The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

stig colliander 1916 2014

49 media by topicpage 1 of 1
Uppställning på fältetsöder om kasern.

Uppställning på fältetsöder om kasern.

Uppställning på fältetsöder om kasern.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Stående med ryggen mot kameran överste Erik Cavalli i samspråk med överste Stig Colliander. Sittande med huvudet bortvänt maskinchefen Gustaf Öqvist.

Stående med ryggen mot kameran överste Erik Cavalli i samspråk med öve...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förrådsman H. E. Andersson Intavd, förrådsman L-E Ohlsson Tygavd samt drifting W Persson MotorS.OBS. Fyra bilder

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förråd...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementschefen visiterarar truppen.OBS två bilder.Bild 1 Bakom regementschefen överste Stig Colliander går fanjunkare Iwan Hedman (senare Morelius) och major Nils-Henrik MobergBild 2 Bredvid regementschefen överste Stig Colliander går fanjunkare Iwan Hedman

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till personer som nedlagt omfattande arbete i samband med MM (MilitärMästerskap) Motor i november 1970 vid regementet.Bild 1:Frv. Rustmästare Karl-Erik Nord, fanjunkare Bengt Kajland, rustmästare Sven Jacobsson, rustmästare Harry Söderberg, kapten Jan Forsman och överste Stig CollianderBild 2: Samma personer som på bild 1 samt stabschefen major OlssonOBS 2 bilder

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till persone...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, överste Cavalli, och överlämnade blommor från regementet och kamratföreningen.OBS. 2 bilder

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, över...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Ordförandena i de olika uppvaktande personalkårerna samlade.Frv. maskinchef Gustaf Öqvist, SALFTekniker Lars-Erik Eriksson, SFRustmästare Erhardt Isacsson, SUFÖverste Stig Colliander, regementschefFörvaltare Johansson, SUOFFörvaltare Nils Grehn, FCTF

Ordförandena i de olika uppvaktande personalkårerna samlade.Frv. maski...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 4 bilderBild 1: Frv maskinchefen Gustaf Öqvist, överste Stig Colliander, förvaltare Sven Johansson, tekniker Lars-Erik Eriksson och rustmästare Erhardt Isacsson.Bild 2: Frv. major Allan Sjöberg, överstelöjtnant Tore Paulsson och kapten Lars Hultstrand.Bild 3: Frv. löjtnant Lennart Wallin och fanjunkare Tage BerglundBild 4: Frv. överstelöjtnant Ragnar Tauvon, förvaltare Nils Grehn och rustmästare Kurt Lanzén.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OB...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bland åskådarna finns chefen för Sydvästra Finlands militärlän med följeofficerare. Frv. öv Colliander (C P 10), gen Lindeman, öv Nordström (ainsp vid Milo Ö), finska officerare och till höger övlt Ragnar Tauvon (utbch P 10).

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för åldersklassen och inbjudna gäster.Bild 1: Frv. arméinspektören (vid Östra militärområdet) överste Kjell Nordström, finske generallöjtnanten Carl Olof Lindeman, överste Stig Colliander  Bild 2: Frv. övningsledaren majoren Nils-Henrik Moberg hälsar på general Lindeman under överinseende av överste Colliander.Bild 3: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 4: Frv. öv Nordström, gen Lindeman och öv Colliander.Bild 5: Frv. öv Colliander, gen Lindeman och öv Nordström.Bild 6: Frv. öv Colliander, gen Lindeman, finsk följeofficer och öv Colliander.

Förevisningsskjutning av vapenverkan på Härads skjutfält för ålderskla...

Till Strängnäs, med både en militärområdesstab och ett regemente, kom ofta utländska militära besök. Här är det chefen för Sydvästra Finlands militärlän generallöjtnant Carl Olof Lindeman med följepersonal som ... More

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.OBS två bilder.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementschefen visiterarar truppen.OBS två bilder.Bild 1 Till vänster om regementschefen överste Stig Colliander står plutonchefen fanjunkare Lennart LagestrandBild 2 Till vänster om regementschefen överste Stig Colliander står kompanichefen kapten Kurt Halldén

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

I uniform från v; fj Curt Harg, kn Erik Lundkvist, delvis dold öv Stig Colliander och mj Nils-Henrik Moberg.

