The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

tankfartyg

570 media by topicpage 1 of 6
Tankfartyget Robert Nobel.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyget Robert Nobel.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter dir...

Tankfartyget Robert Nobel.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyget "Anna" vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyget "Anna" vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i ...

Tankfartyget "Anna" vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Diesel-tankfartyget "Emanuel Nobel".Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Diesel-tankfartyget "Emanuel Nobel".Bilden ingår i två stora fotoalbum...

Diesel-tankfartyget "Emanuel Nobel".Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stor...

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyget Pirogoff.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyget Pirogoff.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktö...

Tankfartyget Pirogoff.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Hjulångaren "Nadeschde" vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Hjulångaren "Nadeschde" vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingå...

Hjulångaren "Nadeschde" vid Nobels oljeanläggningar i Baku.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stor...

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stor...

Tankfartyg vid Nobels anläggningar i Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Världens första stora tankfartyg och dieselfartyg, tillverkad vid Munktells mekaniska verkstad.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Världens första stora tankfartyg och dieselfartyg, tillverkad vid Munk...

Världens första stora tankfartyg och dieselfartyg, tillverkad vid Munktells mekaniska verkstad.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Cargo Ship Fo44356A
Oskarshamns varv.16000-tons tankfartyg under byggnad på varvet.

Oskarshamns varv.16000-tons tankfartyg under byggnad på varvet.

Oskarshamns varv.16000-tons tankfartyg under byggnad på varvet.

Oskarhamns varv. I förgrunden riktmärken för fartygets placering på blocket.

Oskarhamns varv. I förgrunden riktmärken för fartygets placering på bl...

Oskarhamns varv. I förgrunden riktmärken för fartygets placering på blocket.

Cargo Ship Fo207132
Oskarshamns varv.Bilden visar MF TÄRNFORS vilande på blockan. Till vänster på bilden, likaså höger, stöttar som håller fartyget i rätt läge.

Oskarshamns varv.Bilden visar MF TÄRNFORS vilande på blockan. Till vän...

Oskarshamns varv.Bilden visar MF TÄRNFORS vilande på blockan. Till vänster på bilden, likaså höger, stöttar som håller fartyget i rätt läge.

Oskarshamns varv. torrsättning av MF TÄRNFORS. Länspumpning ej påbörjad.

Oskarshamns varv. torrsättning av MF TÄRNFORS. Länspumpning ej påbörja...

Oskarshamns varv. torrsättning av MF TÄRNFORS. Länspumpning ej påbörjad.

Cargo Ship Fo207131
[från Fotobeskrivning:] "Foto i svartvitt visande tankmotorfartyg 'OLJAREN' i Köpenhamn."

[från Fotobeskrivning:] "Foto i svartvitt visande tankmotorfartyg 'OLJ...

[från Fotobeskrivning:] "Foto i svartvitt visande tankmotorfartyg 'OLJAREN' i Köpenhamn."

Cargo Ship Fo8178A
Cargo Ship Fo8245A
Cargo Ship Fo8177A
Cargo Ship Fo9783A
Cargo Ship Fo195071
[från Fotobeskrivning:] "Foto i svartvitt visande tankmotorfartyg 'KOLLGRIM' av Oslo vid kaj i Köpenhamn under senare hälften av 1930-talet."

[från Fotobeskrivning:] "Foto i svartvitt visande tankmotorfartyg 'KOL...

[från Fotobeskrivning:] "Foto i svartvitt visande tankmotorfartyg 'KOLLGRIM' av Oslo vid kaj i Köpenhamn under senare hälften av 1930-talet."

"Sveabåtar i hamnen".

"Sveabåtar i hamnen".

"Sveabåtar i hamnen".

Cargo Ship Fo10653C
Cargo Ship Fo136131C
Cargo Ship Fo10222C
Album 6, foto 169Refoto gm Real Photographs (UK)

Album 6, foto 169Refoto gm Real Photographs (UK)

Album 6, foto 169Refoto gm Real Photographs (UK)

Ägare:/1936-39/: Odd Bergs Tankrederi A/S. Hemort: Oslo.

Ägare:/1936-39/: Odd Bergs Tankrederi A/S. Hemort: Oslo.

