The World's Largest Public Domain Media Search Engine

stangeveien 4

public
2,105 media by topicpage 1 of 22
KROGH-KOLBY RUTH, JENTE, HELFIG. , 16984 Hamar, Norge

KROGH-KOLBY RUTH, JENTE, HELFIG. , 16984 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HASSEL FARM. , LITA JENTE, HELFIG. , 16637 Hamar, Norge

HASSEL FARM. , LITA JENTE, HELFIG. , 16637 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SØBERG INGENIØRS JENTE, HELFIG. , 16612 Hamar, Norge

SØBERG INGENIØRS JENTE, HELFIG. , 16612 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

BUGGE FRK. , HALVFIG. , STUDENT, 36538 Hamar, Norge

BUGGE FRK. , HALVFIG. , STUDENT, 36538 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

INGSTAD INGEBORG, HALFIG. , STUDENT, 27391 Hamar, Norge

INGSTAD INGEBORG, HALFIG. , STUDENT, 27391 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

NORSENG RAGN. , HALVFIG. , 22294 Hamar, Norge

NORSENG RAGN. , HALVFIG. , 22294 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SVEINHAUG MIKKEL, RINGSAKER, HALVFIG. , 15841 Hamar, Norge

SVEINHAUG MIKKEL, RINGSAKER, HALVFIG. , 15841 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

RØBERG SAGFØRER, HELFIG. , UNIFORM 13734 Hamar, Norge

RØBERG SAGFØRER, HELFIG. , UNIFORM 13734 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

KLØVSTAD AGENT, HALVFIG. , 16796 Hamar, Norge

KLØVSTAD AGENT, HALVFIG. , 16796 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SÆHLI RAGNH. , HALVFIG. , PASS, 32133 Hamar, Norge

SÆHLI RAGNH. , HALVFIG. , PASS, 32133 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

RØST CAMILLA, HALVFIG. , 21966 Hamar, Norge

RØST CAMILLA, HALVFIG. , 21966 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GLØERSEN LÆRER, HALVFIG. , 25186 Hamar, Norge

GLØERSEN LÆRER, HALVFIG. , 25186 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AMBLI BESTYRER BARN, BR. DAL, GR: 3 UNGE DAMER, 21623

AMBLI BESTYRER BARN, BR. DAL, GR: 3 UNGE DAMER, 21623

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HYTTEN, ESTER, TØNSBERG, GR: 2 DAMER M/HATT, 15182 Hamar, Norge

HYTTEN, ESTER, TØNSBERG, GR: 2 DAMER M/HATT, 15182 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

TØRUD FRK. + SNILSBERG FRK. , GR: 2 DAMER, 18006 Hamar, Norge

TØRUD FRK. + SNILSBERG FRK. , GR: 2 DAMER, 18006 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JAKOBSEN FRU KAPT. , GR: 2 MOR + BARN, 16279 Hamar, Norge

JAKOBSEN FRU KAPT. , GR: 2 MOR + BARN, 16279 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

DAHL CHR. , GR: 3, FAMILIE, HELFIG. , 20011. Hamar, Norge

DAHL CHR. , GR: 3, FAMILIE, HELFIG. , 20011. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JENSEN LÆRER, HALVFIG. , 33067 Hamar, Norge

JENSEN LÆRER, HALVFIG. , 33067 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

EIDE REDAKTØR, HALVFIG. , PASS, 34958 Hamar, Norge

EIDE REDAKTØR, HALVFIG. , PASS, 34958 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

VATTENBERG FRØKEN, FRELSESARMEEN, HALVFIG. , 32622 Hamar, Norge

VATTENBERG FRØKEN, FRELSESARMEEN, HALVFIG. , 32622 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

LIE JOHS, JR. , HALVFIG. , 31232 Hamar, Norge

LIE JOHS, JR. , HALVFIG. , 31232 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

STOUSLAND DIREKTØR, REPRO: MANN, 36779 Hamar, Norge

STOUSLAND DIREKTØR, REPRO: MANN, 36779 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

MUUS-FALCK A. , HALVFIG. , 13110 Hamar, Norge

MUUS-FALCK A. , HALVFIG. , 13110 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JØLSTAD KRISTOFFER, GR: 4, FAMILIE, 16562. Hamar, Norge

JØLSTAD KRISTOFFER, GR: 4, FAMILIE, 16562. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

TRELEASE CHARLES STUDENT, HALVFIG. , 15338 Hamar, Norge

TRELEASE CHARLES STUDENT, HALVFIG. , 15338 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

RAKNERUD AMUND, STUDENT, HALVFIG. , 31559 Hamar, Norge

RAKNERUD AMUND, STUDENT, HALVFIG. , 31559 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

