linkerhand. Links op de achtergrond het offer van Abraham. Rechts op de achtergrond de kruisiging van Christus. In de marge ee... More

Hieronymus Wierix - Michaël verslaat de draak

Hieronymus Wierix - Michaël verslaat de draak

De aartsengel Michaël staat op de draak, die in half menselijke, half dierlijke gedaante, op de grond ligt. Hij doodt de draak met zijn kruisstaf. In het kader in de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Adriaen Collaert - Zeven plagen

Adriaen Collaert - Zeven plagen

Engelen gieten schalen leeg die plagen veroorzaken. Op de voorgrond de zesde plaag: een draak die kikkers braakt. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Achttiende prent uit een serie van viere... More

Hendrick Goltzius - Mercurius speelt Argus in slaap

Hendrick Goltzius - Mercurius speelt Argus in slaap

Mercurius speelt op zijn fluit voor de honderdogige Argus, die in opdracht van Juno de koe Io bewaakt. In de ondermarge een vierregelige toelichting, in twee kolommen, in het Latijn.

Letter S van Salomo, Johann Theodor de Bry

Letter S van Salomo, Johann Theodor de Bry

Ornamentele letter S van Salomo. De letter wordt onderaan gevormd door bladranken en een vrouwelijke halffiguur met vleugels. Midden boven een putto met vleugels. De letter is verder versierd met een vlinder, p... More

Kluut (Recurvirostra avosetta), Anselmus Boetius de Boodt, Botanical Illustration

Kluut (Recurvirostra avosetta), Anselmus Boetius de Boodt, Botanical I...

Kluut. Genummerd rechtsboven: 10. Bovenaan de naam in verschillende talen en een drieregelig opschrift in het Latijn. Onderdeel van het derde album met tekeningen van vogels. Vijfde van twaalf albums met tekeni... More

Elias Baeck - Interieur van een boerenwoning

Elias Baeck - Interieur van een boerenwoning

Met onderschrift in het Latijn en Duits. Public domain scan of 17th-century etching print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description Public domain scan of 18th-century etching print, f... More

Crispijn van de Passe I - De val van Icarus

Crispijn van de Passe I - De val van Icarus

Icarus en zijn vader Daedalus ontsnappen van Kreta. Icarus vliegt echter te dicht bij de zon, waardoor de was van zijn vleugels smelt, zijn vleugels loslaten, en hij neerstort in zee. In de marge een vierregeli... More

Antonio Tempesta - Actaeon in een hert veranderd

Antonio Tempesta - Actaeon in een hert veranderd

Boslandschap met Diana en haar nimfen die baden in een waterpoel. Actaeon staat de nimfen te begluren en wordt voor straf in een hert veranderd. Actaeon krijgt een gewei. Titel in het Latijn in ondermarge. The... More

Marcus Aurelius als hoogste priester

Marcus Aurelius als hoogste priester

De Romeinse keizer Marcus Aurelius als hoogste priester (pontifex maximus) leidt een offerritueel. Om hem heen staan verscheidene figuren en een stier. Links bespeelt een jongeling een blaasinstrument, en houdt... More

Paulus spreekt met de vrouwen in Filippi

Paulus spreekt met de vrouwen in Filippi

Aan de oever van een rivier spreekt de apostel Paulus de vrouwen van de stad Filippi toe, die daar bijeen zijn gekomen om te bidden. Een van de vrouwen, Lydia, laat zich (rechtsachter) samen met haar huisgenote... More

Koning Salomo op zijn troon - Engraving, Public domain image

Koning Salomo op zijn troon - Engraving, Public domain image

Koning Salomo zit op zijn troon, waarvan de zes treden aan beide zijden worden geflankeerd door leeuwen. Hij houdt een open psalmboek vast met muzieknotatie 'Osculetor me...' van de Vlaamse componist Andreas P... More

Glanskop en kuifmees - Drawing. Public domain image.

Glanskop en kuifmees - Drawing. Public domain image.

Een glanskop en een kuifmees op een tak. Daarnaast hun namen in het Latijn en het Frans.

