PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

text in latin

11,197 media by topicpage 1 of 112
Kist van gepolychromeerd hout en versierd met verguld stucco in de vorm van wapenschilden met opschriften in het Latijn

Kist van gepolychromeerd hout en versierd met verguld stucco in de vor...

Kleine kist van gepolychromeerd populierenhout, met versieringen in verguld stucco bestaande uit bladranken met aan de voorkant in het midden en op het deksel een draak geflankeerd door wapenschilden met opschr... More

Tempel met graf van Christus in Jerusalem

Tempel met graf van Christus in Jerusalem

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. De binnenplaats en de ingang van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, links van het ingangsportaal een klokkentoren. De kerk is gebou... More

Indianen, Erhard Reuwich

Indianen, Erhard Reuwich

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. Twee mannen in gesprek met elkaar, de linker in een gewaad van een geestelijke, de rechter in wereldlijke kledij. De mannen worden... More

De Grieken, Erhard Reuwich

De Grieken, Erhard Reuwich

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. De prent is één van de afbeeldingen van de "nationes christianorum oriantalium", in het hoofdstuk over geloofsgemeenschappen in de... More

Dansende skeletten, Michel Wolgemut, Germany

Dansende skeletten, Michel Wolgemut, Germany

Vijf dansende en muziekmakende skeletten in een landschap. Daarbij een tienregelige tekst in het Latijn. De prent maakt deel uit van een album.

Boekennar, meester van de haintz nar

Boekennar, meester van de haintz nar

Een boekennar met bril en zotskap zit met een plumeau in de hand achter een lessenaar met aan twee zijden boeken. Met vierregelig vers in het Latijn boven de afbeelding getiteld: De inutilibus libris (over onge... More

Man knielend voor een koning

Man knielend voor een koning

Onder de voorstelling een tekst in het Latijn.

Soldaten weerhouden leeuw van aanval op vrouw

Soldaten weerhouden leeuw van aanval op vrouw

Soldaten of jagers te paard en te voet redden vrouw voor aanval van leeuwen. Een hert is gedood en ligt aan de voeten van een vrouw gekleed in wapenrusting. Onder de voorstelling staat een opschrift in het Lati... More

Matteüs de evangelist

Matteüs de evangelist

De evangelist Matteüs, zittend op een wolk met pen en inktpot in zijn handen. Rechts de engel of gevleugeld mens met banderol met een tekst in het Latijn.

Maria en het Christuskind delen rozenkransen uit (Rozenkransfeest), Maria en het Christuskind aanbeden door een koningin, Maria overwint het Kwaad, Opstanding (Pasen)

Maria en het Christuskind delen rozenkransen uit (Rozenkransfeest), Ma...

Blad met vier ovale voorstellingen, elk met opschrift in het Latijn en onderschrift in het Latijn en het Frans: linksboven Maria met het Christuskind op schoot die beiden rozenkransen uitdelen, rechtsboven Mari... More

Maria door de Heilige Drie-eenheid gekroond (Drievuldigheidszondag), Kruisiging (Goede Vrijdag), Neerdaling van de Heilige Geest (Pinksteren), Hemelvaart van Christus (Hemelvaart)

Maria door de Heilige Drie-eenheid gekroond (Drievuldigheidszondag), K...

Blad met vier ovale voorstellingen, elk met opschrift in het Latijn en onderschrift in het Latijn en het Frans: linksboven Maria die gekroond wordt door God en Christus in aanwezigheid van de Heilige Geest, rec... More

Matteüs de evangelist

Matteüs de evangelist

De evangelist Matteüs, zittend op een wolk met pen en inktpot in zijn handen. Rechts de engel of gevleugeld mens met banderol met een tekst in het Latijn.

Monogram van Christus, Albrecht Durer

Monogram van Christus, Albrecht Durer

Het monogram van Christus, IHS, met banderollen waarop in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn de tekst 'Jezus van Nazareth, koning der Joden'. Voor het monogram een kruisigingsscène. Eromheen voorstellingen... More

Medusakop

Medusakop

Onderschrift in het Latijn onder de voorstelling.

Madonna met de aap

Madonna met de aap

Met onderschrift in het Latijn.

Aankondiging aan de herders

Aankondiging aan de herders

Vier herders met hun kudde bij een bosrand. Aan de hemel een engel met een banderol met de tekst: Gloria in excellis deo. Onder de prent een tweeregelige tekst in het Latijn.

