The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sundsvall

1,105 media by topicpage 1 of 12
Sundsvall. Telefonstationen på 1800-talet. Interiör.

Sundsvall. Telefonstationen på 1800-talet. Interiör.

Sundsvall. Telefonstationen på 1800-talet. Interiör.

Sundsvall, Gustav Adolfs kyrka, Sverige

Sundsvall, Gustav Adolfs kyrka, Sverige

Kyrkan med omgivning. Foto av akvarell 1839. Dublett, se bild nummer två.

Hästbanan cirka år 1870. Platsen är Österström och lastningsplatsen låg alldeles till höger om bilden.

Hästbanan cirka år 1870. Platsen är Österström och lastningsplatsen lå...

Hästbanan cirka år 1870. Platsen är Österström och lastningsplatsen låg alldeles till höger om bilden.

Personal vid Statens Järnvägar, SJ utanför gamla lokstallet i Sundsvall.

Personal vid Statens Järnvägar, SJ utanför gamla lokstallet i Sundsval...

Personal vid Statens Järnvägar, SJ utanför gamla lokstallet i Sundsvall.

Sundsvall före branden 1888

Sundsvall före branden 1888

Sundsvall före branden 1888

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1875.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1875.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1875.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1878.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1878.

Okänt sågverk i Sundsvallstrakten omkring 1878.

Kävstabron (den träbro, som byggdes 1888) vid Indal, Indalsälven. I bakgrunden västerut skymtar Hallstaberget. Kolorerat vykort efter ett foto av N G Nilsson.

Kävstabron (den träbro, som byggdes 1888) vid Indal, Indalsälven. I ba...

Kävstabron (den träbro, som byggdes 1888) vid Indal, Indalsälven. I bakgrunden västerut skymtar Hallstaberget. Kolorerat vykort efter ett foto av N G Nilsson.

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlund), brukskontoret, prästgården samt kyrkan längst bort efter gatan. Till höger skymtar handelsboden.

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlu...

Parti av Svartvik. Från vänster ses bostadshus (Amanda och Helmer Edlund), brukskontoret, prästgården samt kyrkan längst bort efter gatan. Till höger skymtar handelsboden.

Vykort till Kristina Nilsson född Andersson och till Edvard Nilsson. Motivet på framsidan föreställer Sundsvalls hamn.

Vykort till Kristina Nilsson född Andersson och till Edvard Nilsson. M...

Handskriven text på kortets baksida, från en anonym avsändare: "God dag Kristina. Hur mår du hoppas du är kry och duktig som jag. Jag får tacka dig för vyet som jag fick till påsk kommer du denna vägen i morgon... More

Gamla stationshuset, smalspårstiden, Svenska Järnvägarna
Gamla stationen i Sundsvall.

Gamla stationen i Sundsvall.

Railway stations in Sweden

JvmKDAA08465, Svenska Järnvägarna

JvmKDAA08465, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar, som byggdes om från ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), vid Nedansjöby, som byg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1884 - 1886.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.

Banbyggnad av Statsbanan Sundsvall - Torpshammar som byggdes om från s...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedansjöby, som byggdes om från smalspårig (1067 mm) till normalspårig (1435mm), när Statens Järnvägar (SJ) köpte upp järnvägen av Sundsvall - Torpshammars Järnväg (STJ) Mellan år 1885 - 1886.Lite extra info.Det sista smalspårståget gick mellan Sundsvall och Högom 11 juni 1886.12 juni kunde så Statsbanan Sundsvall - Torpshammar öppnas för normalspårig trafik.år 1884 - 1886..På bilden vid X:et står givarens fader. Denna bild är en gåva från E. W. Kamel.

Från järnvägsbygget (Sundsvall - Torpshammar), på Tvärberget vid Nedan...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Banbygget, Svenska Järnvägarna
Porträtt av Johan Ludvig Viktor Himmelstrand, född i Västervik 1834. Vid tiden för bilden läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk. Gift i Hudiksvall 1869 med Walborg Wennberg. Himmelstrand hade då tjänst vid Hudiksvalls läroverk. Död i Sundsvall 1922.

Porträtt av Johan Ludvig Viktor Himmelstrand, född i Västervik 1834. V...

