The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

svenska teatern stockholm

618 media by topicpage 1 of 7
Adolf Berggren, rollporträtt - SMV - H1 159

Adolf Berggren, rollporträtt - SMV - H1 159

Adolf Berggren as Sigurd den starke in Kämparne på Helgeland at Nya teatern 1875 (?) Svenska: Adolf Berggren som Sigurd den starke i Kämparne på Helgeland, Nya teatern 1875 (?)

Adolf Hellander, porträtt - SMV - H3 212

Adolf Hellander, porträtt - SMV - H3 212

Adolf Hellander, actor at Nya teatern 1878. Svenska: Adolf Hellander, skådespelare vid Nya teatern 1878.

Advokaten Pathelin, Kungliga Operan 1894. Föreställningsbild - SMV - H9 164

Advokaten Pathelin, Kungliga Operan 1894. Föreställningsbild - SMV - H...

Scene from the opera Advokaten Pathelin, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1894. Svenska: Scen ur operan Advokaten Pathelin, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1894.

Adèle Almati, rollporträtt - SMV - H7 053

Adèle Almati, rollporträtt - SMV - H7 053

Adèle Almati as Ortrud in the opera Lohengrin, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Adèle Almati som Ortrud i operan Lohengrin, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

Adèle Almati, rollporträtt - SMV - H7 054

Adèle Almati, rollporträtt - SMV - H7 054

Adèle Almati as Brünhilde in the opera Valkyrian, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Adèle Almati som Brünhilde i operan Valkyrian, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1895.

Alda Lundeqvist, rollporträtt - SMV - H6 009

Alda Lundeqvist, rollporträtt - SMV - H6 009

Alda Lundeqvist in Rip-Rip at Nya teatern 1885. Svenska: Alda Lundeqvist i Rip-Rip, Nya teatern 1885.

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 158

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 158

Amelie Tuné as Carl II in Man kan hvad man vill at Nya teatern 1888. Svenska: Amelie Tuné som Carl II i Man kan hvad man vill, Nya teatern 1888.

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 159

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 159

Amelie Tuné as Carl II in Man kan hvad man vill at Nya teatern 1888. Svenska: Amelie Tuné som Carl II i Man kan hvad man vill, Nya teatern 1888.

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 160

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 160

Amelie Tuné as Carl II in Man kan hvad man vill at Nya teatern 1888. Svenska: Amelie Tuné som Carl II i Man kan hvad man vill, Nya teatern 1888.

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H11 001

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H11 001

Anders de Wahl as Hertigen av Buckingham in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: Anders de Wahl som Hertigen av Buckingham i De tre musketörerna, Svenska teatern 1900.

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 148

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 148

Anders de Wahl as Lill-Klas in Stor-Klas och Lill-Klas at Svenska teatern 1899. Svenska: Anders de Wahl som Lill-Klas i Stor-Klas och Lill-Klas, Svenska teatern 1899.

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 159

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 159

Anders de Wahl in the title role in Erik XIV at Svenska teatern 1899. Svenska: Anders de Wahl i titelrollen i Erik XIV, Svenska teatern 1899.

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 161

Anders de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 161

Anders de Wahl as Lill-Klas in Stor-Klas och Lill-Klas at Svenska teatern 1899. Svenska: Anders de Wahl som Lill-Klas i Stor-Klas och Lill-Klas, Svenska teatern 1899.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 175

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 175

Anna Lundberg as Louise Haverman in Lifvet på landet at Nya teatern 1888. Svenska: Anna Lundberg som Louise Haverman i Lifvet på landet, Nya teatern 1888.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 176

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 176

Anna Lundberg as Louise Haverman in Lifvet på landet at Nya teatern 1888. Svenska: Anna Lundberg som Louise Haverman i Lifvet på landet, Nya teatern 1888.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 181

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 181

Anna Lundberg as Sven in Kejsarens nya kläder at Svenska teatern 1889. Svenska: Anna Lundberg som Sven i Kejsarens nya kläder, Svenska teatern 1889.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 182

