The World's Largest Public Domain Media Search Engine

stockholm

public
39,895 media by topicpage 1 of 399
Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns inte bevarat i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI decided to have all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs for the afterlife, even if the objects themselves would ... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken tagna som troféer av svenska armén. De avbildade fanorna finns inte bevarade i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken tagna som troféer av sve...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Det avbildade standaret finns bevarat i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande standarstänger tagna som troféer av svenska armén. Stängerna finns bevarade i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande standarstänger tagna som troféer av...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns delvis bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade dragonfanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns inte bevarad i Armémuseums samling.

Avbildning i gouache föreställande fana tagen som trofé av svenska arm...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svenska armén. Den avbildade fanan finns bevarad i Armémuseums samling, för mer information, se relaterade objekt.

Avbildning i gouache föreställande fälttecken taget som trofé av svens...

In 1677, Karl XI of Sweden decided to collect all the flags and stands that were won as trophies in war. The purpose was to preserve the memory of these victory signs, even if the banners and flags themselves w... More

Passagerarfartyg, Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Passagerareångaren "Njord"[på baksidan tidtabell mm]

Passagerarfartyg, Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Passagerareångaren...

Stockholms Rederiaktiebolag Svea. Passagerareångaren "Njord"[på baksidan tidtabell mm] Public domain scan of vintage postcard, Sweden, no copyright restrictions image - Picryl description

Stereobild av Köpmanholm, Stockholms skärgård.

Stereobild av Köpmanholm, Stockholms skärgård.

Stereobild av Köpmanholm, Stockholms skärgård. Public domain image of 19th-century Stockholm, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Boktryckerikonstens uppfinnare Gutenberg i sin verkstad. 1860-talet.

Boktryckerikonstens uppfinnare Gutenberg i sin verkstad. 1860-talet.

Boktryckerikonstens uppfinnare Gutenberg i sin verkstad. 1860-talet.

Porträtt av Gustaf Charles Emil Ossian Lindberg, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0021928.

Porträtt av Gustaf Charles Emil Ossian Lindberg, officer vid Västgöta ...

Porträtt av Gustaf Charles Emil Ossian Lindberg, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0021928.

Plan av Södra Bangården i Stockholm.

Plan av Södra Bangården i Stockholm.

Plan av Södra Bangården i Stockholm. Public domain scan of settlement or building architecture plan, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Gustaf Robert de Pauli, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Gustaf Robert de Pauli, officer vid Västgöta regemente I 6...

Porträtt av Gustaf Robert de Pauli, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Per Gustaf Wilhelm von Bergen, löjtnant vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Porträtt av Per Gustaf Wilhelm von Bergen, löjtnant vid Norra skånska ...

Porträtt av Per Gustaf Wilhelm von Bergen, löjtnant vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Interiörbild från Industriutställningen i Stockholm 1866.Vy från midtelpartriet af sydöstra sidan. Molins fontän.Ingår i boken:Fotografiska bilder från den första allmänna skandinaviska industriutställningen i Stockholm.Författare: Eurenius, W AMedarbetare: Quist, C L

Interiörbild från Industriutställningen i Stockholm 1866.Vy från midte...

Interiörbild från Industriutställningen i Stockholm 1866.Vy från midtelpartriet af sydöstra sidan. Molins fontän.Ingår i boken:Fotografiska bilder från den första allmänna skandinaviska industriutställningen i ... More

Stockholm Industrial Expositions, DIG95225, 1866-1897

Stockholm Industrial Expositions, DIG95225, 1866-1897

Molins fontän i Industripalaset under Industriutställningen i Stockholm 1866.

Liljeholmens stationshus. - Södermanland Sverige

Liljeholmens stationshus. - Södermanland Sverige

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Gustaf Fredrik Fredrikson, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007244.

Porträtt av Gustaf Fredrik Fredrikson, underlöjtnant vid Wendes artill...

Porträtt av Gustaf Fredrik Fredrikson, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007244.

Porträtt av Carl Johan Ludvig Kuylenstjerna, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Carl Johan Ludvig Kuylenstjerna, löjtnant vid Jönköpings r...