Laatste Avondmaal (Witte Donderdag), Intocht in Jeruzalem (Palmpasen), Aanbidding van de hostie (Sacramentsdag), Maria te midden van zeven scènes uit haar leven (Mariafeesten)

Laatste Avondmaal (Witte Donderdag), Intocht in Jeruzalem (Palmpasen),...

Blad met vier ovale voorstellingen, elk met opschrift in het Latijn en onderschrift in het Latijn en het Frans: linksboven Christus die de maaltijd gebruikt met zijn discipelen, rechtsboven Christus die op een ... More

H. Christoffel en de kluizenaar

H. Christoffel en de kluizenaar

H. Christoffel waadt met behulp van een stok door een rivier. Op zijn rug draagt hij het Christuskind, dat met een kruis en een banier op een wereldbol zit. Op de oever staat een kluizenaar met een lantaarn ond... More

Heilige Joris en de draak

Heilige Joris en de draak

Blad gedrukt van meerdere blokken. Binnen een ornamentele rand de heilige Joris die de draak doodt, twee engelen met het wapen van Engeland, een gekroonde roos met daarin de initialen van Christus en een zevenr... More

Heinrich Aldegrever - Rhea Silvia

Heinrich Aldegrever - Rhea Silvia

Rhea, staand naakt in een landschap, achter haar worden haar twee kinderen Romulus en Remus weggedragen door een man. Op de achtergrond in het landschap opnieuw de man met de twee kinderen, dichtbij de rivier d... More

Augustin Hirschvogel - Portret van Peter Perényi

Augustin Hirschvogel - Portret van Peter Perényi

Portret van de Hongaarse aristocraat Peter Perényi. Zijn buste is in een ovale omlijsting geplaatst met zijn naam en leeftijd in het Latijn. Onder het portret staan in een versierde omlijsting twee regels tekst... More

Elymas met blindheid geslagen, Agostino Veneziano, Italy

Elymas met blindheid geslagen, Agostino Veneziano, Italy

Op de voorgrond tast Elymas blind om zich heen. Gouverneur Sergius Paulus zit op zijn troon met om hem heen zijn officieren die de fasces vasthouden. Paulus staat rechts vooraan met zijn arm uitgestrekt. Op de ... More

Elymas met blindheid geslagen, Agostino Veneziano, Italy

Elymas met blindheid geslagen, Agostino Veneziano, Italy

Op de voorgrond tast Elymas blind om zich heen. Gouverneur Sergius Paulus zit op zijn troon met om hem heen zijn officieren die de fasces vasthouden. Paulus staat rechts vooraan met zijn arm uitgestrekt. Op de ... More

Drukkersmerk van Johannes Oporinus

Drukkersmerk van Johannes Oporinus

De Griekse dichter Arion staat met de ene voet op een dolfijn en met de andere voet op het land. Hij bespeelt de lira da braccio. Bovenaan een citaat in het Latijn afkomstig uit Ovidius' Metamorfosen.

De Judaskus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De Judaskus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Judas kust Christus die door soldaten wordt geboeid. Petrus met geheven zwaard, valt Malchus aan. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. ... More

Doorsnede van het Baptisterium van Lateranen te Rome

Doorsnede van het Baptisterium van Lateranen te Rome

Een verticale doorsnede van het Baptisterium van Lateranen, waardoor het interieur met doopvont zichtbaar wordt. Onderschrift in het Latijn. De prent maakt deel uit van een album.

Opstanding van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Opstanding van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

Kruisdraging, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Kruisdraging, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus het kruis dragend, wordt geslagen door soldaat. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

Triomf van Christus (derde deel)

Triomf van Christus (derde deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met Christus op een triomfwagen, getrokken door de kerkvaders en de evangelisten in de gedaante van gevleugelde wezens. Op verscheidene plaatsen tekst in het Latijn.

