The World's Largest Public Domain Media Search Engine

sweden

public
691,266 media by topicpage 1 of 6913
Photo of nummertavla av trä, Sweden - Public domain dedication

Photo of nummertavla av trä, Sweden - Public domain dedication

Public domain photo of a 3d object, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Katalogiseringskort, så kallad kataloglapp, från Nordiska museet. Föremål inv.nr 178586, delar till klänningsliv från 1700-talets mitt. Teckning av Emelie von Walterstorff.

Katalogiseringskort, så kallad kataloglapp, från Nordiska museet. Före...

Katalogiseringskort, så kallad kataloglapp, från Nordiska museet. Föremål inv.nr 178586, delar till klänningsliv från 1700-talets mitt. Teckning av Emelie von Walterstorff.

Plansch med uniform för Svea livgarde för åren 1803-1845. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Svea livgarde för åren 1803-1845. Plansch i fä...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... More

Plansch med uniform för Artilleriet för åren 1700-1845. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Artilleriet för åren 1700-1845. Plansch i färg...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... More

Plansch med uniform för Smålands infanteribataljon och Konungens eget värvade regemente. Handkolorerad litografi efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Kongliga svenska arméens uniformer utgiven som stentryck av Müller 1825.

Plansch med uniform för Smålands infanteribataljon och Konungens eget ...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... More

Jan Brandes - Plattegrond van Batavia

Jan Brandes - Plattegrond van Batavia

Stadsplan van Batavia met Duitse legenda. Naar een oude kaart van voor 1743-45 (afbraak kasteelmuur tussen Diamant en Robijn. Ook de lutherse kerk (voltooid 1749) staat er nog niet op. Brandes heeft deze met pe... More

Jan Brandes - Blue-eared Kingfisher

Jan Brandes - Blue-eared Kingfisher

Kleurtekening van een kleurig vogeltje met grote snavel op ware grootte (ijsvogel). Met opschrift. Onderdeel uit het schetsboek van Jan Brandes, dl. 2 (1808), p. 93.

Jan Brandes - Naaktstudies van vrouw en man

Jan Brandes - Naaktstudies van vrouw en man

Dubbelgevouwen blad met schematische figuurstudies van staande naakte vrouw en man. Met allerlei verhoudingen en afmetingen. Gekopieerd uit een voorbeeldboek.

Lye kyrka, National heritage board

Lye kyrka, National heritage board

Rundbågiga skivor som bildar fyrpass med bladornament. Medeltida glasmålning i korets östfönster. Akvarell av Gustaf Pettersson från 1800-talets slut.

Stora Kopparbergs bergslag.Christopher Polhem och Gustaf Wasa.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Stora Kopparbergs bergslag.Christopher Polhem och Gustaf Wasa.Ur Carl ...

Stora Kopparbergs bergslag.Christopher Polhem och Gustaf Wasa.Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Artillery - technical drawing, Sweden Ritning

Artillery - technical drawing, Sweden Ritning

Picryl description: Public domain illustrated book page scan, free to use, no copyright restrictions drawing image.

London Midland Scottish Railway, LMS 5XP 5573.

London Midland Scottish Railway, LMS 5XP 5573.

London Midland Scottish Railway, LMS 5XP 5573. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Christopher Columbus from "De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde ... Met platen en kaarten. [Deel 4-9 by P. H. W.]"

Christopher Columbus from "De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land...

This image has been taken from scan 000020 from volume 10 of "De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde ... Met platen en kaarten. [Deel 4-9 by P. H. W.]". The title and subject terms of this ... More

Stockholms mode-journal: Tidskrift för den eleganta werlden 1847

Stockholms mode-journal: Tidskrift för den eleganta werlden 1847

Public domain photograph related to fashion, mode, women clothing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

map from "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc"

map from "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc"

This image has been taken from scan 000142 from volume 02 of "Sveriges Historia från äldsta tid till våra dagar, etc". The title and subject terms of this image have been generated from tags, created by user... More

Ungdomsporträtt av Nils Karlsson. Son till handlaren i Linköping, Axel Karlsson och dennes maka Hedvig Düring. Efter fadern död 1915 kom Nils att bli verkställande direktör för rörelsen under namnet AB Axel Karlsson & Co.