Porträtt av Johan Ludvig Viktor Himmelstrand, född i Västervik 1834. Vid tiden för bilden läroverksadjunkt vid Linköpings läroverk. Gift i Hudiksvall 1869 med Walborg Wennberg. Himmelstrand hade då tjänst vid H... More

IOGT-logen 158 Hälleberget, ordenshuset å Södermalm, repro från plansch 19 i skriften Medelpads distriktloge 25 år 1885-1910 Södermalmsgatan 38. Bilden är rastrerad.

IOGT-logen 158 Hälleberget, ordenshuset å Södermalm, repro från plansc...

IOGT-logen 158 Hälleberget, ordenshuset å Södermalm, repro från plansch 19 i skriften Medelpads distriktloge 25 år 1885-1910 Södermalmsgatan 38. Bilden är rastrerad.

Telefonnät i Sundsvall kring sekelskiftet 1900. (Telefonstation år 1888).

Telefonnät i Sundsvall kring sekelskiftet 1900. (Telefonstation år 188...

Telefonnät i Sundsvall kring sekelskiftet 1900. (Telefonstation år 1888).

Den nedbrunna kyrkan Lovisa Ulrika från 1753 med kyrkogården i förgrunden. Brevkort.

Den nedbrunna kyrkan Lovisa Ulrika från 1753 med kyrkogården i förgrun...

Den nedbrunna kyrkan Lovisa Ulrika från 1753 med kyrkogården i förgrunden. Brevkort.

Sundsvall, Gustav Adolfs kyrka, Sverige

Sundsvall, Gustav Adolfs kyrka, Sverige

Kyrkan efter branden 1888. Avfotografering av bild nummer ett.

Järnvägen med gymnastikhuset till vänster, läroverksplanen och Läroverket till höger. Kyrkan längst bort. Bildtext till vykortet "Photographicum. KYRKAN och HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET. W Ahlströms Bokhandel.

Järnvägen med gymnastikhuset till vänster, läroverksplanen och Lärover...

Järnvägen med gymnastikhuset till vänster, läroverksplanen och Läroverket till höger. Kyrkan längst bort. Bildtext till vykortet "Photographicum. KYRKAN och HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET. W Ahlströms Bokhandel.

Vy över Gångviken, Skönvik. Vykort.

Vy över Gångviken, Skönvik. Vykort.

J. E. Nahlin var vykortfotograf och resande porträttfotograf. Han var bland annat verksam i Norrbotten på 1920-talet och i Norge.

Svensksundsstenen avtäckes 1890.

Svensksundsstenen avtäckes 1890.

Svensksundsstenen avtäckes 1890.

Järnvägspersonal vid gamla stationen i Sundsvall.

Järnvägspersonal vid gamla stationen i Sundsvall.

Järnvägspersonal vid gamla stationen i Sundsvall.

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger...

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis förekom även simundervisning. Verksamheten lades ner 1910 p g a det illa passande läget i hamnen bl a det orenade kloakvattnet från Selångersån samt all hantering av t ex kol i närheten.

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis ...

Kallbadhuset i hamnen. Uppfört 1878. Badande samt personal. Periodvis förekom även simundervisning. Verksamheten lades ner 1910 p g a det illa passande läget i hamnen bl a det orenade kloakvattnet från Selånger... More

Finnkajen med ett passagerarfartyg. Till höger kallbadhuset. Ovanför badhuset ses Tivolirestaurangen. Handskrivna noteringar i överkanten "Utsiktstornet, Lasarettet, Annehill, Tivoli, Vattenledningsborgen". Bildtext på vykortet "Finnkajen o. Kallbadhuset". Handskriven text i nedre kant daterad 19/11 1903.

Finnkajen med ett passagerarfartyg. Till höger kallbadhuset. Ovanför b...

Finnkajen med ett passagerarfartyg. Till höger kallbadhuset. Ovanför badhuset ses Tivolirestaurangen. Handskrivna noteringar i överkanten "Utsiktstornet, Lasarettet, Annehill, Tivoli, Vattenledningsborgen". Bil... More

Järnvägens lok och lastarelaget

Järnvägens lok och lastarelaget

Järnvägens lok och lastarelaget

Vy över Skönvik. Arbetarbostäder. Vykort.

Vy över Skönvik. Arbetarbostäder. Vykort.

Vy över Skönvik. Arbetarbostäder. Vykort.

Vy över Norrmalm och Västermalm. Tryckt text till vykortet  "Panorama öfver Sundsvall från Utsiktstornet."I mitten av bilden ses en sandtäkt som på 1940-talet bebyggdes med HSB:s flerfamiljshus.

