PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
3,556 media by topicpage 1 of 36
Laxå station

Laxå station

Laxå station

Vingåker station.

Vingåker station.

Vingåker station.

Sparreholm station

Sparreholm station

Sparreholm station

JvmKBEA00306

JvmKBEA00306

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00279

JvmKBEA00279

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00191

JvmKBEA00191

Railway stations in Sweden

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Lok 10. Liljeholmen lokstall

Statens Järnvägar, SJ Lok 10. Liljeholmen lokstall

Statens Järnvägar, SJ Lok 10. Liljeholmen lokstall

Kilsmo station

Kilsmo station

Railway stations in Sweden

Från UB Uppsala

Från UB Uppsala

Railway stations in Sweden

Foto i slutet av 1860-talet.

Foto i slutet av 1860-talet.

Foto i slutet av 1860-talet.

Väring station.

Väring station.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01141

JvmKBEA01141

JvmKBEA01141

JvmKBEA01175

JvmKBEA01175

JvmKBEA01175

Lok 13?

Lok 13?

Railway stations in Sweden

Liljeholmen station

Liljeholmen station

Liljeholmen station

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

JvmKBEB01960

JvmKBEB01960

JvmKBEB01960

Finnerödja station.

Finnerödja station.

Finnerödja station.

Kumla station

Kumla station

Kumla station

Kumla station

Kumla station

Kumla station

JvmKBEA00311

JvmKBEA00311

JvmKBEA00311

JvmKBEA00312

JvmKBEA00312

JvmKBEA00312

JvmKBEA00308

JvmKBEA00308

JvmKBEA00308

Stationen togs i bruk 1860.

Stationen togs i bruk 1860.

Railway stations in Sweden

Liljeholmen station

Liljeholmen station

Railway stations in Sweden

Simonstorp station

Simonstorp station

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01176

JvmKBEA01176

Railway stations in Sweden

Christinehamn station

Christinehamn station

Railway stations in Sweden

JvmKBEB01942

JvmKBEB01942

JvmKBEB01942

Åmot station, sedermera Åmotfors.

Åmot station, sedermera Åmotfors.

Railway stations in Sweden

Stationen togs i bruk 1859

Stationen togs i bruk 1859

Railway stations in Sweden

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00427

JvmKBEA00427

Railway stations in Sweden

Stationen togs i bruk 1864.

Stationen togs i bruk 1864.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00424

JvmKBEA00424

Railway stations in Sweden

Gistad station.

Gistad station.

Railway stations in Sweden

Graversfors station.

Graversfors station.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00136

JvmKBEA00136

Railway stations in Sweden

Björnhyttans grusgrop FLJ

Björnhyttans grusgrop FLJ

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00131

JvmKBEA00131

Railway stations in Sweden

ÅJ lok 1 "Carlsund" Text på bilden: "Det första lokomotivet sen C.J. Larsen tjänstgjorde som lokförare 1869. Omebergs Zinkgruvor.Örebro Konstindustri Aktiebolag, Örebro"Arbete vid rostugnarna

ÅJ lok 1 "Carlsund" Text på bilden: "Det första lokomotivet sen C.J. L...

ÅJ lok 1 "Carlsund" Text på bilden: "Det första lokomotivet sen C.J. Larsen tjänstgjorde som lokförare 1869. Omebergs Zinkgruvor.Örebro Konstindustri Aktiebolag, Örebro"Arbete vid rostugnarna

Christinehamn station

Christinehamn station

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00132

JvmKBEA00132

Railway stations in Sweden

Stockholm Central, före påbyggnaden.

Stockholm Central, före påbyggnaden.

Stockholm Central, före påbyggnaden.

