PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sten

522 media by topicpage 1 of 6
sländtrissa av sten

sländtrissa av sten

möjlig marlek

dopfunt av sten

dopfunt av sten

Har visat sig i efterhand höra ihop med Invnr 23002:53 (Fid 119069)

runsten av sten

runsten av sten

1612 i S:t Pers kyrkoruin. I slutet av 1600-talet nedlagd i Mariakyrkans golv. Till Statens historiska museum 1888.

Kvinna i träd, sannolikt Uppland, före 1914

Kvinna i träd, sannolikt Uppland, före 1914

Kvinna i träd, sannolikt Uppland, före 1914

Stereobild av man som fikar på sten invid bäck.

Stereobild av man som fikar på sten invid bäck.

Stereobild av man som fikar på sten invid bäck.

Gruppbild sju personer.

Gruppbild sju personer.

Gruppbild sju personer.

Stor sten i skogen.

Stor sten i skogen.

Stor sten i skogen.

Sten. En man.

Sten. En man.

Sten. En man.

Sten, [Blank] - State: [Blank] - Year: [Blank]
map from "De Bestorming der vesting Bergen op Zoom, op den 8sten Maart 1814, beschreven. [Edited by L. J. F. Janssen.]"

map from "De Bestorming der vesting Bergen op Zoom, op den 8sten Maart...

This image has been taken from scan 000111 from "De Bestorming der vesting Bergen op Zoom, op den 8sten Maart 1814, beschreven. [Edited by L. J. F. Janssen.]". The title and subject terms of this image have bee... More

Gruvfogdegården i Långbanshyttan, ursprungligen uppförd på 1770-talet av Johan Yngström.I den vänstra flygeln bodde dottern Sofia och hennes familj, då John Ericsson föddes 31 juli 1803.Senare samma år flyttade de in i huvudbyggnaden.Bilden tagen 3 september 1867, då bygdens folk lät resa den jättelika minnesstenen på gårdsplanen för att hedra John Ericsson.

Gruvfogdegården i Långbanshyttan, ursprungligen uppförd på 1770-talet ...

Gruvfogdegården i Långbanshyttan, ursprungligen uppförd på 1770-talet av Johan Yngström.I den vänstra flygeln bodde dottern Sofia och hennes familj, då John Ericsson föddes 31 juli 1803.Senare samma år flyttade... More