Ägare:/1936-39/: Odd Bergs Tankrederi A/S. Hemort: Oslo.

Copyright and Published by Real Photographs Co. [Tveksamt, det ser ut som ett refoto.]

Copyright and Published by Real Photographs Co. [Tveksamt, det ser ut ...

Copyright and Published by Real Photographs Co. [Tveksamt, det ser ut som ett refoto.]

"Vid kaj i Köpenhamn."

"Vid kaj i Köpenhamn."

"Vid kaj i Köpenhamn."

Cargo Ship Fo113832C
Cargo Ship Fo136072C
Norska tankfartyget ORA löper av stapeln den 9.10.1937 vid Kockums.

Norska tankfartyget ORA löper av stapeln den 9.10.1937 vid Kockums.

Norska tankfartyget ORA löper av stapeln den 9.10.1937 vid Kockums.

Cargo Ship Fo136820C
Cargo Ship Fo192919
Cargo Ship Fo192934
Cargo Ship Fo192921
Cargo Ship Fo192920
Foto i svartvitt visande malm- & tankmotorfartyget "VETTERSÖ" taget i Köpenhamn någon gång under åren 1956 - 1962.

Foto i svartvitt visande malm- & tankmotorfartyget "VETTERSÖ" taget i ...

Foto i svartvitt visande malm- & tankmotorfartyget "VETTERSÖ" taget i Köpenhamn någon gång under åren 1956 - 1962.

Cargo Ship Fo83147A
Cargo Ship Fo72194
Foto i svartvitt visande tankmotorfartyget "TOSTERÖ" i Köpenhamn någon gång under åren 1957 - 1962.

Foto i svartvitt visande tankmotorfartyget "TOSTERÖ" i Köpenhamn någon...

Foto i svartvitt visande tankmotorfartyget "TOSTERÖ" i Köpenhamn någon gång under åren 1957 - 1962.

Tankmotorfartyget Algol av Trelleborg, vilken minsprängdes mellan Falsterbo fyrskepp och Falsterborev den 13.12 1939. Besättningen räddad. Efter ett par olyckstillbud med strandningar av vraket påbörjades under sommaren 1940 bärgningen. Skrovets två halvor bärgades efter många svårigheter samt infördes till Kockums varv där det åter sammanfogades samt återinträdde i tjänst i maj 1941. Under namnet Soya VII gick hon strax efter över i tyskt ägo. Efter kriget överlämnad till engelsmännen och erhöll först namnet Empire Tigaven och sedermera omdöpts till Peter M.

Tankmotorfartyget Algol av Trelleborg, vilken minsprängdes mellan Fals...

Tankmotorfartyget Algol av Trelleborg, vilken minsprängdes mellan Falsterbo fyrskepp och Falsterborev den 13.12 1939. Besättningen räddad. Efter ett par olyckstillbud med strandningar av vraket påbörjades under... More

Ägare:/1936-42/: Erling J. Samuelsens Rederi II A/S. Hemort: Oslo.

Ägare:/1936-42/: Erling J. Samuelsens Rederi II A/S. Hemort: Oslo.

Ägare:/1936-42/: Erling J. Samuelsens Rederi II A/S. Hemort: Oslo.

Malm-tankern "TOSTERÖ". Foto från Köpenhamn någon gång under åren 1957 - 1961.

Malm-tankern "TOSTERÖ". Foto från Köpenhamn någon gång under åren 1957...

Malm-tankern "TOSTERÖ". Foto från Köpenhamn någon gång under åren 1957 - 1961.

Malm-tankern "TOSTERÖ". Foto från Köpenhamn någon gång under åren 1957 - 1961.

Malm-tankern "TOSTERÖ". Foto från Köpenhamn någon gång under åren 1957...

Malm-tankern "TOSTERÖ". Foto från Köpenhamn någon gång under åren 1957 - 1961.

Cargo Ship Fo137219DIA
Tankmotorfartyget Algol av Trelleborg, vilken minsprängdes mellan Falsterbo fyrskepp och Falsterborev den 13.12 1939. Besättningen räddad. Efter ett par olyckstillbud med strandningar av vraket påbörjades under sommaren 1940 bärgningen. Skrovets två halvor bärgades efter många svårigheter samt infördes till Kockums varv där det åter sammanfogades samt återinträdde i tjänst i maj 1941. Under namnet Soya VII gick hon strax efter över i tyskt ägo. Efter kriget överlämnad till engelsmännen och erhöll först namnet Empire Tigaven och sedermera omdöpts till Peter M.