Pilatus toont Christus aan het volk (Ecce Homo)

Pilatus toont Christus aan het volk (Ecce Homo)

Uit serie van twaalf prenten. Christus met doornkroon wordt door Pilatus getoond. Man houdt kruis vast, menigte wijst er naar. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. G... More

Bewening en graflegging van Christus

Bewening en graflegging van Christus

Uit serie van twaalf prenten. Dode Christus beweend door zijn moeder, de drie Maria's en Johannes. Golgotha en graflegging op achtergrond. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in h... More

Het Laatste Avondmaal, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Het Laatste Avondmaal, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus aan tafel met zijn twaalf discipelen. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

Drukkersmerk van Johannes Oporinus

Drukkersmerk van Johannes Oporinus

De Griekse dichter Arion staat met de ene voet op een dolfijn en met de andere voet op het land. Hij bespeelt de lira da braccio. Bovenaan een citaat in het Latijn afkomstig uit Ovidius' Metamorfosen.

Triomf van Christus (vijfde deel)

Triomf van Christus (vijfde deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met onder meer David met een harp, Abraham met de jonge Isaak en voorop Noach en de naakte Adam en Eva. Op verscheidene plaatsen tekst in het Latijn.

De bespotting van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De bespotting van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus geknield en geblinddoekt wordt bespot, op achtergrond Christus voor Kajafas. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van ... More

De gevangenneming van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De gevangenneming van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus, geboeid, wordt door mannen geslagen en geduwd. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

Triomf van Christus (vierde deel)

Triomf van Christus (vierde deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met sibillen met grote banieren in de hand. Op verscheidene plaatsen tekst in het Latijn.

De geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De geseling van Christus, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus, vastgebonden aan zuil, door vier mannen met zwepen geslagen. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

Christus aan het kruis, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Christus aan het kruis, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Christus aan het kruis. Johannes, Maria en de drie Maria's aan de voet van het kruis. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van ... More

De doornenkroning, Jacob Cornelisz van Oostsanen

De doornenkroning, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Uit serie van twaalf prenten. Mannen duwen met stokken doornkroon op hoofd Christus. Rond voorstelling ornamentele omlijsting. Onderaan kader met tekst in het Latijn. Gedrukt van meerdere blokken.

Triomf van Christus (tweede deel)

Triomf van Christus (tweede deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met verscheidene heiligen met martelwerktuigen. Op verscheidene plaatsen tekst in het Latijn.

Triomf van Christus (eerste deel)

Triomf van Christus (eerste deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Christoffel met het Christuskind op zijn schouders, de heilige Laurentius met het rooster, de heilige Sebastiaan met een pijl in de borst en andere martelaren ... More

Willem VI, Jacoba van Beieren, Filips de Goede en Karel de Stoute

Willem VI, Jacoba van Beieren, Filips de Goede en Karel de Stoute

Blad uit serie van negen bladen, gedrukt van twee blokken. Willem de VI, Philips de Goede, Karel de Stoute, graven van Holland en Zeeland en Jacoba van Beyeren, gravin van Holland en Zeeland, te paard gezeten. ... More

Portret van kardinaal Albert van Brandenburg op 29-jarige leeftijd

Portret van kardinaal Albert van Brandenburg op 29-jarige leeftijd

Portret ten halven lijve van kardinaal Albert (Albrecht) van Brandenburg, naar rechts, voor een gordijn of doek aan een roe. Linksbovenin zijn wapenschild, rechtsbovenin zijn namen en titels in het Latijn. In m... More

Albrecht Durer - Keizer Maximiliaan I knielt voor Christus

Albrecht Durer - Keizer Maximiliaan I knielt voor Christus

Keizer Maximiliaan I knielt voor Christus, omringd door de Heilige Joris, Maximiliaan, Barbara, Leopold, Sebastiaan, Andreas en Maria met het Christuskind. Binnen de voorstelling teksten op drie banderollen: éé... More

Portret van Albrecht Dürer in medaillon

Portret van Albrecht Dürer in medaillon

Gedrukt in spiegelbeeld, met tekst in het Latijn rond het portret.

Jupiter bedaart de storm op zee in rechthoekige omlijsting met negen scènes uit epos Aeneis

Jupiter bedaart de storm op zee in rechthoekige omlijsting met negen s...

Jupiter bedaart de storm op zee in rechthoekige omlijsting met negen scènes uit het epos Aeneis van Vergilius in willekeurige volgorde weergegeven. De voorstellingen worden geduid met teksten in het Latijn.

Portret van Albrecht Dürer in medaillon

Portret van Albrecht Dürer in medaillon

Met tekst in het Latijn rond het portret.

