PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin
397,383 media by topicpage 1 of 3974
[Priskuranter]; [Bruksanvisningar]

[Priskuranter]; [Bruksanvisningar]

Husqvarna fabriks aktiebolag, Husqvarna 1885-1899.Ur Kungl. bibliotekets samlingar – [librisid: 14799957].Länk: libris.kb.se/bib/14799957 ( http://libris.kb.se/bib/14799957 )

Boys fishing, Sweden

Boys fishing, Sweden

Two boys fishing, somewhere in Sweden. In the background a sailing boat. ..Två pojkar som metar, någonstans i Sverige. I bakgrunden en segelbåt. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municip... more

The Pinnevik bathe in Lysekil, Bohuslän, Sweden

The Pinnevik bathe in Lysekil, Bohuslän, Sweden

Caravans at the Pinnevik bathe in Lysekil. The car furthest to the left is a 1951 Chevrolet. ..Husvagnar vid Pinneviksbadet i Lysekil. Bilen längst till vänster är en Chevrolet 1951. ..Parish (socken): Lysekil ... more

Saint Bridget of Sweden

Saint Bridget of Sweden

Saint Bridget of Sweden (ca. 1303–1373) is shown in the act of writing her “Revelations,” which, according to legend, were dictated to her by Christ himself. Shown in the monastic habit of the order she founded... more

Halberd
illustration, jakt, teckning

illustration, jakt, teckning

Illustration till artikel i Ethnos: Linné, Sigvald (1937) Hunting and Fishing in the valley of Mexico in the middle of the 16th century, Ethnos, 2:2. Efter Alonso de Santa Cruz karta över Mexicodalen.

illustration, jakt, teckning

illustration, jakt, teckning

Illustration till artikel i Ethnos: Linné, Sigvald (1937) Hunting and Fishing in the valley of Mexico in the middle of the 16th century, Ethnos, 2:2. Efter Alonso de Santa Cruz karta över Mexicodalen.

Gustav I. Wasa, König von Schweden

Gustav I. Wasa, König von Schweden

Stecher: Custos, Dominicus Verleger: Custos, Dominicus Datierung: 1567 / 1633

Gustav I. Wasa, König von Schweden

Gustav I. Wasa, König von Schweden

Stecher: Custos, Dominicus Verleger: Custos, Dominicus Datierung: 1567 / 1633

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Stecher: Heyden, Jacob van der (1573) Verlagsort: Straßburg

Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av H. Scholeus.

Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av...

Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av H. Scholeus.

Reproduktion av kopparstick. Vy över Stockholm utförd av Frans Hohenberg 1588. Originalet finns på Kungliga Myntverket.

Reproduktion av kopparstick. Vy över Stockholm utförd av Frans Hohenbe...

Reproduktion av kopparstick. Vy över Stockholm utförd av Frans Hohenberg 1588. Originalet finns på Kungliga Myntverket.

Karl X. Gustav, König von Schweden

Karl X. Gustav, König von Schweden

Stecher: Dürr, Johann (1600)

Sheet of Sketches: Sculpture for a Banquet Honoring Queen Christian of Sweden.

Sheet of Sketches: Sculpture for a Banquet Honoring Queen Christian of...

Giovanni Paolo (Johan Paul) Schor (Austrian, Innsbruck 1615–1674 Rome)

Spoon
Jönköpings slott. Centrala delarna (Utlånad).

Jönköpings slott. Centrala delarna (Utlånad).

Jönköpings slott. Centrala delarna (Utlånad).

Karl X. Gustav, König von Schweden

Karl X. Gustav, König von Schweden

Stecher: Dürr, Johann (1600)

Christine, Königin von Schweden

Christine, Königin von Schweden

Stecher: Dürr, Johann (1600)

Fragment
Karl X. Gustav, König von Schweden

Karl X. Gustav, König von Schweden

Stecher: Dürr, Johann (1600)

Conversion of Queen Christina of Sweden, 1654

Conversion of Queen Christina of Sweden, 1654

Medalist: possibly Alberto Hamerani (Italian, 1620–1677)

Friherrinnan Kristina Sture , 1559-1619 , gift med riksrådet , friherre Gustav Baner.
Höftbild , fas höger.

