PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

stadsbebyggelse

4,498 media by topicpage 1 of 45
Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av H. Scholeus.

Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av...

Stockholm omkring 1580. Kopparstick av Fr. Hogenberg efter teckning av H. Scholeus.

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarviksberget, 1648".

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarv...

Kopparstick: utsnitt av Sigismund von Vogels: "Stockholm från Skinnarviksberget, 1648".

Stockholm sett från Kastellholmen, 1768.Kopparstick av Årre. Försättsplanch till Fr. af Chapmans "Architectura Navalis Mercatoria" (1768).

Stockholm sett från Kastellholmen, 1768.Kopparstick av Årre. Försättsp...

Stockholm sett från Kastellholmen, 1768.Kopparstick av Årre. Försättsplanch till Fr. af Chapmans "Architectura Navalis Mercatoria" (1768).

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande esplanaden.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden...

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande... More

Utsikt över Riddarholmen och Riddarholmskanalen 1830-talet. Oljemålning.

Utsikt över Riddarholmen och Riddarholmskanalen 1830-talet. Oljemålnin...

Utsikt över Riddarholmen och Riddarholmskanalen 1830-talet. Oljemålning.

Fo113927C

Fo113927C

Fo113927C

Brevkort med ålderdomlig linköpingsvy. Den öppna ytan kallades vid tiden Sankt Larstorget. I än äldre tid benämnt Landskyrkotorget med anledning av dess läge invid landsförsamlingens kyrka, Sankt Larskyrkan som skymtar i höger bildkant. Snett mittemot kyrkan reser sig Linköpings gamla teater, Assemblé- och spektakelhuset.

Brevkort med ålderdomlig linköpingsvy. Den öppna ytan kallades vid tid...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Åldrigt parti av Storgatan i Linköping. Vy från Järntorget österut. Närmast till vänster ses en skymt av stadens läroverk, i funktion från 1864. Närmast till höger ligger den så kallade Landskamreraregården.

Åldrigt parti av Storgatan i Linköping. Vy från Järntorget österut. Nä...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Gulnad men unik dokumentation av Maria Teschs fotoateljé i Eksjö. Hon föddes i ett välbärgat hem i staden 1850 som dotter till handlaren Johan Wilhelm Tesch och dennes maka Emelie Mathilda Justelius. Tidigt faderslös ändrades hennes förutsättningar och redan på sitt tjugoförsta levnadsår öppnade hon den avbildade ateljén och skapade sig egen inkomst. År 1873 öppnade hon även en filial i Linköping men flyttade inte själv till staden förrän 1898. Hon tycks i sambandet avvecklat verksamheten i Eksjö.

Gulnad men unik dokumentation av Maria Teschs fotoateljé i Eksjö. Hon ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Vykort visande vy över hamnen och hamnbassängen i Uddevalla.

Vykort visande vy över hamnen och hamnbassängen i Uddevalla.

Vykort visande vy över hamnen och hamnbassängen i Uddevalla.

PRINS GUSTAF i Uppsala. Kapten Fredrik Roos på bryggan och fru Roos på nedre däck.

PRINS GUSTAF i Uppsala. Kapten Fredrik Roos på bryggan och fru Roos på...

PRINS GUSTAF i Uppsala. Kapten Fredrik Roos på bryggan och fru Roos på nedre däck.

Stockholms hamn.I förgrunden last och passagerarfartyget Njord vid Skeppsbron. I bakgrunden Nationalmuseum, Skeppsholmen och Strandvägen.

Stockholms hamn.I förgrunden last och passagerarfartyget Njord vid Ske...

Stockholms hamn.I förgrunden last och passagerarfartyget Njord vid Skeppsbron. I bakgrunden Nationalmuseum, Skeppsholmen och Strandvägen.

Stockholm sett från Kastellholmen år 1860. Kopparstick av Wolfgang Hartman.

Stockholm sett från Kastellholmen år 1860. Kopparstick av Wolfgang Har...

Stockholm sett från Kastellholmen år 1860. Kopparstick av Wolfgang Hartman.

Fo114051C

Fo114051C

Fo114051C

Skeppsbron och Logårdstrappan i slutet av 1860-talet.

Skeppsbron och Logårdstrappan i slutet av 1860-talet.

Skeppsbron och Logårdstrappan i slutet av 1860-talet.

Allmänna gränd med Kastellholmen i fonden.