Martelaarschap van de H. Cecilia

Martelaarschap van de H. Cecilia

De heilige Cecilia staat naakt in een pot met kokende olie en kijkt met gevouwen handen omhoog. Een engel vliegt boven haar met lauwerkrans en palmtak. Twee mannen tonen Cecilia de afgehakte hoofden van haar ec... More

Passio Domini nostri Jesu Christi (...)

Passio Domini nostri Jesu Christi (...)

Boek in het Latijn over de Passie van Christus. Het boek bevat een serie prenten over de christelijke heilsgeschiedenis: van de zondeval van Adam en Eva en de verdrijving uit het paradijs, de geboorte van Chris... More

Portret van kardinaal Albert van Brandenburg op 34-jarige leeftijd

Portret van kardinaal Albert van Brandenburg op 34-jarige leeftijd

Portret (buste) van kardinaal Albert (Albrecht) van Brandenburg, kalotvormige bonnet op het hoofd, gekleed in kardinaalsmantel. Rechtsbovenin zijn wapenschild met kardinaalshoed. In marge onderaan zijn namen en... More

Mozes ontvangt de tien geboden

Mozes ontvangt de tien geboden

Decoratieve omlijsting van stokken en plantmotieven. Met onderschrift in het Latijn.

Overwinning van Karel V op Frans I bij Pavia, 1525

Overwinning van Karel V op Frans I bij Pavia, 1525

Overwinning van Karel V op Frans I, koning van Frankrijk in de slag bij Pavia in 1525. De soldaten van Karel V verslaan in gevecht de Franse soldaten. Rechts op de achtergrond een stad aan een kust. Met ondersc... More

Portret van Titus Livius

Portret van Titus Livius

Portretbuste van Titus Livius en profil naar rechts. Onder een cartouche met tekst in het Latijn.

Isaac Duchemin - Bruiloft te Kana

Isaac Duchemin - Bruiloft te Kana

De bruiloftsgasten zitten aan een lange tafel. Op de voorgrond vullen dienaren kruiken. Links wordt eten gebracht. Onder in de marge een tweeregelig onderschrift uit Joh. 2 in het Latijn.

Triomferende Roma met twee barbaarse koningen

Triomferende Roma met twee barbaarse koningen

Drie standbeelden: de triomferende Roma, zittend op een sokkel, en twee barbaarse koningen. Tekst in ondermarge in het Latijn.

Martino Rota - De vraag over het belasting betalen

Martino Rota - De vraag over het belasting betalen

Een man vraagt aan Christus waarom hij belasting moet betalen. Christus antwoordt: "Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt!" Tekst in het Latijn in ondermarge.

Heinrich Aldegrever - Portret van Jan van Leyden

Heinrich Aldegrever - Portret van Jan van Leyden

Portret van Jan Bocholt (Beukelsz) genaamd Jan van Leiden, koning der wederdopers te Munster. Buste in profiel rechts met hoed en met kroon op. In de rechter bovenhoek zijn wapen, een wereldbol met twee zwaarde... More

Zelfportret van Heinrich Aldegrever

Zelfportret van Heinrich Aldegrever

Zelfportret van Heinrich Aldegrever op achtentwintigjarige leeftijd., met grote hoed. Buste, naar rechts gekeerd. Onder de boven de voorstelling een cartouche met tekst en datering in het Latijn.

Hier begint een scoone stomme passye met Storien wt den bijbel ende Evangelien tot LXXX Fighuren toe

Hier begint een scoone stomme passye met Storien wt den bijbel ende Ev...

Boek met 81 houtsneden in leren contemporaine band met koperen sluiting en koperen draagring. Het boek bevat de christelijke heilsgeschiedenis in prent: van de schepping, zondeval, leven van Maria, leven en pas... More

Camillus komt aan bij de Galliërs

Camillus komt aan bij de Galliërs

Camillus komt te paard aan bij de Galliërs, waar Brennus zojuist zijn zwaard op de weegschaal heeft geworpen. Rechts een tafel met daarop schalen gevuld met goudstukken. In de ondermarge een vierregelige tekst ... More

Camillus komt aan bij de Galliërs

Camillus komt aan bij de Galliërs

Camillus komt te paard aan bij de Galliërs, waar Brennus zojuist zijn zwaard op de weegschaal heeft geworpen. Rechts een tafel met daarop schalen gevuld met goudstukken. In de ondermarge een vierregelige tekst ... More