Ungdomsporträtt av Nils Karlsson. Son till handlaren i Linköping, Axel...

Enskilt arkiv 252 emanerar från den i Linköping så framgångsrike köpmannen Axel Karlsson (1852-1915). Bördig från Åtvidaberg inflyttade han till Linköping 1874 för en anställning vid firman Andersson & Beckman.... More

Jan Brandes - Spinnenkoppen, brush drawing

Jan Brandes - Spinnenkoppen, brush drawing

Kleur- en zwartwittekening van spinnenkoppen door een microscoop getekend. Met opschrift. Onderdeel uit het schetsboek van Jan Brandes, dl. 1 (1808), p. 41.

Passagerarfartyg, Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Passagerareångaren "Njord"[på baksidan tidtabell mm]

Passagerarfartyg, Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Passagerareångaren...

Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Passagerareångaren "Njord"[på baksidan tidtabell mm] Public domain scan of vintage postcard, Sweden, no copyright restrictions image - Picryl description

K.W. Hagelin till häst.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

K.W. Hagelin till häst.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direkt...

K.W. Hagelin till häst.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

"Margareta som bäst, Långängen".Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

"Margareta som bäst, Långängen".Bilden ingår i två stora fotoalbum eft...

"Margareta som bäst, Långängen".Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

En liten pojke med leksakshäst. Hallsberg, Örebro, Sverige

En liten pojke med leksakshäst. Hallsberg, Örebro, Sverige

En liten pojke med leksakshäst. Picryl description: Public domain artwork of horse, equestrian horse riding, free to use, no copyright restrictions image.

Boktryckerikonstens uppfinnare Gutenberg i sin verkstad. 1860-talet.

Boktryckerikonstens uppfinnare Gutenberg i sin verkstad. 1860-talet.

Boktryckerikonstens uppfinnare Gutenberg i sin verkstad. 1860-talet.

Färglagd laterna magica bild på glas av Persbergs gruva för visning i ljusbildsapparat. 1860-talet ?"Persbergs grufva i Sverige".

Färglagd laterna magica bild på glas av Persbergs gruva för visning i ...

Färglagd laterna magica bild på glas av Persbergs gruva för visning i ljusbildsapparat. 1860-talet ?"Persbergs grufva i Sverige".

Text på kortets baksida: "Eugen Jacobi. Bror till Artur Jacobi.".

Text på kortets baksida: "Eugen Jacobi. Bror till Artur Jacobi.".

Apotekare Ernst Gunnar Belfrage Hagenstehn, (1902 - 1984), född i Uddevalla, bosatt i Lysekil.

Bergsbron på 1860-talet Sverige. Public domain image.

Bergsbron på 1860-talet Sverige. Public domain image.

Bergsbron på 1860-talet Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ett par. Hallsberg, Örebro, Sverige

Ett par. Hallsberg, Örebro, Sverige

Ett par. Public domain photograph, Victorian style, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiörbild från Industriutställningen i Stockholm 1866.Vy från midtelpartriet af sydöstra sidan. Molins fontän.Ingår i boken:Fotografiska bilder från den första allmänna skandinaviska industriutställningen i Stockholm.Författare: Eurenius, W AMedarbetare: Quist, C L

Interiörbild från Industriutställningen i Stockholm 1866.Vy från midte...

Interiörbild från Industriutställningen i Stockholm 1866.Vy från midtelpartriet af sydöstra sidan. Molins fontän.Ingår i boken:Fotografiska bilder från den första allmänna skandinaviska industriutställningen i ... More

Pris-kurant å Furudals Kettingar från Brukets Upplaga i Stockholm hos Wahlin & Co. Enda kommissionärer i Sverige för Brukets tillverknigar.Dess upplag af rättning i Stockholm omkring 1870.

Pris-kurant å Furudals Kettingar från Brukets Upplaga i Stockholm hos ...