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 182

Anna Lundberg as Sven in Kejsarens nya kläder at Svenska teatern 1889. Svenska: Anna Lundberg som Sven i Kejsarens nya kläder, Svenska teatern 1889.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 185

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 185

Anna Lundberg in the title role in Niniche at Svenska teatern 1890. Svenska: Anna Lundberg i titelrollen i Niniche, Svenska teatern 1890.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 186

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 186

Anna Lundberg as Bianca in the revue Baciller at Svenska teatern 1891. Svenska: Anna Lundberg som Bianca i nyårsrevyn Baciller, Svenska teatern 1891.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 190

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 190

Anna Lundberg in the title role in Niniche at Svenska teatern 1890. Svenska: Anna Lundberg i titelrollen i Niniche, Svenska teatern 1890.

Anna Sternvall, rollporträtt - SMV - H7 201

Anna Sternvall, rollporträtt - SMV - H7 201

Anna Sternvall as Grevinnan Dombronowska in Bildhuggaren Clémenceau at Svenska teatern 1891. Svenska: Anna Sternvall som Grevinnan Dombronowska i Bildhuggaren Clémenceau, Svenska teatern 1891.

Anna Sternvall, rollporträtt - SMV - H7 204

Anna Sternvall, rollporträtt - SMV - H7 204

Anna Sternvall as Grevinnan Dombronowska in Bildhuggaren Clémenceau at Svenska teatern 1891. Svenska: Anna Sternvall som Grevinnan Dombronowska i Bildhuggaren Clémenceau, Svenska teatern 1891.

Anna Thulin, rollporträtt - SMV - H3 209

Anna Thulin, rollporträtt - SMV - H3 209

Anna Thulin in the title role in the opera Mignon, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1896. Svenska: Anna Thulin i titelrollen i operan Mignon, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1896.

Anna-Lisa Hwasser, rollporträtt - SMV - H2 211

Anna-Lisa Hwasser, rollporträtt - SMV - H2 211

Anna Lisa Hwasser-Engelbrecht as Margareta in the play Faust at Nya teatern oktober 1881. Svenska: Anna Lisa Hwasser-Engelbrecht som Margareta i pjäsen Faust, Nya teatern oktober 1881.

Aristoteles, Nya teatern 1886. Rollporträtt - SMV - H2 073

Aristoteles, Nya teatern 1886. Rollporträtt - SMV - H2 073

Hilda Sjöberg and Selma Jonsson in Aristoteles at Nya teatern 1886. Svenska: Hilda Sjöberg och Selma Jonsson i Aristoteles, Nya teatern 1886.

Aristoteles, Nya teatern 1886. Rollporträtt - SMV - H2 074

Aristoteles, Nya teatern 1886. Rollporträtt - SMV - H2 074

Hilda Sjöberg, Selma Jonsson and Axel Ringvall in Aristoteles at Nya teatern 1886. Svenska: Hilda Sjöberg, Selma Jonsson och Axel Ringvall i Aristoteles, Nya teatern 1886.

Aristoteles, Nya teatern 1886. Rollporträtt - SMV - H2 078

Aristoteles, Nya teatern 1886. Rollporträtt - SMV - H2 078

Selma Jonsson, Hilda Sjöberg and Axel Ringvall in Aristoteles at Nya teatern 1886. Svenska: Selma Jonsson, Hilda Sjöberg och Axel Ringvall i Aristoteles, Nya teatern 1886.

Arvid Ödmann, rollporträtt - SMV - H9 099

Arvid Ödmann, rollporträtt - SMV - H9 099

Arvid Ödmann in the title role in the opera Fra Diavolo, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1893. Svenska: Arvid Ödmann i titelrollen i operan Fra Diavolo, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1893.

Arvid Ödmann, rollporträtt - SMV - H9 114

Arvid Ödmann, rollporträtt - SMV - H9 114

Arvid Ödmann as Johan af Leyden in the opera Profeten, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1893. Svenska: Arvid Ödmann som Johan af Leyden i operan Profeten, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1893.