Tobias Conrad Lotter - Stamboom van het Huis Oranje-Nassau, 1767

Tobias Conrad Lotter - Stamboom van het Huis Oranje-Nassau, 1767

Stamboom van het Huis Oranje-Nassau met de leden van dit huis die in de Nederlanden hebben geregeerd, uitmondend bovenaan bij prins Willem V en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen. Links de uitgestorven lijn... More

Allegorie op Willem V als beschermheer van de Leidse Academie

Allegorie op Willem V als beschermheer van de Leidse Academie

Allegorisch vignet met stadhouder Willem V als beschermheer van de universiteit, bij gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest van de oprichting van de Universiteit van Leiden, 8 februari 1775. De stedemaagd van Lei... More

Ernst Frohlich - Kapellen / Derde plaat. Dagkapellen / Nachtkapellen

Ernst Frohlich - Kapellen / Derde plaat. Dagkapellen / Nachtkapellen

Blad met 21 voorstellingen van verschillende vlinders. Onder elke vlinder een naam in het Nederlands en in het Latijn. Genummerd midden onder: Nro. 125. Genummerd rechtsboven: 125.

Hieronymus Wierix - Aardse en hemelse Drieëenheid

Hieronymus Wierix - Aardse en hemelse Drieëenheid

Landschap met het Christuskind, te midden van Maria en Jozef. Boven het Kind, de Heilige Geest in de gedaante van een duif en God de Vader, omringd door cherubijnen. Het Christuskind wordt aanbeden door gekniel... More

Portret van koning Gustaaf I van Zweden

Portret van koning Gustaaf I van Zweden

Portret van Gustaaf I, koning van Zweden, ten halven lijve naar rechts in een ovale lijst met randschrift in het Latijn. In de linkerhand houdt hij een paar handschoenen, zijn rechterhand rust op een kussen.

Antonio Tempesta - Ruiterstandbeeld van keizer Constantijn de Grote

Antonio Tempesta - Ruiterstandbeeld van keizer Constantijn de Grote

Tekst in het Latijn in ondermarge. Public domain scan of Italian 15th-16th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Pieter de Jode II - Hercules en personificatie van Geschiedenis

Pieter de Jode II - Hercules en personificatie van Geschiedenis

Titel in het Latijn op een voetstuk, geflankeerd door de personificatie van Geschiedenis en Hercules. Op het voetstuk een globe met trompetten, zwaard en een roeiriem. In een cartouche onder het voetstuk een me... More

Hieronymus Wierix - Tomyris - Engraving, Public domain image

Hieronymus Wierix - Tomyris - Engraving, Public domain image

Landschap met Tomyris, de koningin der Massageten, die met haar legermacht tijdens een veldslag de Perzische veldheer Cyrus ter dood bracht. In haar hand de zak met bloed waar ze zijn hoofd in heeft geworpen. I... More

Kalender - Engraving, Public domain image

Kalender - Engraving, Public domain image

Kalender met in het midden de twaalf sterrenbeelden. Links en rechts de maanden van het jaar, verbeeld door verschillende activiteiten en werkzaamheden. Linksboven een gevleugelde vrouwenfiguur met een pijl. Re... More

Hieronymus Wierix - Christus aan het volk getoond

Hieronymus Wierix - Christus aan het volk getoond

Pontius Pilatus toont de geboeide Christus na zijn geseling aan het Joodse volk. De mensen roepen om zijn kruisiging. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit Joh. 19 in het Latijn.

Portret van Christoph Bernard von Galen, bisschop van Munster

Portret van Christoph Bernard von Galen, bisschop van Munster

Portret van Christoph Bernard von Galen, bisschop van Munster, in ovaal. Onder het portret de naam en titels in het Latijn en het wapen.

Hieronymus Wierix - Heilige Drieëenheid

Hieronymus Wierix - Heilige Drieëenheid

De Genadestoel met God de Vader die het lichaam van de dode Christus vasthoudt. Boven hen de Heilige Geest in de gedaante van een duif. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Joh. 3 in het Latijn.

Phaëthon vraagt Apollo of hij in diens wagen mag rijden

Phaëthon vraagt Apollo of hij in diens wagen mag rijden

Phaëthon knielt in het paleis van zijn vader Apollo voor diens troon met het verzoek of hij in zijn zonnewagen mag rijden. Rondom tekens van de dierenriem en gepersonifieerde seizoenen (vooraan de lente en de z... More

Koning Cyrus - Public domain portrait engraving

Koning Cyrus - Public domain portrait engraving

Koning Cyrus van Perzië staande met een scepter in zijn hand. Op de achtergrond is te zien hoe Cyrus als baby door Harpagus aan een herder wordt overhandigd. Onder de voorstelling een tweeregelige tekst in het Latijn.