Pris-kurant å Furudals Kettingar från Brukets Upplaga i Stockholm hos Wahlin & Co. Enda kommissionärer i Sverige för Brukets tillverknigar.Dess upplag af rättning i Stockholm omkring 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870.

Motala Mekaniska verkstad 1870. Public domain image of the industrial revolution, 19th-century, historical photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Lomma Tegelbruk. Sverige. Public domain image.

Lomma Tegelbruk. Sverige. Public domain image.

Lomma Tegelbruk. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Volvos plastbil.
9 juli 1955. Sverige. Public domain image.

Volvos plastbil. 9 juli 1955. Sverige. Public domain image.

Volvos plastbil. 9 juli 1955. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Brottning i Idrottshuset.December 1956.

Brottning i Idrottshuset.December 1956.

Brottning i Idrottshuset.December 1956. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Brottarkillar 2 april 1966 Sverige. Public domain image.

Brottarkillar 2 april 1966 Sverige. Public domain image.

Brottarkillar 2 april 1966 Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Ny TV.18 september 1958. Sverige. Public domain image.

Ny TV.18 september 1958. Sverige. Public domain image.

Ny TV.18 september 1958. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Stora smedjan vid Söderfors Järnbruk på 1870-talet. Jarnets Metallurgi, Sverige

Stora smedjan vid Söderfors Järnbruk på 1870-talet. Jarnets Metallurgi...

Stora smedjan vid Söderfors Järnbruk på 1870-talet. Public domain image of the industrial revolution, 19th-century, historical photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27. Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsenI Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen.Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfälletNågra minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en sta

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes...

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det ... More

Baksidan av fotot på fru Hulda Westdahl, född Edlund.

Baksidan av fotot på fru Hulda Westdahl, född Edlund.

Baksidan av fotot på fru Hulda Westdahl, född Edlund.

Reklamskylt för fotografen Karl Östergren.

Reklamskylt för fotografen Karl Östergren.

Reklamskylt för fotografen Karl Östergren. Public domain historical photograph, Galvenborg, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Prosten Birger Lindström vilar efter att ha hållit gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenberg.

Prosten Birger Lindström vilar efter att ha hållit gudstjänst på ålder...

Prosten Birger Lindström vilar efter att ha hållit gudstjänst på ålderdomshemmet Falkenberg.

Tändsticksetikett från Mönsterås Tändsticksfabrik, "Impregnerade paraffinerade säkerhetständstickor"

Tändsticksetikett från Mönsterås Tändsticksfabrik, "Impregnerade paraf...

Mönsterås har haft två tändsticksfabriker. Den första var Rosendahlsfabriken som anlades 1869 av apotekare Götvid Frykman (1811-1876). Frykman bodde i Kalmar och innehade apoteket i Borgholm 1842-1864. Fabriken... More

Fiskeläge i Grundsund med tre fiskebåtar, i mitten Äran LL97, innanför denna ligger snipan Janet.

Fiskeläge i Grundsund med tre fiskebåtar, i mitten Äran LL97, innanför...

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

En butiksbyggnad på Larmgatan. Sverige. Public domain image.

En butiksbyggnad på Larmgatan. Sverige. Public domain image.

En butiksbyggnad på Larmgatan. Public domain photograph of 19th-century Sweden, building, landmark, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy tagen från Älvgatan i slutet av 1880-talet. Molnen är påbättrade vid kopieringen.

Vy tagen från Älvgatan i slutet av 1880-talet. Molnen är påbättrade vi...

Vy tagen från Älvgatan i slutet av 1880-talet. Molnen är påbättrade vid kopieringen.

"Sjömanska huset", Kyrkogatan 16, Enköping, sett från söder, Enköpings Sverige

"Sjömanska huset", Kyrkogatan 16, Enköping, sett från söder, Enköpings...

Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: "Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkän... More

Kolorerad skioptikonbild med religiöst motiv. Jesus med lamm.

Kolorerad skioptikonbild med religiöst motiv. Jesus med lamm.

Kolorerad skioptikonbild med religiöst motiv. Jesus med lamm.