Friherrinnan Kristina Sture , 1559-1619 , gift med riksrådet , friherr...

Änkedräkt med stort , vitt dok , svart dräkt med pipkrage och smala , vita manschetter. Liten spetsmuff. Mörk bakgrund med grönt draperi till vänster. Kopia 1626 ? Stiftad spännram. Svartmålad , profilerad furu... more

Jönköpings slott. Förslag till utbyggnad.

Jönköpings slott. Förslag till utbyggnad.

Jönköpings slott. Förslag till utbyggnad.

Gustav II. Adolf, König von Schweden
DIG40024

DIG40024

"Triumfvagnen" troligen byggd på 1630-talet och enligt uppgift såld 20 år senare till Karl X Gustaf. Kraftkällan var en mycket grov klockfjäder.

Läderplastik. Konung Gustav II Adolf av Sverige 1594-1632.

Läderplastik. Konung Gustav II Adolf av Sverige 1594-1632.

Ansiktet fas höger i låg relief, oljemålat och utsparat i förgyllt fält med lagerkrans. Tre kronor, lejon och trofegrupper. Inskrift. " GVSTAVVS ADOLP: D:G SVEC: GOTH WAND: Q. REX. CVM DEO ET VICTRICIBVS ARMIS.... more

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Stecher: Merian, Matthäus (der Ältere) Verlagsort: Frankfurt (Main)

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Stecher: Merian, Matthäus (der Ältere) Verlagsort: Frankfurt (Main)

Wij Christina medh Gudz...

Wij Christina medh Gudz...

Svenskt offentligt tryck (WWW) 3304073 Title from beginning of text. Dated at end: Datum Stockholm then 8. martif åhr 1636. Place of printing and name of printer from SOT. Ornamental initial. Also available in... more

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Verleger: Merian, Matthäus (der Ältere) Verlagsort: Frankfurt (Main)

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarviksberget, 1648".

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarv...

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarviksberget, 1648".

Riksmarskalken, greve Magnus Gabriel De la Gardie, 1622-1686.
Oljemålning på duk

Riksmarskalken, greve Magnus Gabriel De la Gardie, 1622-1686. Oljemåln...

Signerad på dukens baksida. " Matth Merian fecit 1649". Höftbild, fas höger. Röd, guldbroderad rock, guldbroderat axelgehäng. Inskrift: " Gen: Graff Magnus de la Guarde." Kilad spännram. Förgylld ram. Ramlisten... more

Karl X. Gustav, König von Schweden

Karl X. Gustav, König von Schweden

Stecher: Falck, Jeremias

Wij Christina medh Gudz ...

Wij Christina medh Gudz ...

Svenskt offentligt tryck (WWW) 3304256 Title from beginning of text. Dated and signed at end: Datum Stockholm den 25. octobris anno 1649. Christina. Place of printing and name of printer from SOT. Ornamental in... more

Christine, Königin von Schweden
Gustav II. Adolf, König von Schweden

Gustav II. Adolf, König von Schweden

Verleger: Merian, Matthäus (1621)

Christine, Königin von Schweden

Christine, Königin von Schweden

Radierer: Hollar, Wenzel

Christine, Königin von Schweden

Christine, Königin von Schweden

Stecher: Dürr, Johann (1600) Datierung: 1650 / 1663 faktischer Entstehungsort: Augsburg

Ulfsparre, Måns. Instruktion för överstelöjtnant.

Ulfsparre, Måns. Instruktion för överstelöjtnant.

Ulfsparre, Måns. Instruktion för överstelöjtnant.

Reproduktion. Del av Johan Sasses "Stocholmia" från 1652.  Originalet finns på Uppsala Universitetsbibliotek.

Reproduktion. Del av Johan Sasses "Stocholmia" från 1652. Originalet ...