Arvid Ödmann, rollporträtt - SMV - H9 115

Arvid Ödmann, rollporträtt - SMV - H9 115

Arvid Ödmann as Chevalier Des Grieux in the opera Manon, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1896. Svenska: Arvid Ödmann som Chevalier Des Grieux i operan Manon, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1896.

August Lindberg, rollporträtt - SMV - H11 002

August Lindberg, rollporträtt - SMV - H11 002

August Lindberg as Kardinal Richelieu in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: August Lindberg som Kardinal Richelieu i De tre musketörerna, Svenska teatern 1900.

August Lindberg, rollporträtt - SMV - H5 086

August Lindberg, rollporträtt - SMV - H5 086

August Lindberg in the title role in Konung Richard II at Svenska teatern 1898. Svenska: August Lindberg i titelrollen i Konung Richard II, Svenska teatern 1898.

August Lindberg, rollporträtt - SMV - H5 087

August Lindberg, rollporträtt - SMV - H5 087

August Lindberg in the title role in Konung Richard II at Svenska teatern 1898. Svenska: August Lindberg i titelrollen i Konung Richard II, Svenska teatern 1898.

August Warberg, rollporträtt - SMV - H8 226

August Warberg, rollporträtt - SMV - H8 226

August Warberg as Pastor Glad in Flickornas gossar at Nya teatern 1889. Svenska: August Warberg som Pastor Glad i Flickornas gossar, Nya teatern 1889.

Augusta Comstedt, rollporträtt - SMV - H2 072

Augusta Comstedt, rollporträtt - SMV - H2 072

Augusta Comstedt in Stella eller Regementstrumslagarens dotter at Nya teatern 1880. Svenska: Augusta Comstedt i Stella eller Regementstrumslagarens dotter, Nya teatern 1880.

Augusta Rydh, rollporträtt - SMV - H7 087

Augusta Rydh, rollporträtt - SMV - H7 087

Augusta Rydh as Frederico in the operetta Boccaccio at Nya teatern 1883. Svenska: Augusta Rydh som Frederico i operetten Boccaccio, Nya teatern 1883.

Axel Ringvall, rollporträtt - SMV - H7 028

Axel Ringvall, rollporträtt - SMV - H7 028

Axel Ringvall as Favart in Madame Favart at Nya teatern 1884. Svenska: Axel Ringvall som Favart i Madame Favart, Nya teatern 1884.

Axel Ringvall, rollporträtt - SMV - H7 029

Axel Ringvall, rollporträtt - SMV - H7 029

Axel Ringvall as Fanfani in Afrikaresan at Nya teatern 1885. Svenska: Axel Ringvall som Fanfani i Afrikaresan, Nya teatern 1885.

Beata Lundqvist, rollporträtt - SMV - H5 180

Beata Lundqvist, rollporträtt - SMV - H5 180

Beata Lundqvist as Desdemona in Othello at Nya teatern 1888. Svenska: Beata Lundqvist som Desdemona i Othello, Nya teatern 1888.

Beata Lundqvist, rollporträtt - SMV - H6 022

Beata Lundqvist, rollporträtt - SMV - H6 022

Beata Lundqvist as Desdemona in Othello at Nya teatern 1888. Svenska: Beata Lundqvist som Desdemona i Othello, Nya teatern 1888.

Bernhard Dahlström, rollporträtt - SMV - H2 114

Bernhard Dahlström, rollporträtt - SMV - H2 114

Bernhard Dahlström in the operetta Don Cesar at Nya teatern 1877 (uncertain date). Svenska: Bernhard Dahlström i operetten Don Cesar, Nya teatern 1877 (osäkert årtal).

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H10 069

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H10 069

Bror Olsson as Ludvig XIII in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: Bror Olsson som Ludvig XIII i De tre musketörerna, Svenska teatern 1900.

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 154

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 154

Bror Olsson as Greve Bela in Namnkunniga fruar at Svenska teatern 1889. Svenska: Bror Olsson som Greve Bela i Namnkunniga fruar, Svenska teatern 1889.