Stockholm lokstallar - Steam locomotive, Public domain image

Stockholm lokstallar - Steam locomotive, Public domain image

Stockholm lokstallar Public domain image of 19th-century Stockholm, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Små stugor på Gamla kungsgatan vid gamla kyrkogården i Kalmar.

Små stugor på Gamla kungsgatan vid gamla kyrkogården i Kalmar.

Små stugor på Gamla kungsgatan vid gamla kyrkogården i Kalmar.

Bostadshus på Ölandsgatan i Kalmar.

Bostadshus på Ölandsgatan i Kalmar.

Bostadshus på Ölandsgatan i Kalmar. Public domain photograph of wooden church building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Smedjebacken på 1880-talet. Sverige. Public domain image.

Smedjebacken på 1880-talet. Sverige. Public domain image.

Smedjebacken på 1880-talet. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Husarer i inre borggården i Kalmar slott.

Husarer i inre borggården i Kalmar slott.

Husarer i inre borggården i Kalmar slott. Public domain photograph of army uniform, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sweden, Tecniska Museet - Fotografi

Sweden, Tecniska Museet - Fotografi

Public domain scan domain photograph of 19th-20th-century anatomical atlas, illustration, print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy vid Charlottenberg. Stationen öppnad 1865. Eldrift österut 1937, västerut mot Norge 1951.Stationshuset moderniserades och utrustades med värmeledning 1931. Lokstallet byggdes ut 1879 och 1928 och år 1937 drogs  det in värmeledning. Det ena överliggningshuset, 9A, tillbyggdes 1883. I byggnaden är även tulllokalerna inrymda. Även överliggningshuset nr 8 utrustades med värmeledning 1931.Mekanisk växelförregling.Öppnad 4/11 1865. Hållplats 1/10 1994, men kvar som trafikteknisk station.

Vy vid Charlottenberg. Stationen öppnad 1865. Eldrift österut 1937, vä...

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Skioptikonbild. Fotografi av konstverk. Bild av två åsnor och en kalkon.

Skioptikonbild. Fotografi av konstverk. Bild av två åsnor och en kalko...

Skioptikonbild. Fotografi av konstverk. Bild av två åsnor och en kalkon.

Prinsbesök. Troligen prins Oscar Bernadotte

Prinsbesök. Troligen prins Oscar Bernadotte

Prinsbesök. Troligen prins Oscar Bernadotte Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA55582:1092 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:1092 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Kolorerad skioptikonbild med religiöst motiv. Jesus välsignar barnet.

Kolorerad skioptikonbild med religiöst motiv. Jesus välsignar barnet.

Kolorerad skioptikonbild med religiöst motiv. Jesus välsignar barnet.

Great Western Railway, G.W.R. "Bulkeley".

Great Western Railway, G.W.R. "Bulkeley".

Great Western Railway, G.W.R. "Bulkeley". Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

UMFA55582:0496 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0496 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

(The Lancashire and Yorkshire Railway ) L&YR lok 853

(The Lancashire and Yorkshire Railway ) L&YR lok 853

(The Lancashire and Yorkshire Railway ) L&YR lok 853 Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Freja: illustrerad skandinavisk modetidning 1881

Freja: illustrerad skandinavisk modetidning 1881

Public domain image of 18th-19th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Freja: illustrerad skandinavisk modetidning 1881

Freja: illustrerad skandinavisk modetidning 1881

Picryl description: Public domain image of a 19th-century costume, fashion, free to use, no copyright restrictions.

Barn leker i snøen foran bebyggelse med kirke i Karesuando i Kiruna i Norrbotten i Sverige.

Barn leker i snøen foran bebyggelse med kirke i Karesuando i Kiruna i ...

Barn leker i snøen foran bebyggelse med kirke i Karesuando i Kiruna i Norrbotten i Sverige.

Ritning.Turbiner för Elektrisk kraftstation vid Näs. - Elektrisk kraftproduktion

Ritning.Turbiner för Elektrisk kraftstation vid Näs. - Elektrisk kraft...