Reproduktion. Del av Johan Sasses "Stocholmia" från 1652. Originalet finns på Uppsala Universitetsbibliotek.

Karl X. Gustav, König von Schweden

Karl X. Gustav, König von Schweden

Stecher: Falck, Jeremias

Gustav Koskull, 1636- 1707, Överste. Oljemålning på duk.  Höftbild, stående, fas vänster.

Gustav Koskull, 1636- 1707, Överste. Oljemålning på duk. Höftbild, st...

Höger hand håller pil, i vänster hand sköld med koskullvapen. Långt, mörkt hår. Harnesk med rundad, runduddig nederkant, läderremsor från denna kant och från axlarna. Röd bindel över axeln, vit halsduk med tof... more

Kafle, Sven, kapten. Rulla.

Kafle, Sven, kapten. Rulla.

Kafle, Sven, kapten. Rulla.

Ulfsparre, Måns. Sigillet. Krigsarkivet.

Ulfsparre, Måns. Sigillet. Krigsarkivet.

Ulfsparre, Måns. Sigillet. Krigsarkivet.

Jönköpings slott. Plan för Jönköpings befästning.

Jönköpings slott. Plan för Jönköpings befästning.

Jönköpings slott. Plan för Jönköpings befästning.

Der K:M: von Schweden und dero armee wǔnderbarer zǔg zwölff Meilen über das gefrorne Meer nemlich aǔβJüttland in Fühnen und Seeland

Der K:M: von Schweden und dero armee wǔnderbarer zǔg zwölff Meilen übe...

Print of map showing surprise attack of the March across the Belts when Swedish troops were able to cross the frozen water between the islands in Denmark. The winter of 1658 was one of the coldest winters on re... more

Ulfsparre, Måns. Sista brevet.

Ulfsparre, Måns. Sista brevet.

Ulfsparre, Måns. Sista brevet.

Viceamiralen Greve Nils Nilsson Brahe , 1633- 1699. Oljemålning på duk.

Viceamiralen Greve Nils Nilsson Brahe , 1633- 1699. Oljemålning på duk...

Knäbild , sittande , fas höger. Peruk , antik rustning , röd mantel. I högra handen fältherrestav. Kilad spännram. Förgylld ram med hopplist. Ramlistens bredd 118 mm. Signerad : " D Klöker fecit 1665. "

Karl X. Gustav, König von Schweden

Karl X. Gustav, König von Schweden

Verlag: Merian, Matthäus d. Ä. (Erben) Verlagsort: Frankfurt (Main)

Karl XI., König von Schweden

Karl XI., König von Schweden

Stecher: Boulanger, Jean (1608)

Christine, Königin von Schweden

Christine, Königin von Schweden

Stecher: Lombard, Pierre

Karl XI., König von Schweden

Karl XI., König von Schweden

Stecher: Boulanger, Jean (1608)

Detalj ur kopparstick i Otto von Guerickes "Experimenta Nova" 1672, visande demonstration av de magdeburska halvkloten , varvid fyra par hästar vora förspända vardera halvklotet för att draga dem isär, sedan luften avlägsnats med den av Guericke uppfunna luftpumpen.

Detalj ur kopparstick i Otto von Guerickes "Experimenta Nova" 1672, vi...

Detail from copper engraving in Otto von Guerice's "Experimenta Nova" in 1672, showing a demonstration of the Magdeburg hemisphere, where four pairs of horses were biased each hemisphere to pull them apart afte... more

Karl XI., König von Schweden

Karl XI., König von Schweden

unbekannter Künstler

Avbildningar i gouache föreställande fälttecken tagna som troféer av svenska armén. De avbildade fanorna finns bevarade i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildningar i gouache föreställande fälttecken tagna som troféer av s...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns delvis bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Möjligen samma fana som AMA.0004152.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken tagna som troféer av svenska armén. De avbildade fanorna finns inte bevarade i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken tagna som troféer av sve...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns inte bevarat i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade dragonfanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... more

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns delvis bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... more