CAPPELEN FRU, LITE BARN, HELFIG. , 28888 Hamar, Norge

CAPPELEN FRU, LITE BARN, HELFIG. , 28888 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FUNDER ING. , HANSENS HOTEL, 13906 Hamar, Norge

FUNDER ING. , HANSENS HOTEL, 13906 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

RØST CAMILLA, HALVFIG. , 26609 Hamar, Norge

RØST CAMILLA, HALVFIG. , 26609 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FJELD HANSEN VILLA, HALVFIG, DAME, 13830 Hamar, Norge

FJELD HANSEN VILLA, HALVFIG, DAME, 13830 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GR: 2 UKENTE MENN,  26523 - Public domain portrait photograph

GR: 2 UKENTE MENN, 26523 - Public domain portrait photograph

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

LANGMOEN IVER, HOF, SOLØR. , GR: 3 BARN, 16179 Hamar, Norge

LANGMOEN IVER, HOF, SOLØR. , GR: 3 BARN, 16179 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AMUNDSEN FRU, GR: 2 DAMER, HALVFIG. Hamar, Norge

AMUNDSEN FRU, GR: 2 DAMER, HALVFIG. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

RAKNERUD KIRSTEN, HALVFIG. , 32065 Hamar, Norge

RAKNERUD KIRSTEN, HALVFIG. , 32065 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FALCK AUGUSTA, HALVFIG. , 12334 Hamar, Norge

FALCK AUGUSTA, HALVFIG. , 12334 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GRUNDT EIV. , STUDENT, HALVFIG. , 18351Født 1897, sønn av overkonduktør L. A. Grundt, han var ved Hamar stasjon i 1910.

GRUNDT EIV. , STUDENT, HALVFIG. , 18351Født 1897, sønn av overkondukt...

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JARMANN FRU, HALVFIG. , PASS, 26885 Hamar, Norge

JARMANN FRU, HALVFIG. , PASS, 26885 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FLAKSTAD BANKSJEF, GUTT HELFIG. M/FISKEUTSTYR17964 Hamar, Norge

FLAKSTAD BANKSJEF, GUTT HELFIG. M/FISKEUTSTYR17964 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HUSE E. H. , LØTEN, GR: 2 BRUDEPAR, ERIK OG ELIAS HUSE, LØTEN.

HUSE E. H. , LØTEN, GR: 2 BRUDEPAR, ERIK OG ELIAS HUSE, LØTEN.

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HAVIG LEKTOR, HALVFIG. , 37477 Hamar, Norge

HAVIG LEKTOR, HALVFIG. , 37477 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JØLSTAD LUDV. , HALVFIG. , 11871 Hamar, Norge

JØLSTAD LUDV. , HALVFIG. , 11871 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SAASTAD EINAR, HALVFIG. , SERTEFIKAT, 32124 Hamar, Norge

SAASTAD EINAR, HALVFIG. , SERTEFIKAT, 32124 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

TRANA AGNES, HALVFIG. , 32509 - Public domain portrait photograph

TRANA AGNES, HALVFIG. , 32509 - Public domain portrait photograph

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HAMAR KATEDRALSKOLE, MIDDELSKOLEN?GR: 45, Hamar, Norge

HAMAR KATEDRALSKOLE, MIDDELSKOLEN?GR: 45, Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AMBLI FRU SEN. , PORT. , INTR: STUE 21622 Hamar, Norge

AMBLI FRU SEN. , PORT. , INTR: STUE 21622 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

BØRKE I. FRK. , GR: 20, UTENDØRS, COPI, 26056 Hamar, Norge

BØRKE I. FRK. , GR: 20, UTENDØRS, COPI, 26056 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FUGLSETH KARL, HELFIG. , 14609 Hamar, Norge

FUGLSETH KARL, HELFIG. , 14609 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

BERG FANNY, TOKSTAD, GR: 2 DAMER 14990 Hamar, Norge

BERG FANNY, TOKSTAD, GR: 2 DAMER 14990 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

LARSEN INGEBORG, VICTORIA, GR: 2, 14674 Hamar, Norge

LARSEN INGEBORG, VICTORIA, GR: 2, 14674 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FRELSESARMEEN MUSIKKORPS, PILESTREDET 22, OSLO, 32121. Instrumenter, violin, gitar, trommer, tuba, cello, trompet.

FRELSESARMEEN MUSIKKORPS, PILESTREDET 22, OSLO, 32121. Instrumenter, v...

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HAMAR KOMMUNALE. HUSMORSKOLE, GR: 20, UKJENTE ELEVER, VÅREN 1931.

HAMAR KOMMUNALE. HUSMORSKOLE, GR: 20, UKJENTE ELEVER, VÅREN 1931.