I uniform från v; fj Curt Harg, kn Erik Lundkvist, delvis dold öv Stig...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra raden major Per Ahlin, övlt Ragnar Tauvon, major Jan Forsman, kapten Bengt-Erik Murray och fanjunkare Robert (Pokal-Kalle) Karlsson.Längre bak syns kn Karl-Åke Bergström, fj Hasse Bendeby, kn Alf Gustavsson, kn Elvir Ahlqvist, lt Peter Tengbrand, fj Sven Gustavsson och kn Jan Mimer.

I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra rad...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementstrumslagaren Nils Eriksson i täten framför kåren.

Regementstrumslagaren Nils Eriksson i täten framför kåren.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till kansliskrivare Rut Lundberg i köket. Klocka verkar vara det vanligaste valet.Bakom henne sitter fk Göran Ohlsson.L th fj Curt Harg.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Olof Sarder.Mellan festföremålet och chefen ser vi furir Håkan Arnstein.L tv lt Göran Ohlsson. Th om chefen ser vi fj Lennart Schalén, kn C V Sandberg och fj Curt Harg.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut regementets minnesmedalj till fanjunkare Robert "Pokal-Kalle" Karlsson.

Regementschefen delar ut regementets minnesmedalj till fanjunkare Robe...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementes musikkår leds av regementstrumslagaren Nils Eriksson.

Regementes musikkår leds av regementstrumslagaren Nils Eriksson.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till okänd person.Bakom regementschefen ser vi kn Erik "Floda" Johansson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspriser av regementschefen. Mannen med glasögon th är regementsskomakaren Manne ?.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspris...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Gunnar Andersson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspriser av regementschefen. Kapten Karl-Åke Bergström th.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspris...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fr v kn Karl-Åke Bergström, fj Robert "Pokalkalle" Karlsson, kn Elvir Ahlqvist, Rut Lundberg och öv Stig Colliander.Bakom Bergström; mj Ryno Schang.Bakom Pokalkalle; avm Lundsröm.Bakom Ahlqvist; kn Lars Lundkvist (vinkar).Bakom Lundberg; förrådsförman Rudolf "Rulle" Lagerström.

Fr v kn Karl-Åke Bergström, fj Robert "Pokalkalle" Karlsson, kn Elvir ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till syster Inez Johansson.L tv ser vi kn C V Sandberg. Närmast bakom Inez ser vi fj Lennart Schalén.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden ses Johnny Axelsson, Peter Jensen, P-O Bengtsson (Rosén), Ulf Söderström, Åke Borg, Dag Nordenbjörk, Lorenz Westerlund och S O Svensson.

På bilden ses Johnny Axelsson, Peter Jensen, P-O Bengtsson (Rosén), Ul...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Helge Melander

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden syns TW Jansson, Nils-Gunnar Ahlgren, Stig Colliander, Kurt Harg och Bengt-Erik Murray.

På bilden syns TW Jansson, Nils-Gunnar Ahlgren, Stig Colliander, Kurt ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden ses förste armétekniker Åke Svensson samt några damer från köket.

På bilden ses förste armétekniker Åke Svensson samt några damer från k...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Elof Karlsson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förrådsman H. E. Andersson Intavd, förrådsman L-E Ohlsson Tygavd samt drifting W Persson MotorS.OBS. Fyra bilder

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förråd...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 4 bilderBild 1: Frv maskinchefen Gustaf Öqvist, överste Stig Colliander, förvaltare Sven Johansson, tekniker Lars-Erik Eriksson och rustmästare Erhardt Isacsson.Bild 2: Frv. major Allan Sjöberg, överstelöjtnant Tore Paulsson och kapten Lars Hultstrand.Bild 3: Frv. löjtnant Lennart Wallin och fanjunkare Tage BerglundBild 4: Frv. överstelöjtnant Ragnar Tauvon, förvaltare Nils Grehn och rustmästare Kurt Lanzén.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OB...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, överste Cavalli, och överlämnade blommor från regementet och kamratföreningen.OBS. 2 bilder