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 155

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 155

Bror Olsson as Henri de Lagerdère in Den puckelryggige at Svenska teatern 1889. Svenska: Bror Olsson som Henri de Lagerdère i Den puckelryggige, Svenska teatern 1889.

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 156

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 156

Bror Olsson as Henri de Lagerdère in Den puckelryggige at Svenska teatern 1889. Svenska: Bror Olsson som Henri de Lagerdère i Den puckelryggige, Svenska teatern 1889.

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 157

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 157

Bror Olsson as Henri de Lagerdère in Den puckelryggige at Svenska teatern 1889. Svenska: Bror Olsson som Henri de Lagerdère i Den puckelryggige, Svenska teatern 1889.

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 160

Bror Olsson, rollporträtt - SMV - H6 160

Bror Olsson as Rolf Rinaldo in Biltog at Svenska teatern 1890. Svenska: Bror Olsson som Rolf Rinaldo i Biltog, Svenska teatern 1890.

Bröllopet på Ulfåsa, Svenska teatern 1905. Föreställningsbild - SMV - H14 032

Bröllopet på Ulfåsa, Svenska teatern 1905. Föreställningsbild - SMV - ...

Frida Kumlin as Sigrid den fagra (and others) in Bröllopet på Ulfåsa at Svenska teatern 1905. Svenska: Frida Kumlin som Sigrid den fagra (m.fl) i Bröllopet på Ulfåsa, Svenska teatern 1905.

Bröllopet på Ulfåsa, Svenska teatern 1905. Föreställningsbild - SMV - H14 033

Bröllopet på Ulfåsa, Svenska teatern 1905. Föreställningsbild - SMV - ...

Frida Kumlin as Sigrid den fagra, Einar Fröberg as Bengt Lagman, Bror Olsson as Algotson, John Riégo as Priorn (and others) in Bröllopet på Ulfåsa at Svenska teatern 1905. Svenska: Frida Kumlin som Sigrid den... More

Bäfverpelsen, Svenska teatern 1902. Föreställningsbild - SMV - H14 052

Bäfverpelsen, Svenska teatern 1902. Föreställningsbild - SMV - H14 052

Anna Rustan as Fru Wolff, Ingeborg Söderberg as Adelheid, Justus Hagman as Wulkoff and John Riégo as Julius Wolff in Bäfverpelsen at Svenska teatern 1902. Svenska: Anna Rustan som Fru Wolff, Ingeborg Söderber... More

Béatrice Vehon-Halvorsen, rollporträtt - SMV - H8 230

Béatrice Vehon-Halvorsen, rollporträtt - SMV - H8 230

Béatrice Vehon-Halvorsen as Violetta in Den vilseförda, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Guest appearance. Svenska: Béatrice Vehon-Halvorsen som Violetta i Den vilseförda, Kungliga Operan (på Svensk... More

Carl Carlander, rollporträtt - SMV - H2 062

Carl Carlander, rollporträtt - SMV - H2 062

Carl Carlander as Alfio in the opera På Sicilien, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1893. Svenska: Carl Carlander som Alfio i operan På Sicilien, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1893. Debutroll.

Carl Lejdström, rollporträtt - SMV - H5 056

Carl Lejdström, rollporträtt - SMV - H5 056

Carl Lejdström as Escamillo in the opera Carmen, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1894. Svenska: Carl Lejdström som Escamillo i operan Carmen, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1894.

Carl Lejdström, rollporträtt - SMV - H5 059

Carl Lejdström, rollporträtt - SMV - H5 059

Carl Lejdström as Max in the opera Alphyddan, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1894. Svenska: Carl Lejdström som Max i operan Alphyddan, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1894. Debutroll.

Carl Lejdström, rollporträtt - SMV - H5 061

Carl Lejdström, rollporträtt - SMV - H5 061

Carl Lejdström as Max in the opera Alphyddan, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1894. Svenska: Carl Lejdström som Max i operan Alphyddan, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1894. Debutroll.