Tankmotorfartyget Algol av Trelleborg, vilken minsprängdes mellan Fals...

Tankmotorfartyget Algol av Trelleborg, vilken minsprängdes mellan Falsterbo fyrskepp och Falsterborev den 13.12 1939. Besättningen räddad. Efter ett par olyckstillbud med strandningar av vraket påbörjades under... More

Cargo Ship Fo80238A
SVEADROTT möter jagaren NORDENSKJÖLD i Nordatlanten 1940.

SVEADROTT möter jagaren NORDENSKJÖLD i Nordatlanten 1940.

SVEADROTT möter jagaren NORDENSKJÖLD i Nordatlanten 1940.

Jagaren NORDENSKJÖLD möter och konvojeringen startar.

Jagaren NORDENSKJÖLD möter och konvojeringen startar.

Jagaren NORDENSKJÖLD möter och konvojeringen startar.

Torpederat den 9 april 1940. Av besättningren 31 man, omkom 1 man. Efter torpderingen.

Torpederat den 9 april 1940. Av besättningren 31 man, omkom 1 man. Eft...

Torpederat den 9 april 1940. Av besättningren 31 man, omkom 1 man. Efter torpderingen.

Torpederat den 9 april 1940. Av besättningren 31 man, omkom 1 man. Efter torpederingen.

Torpederat den 9 april 1940. Av besättningren 31 man, omkom 1 man. Eft...

Torpederat den 9 april 1940. Av besättningren 31 man, omkom 1 man. Efter torpederingen.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

Semaforering från SVEADROTT till örlogsfartygen.

Semaforering från SVEADROTT till örlogsfartygen.

Semaforering från SVEADROTT till örlogsfartygen.

Göteborgs Örlogsdepå. H.M. Hjvb 384:s resa. Ett kustfartyg, tankmotorfartyget Soya IV har  följt oss hela återresan från Hälsingborg till Göteborg. Här inomskärs i den inre södra infartsleden till Göteborg, går hon upp till och slutligen om eskortfartyget och fortsätter på egen hand in till Göteborg.

Göteborgs Örlogsdepå. H.M. Hjvb 384:s resa. Ett kustfartyg, tankmotorf...

Göteborgs Örlogsdepå. H.M. Hjvb 384:s resa. Ett kustfartyg, tankmotorfartyget Soya IV har följt oss hela återresan från Hälsingborg till Göteborg. Här inomskärs i den inre södra infartsleden till Göteborg, går... More

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

Konvojen mötte is i Nordatlanten.

Konvojen mötte is i Nordatlanten.

Konvojen mötte is i Nordatlanten.

Hjälpkryssaren WARIA sänder signalmatroser ombord till SVEADROTT, 1940.

Hjälpkryssaren WARIA sänder signalmatroser ombord till SVEADROTT, 1940...

Hjälpkryssaren WARIA sänder signalmatroser ombord till SVEADROTT, 1940.

Passagerarfartyg, Tredje - och sista - prejningen, ännu en engelsk hjälpkryssare, 1940.

Passagerarfartyg, Tredje - och sista - prejningen, ännu en engelsk hjä...

Tredje - och sista - prejningen, ännu en engelsk hjälpkryssare, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

SVEADROTT i hårt väder, 1940.

Göteborgs Örlogsdepå. H.M. Hjvb 384:s resa. Soya IV, som följt i  eskortfartygets kölvatten går upp och går om eskortfartyget, sedan man kommit ett stycke in i södra skärgården, utanför Göteborg.

Göteborgs Örlogsdepå. H.M. Hjvb 384:s resa. Soya IV, som följt i esko...

Göteborgs Örlogsdepå. H.M. Hjvb 384:s resa. Soya IV, som följt i eskortfartygets kölvatten går upp och går om eskortfartyget, sedan man kommit ett stycke in i södra skärgården, utanför Göteborg.

