PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

teaching

4,341 media by topicpage 1 of 44
En liten flicka undervisas i läsning av en kvinna. Interiör med öppen spis, rumsavdelare, skrivbord och taburett. Reprofotografi av målning av Pehr Hilleström.

En liten flicka undervisas i läsning av en kvinna. Interiör med öppen ...

En liten flicka undervisas i läsning av en kvinna. Interiör med öppen spis, rumsavdelare, skrivbord och taburett. Reprofotografi av målning av Pehr Hilleström.

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna och tager slutligen officersexamen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna ...

Ur "Sparfs äfventyr." "Pluggar mathematiken. Hvilar sig om söndagarna och tager slutligen officersexamen". Tusch av Fritz von Dardel, 1840

Magister Magnus i diverse bryderier. Tusch av Fritz von Dardel

Magister Magnus i diverse bryderier. Tusch av Fritz von Dardel

Magister Magnus i diverse bryderier. Tusch av Fritz von Dardel

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskedet 1905. Han tjänstgjorde även som lärare vid Lunnevads folkhögskola under åren 1876-1894 och som verkställande direktör för Östgöta Enskilda Banks avdelningskontor i Norrköping under åren 1898-1909. Från 1885 gift med Alfhild Karolina Borneman.

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärrege...

Porträtt av Carl Wilhelm Lokrantz. Volontär vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping från 1872. Efter Krigsskolan kom han åter till regementet för en militär karriär som nådde honom kaptens grad vid avskede... More

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet i Linköping. Därefter följde en lång karriär vid regementet som kröntes med överstelöjtnants grad 1912. Vid sidan av det militära även lärare vid Gymnastiska Centralinstitutet och Högre realläroverket i Stockholm, likväl som praktiserande sjukgymnast i Baden-Baden, London, Paris och Cannes. Från 1888 gift med Anna Kjellberg.

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Jä...

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgre... More

Portrait du père de l'artiste

Portrait du père de l'artiste

Front view, thick hair parted on the side, with a long waving beard. Le cours de phrénologie is etched below the portraits of Legro's father and H. Fantin-Latour in such a fashion that it would be impossible to... More

Le cours de phrénologie (2nd plate)

Le cours de phrénologie (2nd plate)

Same subject as the preceding number 121, in the opposite direction; the professor wears a robe. Courtesy of Boston Public Library

Le cours de phrénologie (1st plate)

Le cours de phrénologie (1st plate)

Le cours de phrénologie is etched below the portraits of Legro's father and H. Fantin-Latour in such a fashion that it would be impossible to remove them without sacrificing a part. Courtesy of Boston Public Library

Portrait de H. Fantin-Latour

Portrait de H. Fantin-Latour

Three quarter view; hair flung back, with a light beard divided in two parts; in his right hand, he carries a pipe to his mouth. Le cours de phrénologie is etched below the portraits of Legro's father and H. Fa... More

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Klassrumsinterör, skolbarn med lärare, slöjd.

Klassrumsinterör, skolbarn med lärare, slöjd.

Klassrumsinterör, skolbarn med lärare, slöjd.

Barn och lärare (präst ?). Byggnad i bakgrunden.

Barn och lärare (präst ?). Byggnad i bakgrunden.

Barn och lärare (präst ?). Byggnad i bakgrunden.

Klassrumsinteriör, elever och lärare.
Fortsättningsskolan i kyrkskolan Svennevad, 1926.

Klassrumsinteriör, elever och lärare. Fortsättningsskolan i kyrkskolan...

Klassrumsinteriör, elever och lärare. Fortsättningsskolan i kyrkskolan Svennevad, 1926.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Porträtt av fröken Selma Hagström. Dotter till läraren och domkyrkokantorn Carl Fredrik Hagström och dennes maka Eva Gustava, född Angel.

Porträtt av fröken Selma Hagström. Dotter till läraren och domkyrkokan...

Porträtt av fröken Selma Hagström. Dotter till läraren och domkyrkokantorn Carl Fredrik Hagström och dennes maka Eva Gustava, född Angel.

Skolbarn med lärare fram skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare fram skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare fram skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad i bakgrunden.