Porträtt av Carl Johan Ludvig Kuylenstjerna, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Oscar Vilhelm Jakob Lannerstjerna, kapten vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0021811.

Porträtt av Oscar Vilhelm Jakob Lannerstjerna, kapten vid Västmanlands...

Porträtt av Oscar Vilhelm Jakob Lannerstjerna, kapten vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0021811.

Porträtt av doktor Bergstrand. - Public domain portrait photograph

Porträtt av doktor Bergstrand. - Public domain portrait photograph

Porträtt av doktor Bergstrand. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av okänd officer. - Public domain portrait photograph

Porträtt av okänd officer. - Public domain portrait photograph

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Emil Robert Seybold, löjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0021835.

Porträtt av Emil Robert Seybold, löjtnant vid Södermanlands regemente ...

Porträtt av Emil Robert Seybold, löjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0021835.

Porträtt av Emil Theodor Rosén, löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.Se även bild AMA.0002131.

Porträtt av Emil Theodor Rosén, löjtnant vid Smålands grenadjärbataljo...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Hugo Pripp Föreståndare biljettexp Stockholms central 1/10 1878 - 1/1 1903

Hugo Pripp Föreståndare biljettexp Stockholms central 1/10 1878 - 1/1 ...

Hugo Pripp Föreståndare biljettexp Stockholms central 1/10 1878 - 1/1 1903

Porträtt av Carl Oscar Gabrielson, löjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Carl Oscar Gabrielson, löjtnant vid Skaraborgs regemente I...

Porträtt av Carl Oscar Gabrielson, löjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Teckniska musset DIG107648, Stockholm

Teckniska musset DIG107648, Stockholm

ångmaskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Stockholm lokstallar - Steam locomotive, Public domain image

Stockholm lokstallar - Steam locomotive, Public domain image

Stockholm lokstallar Public domain image of 19th-century Stockholm, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckniska musset DIG107645, Stockholm

Teckniska musset DIG107645, Stockholm

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Porträtt av Carl Gustaf Valdemar Hammarskjöld, beväringsartillerist vid Vaxholms artillerikår.

Porträtt av Carl Gustaf Valdemar Hammarskjöld, beväringsartillerist vi...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Steam tram in Stockholm in 1888

Steam tram in Stockholm in 1888

Ångspårvagn och vändskiva på Karl Johans torg, år 1888.Nr: 2019-1154.Photograph by: unknown.Date: 1888

Porträtt av Axel Fredrik Hultkrantz, underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0007495.

Porträtt av Axel Fredrik Hultkrantz, underlöjtnant vid Kronprinsens hu...

Porträtt av Axel Fredrik Hultkrantz, underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0007495.

Porträtt av de tre polarexpeditionsfarana år 1897. Fr.v. Knut Fraenkel, sittande Salomon August Andrée och Nils Strindberg.

Porträtt av de tre polarexpeditionsfarana år 1897. Fr.v. Knut Fraenkel...

Porträtt av de tre polarexpeditionsfarana år 1897. Fr.v. Knut Fraenkel, sittande Salomon August Andrée och Nils Strindberg.

Utsikt från Tantolunden mot Liljeholmen. Till höger banken över Årstaviken

Utsikt från Tantolunden mot Liljeholmen. Till höger banken över Årstav...

Utsikt från Tantolunden mot Liljeholmen. Till höger banken över Årstaviken

Stereoscopic card, Swedish Techniska museum SKA1231

Stereoscopic card, Swedish Techniska museum SKA1231

Stereobild. Panorama över Stockholm, sett från Katarinahissen. Public domain image of 19th-century Stockholm, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ånglok, Sundbyberg station Sverige

Ånglok, Sundbyberg station Sverige

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Efter teckning från Tegelbacken, Stockholm 1890. Driftplats Stockholm Central till vänster om bilden. Riddarholms Kyrkan till höger i bild.

Efter teckning från Tegelbacken, Stockholm 1890. Driftplats Stockholm ...

Efter teckning från Tegelbacken, Stockholm 1890. Driftplats Stockholm Central till vänster om bilden. Riddarholms Kyrkan till höger i bild.

Stockholm C Järna - Stockholms Centralstation.