Crispijn van de Passe I - Noordenwind

Crispijn van de Passe I - Noordenwind

Wolkendek met Boreas (Noordenwind). Hij wordt vergezeld door Saturnus en een adelaar. Hun voeten rusten op de Noordenwind (Septentrio), die als blazend hoofd zonder lichaam is afgebeeld. Beneden op de aarde zij... More

Antonio Tempesta - Alexander de Grote leidt een gevecht

Antonio Tempesta - Alexander de Grote leidt een gevecht

Alexander de Grote, op een strijdwagen, gaat voorop in de strijd. Vierregelig vers in het Latijn in twee kolommen in ondermarge.

Antonie Wierix II - Christus met doornenkroon

Antonie Wierix II - Christus met doornenkroon

Christus als man van smarten met de doornenkroon, zijn ogen teneergeslagen. In zijn hand houdt hij een rietstengel. In de marge een onderschrift in het Latijn.

Draak, Anselmus Boetius de Boodt, Botanical Illustration

Draak, Anselmus Boetius de Boodt, Botanical Illustration

Draak. Links een opschrift in het Latijn. Genummerd rechtsboven: 21. Onderdeel van het zevende album met tekeningen van reptielen, amfibieën en natuurhistorische ensembles. Het zevende van twaalf albums met aqu... More

Hieronymus Wierix - Bewening van Christus

Hieronymus Wierix - Bewening van Christus

Maria, Maria Magdalena en anderen treuren bij het lichaam van Christus. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit Joh. 19 in het Latijn.

Giacomo Lauro - Piramide van Cestius te Rome

Giacomo Lauro - Piramide van Cestius te Rome

Gezicht op de Piramide van Cestius, de Aureliaanse muur en de Porta San Paolo te Rome. Tekst in het Latijn in ondermarge. De prent maakt deel uit van een album.

Hendrick Hondius I - Belgiae Pacificatorum vera Delineatio

Hendrick Hondius I - Belgiae Pacificatorum vera Delineatio

In een ovaal met aan de binnenzijde twee palmtakken de titel: Ware afbeeldingen van vredestichters van Nederland; in het Latijn, het Frans en het Nederlands. Onder de titel een cartouche met het impressum, gefl... More

Engel met de beurs van Judas en het zwaard van Petrus

Engel met de beurs van Judas en het zwaard van Petrus

Een engel met een beurs met de dertig zilverlingen waarvoor Judas Christus had verraden en het zwaard van Petrus met het afgehakte oor van Malchus. De engel houdt tevens een fakkel en een touw vast; attributen ... More

Muren van Babylon, Philips Galle

Muren van Babylon, Philips Galle

De muren van Babylon, in cirkels gebouwd. Linksachter een groot gebouw met toren. Op de voorgrond koningin Semiramis als een amazone te paard. Gewapend met pijl en boog is zij is in gevecht met een leeuw. In de... More

Hendrick Goltzius - Prometheus schept de eerste mens

Hendrick Goltzius - Prometheus schept de eerste mens

Prometheus houdt een brandende toorts tegen het beeld van de eerste mens om hem tot leven te wekken. Ze worden door verschillende dieren omringd. In de lucht is weergegeven hoe hij eerder het vuur met de hulp v... More

Oorlogschip 'De Biddende Petrus' ontworpen door Peter de Grote, 1700

Oorlogschip 'De Biddende Petrus' ontworpen door Peter de Grote, 1700

Het Oorlogschip 'De Biddende Petrus' ontworpen door tsaar Peter de Grote en op 28 april 1700 van stapel gelopen. Op de spiegel een tekst in het Russisch met de jaartallen 1698 en 1700, links op de voorgrond een... More

Simon van de Passe - Magdalena van de Passe - Heilige Helena

Simon van de Passe - Magdalena van de Passe - Heilige Helena

De H. Helena met het kruis in haar hand, zittend op een troon. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Antonio Tempesta - Orpheus kijkt om naar Eurydice

Antonio Tempesta - Orpheus kijkt om naar Eurydice

Duivelse wezens uit de Hades grijpen Eurydice, omdat Orpheus heeft omgekeken. Op de achtergrond staat Cerberus. Titel in het Latijn in ondermarge.