Vy över Norrmalm och Västermalm. Tryckt text till vykortet "Panorama ...

Vy över Norrmalm och Västermalm. Tryckt text till vykortet "Panorama öfver Sundsvall från Utsiktstornet."I mitten av bilden ses en sandtäkt som på 1940-talet bebyggdes med HSB:s flerfamiljshus.

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger...

Glimårännan. Indalsälven i slutet av 1800-talet. Längst upp till höger syns den så kallade "Blåsarkojan".

Gamla stationshuset. SJ-tiden.

Gamla stationshuset. SJ-tiden.

Railway stations in Sweden

Hamnen med bland annat  båtar, tunnor och arbetsfolk. Illustration utifrån fotografi. Bildtext på vykort "Sundsvall, Hamnen".

Hamnen med bland annat båtar, tunnor och arbetsfolk. Illustration uti...

Hamnen med bland annat båtar, tunnor och arbetsfolk. Illustration utifrån fotografi. Bildtext på vykort "Sundsvall, Hamnen".

Vy över Skönvik, Finsta och Gångviken. Vykort.

Vy över Skönvik, Finsta och Gångviken. Vykort.

Vy över Skönvik, Finsta och Gångviken. Vykort.

Kubikenborgs herrgård, parken. I bakgrunden skymtar Skönsmons kyrka. Brevkort.

Kubikenborgs herrgård, parken. I bakgrunden skymtar Skönsmons kyrka. B...

Kubikenborgs herrgård, parken. I bakgrunden skymtar Skönsmons kyrka. Brevkort.

Johan Grundberg. Fiskarson från Lövgrund.Bror till Sjökapten Grundberg.

Johan Grundberg. Fiskarson från Lövgrund.Bror till Sjökapten Grundberg...

Johan Grundberg. Fiskarson från Lövgrund.Bror till Sjökapten Grundberg.

Svensksundsstenen avtäckes 1890.

Svensksundsstenen avtäckes 1890.

Svensksundsstenen avtäckes 1890.

Illustrerad katalog

Illustrerad katalog

Maskinvaru- och redskapsaffären Flygt & c:o, Sundsvall 1891.Ur Kungl. bibliotekets samlingar – [librisid: 14800212].Länk: libris.kb.se/bib/14800212 ( http://libris.kb.se/bib/14800212 )

Illustrerad katalog

Illustrerad katalog

Maskinvaru- och redskapsaffären Flygt & c:o, Sundsvall 1891.Ur Kungl. bibliotekets samlingar – [librisid: 14800212].Länk: libris.kb.se/bib/14800212 ( http://libris.kb.se/bib/14800212 )

Illustrerad katalog

Illustrerad katalog

Maskinvaru- och redskapsaffären Flygt & c:o, Sundsvall 1891 [detalj].Ur Kungl. bibliotekets samlingar – [librisid: 14800212].Länk: libris.kb.se/bib/14800212 ( http://libris.kb.se/bib/14800212 )

Illustrerad katalog

Illustrerad katalog

Maskinvaru- och redskapsaffären Flygt & c:o, Sundsvall 1891.Ur Kungl. bibliotekets samlingar – [librisid: 14800212].Länk: libris.kb.se/bib/14800212 ( http://libris.kb.se/bib/14800212 )

Illustrerad katalog

Illustrerad katalog

Maskinvaru- och redskapsaffären Flygt & c:o, Sundsvall 1891.Ur Kungl. bibliotekets samlingar – [librisid: 14800212].Länk: libris.kb.se/bib/14800212 ( http://libris.kb.se/bib/14800212 )

Vinterbild med Storbron i förgrunden. Till vänster Gustav Adolfskyrkan och till höger Flickskolan. Text på vykortet "Sundsvall. Kyrkan och Flickskolan."

Vinterbild med Storbron i förgrunden. Till vänster Gustav Adolfskyrkan...

Vinterbild med Storbron i förgrunden. Till vänster Gustav Adolfskyrkan och till höger Flickskolan. Text på vykortet "Sundsvall. Kyrkan och Flickskolan."

Grupporträtt av arbetare vid gamla sågen i Essvik, 1894-1896.

Grupporträtt av arbetare vid gamla sågen i Essvik, 1894-1896.

Grupporträtt av arbetare vid gamla sågen i Essvik, 1894-1896.

Vykort. Villabebyggelsen kring Bünsowska tjärnen, Västermalm med Sundsvalls kyrka fr väster.