Ritning.Turbiner för Elektrisk kraftstation vid Näs. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ånglok, Ragunda stationshus Sverige

Ånglok, Ragunda stationshus Sverige

Ragunda stationshus Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

19th century England - DIG111927

19th century England - DIG111927

Picadilly, London, 1886. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description Public domain photograph related to the history of En... More

Casino, Nice, 1886., Tekniska museet, Sweden

Casino, Nice, 1886., Tekniska museet, Sweden

Casino, Nice, 1886. Public domain image of 19th-century Nice architecture, historical city building, France, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Foto, Sjohistoriska museet, Sweden

Foto, Sjohistoriska museet, Sweden

Foto Public domain photograph of sailing ship, sailboat, sails, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Steam tram in Stockholm in 1888

Steam tram in Stockholm in 1888

Ångspårvagn och vändskiva på Karl Johans torg, år 1888.Nr: 2019-1154.Photograph by: unknown.Date: 1888

Helga Trefaldighets kyrka, Uppsala 1889, Henri Ostis Fotografi Atelier

Helga Trefaldighets kyrka, Uppsala 1889, Henri Ostis Fotografi Atelier

Helga Trefaldighets kyrka, Uppsala 1889 Public domain photograph of church in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Järnvägsstationen från väster, Uppsala 1889, Henri Ostis Fotografi Atelier

Järnvägsstationen från väster, Uppsala 1889, Henri Ostis Fotografi Ate...

Järnvägsstationen från väster, Uppsala 1889 Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

1:a kl. Pansarbåt Göta postcard

1:a kl. Pansarbåt Göta postcard

1:a kl. Pansarbåt Göta Public domain scan of vintage postcard, Sweden, no copyright restrictions image - Picryl description

Student Johan Herman Björnström - Ernst Blom fotograf

Student Johan Herman Björnström - Ernst Blom fotograf

Student Johan Herman Björnström Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Två fartyg ligger förtöjda i inre hamnen i Munksjön. Till höger ligger Lantmäteriet och Länsstyrelsen, Jönköping.

Två fartyg ligger förtöjda i inre hamnen i Munksjön. Till höger ligger...

Två fartyg ligger förtöjda i inre hamnen i Munksjön. Till höger ligger Lantmäteriet och Länsstyrelsen, Jönköping.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 2 "Barken." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 2 "...

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 2 "Barken." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Fr.v. mekaniska verkstaden, masugnen, gjuteriet. Jarnets Metallurgi, Sverige

Fr.v. mekaniska verkstaden, masugnen, gjuteriet. Jarnets Metallurgi, S...

Fr.v. mekaniska verkstaden, masugnen, gjuteriet. Public domain photograph of a workshop, industrial building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dahlstedts café vid Fågelsjö station.

Dahlstedts café vid Fågelsjö station.

Dahlstedts café vid Fågelsjö station. Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Paul Rosenius - Havstrut, fåglar i naturen

Paul Rosenius - Havstrut, fåglar i naturen

Havstrut Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stallbyggnad för lok - Steam locomotive, Public domain image

Stallbyggnad för lok - Steam locomotive, Public domain image

Stallbyggnad för lok Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Knutssalen i Malmö Rådhus, trolgen under 1890-talet

Knutssalen i Malmö Rådhus, trolgen under 1890-talet

Knutssalen i Malmö Rådhus, trolgen under 1890-talet Public domain photograph of a tram car, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Belisabet "Betty" Eriksson från W. Hästbo (Josef Erikssons syster)

Belisabet "Betty" Eriksson från W. Hästbo (Josef Erikssons syster)

Belisabet "Betty" Eriksson från W. Hästbo (Josef Erikssons syster)

Slåtter. Per Gustav Granath - Public domain portrait

Slåtter. Per Gustav Granath - Public domain portrait

Slåtter. Picryl description: Public domain artwork of horse, equestrian horse riding, free to use, no copyright restrictions image.

Två unga män i soffa. - Public domain portrait photograph

Två unga män i soffa. - Public domain portrait photograph

Två unga män i soffa. Public domain photograph of cabinet, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gävle stad, Hamntorget. Sverige. Public domain image.