Belegering van Wenen door de Ottomanen

Belegering van Wenen door de Ottomanen

Gezicht in vogelvlucht op het slagveld rondom Wenen. Op de voorgrond het Ottomaanse leger onder leiding van sultan Süleyman I, dat in september 1532 voor de tweede keer Wenen belegerde. Aan de andere kant van d... More

Heinrich Aldegrever - Marcus Curtius

Heinrich Aldegrever - Marcus Curtius

De Romein held Marcus Curtius te paard, staat op het punt om in de brandende kloof in de aarde te springen. Vijf vrouwen kijken toe. Rechtsboven een cartouche met een tweeregelige tekst in het Latijn.

Enea Vico - Natuur

Enea Vico - Natuur

Natuur (Natura) als staande vrouw die in haar borsten knijpt en daarmee melk spuit over menselijke lichaamsdelen die op de grond liggen. Bovenaan een regel tekst in het Latijn.

Enea Vico - Dienstbaarheid

Enea Vico - Dienstbaarheid

Dienstbaarheid (Servitus) als staande vrouw in een landschap, haar handen en voeten geketend. Een regel tekst in het Latijn in ondermarge.

Enea Vico - Dienstbaarheid

Enea Vico - Dienstbaarheid

Dienstbaarheid (Servitus) als staande vrouw in een landschap, haar handen en voeten geketend. Een regel tekst in het Latijn in ondermarge.

Enea Vico - Dienstbaarheid

Enea Vico - Dienstbaarheid

Dienstbaarheid (Servitus) als staande vrouw in een landschap, haar handen en voeten geketend. Een regel tekst in het Latijn in ondermarge.

Enea Vico - Melancholie

Enea Vico - Melancholie

Melancholie (Melancolia) als vrouw zittend op een rots in het water. Bovenaan een regel tekst in het Latijn.

Portret van de wederdoper Jan van Leiden

Portret van de wederdoper Jan van Leiden

Portret van Jan van Leiden, door zichzelf benoemd als koning van de Wederdopers, ten halven lijve. In zijn linkerhand een scepter en een boek, in zijn rechter een rol papier met de letter D, E, F. Zijn handen l... More

Meester van de Dobbelsteen - Twee hermen van Hercules

Meester van de Dobbelsteen - Twee hermen van Hercules

Twee hermen (vierkante pijler met menselijke buste of bovenlichaam) van Hercules. De linker heeft het bovenlichaam en geslachtsdeel van Hercules, de leeuwenhuid met kop en poten over zijn hoofd en schouders dra... More

Portret van de wederdoper Bernard Knipperdollinck

Portret van de wederdoper Bernard Knipperdollinck

Portret van Bernard Knipperdollinck, naar rechts. Breed uitstaande korte baard en snor. Platte muts op het hoofd. Gestreept wambuis. Zijn handen leunend op een balustrade met daarop een tekst in het Latijn. Rec... More

Meester van de Dobbelsteen - Twee hermen van Hercules

Meester van de Dobbelsteen - Twee hermen van Hercules

Twee hermen (vierkante pijler met menselijke buste of bovenlichaam) van Hercules. De linker heeft het bovenlichaam en geslachtsdeel van Hercules, de leeuwenhuid met kop en poten over zijn hoofd en schouders dra... More

Zelfportret van Heinrich Aldegrever

Zelfportret van Heinrich Aldegrever

Zelfportret van Heinrich Aldegrever op vijfendertigjarige leeftijd, met baard. Buste, driekwart naar links gekeerd. Onderaan, op een balustrade, een vierregelige tekst in het Latijn.

Cornelis Bos - Mozes

Cornelis Bos - Mozes

Afbeelding van het beeld van Mozes zittend met de wetstafelen.Het beeld staat op een voetstuk in een rijk geornamenteerde nis. Op het voetstuk een tekst in het Latijn.

Portret van Heinrich Aldegrever

Portret van Heinrich Aldegrever

Portret van Heinrich Aldegrever op vijfendertigjarige leeftijd, met baard. Buste, driekwart naar rechts gekeerd. Onderaan een tekst in het Latijn.

Cornelis Bos - Mozes

Cornelis Bos - Mozes

Afbeelding van het beeld van Mozes zittend met de wetstafelen.Het beeld staat op een voetstuk in een rijk geornamenteerde nis. Op het voetstuk een tekst in het Latijn.