Vykort. Villabebyggelsen kring Bünsowska tjärnen, Västermalm med Sunds...

Vykort. Villabebyggelsen kring Bünsowska tjärnen, Västermalm med Sundsvalls kyrka fr väster.

Vy av Skönviks samhälle och brädgård. Hamnen med segelfartyg. Vykort.

Vy av Skönviks samhälle och brädgård. Hamnen med segelfartyg. Vykort.

Vy av Skönviks samhälle och brädgård. Hamnen med segelfartyg. Vykort.

Entré till sommarrestaurangen Tivoli. Vykort.

Entré till sommarrestaurangen Tivoli. Vykort.

Entré till sommarrestaurangen Tivoli. Vykort.

3 st motiv från utvärdshuset "Tivoli" med resturanginteriör och exteriör. Tivoli byggdes 1871. Vykort.

3 st motiv från utvärdshuset "Tivoli" med resturanginteriör och exteri...

3 st motiv från utvärdshuset "Tivoli" med resturanginteriör och exteriör. Tivoli byggdes 1871. Vykort.

Banvakt Johan August Johansson med familj i banvakststugan vid Rockviksdalen på julafton år 1895.

Banvakt Johan August Johansson med familj i banvakststugan vid Rockvik...

Banvakt Johan August Johansson med familj i banvakststugan vid Rockviksdalen på julafton år 1895.

Banvakt Johan August Johansson med familj firar jul i banvaktsstugan i Rockviksdalen på linjen mellan Nedansjö och Stöde.

Banvakt Johan August Johansson med familj firar jul i banvaktsstugan i...

Banvakt Johan August Johansson med familj firar jul i banvaktsstugan i Rockviksdalen på linjen mellan Nedansjö och Stöde.

Sundsvall. Esplanaden mot söder från Sjögatan.

Sundsvall. Esplanaden mot söder från Sjögatan.

Sundsvall. Esplanaden mot söder från Sjögatan.

Johan August Johansson med familj i banvaktstugan vid linjen Ånge - Sundsvall.

Johan August Johansson med familj i banvaktstugan vid linjen Ånge - Su...

Johan August Johansson med familj i banvaktstugan vid linjen Ånge - Sundsvall.

Bostadshus samt det som senare skulle bli Vita Bandets barnsköterskeskola (till höger) vid Bünsowska tjärn. Huset modifierades och en våning byggdes till. Norra Tjärngatan, Vykort.

Bostadshus samt det som senare skulle bli Vita Bandets barnsköterskesk...

Bostadshus samt det som senare skulle bli Vita Bandets barnsköterskeskola (till höger) vid Bünsowska tjärn. Huset modifierades och en våning byggdes till. Norra Tjärngatan, Vykort.

"Sundsvall stads arbetsinrättning, från gränden"

"Sundsvall stads arbetsinrättning, från gränden"

"Sundsvall stads arbetsinrättning, från gränden"

Musikpaviljongen vid sommarrestaurangen Tivoli. Kolorerat vykort. Tryckeri: Flammén & Westerlund, Sundsvall.

Musikpaviljongen vid sommarrestaurangen Tivoli. Kolorerat vykort. Tryc...

Musikpaviljongen vid sommarrestaurangen Tivoli. Kolorerat vykort. Tryckeri: Flammén & Westerlund, Sundsvall.

Ånglok, Matfors järnvägsstation. Sverige
Sundsvall hamnområde med fartyg.

Sundsvall hamnområde med fartyg.

Sundsvall hamnområde med fartyg.

Stationen., Svenska Järnvägarna

Stationen., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Svartviks Sågverk, Njurunda sn, Medelpad, 1898.

Svartviks Sågverk, Njurunda sn, Medelpad, 1898.

Svartviks Sågverk, Njurunda sn, Medelpad, 1898.

Exteriör av Nyviks sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Exteriör av Nyviks sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemm...

Exteriör av Nyviks sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Trämassefabrik vid Ljungan och Stödesjön.

Trämassefabrik vid Ljungan och Stödesjön.

Trämassefabrik vid Ljungan och Stödesjön.

Karlsviks Sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Karlsviks Sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bild...

Karlsviks Sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Vy över hamnen i Sundsvall 1898.

Vy över hamnen i Sundsvall 1898.

Vy över hamnen i Sundsvall 1898.