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HILLE DR. , GR: 7, FAMILIE, 37181. Hamar, Norge

HILLE DR. , GR: 7, FAMILIE, 37181. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

BISKOP I HAMAR BISPEDØMME FRA 1922 TIL 1934, MIKKEL BJØNNES-JACOBSEN (1863-1941), , PRESTER, 37179.Her sitter biskopen sammen med sin sønn Jens Bjønnes Jacobsen og sine to svigersønner, Johannes Smemo og Herman Stabell

BISKOP I HAMAR BISPEDØMME FRA 1922 TIL 1934, MIKKEL BJØNNES-JACOBSEN (...

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HANDELSSKOLEN (HAMAR?) JANUAR 1934, GR: 37, 37470 Hamar, Norge

HANDELSSKOLEN (HAMAR?) JANUAR 1934, GR: 37, 37470 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

RINGSAKER FOLKEHØGSKOLE, STOR GR. , 37833 Hamar, Norge

RINGSAKER FOLKEHØGSKOLE, STOR GR. , 37833 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HAMAR, VANG OG FURNES KOMM. KRAFTSELSKAP, STYRET. Hamar, Norge

HAMAR, VANG OG FURNES KOMM. KRAFTSELSKAP, STYRET. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

BERGER CHRISTENSEN, INTERIØR, STUE, MØBLER, 1934 Hamar, Norge

BERGER CHRISTENSEN, INTERIØR, STUE, MØBLER, 1934 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JOHN C. JENSEN, frisørmester, BARBERER, HALVFIG. 23763. Formann i Hamar Håndverkerforening i 1930-1935.

JOHN C. JENSEN, frisørmester, BARBERER, HALVFIG. 23763. Formann i Hama...

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

LANGAARD FRU, LITE BARN, 26674 Hamar, Norge

LANGAARD FRU, LITE BARN, 26674 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

VORMDAL FRU, GR: 2, MOR + BARN, 19225 Hamar, Norge

VORMDAL FRU, GR: 2, MOR + BARN, 19225 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GLORVIGEN PER OG SVEND, GR: 2 GUTTER, 18609 Hamar, Norge

GLORVIGEN PER OG SVEND, GR: 2 GUTTER, 18609 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

KNUDSEN S. B. , SAGATUN, HALVFIG. , 13949 Hamar, Norge

KNUDSEN S. B. , SAGATUN, HALVFIG. , 13949 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GRANRUD JOHS. , HALVFIG. , 31150 Hamar, Norge

GRANRUD JOHS. , HALVFIG. , 31150 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

LØGE OVERL. , HALVFIG. , 33911 Hamar, Norge

LØGE OVERL. , HALVFIG. , 33911 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

LARSEN A. , VICTORIA, HALVFIG. , 12823 Hamar, Norge

LARSEN A. , VICTORIA, HALVFIG. , 12823 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HOFF SARA, GR: 2, GUTT+JENTE, 28990 Hamar, Norge

HOFF SARA, GR: 2, GUTT+JENTE, 28990 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AARSKOG INGENIØR, HALVFIG. , SERTEFIKAT, 36619 Hamar, Norge

AARSKOG INGENIØR, HALVFIG. , SERTEFIKAT, 36619 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FØRDE FRU, LITE BARN, HELFIG. , 29291 Hamar, Norge

FØRDE FRU, LITE BARN, HELFIG. , 29291 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

CASPARI FRU, HALVFIG. , 24695 - Public domain portrait photograph

CASPARI FRU, HALVFIG. , 24695 - Public domain portrait photograph

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HEGSVOLD BERNH. , BÅRE, PYNTET KISTE, 34456Begravelse, blomster, kranser.

HEGSVOLD BERNH. , BÅRE, PYNTET KISTE, 34456Begravelse, blomster, kran...

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

NÆSS LEIF, HALVFIG. , 15348 - Public domain portrait photograph

NÆSS LEIF, HALVFIG. , 15348 - Public domain portrait photograph

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

FAUSKE K. , HALVFIG. ,  27633 - Public domain portrait photograph

FAUSKE K. , HALVFIG. , 27633 - Public domain portrait photograph

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

MONSEN LUDVIG, HALVFIG. , 16045 Hamar, Norge

MONSEN LUDVIG, HALVFIG. , 16045 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AAS JOHN AAGE, HALVFIG. , SERTEFIKAT, 32949 Hamar, Norge

AAS JOHN AAGE, HALVFIG. , SERTEFIKAT, 32949 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JYNGE S. , STANGE, GR: 3, FAMILIE, 20833. Hamar, Norge

JYNGE S. , STANGE, GR: 3, FAMILIE, 20833. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SANDBERG ENKEFRU, HALVFIG. , 14080 Hamar, Norge