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 135

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 135

Caroline Östberg as Benvenuto in the operetta Ruter Kung at Nya teatern 1884. Svenska: Caroline Östberg som Benvenuto i operetten Ruter Kung, Nya teatern 1884.

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 136

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 136

Caroline Östberg as Valentin in the operetta Fortunios visa at Nya teatern 1884. Svenska: Caroline Östberg som Valentin i operetten Fortunios visa, Nya teatern 1884.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 128

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 128

Caroline Östberg-Horwitz as Violetta in the operetta Det lustiga kriget at Nya teatern 1882. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz som Violetta i operetten Det lustiga kriget, Nya teatern 1882.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 129

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 129

Caroline Östberg-Horwitz as Violetta in the operetta Det lustiga kriget at Nya teatern 1882. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz som Violetta i operetten Det lustiga kriget, Nya teatern 1882.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 130

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 130

Caroline Östberg-Horwitz in the title role in the operetta Boccaccio at Nya teatern 1879. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz i titelrollen i operetten Boccaccio, Nya teatern 1879.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 131

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 131

Caroline Östberg-Horwitz in the title role in the operetta Boccaccio at Nya teatern 1879. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz i titelrollen i operetten Boccaccio, Nya teatern 1879.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 132

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 132

Caroline Östberg-Horwitz as Michaëla in Både hjerta och hand at Nya teatern 1883. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz som Michaëla i Både hjerta och hand, Nya teatern 1883.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 133

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 133

Caroline Östberg-Horwitz as Michaëla in Både hjerta och hand at Nya teatern 1883. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz som Michaëla i Både hjerta och hand, Nya teatern 1883.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 134

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 134

Caroline Östberg-Horwitz as Michaëla in Både hjerta och hand at Nya teatern 1883. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz som Michaëla i Både hjerta och hand, Nya teatern 1883.

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 182

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 182

Dagmar Sterky as Jacinta in the opera Granadas dotter, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Dagmar Sterky som Jacinta i operan Granadas dotter, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 183

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 183

Dagmar Sterky in the title role in the opera Mignon, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Dagmar Sterky i titelrollen i operan Mignon, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 184

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 184

Dagmar Sterky as Bastienne in the opera Bastien och Bastienne, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1893. Svenska: Dagmar Sterky som Bastienne i operan Bastien och Bastienne, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1893.

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 185

Dagmar Sterky, rollporträtt - SMV - H7 185

Dagmar Sterky in the title role in the opera Mignon, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Dagmar Sterky i titelrollen i operan Mignon, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

Dagny Sternvall, rollporträtt - SMV - H7 198

Dagny Sternvall, rollporträtt - SMV - H7 198

Dagny Sternvall as Maj in Det otroligaste at Svenska teatern 1901. Svenska: Dagny Sternvall som Maj i Det otroligaste, Svenska teatern 1901.

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 067

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - ...

Tore Svennberg as d'Artagnan, John Wahlbom as Rochefort, Oscar Johansson as Atos and Gustaf Ranft as Portos in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: Tore Svennberg som d'Artagnan, John Wahlbom... More

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 068

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - ...

Oscar Sternvall as Bödeln and Julia Håkansson as Anne de Breuil in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: Oscar Sternvall som Bödeln och Julia Håkansson som Anne de Breuil i De tre musketörerna... More

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H11 003

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - ...

Julia Håkansson as Anne de Breuil, Tore Svennberg as d'Artagnan and John Wahlbom as Rochefort in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: Julia Håkansson som Anne de Breuil, Tore Svennberg som d'... More

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H11 006

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - ...

Julia Håkansson as Anne de Breuil, Anders de Wahl as Hertigen av Buckingham and Gerda Lundequist as Drottningen in De tre musketörerna at Svenska teatern 1900. Svenska: Julia Håkansson som Anne de Breuil, And... More

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H11 007

De tre musketörerna, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - ...