SVEADROTT prejat av engelsmän, 1940.

SVEADROTT prejat av engelsmän, 1940.

SVEADROTT prejat av engelsmän, 1940.

Cargo Ship Fo217898
Ägare:/1939-41/: Rederi AB Motorfart. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1939-41/: Rederi AB Motorfart. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1939-41/: Rederi AB Motorfart. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1941-58/: Rederi AB Soya. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1941-58/: Rederi AB Soya. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1941-58/: Rederi AB Soya. Hemort: Stockholm.

Cargo Ship Fo9599A
Ägare:/1928 -42/: Rederi A/B. Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1928 -42/: Rederi A/B. Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1928 -42/: Rederi A/B. Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1941-43/: Rederi AB Transocean. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1941-43/: Rederi AB Transocean. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1941-43/: Rederi AB Transocean. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1931-54/: Rederi AB Castella. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1931-54/: Rederi AB Castella. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1931-54/: Rederi AB Castella. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1939-55/: Rederi AB Transoil. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1939-55/: Rederi AB Transoil. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1939-55/: Rederi AB Transoil. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1928 -42/: Rederi A/B. Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1928 -42/: Rederi A/B. Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1928 -42/: Rederi A/B. Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1937-1944/: Atlas Reederei A.G. Hemort: Emden.

Ägare:/1937-1944/: Atlas Reederei A.G. Hemort: Emden.

Ägare:/1937-1944/: Atlas Reederei A.G. Hemort: Emden.

Ägare:/1942-59/: Rederi AB Kungsoil. Hemort: Kungsbacka.

Ägare:/1942-59/: Rederi AB Kungsoil. Hemort: Kungsbacka.

Ägare:/1942-59/: Rederi AB Kungsoil. Hemort: Kungsbacka.

Ägare:/1941-57/: Rederi AB Motortank. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1941-57/: Rederi AB Motortank. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1941-57/: Rederi AB Motortank. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1943-50/: Rederi AB Soya. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1943-50/: Rederi AB Soya. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1943-50/: Rederi AB Soya. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1944-45/: Rederi AB Westindia. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1944-45/: Rederi AB Westindia. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1944-45/: Rederi AB Westindia. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1941-55/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1941-55/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1941-55/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Vykort av tankfartyget SVEABORG som tillhörde Stockholms Rederi AB Svea.

Vykort av tankfartyget SVEABORG som tillhörde Stockholms Rederi AB Sve...

Vykort av tankfartyget SVEABORG som tillhörde Stockholms Rederi AB Svea.

Ägare:/1941-50/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1941-50/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1941-50/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare: ingen uppgift. Hemort: Puerto Cortez.

Ägare: ingen uppgift. Hemort: Puerto Cortez.

Ägare: ingen uppgift. Hemort: Puerto Cortez.

Ägare:/1942-61/: Rederi AB Kungsoil. Hemort: Kungsbacka.

Ägare:/1942-61/: Rederi AB Kungsoil. Hemort: Kungsbacka.

Ägare:/1942-61/: Rederi AB Kungsoil. Hemort: Kungsbacka.

Ägare:/1941-45/: Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Hemort: ingen uppgift.

Ägare:/1941-45/: Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Hemort: ingen uppg...

Ägare:/1941-45/: Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. Hemort: ingen uppgift.

Ägare:/1943-47/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1943-47/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1943-47/: Trelleborgs Ångfartygs AB. Hemort: Trelleborg.

Ägare:/1942-63/: Rederi AB Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1942-63/: Rederi AB Concordia. Hemort: Göteborg.

Ägare:/1942-63/: Rederi AB Concordia. Hemort: Göteborg.

Cargo Ship Fo16729
Cargo Ship Fo68677A
Ägare:/1942-54, 1957-57/: Rederi AB Diana. Hemort: Stockholm.Ägare:/1967-73/: Gaetano d´Alesio. Hemort: Livorno.

Ägare:/1942-54, 1957-57/: Rederi AB Diana. Hemort: Stockholm.Ägare:/19...

Ägare:/1942-54, 1957-57/: Rederi AB Diana. Hemort: Stockholm.Ägare:/1967-73/: Gaetano d´Alesio. Hemort: Livorno.

Previous

of 6

Next