The World's Largest Public Domain Media Search Engine

tashkenda

public
11 media by topicpage 1 of 1
Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Bezsr. Ardashev, Vasil'ev, Krasil'nikov, Shevtsov, Antonov, Grigor'ev, 4-go Turk. Lin. Batal. riad. Ponomarev, Usol'tsev, Vygozov, bez. Ropoport

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Syr-dar'inskaia oblast'. Dachi v okresnostiakh g. Tashkenda

Syr-dar'inskaia oblast'. Dachi v okresnostiakh g. Tashkenda

Illus. in: Turkestanskīĭ alʹbom, chastʹ ėtnograficheskai︠a︡..., 1871-1872, part 2, vol. 2, pl. 106.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Praporshch. V. F. Aleksandrov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Ural. Kaz. V. uriadn. Bukin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl . 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Tash. Gosp. Kom. unt-of Gladyshev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie g: Tashkenda. 18-go Iiunia, 1865 g. Podp. Artillery. N. A. Ivanov

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie g: ...

Photograph is misidentified. Due to the medals and uniform, the man depicted is probably an officer. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 23.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Shinaz. miest. kom. riad. Mozgatov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Syr-dar'inskaia oblast'. Dachi v okresnostiakh g. Tashkenda

Syr-dar'inskaia oblast'. Dachi v okresnostiakh g. Tashkenda

Illus. in: Turkestanskīĭ alʹbom, chastʹ ėtnograficheskai︠a︡..., 1871-1872, part 2, vol. 2, pl. 106.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Bezsr. Smoliak

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Syr-dar'inskaia oblast'. Dom v kotorom zhil General Maior M. G. Cherniaev po zaniatii g. Tashkenda

Syr-dar'inskaia oblast'. Dom v kotorom zhil General Maior M. G. Cherni...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 36.

Syr-dar'inskaia oblast'. Kriepost g. Tashkenda

Syr-dar'inskaia oblast'. Kriepost g. Tashkenda

Photograph shows watch tower and outer walls at the fortress in Tashkkent. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 26.