Skola, skolbarn med lärare och en präst.

Skola, skolbarn med lärare och en präst.

Skola, skolbarn med lärare och en präst.

Sandvikens-skola, Skogaholm. Skolbarn med lärare, skolbyggnad i bakgrunden.

Sandvikens-skola, Skogaholm. Skolbarn med lärare, skolbyggnad i bakgru...

Sandvikens-skola, Skogaholm. Skolbarn med lärare, skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärarinna.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärarinna. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärarinna. Skolbyggnad.

Kabinettsfotografi: seminaristen J A Carlsson

Kabinettsfotografi: seminaristen J A Carlsson

Påskrift bak: "J Carlsson f n seminarist"

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Klassrumsinteriör, elever med lärare.

Klassrumsinteriör, elever med lärare.

Klassrumsinteriör, elever med lärare.

Skolbarn med lärarinna.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärarinna. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärarinna. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Byggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Byggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Byggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare och en präst.
Byggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare och en präst. Byggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare och en präst. Byggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare framför skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare framför skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare framför skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skolbarn med lärarinna och en präst.
Byggnad.

Skolbarn med lärarinna och en präst. Byggnad.

Skolbarn med lärarinna och en präst. Byggnad.

Skola, grupp, skolbarn med lärare, skolbyggnad i bakgrunden.

Skola, grupp, skolbarn med lärare, skolbyggnad i bakgrunden.

Skola, grupp, skolbarn med lärare, skolbyggnad i bakgrunden.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Medecin- & skolpersonalen vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Medecin- & skolpersonalen vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden in...

Medecin- & skolpersonalen vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare.
Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Skolbarn med lärare. Skolbyggnad.

Bild på gravstenar varav en är ett kors.

Bild på gravstenar varav en är ett kors.

Gustaf Kjöhlberg, son till J P Kjöhlberg i första giftet. Född i Vissefjärda 27/2 1826. Folkskollärare i Revinge, Halland. Död 1892.

Gustaf Kjöhlberg, son till J P Kjöhlberg i första giftet. Född i Vissefjärda 27/2 1826. Folkskollärare i Revinge, Halland. Död 1892.

Gustaf Kjöhlberg, son till J P Kjöhlberg i första giftet. Född i Visse...

Gustaf Kjöhlberg, son till J P Kjöhlberg i första giftet. Född i Vissefjärda 27/2 1826. Folkskollärare i Revinge, Halland. Död 1892.

Skolbarn med lärare framför skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare framför skolbyggnaden.

Skolbarn med lärare framför skolbyggnaden.

Skogsarbete, tio personer.
Svennevads första yrkesbetonade fortsättningsskola i anslutning till jordbruk och skogshantering. Elever med lärare.

Skogsarbete, tio personer. Svennevads första yrkesbetonade fortsättnin...

Skogsarbete, tio personer. Svennevads första yrkesbetonade fortsättningsskola i anslutning till jordbruk och skogshantering. Elever med lärare.

Syslöjd med lärarinnan Eva Nilsson, eventuellt i Funbo kyrkskola, Funbo socken, Uppland.
August Joachim Dahlberg. Lärare vid Skytteanska skolan i Ålem.

August Joachim Dahlberg. Lärare vid Skytteanska skolan i Ålem.

August Joachim Dahlberg. Lärare vid Skytteanska skolan i Ålem.

Skolklass med lärarinna.

Skolklass med lärarinna.

Skolklass med lärarinna.

Skolbarn med lärare, skolbyggnad.

Skolbarn med lärare, skolbyggnad.

Skolbarn med lärare, skolbyggnad.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Skola, klassrumsinteriör, skolbarn med lärare.

Verksam som lärare vid Allmänna Läroverket i Gävle på 1860-talet.

Verksam som lärare vid Allmänna Läroverket i Gävle på 1860-talet.

Verksam som lärare vid Allmänna Läroverket i Gävle på 1860-talet.

En man.
Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i Düsseldorf.

En man. Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i D...

En man. Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i Düsseldorf.

