The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

tandberg radio factory

6 media by topicpage 1 of 1
Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Olaf T. Ranum står helt til høyre i bildet med en gruppe menn rundt statuen "Huldra" av kunstner Dyre Vaa. Uvisst i hvilken sammenheng dette bildet er tatt i. Det er muligens ved Tandberg radiofabrikk, Kjeller, før statuen ble flyttet til Ekebergparken.

Olaf T. Ranum står helt til høyre i bildet med en gruppe menn rundt st...

Olaf T. Ranum står helt til høyre i bildet med en gruppe menn rundt statuen "Huldra" av kunstner Dyre Vaa. Uvisst i hvilken sammenheng dette bildet er tatt i. Det er muligens ved Tandberg radiofabrikk, Kjeller,... More

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Olaf T. Ranum står helt til høyre i bildet med en gruppe menn rundt statuen "Huldra" av kunstner Dyre Vaa. Uvisst i hvilken sammenheng dette bildet er tatt i. Det er muligens ved Tandberg radiofabrikk, Kjeller, før statuen ble flyttet til Ekebergparken.

Olaf T. Ranum står helt til høyre i bildet med en gruppe menn rundt st...

Olaf T. Ranum står helt til høyre i bildet med en gruppe menn rundt statuen "Huldra" av kunstner Dyre Vaa. Uvisst i hvilken sammenheng dette bildet er tatt i. Det er muligens ved Tandberg radiofabrikk, Kjeller,... More