Portret van Albert van der Helle, burgemeester van Soest

Portret van Albert van der Helle, burgemeester van Soest

Portret van de burgemeester van Soest Albert van der Helle, ten halven lijve, naar rechts. Zijn handen leunend op een balustrade met tweeregelige tekst in het Latijn.

Jupiter en Danaë

Jupiter en Danaë

Jupiter daalt op Danaë neer in de vorm van gouden regen of licht, terwijl ze op een rustbank ligt. Haar oude dienares kijkt toe vanachter een gordijn. In de verte een gezicht op Argos. Onder in de marge een één... More

Bewening van Christus

Bewening van Christus

Maria ondersteunt het lichaam van Christus. Een engel houdt Christus' rechterhand vast. Rechtsvoor ligt de doornenkroon op de grond. Onder in de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn.

Heinrich Aldegrever - Amnon en Jonadab

Heinrich Aldegrever - Amnon en Jonadab

Amnon zittend in zijn stoel, tegenover hem staat Jonadab. Deze geeft hem advies en vertelt hem hoe hij met een list Tamar kan verleiden. Rechtsboven een cartouche met tekst in het Latijn. Eerste prent uit een s... More

Pieter van der Heyden - Portret van Johan Manuel van Portugal

Pieter van der Heyden - Portret van Johan Manuel van Portugal

Portret ten halven lijve naar rechts van Johan Manuel van Portugal in een ovaal met zijn naam en titel in het Latijn.

Pieter van der Heyden - Parabel van de twee blinden

Pieter van der Heyden - Parabel van de twee blinden

De blinde leidsman loopt in het water en neemt daarbij zijn eveneens blinde volgeling mee in zijn val. Verbeelding van het spreekwoord en de parabel: als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een ... More

Frans Hogenberg - Portret van Karel V

Frans Hogenberg - Portret van Karel V

Karel V van Habsburg, Duits keizer, koning van Spanje. Borstbeeld naar links, om de hals het teken van de Orde van het Gulden Vlies. Met randschrift in het Latijn.

Heinrich Aldegrever - Amnon stuurt Tamar weg

Heinrich Aldegrever - Amnon stuurt Tamar weg

Amnon staand bij de deur, duwt met zijn rechterhand de huilende Tamar van zich weg. Linksboven een cartouche met tekst in het Latijn. Derde prent uit een serie van zeven met het verhaal van Amnon en Tamar.

Cornelis Bos - Clio

Cornelis Bos - Clio

De muze Clio leunend op een boog. Haar naam in het Grieks en een verwijzing in het Latijn staan op de boog.

Portret van Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg

Portret van Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg

Portret van Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg, ten halven lijve. Zijn handen leunend op een balustrade met daarop een tekst in het Latijn van de humanist Helios Eobanus Hessus. Rechtsboven zijn ... More

Wapens van de families Scheurl en Tucher

Wapens van de families Scheurl en Tucher

Wapens van de ouders van Christoph Scheurl (Christoph Scheurl en Helena Tucher geheten), bijeengehouden door een jongedame met wapperende haren. Op de voorgrond een hondje. Boven de voorstelling twee regels tek... More

Cornelis Bos - Polyhymnia

Cornelis Bos - Polyhymnia

De muze Polyhymnia leunend op een boog, blaast lucht uit haar mond. Haar naam in het Grieks en een verwijzing in het Latijn staan op de boog.

Heinrich Aldegrever - Absalom doodt Amnon

Heinrich Aldegrever - Absalom doodt Amnon

Absalom en zijn dienaar, beide met opgeheven zwaard, staan op het punt Amnon te doden tijdens het feestmaal. Twee andere broers kijken verschikt toe. Linksboven een cartouche met tekst in het Latijn. Zesde pren... More

Heinrich Aldegrever - Amnon verkracht Tamar

Heinrich Aldegrever - Amnon verkracht Tamar

Amnon op de rug gezien, staand naast een bed, omarmt zijn halfzus Tamar en tilt haar rok omhoog. Linksboven een cartouche met tekst in het Latijn. Tweede prent uit een serie van zeven met het verhaal van Amnon en Tamar.

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Albrecht Dürer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Buste naar links van Albrecht Dürer met onder het portret vier regels in het Latijn.