Porträtt av lektor Lars Fredrik Isander. Inflyttad till Linköping från Uppsala 1862 för tjänst vid Linköpings Elementarläroverk. Från 1863 gift med Matilda Augusta Löf. Vid sidan av sin profession rönte Isander stor respekt för sina insatser inom simkonsten och speciellt för Linköpings Allmänna Simsällskap (LASS). Vid en nödvändig rekonstruktion av sällskapet utsågs Isander till ordförande och promotor. Hans namn finns även bevarat genom det av honom uppfunna Isanderska hoppet, ett av simhopptabellernas svåraste men också vackraste hopp.

Porträtt av lektor Lars Fredrik Isander. Inflyttad till Linköping från...

Porträtt av lektor Lars Fredrik Isander. Inflyttad till Linköping från Uppsala 1862 för tjänst vid Linköpings Elementarläroverk. Från 1863 gift med Matilda Augusta Löf. Vid sidan av sin profession rönte Isander... More

Porträtt av kyrkoherde Sven Hägerstrand. Född i Norrköping 1793 kom han efter studier i Uppsala att prästvigas år 1818. Därefter var han i tjänst som lärare vid fabrikssocitetens skola i Norrköping och vidare vid Ebersteinska skolan i samma stad. Från 1831 komminister i Östra Husby församling och från 1834 kyrkoherde i Björsäter och Yxnerum. Från 1824 gift med Aurora Sophia af Ekenstam.

Porträtt av kyrkoherde Sven Hägerstrand. Född i Norrköping 1793 kom ha...

Porträtt av kyrkoherde Sven Hägerstrand. Född i Norrköping 1793 kom han efter studier i Uppsala att prästvigas år 1818. Därefter var han i tjänst som lärare vid fabrikssocitetens skola i Norrköping och vidare v... More

En katalog "Örebro studenter 1864-1888" vid Karolinska läroverket.

En katalog "Örebro studenter 1864-1888" vid Karolinska läroverket.

En katalog "Örebro studenter 1864-1888" vid Karolinska läroverket.

"Uncle Tom" and his grandchild / W. Jewett.

"Uncle Tom" and his grandchild / W. Jewett.

Illustration showing an African American man seated outside a log cabin, being taught to read by his racially mixed granddaughter. Illus. in: Harper's weekly, v. 10, no. 514 (1866 Nov. 3), cover (p. 689). Title... More

The bright little teacher, after D.R. Knight J. Queen after D.R. Knight

The bright little teacher, after D.R. Knight J. Queen after D.R. Knigh...

Print shows a little girl sitting in a chair, holding a stick in her right hand and an open book on her lap, a small dog is sitting up next to her; the book is open to a picture of a dog and the little girl is ... More

Albert Vilhelm Staaff (1821-1895).

Albert Vilhelm Staaff (1821-1895).

Pedagog och teolog, född och verksam i Stockholm. Adjunkt i svenska och tyska vid Nya Elementarskolan, där han även var rektor 1865-70.

"Visitkortsporträtt på rektor Rode [Rodhe]".

"Visitkortsporträtt på rektor Rode [Rodhe]".

"Visitkortsporträtt på rektor Rode [Rodhe]".

Linköpings småskoleseminarium. Fotografi i skolkatalog för åren 1924-1926. Utbildningsanstalten hade kommit i drift 1870 under ledning av folkskoleinstruktör J. G. af Geijerstam.

Linköpings småskoleseminarium. Fotografi i skolkatalog för åren 1924-1...

Enskilt arkiv 613 emanerar från Naemi Friberg (1903-1996). Född i Ulrika kom hon under åren 1924-1926 att utbildade hon sig till lärrare vid Linköpings småskoleseminarium. Hon förblev genom sitt liv ogift. Naem... More

Åtte jenter fra Gaupen, Ringsaker. Fra venstre er Lina Krogvig, Mari Saugstad, Helene Tømten, Karen heggenhaugen. Bak er Julie Winju, Klara Øhre, Johanne Skappel, Magnhild Jørgensen.