Stockholm C Järna - Stockholms Centralstation.

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

[Skansen, Stockholm, Sweden]. Photochrom print, 1880-1890.

[Skansen, Stockholm, Sweden]. Photochrom print, 1880-1890.

Historic Sites Public domain photograph - photochrome print, colorized, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Signe Hebbe och fru Wendela Hebbe. Skogshyddan på Nynäshamn, jägmästare Plazikowskys egendom.

Signe Hebbe och fru Wendela Hebbe. Skogshyddan på Nynäshamn, jägmästar...

Signe Hebbe och fru Wendela Hebbe. Skogshyddan på Nynäshamn, jägmästare Plazikowskys egendom.

Josefine Sebardt, född Göransson.

Josefine Sebardt, född Göransson.

Josefine Sebardt, född Göransson. Public domain photograph - 19th-century studio portrait photo, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Nils Jon Wilhelm Walldén, underlöjtnant vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Nils Jon Wilhelm Walldén, underlöjtnant vid Livregementets...

Porträtt av Nils Jon Wilhelm Walldén, underlöjtnant vid Livregementets dragoner K 2.

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand Hotel i ursprungligt skick. Längst till vänster skymatar Fersenska Terassen.

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand...

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand Hotel i ursprungligt skick. Längst till vänster skymatar Fersenska Terassen.

Parti av Södermalm i Stockholm. Trähus vid Sandbacksgatan, dåvarande Stigbergsgatans västra del. I bakgrunden syns Katarina kyrka.

Parti av Södermalm i Stockholm. Trähus vid Sandbacksgatan, dåvarande S...

Parti av Södermalm i Stockholm. Trähus vid Sandbacksgatan, dåvarande Stigbergsgatans västra del. I bakgrunden syns Katarina kyrka.

Teckniska musset A4405, Stockholm

Teckniska musset A4405, Stockholm

Reservelektricitetsverk ombord på en pråm vid Stockholmsutställningen 1897. Public domain photograph of ferry, steam boat, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockholm Industrial Expositions, SKC7397, 1866-1897, Professor John Hertzberg

Stockholm Industrial Expositions, SKC7397, 1866-1897, Professor John H...

Skioptikonbild med motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

Projektionsbild med motiv från Skansen.

Projektionsbild med motiv från Skansen.

Projektionsbild med motiv från Skansen. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockholmsutställningen, Djurgården, Stockholm 1897

Stockholmsutställningen, Djurgården, Stockholm 1897

Stockholmsutställningen, Djurgården, Stockholm 1897 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Skioptikonbild from the Department of Photography at the Royal Institute of Technology. Scenes depicting a party of Djurgården in Stockholm. The picture is probably taken by John Hertzberg under General Art and Craft 1897th

Skioptikonbild from the Department of Photography at the Royal Institu...

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande ett sällskap på Djurgården i Stockholm. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under Allmänna Konst och I... More

Projektionsbild med motiv från Skansen.

Projektionsbild med motiv från Skansen.

Projektionsbild med motiv från Skansen. Public domain image of 19th-century Stockholm, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av B. Johansson vid Stockholms Tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.

Porträtt av B. Johansson vid Stockholms Tyg-, ammunitions- och gevärsf...

Porträtt av B. Johansson vid Stockholms Tyg-, ammunitions- och gevärsförråd. Public domain photograph of 19th-century portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ånglok, Mölnbo station. Sverige

Ånglok, Mölnbo station. Sverige

Mölnbo station. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Båttillverkning vid Stockholms Motorbåtsvarv AB.

Båttillverkning vid Stockholms Motorbåtsvarv AB.

Båttillverkning vid Stockholms Motorbåtsvarv AB. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckniska musset DIG103177, Stockholm

Teckniska musset DIG103177, Stockholm

Affärspalatset på Kungsgatan i Stockholm, vars fasad är beklädd med Gropptorpsmarmor.

Vapenfabriken Aktiebolaget Palmcrantz & Co i Stockholm.

Vapenfabriken Aktiebolaget Palmcrantz & Co i Stockholm.