Julia Håkansson as Anne de Breuil, Tore Svennberg as d'Artagnan, Oscar Johansson as Atos, Axel Södergren as Aramis, Lisa Håkansson as Constance Bonacieux, Gerda Lundequist as Drottningen, Gustaf Ranft as Porto... More

Den röda kåpan, Svenska teatern 1902. Föreställningsbild - SMV - H12 004

Den röda kåpan, Svenska teatern 1902. Föreställningsbild - SMV - H12 0...

Oscar Eliason as Mouzon, Lina Sandell as Yanetta, Einar Fröberg as Benoit and Carl Barcklind as Etchepare in Den röda kåpan at Svenska teatern 1902. Svenska: Oscar Eliason som Mouzon, Lina Sandell som Yanetta... More

Det otroligaste, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 012

Det otroligaste, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 ...

Gustaf Ranft as Stora Bu, Anders de Wahl as Sven Tro, Dagny Sternvall as Maj, Lisa Gottschalk as Prinsessan Solia and Oscar Eliason as Hovnarren in Det otroligaste at Svenska teatern 1901. Act I. Svenska: Gus... More

Det otroligaste, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 013

Det otroligaste, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 ...

Anders de Wahl as Sven Tro, Lisa Gottschalk as Prinsessan Solia and Dagny Sternvall as Maj in Det otroligaste at Svenska teatern 1901. Act II. Svenska: Anders de Wahl som Sven Tro, Lisa Gottschalk som Prinses... More

Det otroligaste, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 014

Det otroligaste, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 ...

Anders de Wahl as Sven Tro, Dagny Sternvall as Maj, Olga Andersson as Sommaren, Astri Torsell as Solen, Götha Klintberg as Hösten, Amelie Axelsson as Vintern, Oscar Eliason as Hovnarren, John Riégo as Kung Gam... More

Dina Edling, rollporträtt - SMV - H2 178

Dina Edling, rollporträtt - SMV - H2 178

Dina Edling as Laura in the opera La Gioconda, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Dina Edling som Laura i operan La Gioconda, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

Elisabeth Berg, rollporträtt - SMV - H1 152

Elisabeth Berg, rollporträtt - SMV - H1 152

Elisabeth Berg, actor, in unknown performance at Nya teatern 1885. Svenska: Elisabeth Berg, skådespelare, i okänd föreställning, Nya teatern 1885.

Emil Hillberg, rollporträtt - SMV - H4 050

Emil Hillberg, rollporträtt - SMV - H4 050

Emil Hillberg as Hertigen in Främlingen at Nya teatern 1878. Svenska: Emil Hillberg som Hertigen i Främlingen, Nya teatern 1878.

Emil Hillberg, rollporträtt - SMV - H4 052

Emil Hillberg, rollporträtt - SMV - H4 052

Emil Hillberg as Bark in Sanna qvinnor at Nya teatern 1885. Svenska: Emil Hillberg som Bark i Sanna qvinnor, Nya teatern 1885.

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 170

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 170

Emil van der Osten in the title role in Othello at Nya teatern 1885. Svenska: Emil van der Osten i titelrollen i Othello, Nya teatern 1885.

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 171

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 171

Emil van der Osten as Kolbe in Familjens olycksfågel at Nya teatern 1885. Svenska: Emil van der Osten som Kolbe i Familjens olycksfågel, Nya teatern 1885.

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 172

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 172

Emil van der Osten in the title role in David Garrick at Svenska teatern 1890. Svenska: Emil van der Osten i titelrollen i David Garrick, Svenska teatern 1890.

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 173

Emil van der Osten, rollporträtt - SMV - H6 173

Emil van der Osten as Kolbe in Familjens olycksfågel at Nya teatern 1885. Svenska: Emil van der Osten som Kolbe i Familjens olycksfågel, Nya teatern 1885.

Emilia Lund, rollporträtt - SMV - H5 137

Emilia Lund, rollporträtt - SMV - H5 137

Emilia Lund in Fågel blå at Nya teatern 1885. Svenska: Emilia Lund i Fågel blå, Nya teatern 1885.

Emilia Lund, rollporträtt - SMV - H5 140

Emilia Lund, rollporträtt - SMV - H5 140

Emilia Lund as Gerd in Brand at Nya teatern 1885. Svenska: Emilia Lund som Gerd i Brand, Nya teatern 1885.