Gävle stad, Hamntorget. Sverige. Public domain image.

Gävle stad, Hamntorget. Public domain image of 19th-century church, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

JvmKDAA12377 - A black and white photo of a train station

JvmKDAA12377 - A black and white photo of a train station

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Pålsboda - Finspång - Järnväg, PFJ PFJ lok 4 "Haddebo" och FNJ lok 2 "Roxen" Lokstallar lok och personal.

Pålsboda - Finspång - Järnväg, PFJ PFJ lok 4 "Haddebo" och FNJ lok 2 "...

Pålsboda - Finspång - Järnväg, PFJ PFJ lok 4 "Haddebo" och FNJ lok 2 "Roxen" Lokstallar lok och personal.

Drottning Victorias bilder. Anacapri på Capri.

Drottning Victorias bilder. Anacapri på Capri.

Drottning Victorias bilder. Anacapri på Capri.

Loket Vadstena vid Fågelsta station.

Loket Vadstena vid Fågelsta station.

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Adolfsfors Bruk, exteriör. Värmland, Sverige

Adolfsfors Bruk, exteriör. Värmland, Sverige

Adolfsfors Bruk, exteriör. Public domain photograph of 19th-century Sweden, landscape, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Train station Boden station med personal. - Public domain photograph.

Train station Boden station med personal. - Public domain photograph.

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kälkåkning vid Kung Jans port, Uppsala slott, Uppsala 1891, Henri Ostis Fotografi Atelier

Kälkåkning vid Kung Jans port, Uppsala slott, Uppsala 1891, Henri Osti...

Kälkåkning vid Kung Jans port, Uppsala slott, Uppsala 1891 Public domain photograph of arch gateway entrance, gates, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stadsvy från Norrköping, Matteus kyrka.

Stadsvy från Norrköping, Matteus kyrka.

Fotografiet ingår i album innehållande 15 bilder från tiden 1892-1893 föreställande Andra livgrenadjärregementet, Volontärskolan och stadsvyer från Norrköping.

Steam carriage, designed and built in 1892 by Painting Cederholm, Ystad. Located at the Ystad Ancient Monument Society.

Steam carriage, designed and built in 1892 by Painting Cederholm, Ysta...

Ångvagn, kostruerad och byggd år 1892 av Målaremästare Cederholm, Ystad. Tillhör Ystads Fornminnesförening.

Änkefriherrinnan von Düben på Ribbagården, Gränna.

Änkefriherrinnan von Düben på Ribbagården, Gränna.

Änkefriherrinnan von Düben på Ribbagården, Gränna.

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, se bild nr. 2.

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, ...

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, se bild nr. 2.

Barnarbetare. Märkpojkar vid Sunds sågverk i Medelpad omkring 1895. Pojkarna började arbeta redan i 6-7-årsåldern. Lönen var låg, i början av 1870 talet avlönades barnen med 3 till 5 öre i timmen.

Barnarbetare. Märkpojkar vid Sunds sågverk i Medelpad omkring 1895. Po...

Barnarbetare. Märkpojkar vid Sunds sågverk i Medelpad omkring 1895. Pojkarna började arbeta redan i 6-7-årsåldern. Lönen var låg, i början av 1870 talet avlönades barnen med 3 till 5 öre i timmen.

Hulta tegelbruk, Skene., Västra Götaland, Sverige

Hulta tegelbruk, Skene., Västra Götaland, Sverige

Hulta tegelbruk, Skene. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Smålands Taberg från Byarumsvägen år 1895.

Smålands Taberg från Byarumsvägen år 1895.

Smålands Taberg från Byarumsvägen år 1895. Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bild tagen från Alntorps ö mot Nora 1896.

Bild tagen från Alntorps ö mot Nora 1896.

Bild tagen från Alntorps ö mot Nora 1896. Public domain image of 19th-century Orebro, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand Hotel i ursprungligt skick. Längst till vänster skymatar Fersenska Terassen.

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand...

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand Hotel i ursprungligt skick. Längst till vänster skymatar Fersenska Terassen.

Previous

of 6913

Next