Vapenfabriken Aktiebolaget Palmcrantz & Co i Stockholm. Public domain image of 19th-century Stockholm, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckniska musset C3988, Stockholm

Teckniska musset C3988, Stockholm

Transistorprovare. Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK på Drottninggatan i Stockholm. Tveksamt om bilden rör BESK. Miljön känns inte igen.

Teckniska musset DIG108255, Stockholm

Teckniska musset DIG108255, Stockholm

Nordiska Kompaniet AB Stockholm, Sveriges största varuhus vid 1900-talets början. Nordiska Kompaniet grundades 1902 och inrymdes 1915 i byggnaden på bilden vid Hamngatan. Byggnaden ritades av arkitekten Ferdina... More

Telemuseum Malmskillnadsg. Från optiska rummet. Modell.

Telemuseum Malmskillnadsg. Från optiska rummet. Modell.

Telemuseum Malmskillnadsg. Från optiska rummet. Modell. Public domain photograph related to development of telegraph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Två män med chaufför i bil utanför automobil/vagnfabrik. Troligen Gustaf LM Ericssons Automobilfabrik.

Två män med chaufför i bil utanför automobil/vagnfabrik. Troligen Gust...

Två män med chaufför i bil utanför automobil/vagnfabrik. Troligen Gustaf LM Ericssons Automobilfabrik.

Fabrik Nynäshamn. Verkstaden. Exteriör.

Fabrik Nynäshamn. Verkstaden. Exteriör.

Nynäshamn. Verkstaden. Exteriör. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Första klass sällskapssalong ombord på fartyget M/S Stockholm vid Svenska Amerika Linien. Stig Blombergs relief. Träslag av relief i ask, oxel och jakaranda.

Första klass sällskapssalong ombord på fartyget M/S Stockholm vid Sven...

Första klass sällskapssalong ombord på fartyget M/S Stockholm vid Svenska Amerika Linien. Stig Blombergs relief. Träslag av relief i ask, oxel och jakaranda.

Teckniska musset Abonnentväxelavdelningen, Teleskolan., Stockholm

Teckniska musset Abonnentväxelavdelningen, Teleskolan., Stockholm

Abonnentväxelavdelningen, Teleskolan. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Vegagatan 10, Stockholm. Telefonstativ. (Södra Vasa).

Vegagatan 10, Stockholm. Telefonstativ. (Södra Vasa).

Vegagatan 10, Stockholm. Telefonstativ. (Södra Vasa).

Stämpling av blommor på fat. Sverige. Public domain image.

Stämpling av blommor på fat. Sverige. Public domain image.

Stämpling av blommor på fat. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Stadsvy. - A black and white photo of a small town

Stadsvy. - A black and white photo of a small town

Stadsvy. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockholm. Stockholms telegrafstation i början av 1900-talet. Interiör.

Stockholm. Stockholms telegrafstation i början av 1900-talet. Interiör...

Stockholm. Stockholms telegrafstation i början av 1900-talet. Interiör. Public domain photograph - group portrait, the 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockholms spårvägar. Vagn på linje 4 på väg söderut från Norrmalmstorg.

Stockholms spårvägar. Vagn på linje 4 på väg söderut från Norrmalmstor...

Stockholms spårvägar. Vagn på linje 4 på väg söderut från Norrmalmstorg.

Ingenjör Oscar Larssons samling vid Urania-institutet. Röntgen och Teslaapparat.

Ingenjör Oscar Larssons samling vid Urania-institutet. Röntgen och Tes...

Ingenjör Oscar Larssons samling vid Urania-institutet. Röntgen och Teslaapparat.

Teckniska musset C3987, Stockholm

Teckniska musset C3987, Stockholm

Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK på Drottninggatan i Stockholm.

Göteborg, Sweden DIG107418, Tekniska museet, Sweden

Göteborg, Sweden DIG107418, Tekniska museet, Sweden

Stockholms Superfosfat Fabriks AB. Fabriken Ceres i Göteborg. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Järnvägsstation med tåg från Nynäshamn på ingång.

Järnvägsstation med tåg från Nynäshamn på ingång.

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

AB Stockholmstelefon. Abonnentkassan. Malmskillnadsgatan 30, Stockholm.

AB Stockholmstelefon. Abonnentkassan. Malmskillnadsgatan 30, Stockholm...