Södertelje nedre

Södertelje nedre

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00161

JvmKBEA00161

JvmKBEA00161

HHJ 2 ,  Ljungbyhed station

HHJ 2 , Ljungbyhed station

HHJ 2 , Ljungbyhed station

JvmKBEB02262

JvmKBEB02262

Railway stations in Sweden

Oskarshamn  gamla station

Oskarshamn gamla station

Oskarshamn gamla station

JvmKBEB02237

JvmKBEB02237

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00399

JvmKBEA00399

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00326

JvmKBEA00326

JvmKBEA00326

JvmKBEB02190

JvmKBEB02190

Railway stations in Sweden

Ingatorp station

Ingatorp station

Railway stations in Sweden

JvmKBEB02335

JvmKBEB02335

Railway stations in Sweden

JvmKBEB02199

JvmKBEB02199

JvmKBEB02199

Stins Berggren. Okna stn

Stins Berggren. Okna stn

Railway stations in Sweden

Sävsjöström station. KJ lok 12.

Sävsjöström station. KJ lok 12.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00469

JvmKBEA00469

Railway stations in Sweden

NKJ lok 4 "Striberget", med tåg

NKJ lok 4 "Striberget", med tåg

Railway stations in Sweden

JvmKBEB02242

JvmKBEB02242

Railway stations in Sweden

Krylbo station

Krylbo station

Railway stations in Sweden

JvmKBEB01995

JvmKBEB01995

Railway stations in Sweden

Pågående arbete med att ansluta Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, vid Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ

Pågående arbete med att ansluta Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, vid...

Pågående arbete med att ansluta Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, vid Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ

NKJ lok 4 "Striberget"

NKJ lok 4 "Striberget"

NKJ lok 4 "Striberget"

Stationen togs i bruk 1866.

Stationen togs i bruk 1866.

Railway stations in Sweden

Ottarps bro. Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ går över Helsingborg - Eslöfs Järnväg. Motage.

Ottarps bro. Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ går över Helsingborg...

Ottarps bro. Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ går över Helsingborg - Eslöfs Järnväg. Motage.

Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ tåg på bron vid Ottarp.

Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ tåg på bron vid Ottarp.

Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ tåg på bron vid Ottarp.

JvmKBEA00496

JvmKBEA00496

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00098

JvmKBEA00098

Railway stations in Sweden

Skövde station

Skövde station

Railway stations in Sweden

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Railway stations in Sweden

Järnvägshotellet under uppförande. stort sliperslager avsett för norra stambanans fortsatta byggande norrut.

Järnvägshotellet under uppförande. stort sliperslager avsett för norra...

Järnvägshotellet under uppförande. stort sliperslager avsett för norra stambanans fortsatta byggande norrut.

JvmKBEA00406

JvmKBEA00406

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01264

JvmKBEA01264

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar SJ F 68 " Finnveden ".Station och lastplatsen Kilafors nedre omkring år 1880. Omstignings- och omlastningsplats mellan fartyg och tåg. Ångbåten är S/S Bergviken vilken strax kommer att avgå mot Bergvik där både gods och passagerare kommer att gå över till tåg för vidare befordran till Söderhamn. Tåget kommer också strax att avgå upp till Kilafors för att sedan fortsätta till Bollnäs. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Statens Järnvägar SJ F 68 " Finnveden ".Station och lastplatsen Kilafo...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Stationen togs i bruk 1862

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finn...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

JvmKBEA00495

JvmKBEA00495

JvmKBEA00495

Statens Järnvägar, SJ godsvagn 3482, SCJ N 74

Statens Järnvägar, SJ godsvagn 3482, SCJ N 74

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Ramsjö station

Ramsjö station

Ramsjö station

Krylbo station

Krylbo station

Krylbo station

JvmKBEB02133

JvmKBEB02133

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00491

JvmKBEA00491

Railway stations in Sweden

JvmKBEB02062

JvmKBEB02062

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00413

JvmKBEA00413

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00204

JvmKBEA00204

Railway stations in Sweden

Mellersta Hallands Järnväg , MHJ, Falkenberg station.

Mellersta Hallands Järnväg , MHJ, Falkenberg station.

Mellersta Hallands Järnväg , MHJ, Falkenberg station.

Första stationshuset. Stationsnamnet var från början Södertelje nedre.

Första stationshuset. Stationsnamnet var från början Södertelje nedre.

Första stationshuset. Stationsnamnet var från början Södertelje nedre.

JvmKBEA00425

JvmKBEA00425

Railway stations in Sweden