Åtte jenter fra Gaupen, Ringsaker. Fra venstre er Lina Krogvig, Mari S...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

The mysteries of science

The mysteries of science

Print shows a young woman sitting on a bench, holding a young girl on her lap, with papers on which are printed the letters of the alphabet; a potted plant sits on a shelf to the left. D2659 U.S. Copyright Offi... More

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping. På bilden ses fru Hilma Hedblad, född Lindström. Systrarna är Julia och Amanda Holmström, bördiga från Kalmar. Kvinnorna är lärare vid stadens småskoleseminarie.

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping...

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping. På bilden ses fru Hilma Hedblad, född Lindström. Systrarna är Julia och Amanda Holmström, bördiga från Kalmar. Kvinnorna är lärare vid sta... More

Svartbäcksgatan med Carl von Linnés bostad, kvarteret Örtedalen, Uppsala 1878
Västansjö småskola (Spånäs). Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Västansjö småskola (Spånäs). Skolan byggdes av Anders Andersson år 187...

Västansjö småskola (Spånäs). Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Spånäs skola i Västansjö. Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Spånäs skola i Västansjö. Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Spånäs skola i Västansjö. Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Ölands Folkhögskola. En skolsal med pinnstolar och bord.

Ölands Folkhögskola. En skolsal med pinnstolar och bord.

Ölands Folkhögskola. En skolsal med pinnstolar och bord.

Folkskoleseminariet med gamla Tjäderskolan i bakgrunden på en bild från slutet av 1880-talet. Huset togs i bruk 1878 och revs 1971.

Folkskoleseminariet med gamla Tjäderskolan i bakgrunden på en bild frå...

Folkskoleseminariet med gamla Tjäderskolan i bakgrunden på en bild från slutet av 1880-talet. Huset togs i bruk 1878 och revs 1971.

Porträtt av en kvinna som var lärare och skolgrundare.

Porträtt av en kvinna som var lärare och skolgrundare.

Porträtt av en kvinna som var lärare och skolgrundare.

Zacharias Ahlin. Lektor i Kalmar 1868. Rektor 1879-1881. Född 1833.

Zacharias Ahlin. Lektor i Kalmar 1868. Rektor 1879-1881. Född 1833.

Zacharias Ahlin. Lektor i Kalmar 1868. Rektor 1879-1881. Född 1833.

En man.
Ange Tissier, Wilhelmina Lagerholms lärare.

En man. Ange Tissier, Wilhelmina Lagerholms lärare.

En man. Ange Tissier, Wilhelmina Lagerholms lärare.

Skolan i Annefors, läraren Gustav Karlsson.

Skolan i Annefors, läraren Gustav Karlsson.

Skolan i Annefors, läraren Gustav Karlsson.

En man.
Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i Düsseldorf.

En man. Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i D...

En man. Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i Düsseldorf.

Nisbethska skolan.

Nisbethska skolan.

Nisbethska skolan.

Klasserom for musikkundervisning på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya med tavle, pult og orgel.

Klasserom for musikkundervisning på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya m...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

8 gutter strikker på systua på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya. Lærerinne overvåker arbeidet.

8 gutter strikker på systua på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya. Lærer...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Klasserom på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya med undervisningsmateriell som globus, kuleramme, vekt og  diverse utstyr for anatomi.

Klasserom på Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya med undervisningsmaterie...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Porträtt av Johan Ludvig Viktor Himmelstrand, född i Västervik 1834. Vid tiden för bilden läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk. Gift i Hudiksvall 1869 med Walborg Wennberg. Himmelstrand hade då tjänst vid Hudiksvalls läroverk. Död i Sundsvall 1922.

Porträtt av Johan Ludvig Viktor Himmelstrand, född i Västervik 1834. V...

Porträtt av Johan Ludvig Viktor Himmelstrand, född i Västervik 1834. Vid tiden för bilden läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk. Gift i Hudiksvall 1869 med Walborg Wennberg. Himmelstrand hade då tjänst vid H... More

Rostads folkskoleseminarium.

Rostads folkskoleseminarium.

"Kalmar i vyer". - Ask av papp, innehållande tjugo vyer från Kalmar. Fotona är tagna av fotograf Blomberg, Kalmar, och monterade på kartong.

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 1885

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 188...

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 1885

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888

Lärare och elever vid Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1888