AB Stockholmstelefon. Abonnentkassan. Malmskillnadsgatan 30, Stockholm.

Teckniska musset DIG107485, Stockholm

Teckniska musset DIG107485, Stockholm

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Trollhättan. Kalkugn till vänster.

Fo200470, Stockholm, Upland Sverige. Public domain image.

Fo200470, Stockholm, Upland Sverige. Public domain image.

Fo200470 Public domain scan of vintage postcard, Sweden, no copyright restrictions image - Picryl description

Vykort i färg från 1900-talets början visanden Stockholm, Söder.Utsikt från Skeppsholmen.

Vykort i färg från 1900-talets början visanden Stockholm, Söder.Utsikt...

Vykort i färg från 1900-talets början visanden Stockholm, Söder.Utsikt från Skeppsholmen.

Teckniska musset Gasverk, Stockholm

Teckniska musset Gasverk, Stockholm

Gasverk Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Axel Victor Sandberg, officer vid Kronobergs regemente I 11 och Intendenturkåren.

Porträtt av Axel Victor Sandberg, officer vid Kronobergs regemente I 1...

Porträtt av Axel Victor Sandberg, officer vid Kronobergs regemente I 11 och Intendenturkåren.

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A4 158. Den trafikerade Ringlinjen, som var linje nummer 1.

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A4 158. Den trafikerade Ringlin...

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A4 158. Den trafikerade Ringlinjen, som var linje nummer 1.

Söder Mälarstrand, Stockholm., Svenska Järnvägarna

Söder Mälarstrand, Stockholm., Svenska Järnvägarna

Söder Mälarstrand, Stockholm. Public domain photograph - Sweden in late 19th - early 20th centuries, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stockholm. Kungl. Slottet.6007/1 Förlag Nordisk Konst Stockholm Import.

Stockholm. Kungl. Slottet.6007/1 Förlag Nordisk Konst Stockholm Import...

Stockholm. Kungl. Slottet.6007/1 Förlag Nordisk Konst Stockholm Import. Public domain scan of vintage postcard, Sweden, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckniska musset DIG111095, Stockholm

Teckniska musset DIG111095, Stockholm

Interiör från glödlampfabriken på Blekingegatan 63 i Stockholm. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Täby station., Svenska Järnvägarna

Täby station., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Axel Johan Mathias Estberg, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Axel Johan Mathias Estberg, löjtnant vid Hälsinge regement...

Porträtt av Axel Johan Mathias Estberg, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Teckniska musset DIG92663, Stockholm

Teckniska musset DIG92663, Stockholm

Scania-Vabis lastbil. Snöröjnig på Blasieholmskajen framför Grand Hotel, Stockholm, av företaget AB Sleipner.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner genom absidens jordvåning. Sektion. Absiden, jordvåningen. 48x68 cm. Tusch, rött, grått och brunt. Linjalritning. I Gust Clason 15 maj 1900. Fredrik Falkenberg.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner genom abs...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Äljviken järnvägsstation., Svenska Järnvägarna

Äljviken järnvägsstation., Svenska Järnvägarna

Äljviken järnvägsstation. Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ Ro 5, interiör.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ Ro 5, interiör.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ Ro 5, interiör. Public domain photograph of passenger train car, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Maskinrummet, Herrängs järnverk, 1902.

Maskinrummet, Herrängs järnverk, 1902.

Maskinrummet, Herrängs järnverk, 1902. Public domain photograph - Sweden in 20th century, no copyright restrictions image - Picryl description

Värtan. Statens Järnvägar, SJ. Hamnen. Koltransport.

Värtan. Statens Järnvägar, SJ. Hamnen. Koltransport.

Värtan. Statens Järnvägar, SJ. Hamnen. Koltransport. Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flygfoto över Stockholm. Foto taget från luftballong, troligen 1903.Bilden publicerad i Tidskriften Hemmet.

Flygfoto över Stockholm. Foto taget från luftballong, troligen 1903.Bi...

Flygfoto över Stockholm. Foto taget från luftballong, troligen 1903.Bilden publicerad i Tidskriften Hemmet.

Previous

of 399

Next