Hovids Sågverk i Medelpad. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Hovids Sågverk i Medelpad. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Hovids Sågverk i Medelpad. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Exteriör av Tunadals sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Exteriör av Tunadals sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften He...

Exteriör av Tunadals sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Exteriör av Sunds sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Exteriör av Sunds sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemme...

Exteriör av Sunds sågverk vid Indalsälven. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Karlsviks Sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Karlsviks Sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bild...

Karlsviks Sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Kubikenborgs sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Kubikenborgs sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets b...

Kubikenborgs sågverk, Sundsvall, 1898. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Gamla stationshuset, Svenska Järnvägarna
Sjätte distriktets telefonnät, omkr. 1900.  (Linjen vid Sundsvall).

Sjätte distriktets telefonnät, omkr. 1900. (Linjen vid Sundsvall).

Sjätte distriktets telefonnät, omkr. 1900. (Linjen vid Sundsvall).

Festvåningen 1tr upp på hotell Knaust.

Festvåningen 1tr upp på hotell Knaust.

Festvåningen 1tr upp på hotell Knaust.

Vägsida av stationshus., Svenska Järnvägarna
Vy över Stödesjön samt kyrkan från Huberget, högt vattenstånd. Åkern är numera bebyggd med småhus. Vykort.

Vy över Stödesjön samt kyrkan från Huberget, högt vattenstånd. Åkern ä...

Vy över Stödesjön samt kyrkan från Huberget, högt vattenstånd. Åkern är numera bebyggd med småhus. Vykort.

Fläsians havsbad. Vykort.

Fläsians havsbad. Vykort.

Fläsians havsbad. Vykort.

2 st vykort med motiv från byn Korsta. Fotografierna är tagna från gården Lövbacken norrut. Poststämplat 7/3 1907.

2 st vykort med motiv från byn Korsta. Fotografierna är tagna från går...

2 st vykort med motiv från byn Korsta. Fotografierna är tagna från gården Lövbacken norrut. Poststämplat 7/3 1907.

Ånglok med vagnar vid Matfors station.

Ånglok med vagnar vid Matfors station.

Ånglok med vagnar vid Matfors station.

Banans slutstation, det så kallade "Värdshuset"

Banans slutstation, det så kallade "Värdshuset"

Banans slutstation, det så kallade "Värdshuset"

Färjan över Indalsälven vid Liden.

Färjan över Indalsälven vid Liden.

Färjan över Indalsälven vid Liden.

Vy med Bünsowska tjärn och odlingar i förgrunden. I bakgrunden Gustav Adolfskyrkan samt Flickskolan. Text på vykortet "Sundsvall, Kyrkan och Flickskolan".

Vy med Bünsowska tjärn och odlingar i förgrunden. I bakgrunden Gustav ...

Vy med Bünsowska tjärn och odlingar i förgrunden. I bakgrunden Gustav Adolfskyrkan samt Flickskolan. Text på vykortet "Sundsvall, Kyrkan och Flickskolan".

Interiör från Nordstjernans bryggeri. Bildtext till vykortet "MÄLTERIET".

Interiör från Nordstjernans bryggeri. Bildtext till vykortet "MÄLTERIE...

Interiör från Nordstjernans bryggeri. Bildtext till vykortet "MÄLTERIET".

Ida Anderssons diverseaffär. Södermalmsgatan 39. Vykort.

Ida Anderssons diverseaffär. Södermalmsgatan 39. Vykort.

Ida Anderssons diverseaffär. Södermalmsgatan 39. Vykort.

Butik på Nygatan 23, Södermalm. Vykort.

Butik på Nygatan 23, Södermalm. Vykort.

Butik på Nygatan 23, Södermalm. Vykort.

Bangård med buntverk och uppfordringsverk

Bangård med buntverk och uppfordringsverk

Bangård med buntverk och uppfordringsverk

"På denna båt var jag däcksman sommaren 1917, den hette då Eriksdal, tillhör nu Wivstavarv"-Einar Jansson, Sundsvall.

"På denna båt var jag däcksman sommaren 1917, den hette då Eriksdal, t...

"På denna båt var jag däcksman sommaren 1917, den hette då Eriksdal, tillhör nu Wivstavarv"-Einar Jansson, Sundsvall.

Spårvägsaktiebolaget Sundsvall-Skön, SASS spårvagn 35. Leveransbild.

Spårvägsaktiebolaget Sundsvall-Skön, SASS spårvagn 35. Leveransbild.