Regementschefen överste Stig Colliander, hyllade i tal jubilaren, över...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till personer som nedlagt omfattande arbete i samband med MM (MilitärMästerskap) Motor i november 1970 vid regementet.Bild 1:Frv. Rustmästare Karl-Erik Nord, fanjunkare Bengt Kajland, rustmästare Sven Jacobsson, rustmästare Harry Söderberg, kapten Jan Forsman och överste Stig CollianderBild 2: Samma personer som på bild 1 samt stabschefen major OlssonOBS 2 bilder

Vid befälsgenomgången 22 februari 1971 utdelades medaljer till persone...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementschefen visiterarar truppen.OBS två bilder.Bild 1 Bakom regementschefen överste Stig Colliander går fanjunkare Iwan Hedman (senare Morelius) och major Nils-Henrik MobergBild 2 Bredvid regementschefen överste Stig Colliander går fanjunkare Iwan Hedman

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.OBS två bilder.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpliktiga) den 24 augusti 1970.Regementschefen visiterarar truppen.OBS två bilder.Bild 1 Till vänster om regementschefen överste Stig Colliander står plutonchefen fanjunkare Lennart LagestrandBild 2 Till vänster om regementschefen överste Stig Colliander står kompanichefen kapten Kurt Halldén

Krigsmans erinran för soldater uttagna till grupp G (gruppbefälsvärnpl...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 4 bilderBild 1: Frv maskinchefen Gustaf Öqvist, överste Stig Colliander, förvaltare Sven Johansson, tekniker Lars-Erik Eriksson och rustmästare Erhardt Isacsson.Bild 2: Frv. major Allan Sjöberg, överstelöjtnant Tore Paulsson och kapten Lars Hultstrand.Bild 3: Frv. löjtnant Lennart Wallin och fanjunkare Tage BerglundBild 4: Frv. överstelöjtnant Ragnar Tauvon, förvaltare Nils Grehn och rustmästare Kurt Lanzén.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OB...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förrådsman H. E. Andersson Intavd, förrådsman L-E Ohlsson Tygavd samt drifting W Persson MotorS.OBS. Fyra bilder

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förråd...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild 1: Frv musikfanjunkare Alvar Stegnell, musikförvaltare Nils Eriksson, överste Stig Colliander, major Allan Sjöberg, kapten Lars Hultstrand, förvaltare Erik Johansson, fanjunkare Tage Berglund och tekniker Lars-Erik Eriksson.Bild 2: Maskinchef Gustaf Öqvist och förvaltare Grehn.Bild: 3 Rustmätare Erhardt Isacsson, överstelöjtnant Tore Paulsson (C MotorS) och överste Ragnar Tauvon.

Jubilaren, överste Cavalli, tackar för hyllningarna.OBS. 3 bilderBild ...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förrådsman H. E. Andersson Intavd, förrådsman L-E Ohlsson Tygavd samt drifting W Persson MotorS.OBS. Fyra bilder

C P10, överste Colliander delar ut förslagsbelöningar till f.v. förråd...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 4 bilderBild 1: Frv maskinchefen Gustaf Öqvist, överste Stig Colliander, förvaltare Sven Johansson, tekniker Lars-Erik Eriksson och rustmästare Erhardt Isacsson.Bild 2: Frv. major Allan Sjöberg, överstelöjtnant Tore Paulsson och kapten Lars Hultstrand.Bild 3: Frv. löjtnant Lennart Wallin och fanjunkare Tage BerglundBild 4: Frv. överstelöjtnant Ragnar Tauvon, förvaltare Nils Grehn och rustmästare Kurt Lanzén.

Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OB...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.