Emilia Lund, rollporträtt - SMV - H5 145

Emilia Lund, rollporträtt - SMV - H5 145

Emilia Lund in Fågel blå at Nya teatern 1885. Svenska: Emilia Lund i Fågel blå, Nya teatern 1885.

Emma Holmstrand, rollporträtt - SMV - H4 095

Emma Holmstrand, rollporträtt - SMV - H4 095

Emma Holmstrand as Colette in the opera Skrifvarkungen, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Emma Holmstrand som Colette i operan Skrifvarkungen, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

Emma Holmstrand, rollporträtt - SMV - H4 097

Emma Holmstrand, rollporträtt - SMV - H4 097

Emma Holmstrand in the title role in the opera Lalla Rookh, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1892. Svenska: Emma Holmstrand i titelrollen i operan Lalla Rookh, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1892.

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 065

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 ...

Tore Svennberg as Niels Kagg, Oscar Sternvall as Mogens, Lina Sandell as Fru Lena Daa and Anders de Wahl as Wiwalt in En lyckoriddare at Svenska teatern 1900. Act I. Svenska: Tore Svennberg som Niels Kagg, Os... More

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 066

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 ...

Anders de Wahl as Wiwalt and Carl Browallius as Anders (and others) in En lyckoriddare at Svenska teatern 1900. Svenska: Anders de Wahl som Wiwalt och Carl Browallius som Anders (m.fl) i En lyckoriddare, Sven... More

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 071

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 ...

Gerda Lundequist as Gertrud, Tore Svennberg as Niels Kagg, Anders de Wahl as Wiwalt, Julia Håkansson as Fru Carin and John Riégo as Wulff Grip (and others) in En lyckoriddare at Svenska teatern 1900. Svenska: ... More

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H13 002

En lyckoriddare, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H13 ...

Anders de Wahl as Wiwalt, Gerda Lundequist as Gertrud and John Riégo as Wulff Grijp in En lyckoriddare at Svenska teatern 1900. Act III. Svenska: Anders de Wahl som Wiwalt, Gerda Lundequist som Gertrud och Jo... More

En skandal, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H13 003

En skandal, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H13 003

Albert Ranft as Arthur, Tore Svennberg as von Ahnskjold and John Riégo as Etatsrådet Hansen in En skandal at Svenska teatern 1901. Svenska: Albert Ranft som Arthur, Tore Svennberg som von Ahnskjold och John R... More

En skandal, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H13 004

En skandal, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H13 004

Lisa Håkansson as Fanny, Oscar Eliason as Pool, John Riégo as Etatsrådet Hansen, Anna Rustan as Etatsrådinnan and Albert Ranft as Arthur in En skandal at Svenska teatern 1901. Act 4. Svenska: Lisa Håkansson s... More

En skugga, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 064

En skugga, Svenska teatern 1900. Föreställningsbild - SMV - H10 064

John Riégo as Greve Wasenau, Gösta Hillberg as Theodon, Lotten Olsson as Angelina, Anna Rustan as Markisinnan Capponi, Albin Lavén as Greve d'Alibert and Lina Sandell as Drottning Kristina in En skugga at Sven... More

Engelbrekt, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 016

Engelbrekt, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 016

Oscar Eliason as Engelbrekt, Tore Svennberg as Erik Puke, Gustaf Ranft as Varg, Oscar Johansson as Karl Knutson Bonde and Oscar Byström as Kristiern Nilsson Vase in Engelbrekt at Svenska teatern 1901. Act II. ... More

Engelbrekt, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 017

Engelbrekt, Svenska teatern 1901. Föreställningsbild - SMV - H14 017

Tore Svennberg as Erik Puke, Konstantin Axelsson as Biskop Styrbjörn, Oscar Eliason as Engelbrekt and Gustaf Ranft as Varg in Engelbrekt at Svenska teatern 1901. Act II. Svenska: Tore Svennberg som Erik Puke,... More

Previous

of 7

Next