SANDBERG ENKEFRU, HALVFIG. , 14080 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AASERUD FRU, GR: 4 DAMER, 17129 Hamar, Norge

AASERUD FRU, GR: 4 DAMER, 17129 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GUDMUNDSEN POSTFULMEKTIG, GR: 4, FAMILIE, 19296. Hamar, Norge

GUDMUNDSEN POSTFULMEKTIG, GR: 4, FAMILIE, 19296. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

NILSEN N. , TORVGT. 28, GR: 2 MENN, 16503 Hamar, Norge

NILSEN N. , TORVGT. 28, GR: 2 MENN, 16503 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

OLSEN SKREDDER, GR: 6, FAMILIE, 27006. Hamar, Norge

OLSEN SKREDDER, GR: 6, FAMILIE, 27006. Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HAGEN FRU, HAGENS BILTRANSPORT, HALVFIG. , 32730 Hamar, Norge

HAGEN FRU, HAGENS BILTRANSPORT, HALVFIG. , 32730 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

TOMASSEN, VENDKVÆRN, HELFIG. , UNG MANN, 32770Kristian W. Thomassen.

TOMASSEN, VENDKVÆRN, HELFIG. , UNG MANN, 32770Kristian W. Thomassen.

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

ØSTHAGEN AAGOT, UNG DAME M/LANGT HÅR, 15803 Hamar, Norge

ØSTHAGEN AAGOT, UNG DAME M/LANGT HÅR, 15803 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

JOHNSON TH. , REPRO: DAME HELFIG. , 12037 Hamar, Norge

JOHNSON TH. , REPRO: DAME HELFIG. , 12037 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

CHRISTIANSEN ROLF, HALVFIG. , 25188 Hamar, Norge

CHRISTIANSEN ROLF, HALVFIG. , 25188 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

GJESTVANG ARNE, LITEN GUTT, HELFIG. , 20856 Hamar, Norge

GJESTVANG ARNE, LITEN GUTT, HELFIG. , 20856 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SCHJØTZ FRU CONSUL, TANGEN, GR:2, MOR+BARN 11403 Hamar, Norge

SCHJØTZ FRU CONSUL, TANGEN, GR:2, MOR+BARN 11403 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

ELVSVEEN, GR: 3 MENN, 19879 - Public domain portrait photograph

ELVSVEEN, GR: 3 MENN, 19879 - Public domain portrait photograph

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SANDBERG HANS, HALVFIG. , 24203 Hamar, Norge

SANDBERG HANS, HALVFIG. , 24203 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

CHRISTIE DR. , DUEVINGE, 31866 Hamar, Norge

CHRISTIE DR. , DUEVINGE, 31866 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

TRÆTTEBERG SIGRID, STUDENT, HALVFIG. , 21222 Hamar, Norge

TRÆTTEBERG SIGRID, STUDENT, HALVFIG. , 21222 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HUMMERFELDT FRU, LITEN GUTT, HELFIG. , 15290 Hamar, Norge

HUMMERFELDT FRU, LITEN GUTT, HELFIG. , 15290 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

KRISTOFFERSEN DRITSBEST. , HELFIG. , 36344 Hamar, Norge

KRISTOFFERSEN DRITSBEST. , HELFIG. , 36344 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

HJORTH OVERL. , LITE BARN, 24342 Hamar, Norge

HJORTH OVERL. , LITE BARN, 24342 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

PEDERSEN NEFRELIN?, STANGE, LITE BARN, 11990 Hamar, Norge

PEDERSEN NEFRELIN?, STANGE, LITE BARN, 11990 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

AASETH ANDR. T. , INDAHL, HALVFIG. , 14641 Hamar, Norge

AASETH ANDR. T. , INDAHL, HALVFIG. , 14641 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

SELMER FRØKEN, VANG PRESTEGÅRD, GR:2, PAR, 14272 Hamar, Norge

SELMER FRØKEN, VANG PRESTEGÅRD, GR:2, PAR, 14272 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

TCHENZOW GRIGORI, HELFIG. , UNIFORM, 20592 Hamar, Norge

TCHENZOW GRIGORI, HELFIG. , UNIFORM, 20592 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

BJERKLI HERREDSAGRONOM, HALVFIG. , 34472 Hamar, Norge

BJERKLI HERREDSAGRONOM, HALVFIG. , 34472 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

CHRISTIANSEN S. HALVFIG. , 26671 Hamar, Norge

CHRISTIANSEN S. HALVFIG. , 26671 Hamar, Norge

Glass plate collection by photographer Christian Grundseth, Hamar. Hamar motif, Ringsaker, Løten, Stange, portraits, industry, group pictures, 1915-1940.

Previous

of 22

Next