Cosimo de' Medici voor het college van kardinalen en paus Pius V

Cosimo de' Medici voor het college van kardinalen en paus Pius V

Cosimo de' Medici voor het college van kardinalen en paus Pius V. In de ondermarge twee regels tekst in het Latijn. Met pen genummerd 2. De prent maakt deel uit van een album.

Hieronymus Wierix - Strijd van de Christelijke Ridder

Hieronymus Wierix - Strijd van de Christelijke Ridder

De Christelijke Ridder vertrapt de personificatie van Lichamelijke Lust (Caro). Hij is omringd en wordt aangevallen door de Wereld (Mundus), de Zonde (Peccatum), de Duivel (Diabolus) en de Dood (Mors). Boven zi... More

Psalter en brevier (gedeeltes) in het Latijn

Psalter en brevier (gedeeltes) in het Latijn

Public domain reproduction of illuminated book page, 16th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hieronymus Wierix - Visioen van H. Francesca Romana

Hieronymus Wierix - Visioen van H. Francesca Romana

De heilige Francesca Romana, gekleed in het habijt van de olivetaanse oblaten, ontvangt in een visioen het Christuskind van de gekroonde maagd Maria. Zij daalt neer op een wolk, omgeven door cherubijnen, met he... More

Hieronymus Wierix - H. Benedictus van Nursia

Hieronymus Wierix - H. Benedictus van Nursia

De heilige Benedictus, stichter van de orde der benedictijnen, kijkt over zijn schouder naar een afbeelding van de gekruisigde Christus. Rechts op de achtergrond het bezoek van koning Totila. De koning van de O... More

Bekering van Paulus - Engraving, Public domain image

Bekering van Paulus - Engraving, Public domain image

Saul, de latere apostel Paulus, wordt onderweg naar Damascus verblind door licht uit de hemel, waardoor hij van zijn paard valt. Andere soldaten te paard snellen toe om hem te helpen. Onder in de marge een twee... More

Willem van de Passe - Johann Schweikhard von Kronberg te paard

Willem van de Passe - Johann Schweikhard von Kronberg te paard

Johann Schweikhard von Kronberg, aartsbisschop van Mainz, te paard. Rechtsboven zijn wapenschild. Op de achtergrond een gezicht op Mainz. In de marge de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Pre... More

Boeren die ter markt gaan, ca. 1610

Boeren die ter markt gaan, ca. 1610

Twee boerenparen die ter markt gaan, ca. 1610. Met onderschrift van 2 regels in het Latijn.

Johannes Wierix - Reinigen van de tempel in Jeruzalem

Johannes Wierix - Reinigen van de tempel in Jeruzalem

Judas Makkabeüs beveelt een aantal wetsgetrouwe priesters het heiligdom te reinigen en de stenen die het altaar ontwijd hebben af te voeren naar een onreine plaats. Het ontwijde brandofferaltaar wordt afgebroke... More

Adriaen Collaert - Gave van godsvruchtigheid

Adriaen Collaert - Gave van godsvruchtigheid

In een nis de vrouwelijke personificatie van de gave van godsvruchtigheid, een van de zeven gaven van de Heilige Geest. Ze draagt een kroon van bladeren en in haar rechterhand heeft ze een olijftak. Naast haar ... More

Ernst Frohlich - Butterflies, letterpress print

Ernst Frohlich - Butterflies, letterpress print

Blad met 18 voorstellingen van verschillende vlinders. Onder elke vlinder een naam in het Nederlands en in het Latijn. Genummerd midden onder: Nro. 123. Genummerd rechtsboven: 123.

Michael Snijders - Heilige Clara

Michael Snijders - Heilige Clara

De heilige Clara met monstrans en rozenkrans in de hand. Achter haar een kapel in een berglandschap. Onderaan de prent wordt als haar feestdag 12 augustus genoemd. Daaronder een korte verklaring in het Latijn o... More

Previous

of 112

Next