Spårvägsaktiebolaget Sundsvall-Skön, SASS spårvagn 35. Leveransbild.

Vykort. Vy mot Svartviks sågverkssamhälle med brädgård i förgrunden. Brevkort.

Vykort. Vy mot Svartviks sågverkssamhälle med brädgård i förgrunden. B...

Vykort. Vy mot Svartviks sågverkssamhälle med brädgård i förgrunden. Brevkort.

Interiör från matsalen på Hotell Knaust.

Interiör från matsalen på Hotell Knaust.

Interiör från matsalen på Hotell Knaust.

Sundsvall, Gustav Adolfs kyrka, Sverige
Vykort. Väg på Skönsmon. Byggnaderna som skymtar bakom vegetationen i mitten av bilden var belägna omedelbart norr om nuvarande järnvägsspår samt strax väster om nuvarande järnvägsviadukt där E14/Björneborgsgatan svänger ned mot E4.

Vykort. Väg på Skönsmon. Byggnaderna som skymtar bakom vegetationen i ...

Vykort. Väg på Skönsmon. Byggnaderna som skymtar bakom vegetationen i mitten av bilden var belägna omedelbart norr om nuvarande järnvägsspår samt strax väster om nuvarande järnvägsviadukt där E14/Björneborgsgat... More

Vigge post- och telefonstation. Vykort.

Vigge post- och telefonstation. Vykort.

Vigge post- och telefonstation. Vykort.

Två pojker på berget. Ortvikens Sulfitfabrik, Sundsvall i bakgrunden.

Två pojker på berget. Ortvikens Sulfitfabrik, Sundsvall i bakgrunden.

Två pojker på berget. Ortvikens Sulfitfabrik, Sundsvall i bakgrunden.

Vy över  Stadsmon med Landsvägsallén, bostadsbebyggelse och magasin. Text på vykort "Sundsvall. Utsikt från Gasverksskorstenen II". Rosenborgsmagasinen användes av massafabrikerna inåt landet, som Sörfors, Matfors, Nedansjö, Torpshammar, Hissmofors och Järpen. T v därom syns lokstallarna, Rosenborgs herrgård och Mons sågverk. T h syns det som nu är Centralstationsområdet.Vykortet ingår i en svit av fyra vyer.

Vy över Stadsmon med Landsvägsallén, bostadsbebyggelse och magasin. T...

Vy över Stadsmon med Landsvägsallén, bostadsbebyggelse och magasin. Text på vykort "Sundsvall. Utsikt från Gasverksskorstenen II". Rosenborgsmagasinen användes av massafabrikerna inåt landet, som Sörfors, Matf... More

Sundsvall. Telegrafstationen omkring 1895. Interiör.

Sundsvall. Telegrafstationen omkring 1895. Interiör.

Sundsvall. Telegrafstationen omkring 1895. Interiör.

Vy på väg och stationshus.

Vy på väg och stationshus.

Railway stations in Sweden

Vy över Norrmalm. Gamla gångbron (kallad Puckelbron och Kamelryggen) över Selångersån. Bron raserades vid vårfloden 1919. Lasarettet och stadsbacken. Hydéns möbelaffär ses till vänster efter Skepparegatan. Ett av varumagasinen i nedre höger kant. Vykort.

Vy över Norrmalm. Gamla gångbron (kallad Puckelbron och Kamelryggen) ö...

Vy över Norrmalm. Gamla gångbron (kallad Puckelbron och Kamelryggen) över Selångersån. Bron raserades vid vårfloden 1919. Lasarettet och stadsbacken. Hydéns möbelaffär ses till vänster efter Skepparegatan. Ett ... More

Vy med hamnen och Tullpackhuset. Bildtext till vykort "Sundsvall. Hamnen."

Vy med hamnen och Tullpackhuset. Bildtext till vykort "Sundsvall. Hamn...

Vy med hamnen och Tullpackhuset. Bildtext till vykort "Sundsvall. Hamnen."

Nordstjernans bryggeri. Bilden visar en uppställning av arbetare med häst och vagn på innergården. Bildtext till vykort "GÅRDEN OCH UTKÖRARNA.".

Nordstjernans bryggeri. Bilden visar en uppställning av arbetare med h...

Nordstjernans bryggeri. Bilden visar en uppställning av arbetare med häst och vagn på innergården. Bildtext till vykort "GÅRDEN OCH UTKÖRARNA.".

Previous

of 12

Next