Allmänna gränd med Kastellholmen i fonden.

Allmänna gränd med Kastellholmen i fonden.

Drottninggatan och Rådhustorget på 1860-talet. I mitten Pehr Ennes' hus. Foto av F. Tollins litografi.

Drottninggatan och Rådhustorget på 1860-talet. I mitten Pehr Ennes' hu...

Drottninggatan och Rådhustorget på 1860-talet. I mitten Pehr Ennes' hus. Foto av F. Tollins litografi.

Utsikt över Skeppsholmen omkring 1860.

Utsikt över Skeppsholmen omkring 1860.

Utsikt över Skeppsholmen omkring 1860.

Stockholm, Skeppsbron.

Stockholm, Skeppsbron.

Stockholm, Skeppsbron.

Stockholm, Skeppsbron.

Stockholm, Skeppsbron.

Stockholm, Skeppsbron.

Skeppsbron, 1870-talet.

Skeppsbron, 1870-talet.

Skeppsbron, 1870-talet.

Foto visande vedskutor vid Blasieholmskajen, Stockholm. Utbyggnaden av kajen mittemot pågår.

Foto visande vedskutor vid Blasieholmskajen, Stockholm. Utbyggnaden av...

Foto visande vedskutor vid Blasieholmskajen, Stockholm. Utbyggnaden av kajen mittemot pågår.

Linköpings sparbank på nuvarande adress Sankt Larsgatan 19. Byggnaden uppfördes som bank 1860 av byggmästare Jonas Jonsson, som även stod för ritningarna i för denne så typiska empirestil. Sparbanken kom att driva sin verksamhet i huset tills det nya bankhuset strax intill stod färdig 1911. Tiden är omkring förra sekelskiftet.

Linköpings sparbank på nuvarande adress Sankt Larsgatan 19. Byggnaden ...

Linköpings sparbank på nuvarande adress Sankt Larsgatan 19. Byggnaden uppfördes som bank 1860 av byggmästare Jonas Jonsson, som även stod för ritningarna i för denne så typiska empirestil. Sparbanken kom att dr... More

Brahegatan i Gränna, från torget och söderut. Monterat på kartong för stereoskopisk bild.

Brahegatan i Gränna, från torget och söderut. Monterat på kartong för ...

Brahegatan i Gränna, från torget och söderut. Monterat på kartong för stereoskopisk bild.

Brahegatan i Gränna, 1860-tal. Stereoskopisk bild.

Brahegatan i Gränna, 1860-tal. Stereoskopisk bild.

Påskrift bak: "1860-talets början"

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden tagen 1860-talet.

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden...

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden tagen 1860-talet.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Fo137958C

Fo137958C

Fo137958C

Fo137957C

Fo137957C

Fo137957C

Familjen Dinzeys hus i Gustavia, Saint-Barthélemy.

Familjen Dinzeys hus i Gustavia, Saint-Barthélemy.

Familjen Dinzeys hus i Gustavia, Saint-Barthélemy.

Hus i Gustavia, St Barthélemy. Bergssluttning i fonden.

Hus i Gustavia, St Barthélemy. Bergssluttning i fonden.

Hus i Gustavia, St Barthélemy. Bergssluttning i fonden.

Vykort med motiv över Nya torget i Norrköping från tidigt nittonhundratal. 1863 öppnades Nya Torget för kommers och var länge centrum för handel med kött och mjölk. Idag kan spår av verksamheten skönjas i begränsad torghandel. Det nya salutorget anlades i kvarteret Trädgården vars namn kan härledas till den medeltida Kungsgård som uppfördes i utkanten av Norrköping under Gustav Vasas sista år. Gården var avsedd att fungera både som mönsterjordbruk och replipunkt vid hovets resor till södra Sverige. Hela anläggningen brann ned under de danska härjningarna år 1567. Innan omvandlingen till salutorg utnyttjades området för tobaksplantering.Vy mot nordväst.

Vykort med motiv över Nya torget i Norrköping från tidigt nittonhundra...

Vykort med motiv över Nya torget i Norrköping från tidigt nittonhundratal. 1863 öppnades Nya Torget för kommers och var länge centrum för handel med kött och mjölk. Idag kan spår av verksamheten skönjas i begrä... More

Vykort med motiv av Nya torget i Norrköping. 1863 öppnades Nya Torget för kommers och var länge centrum för handel med kött och mjölk. Idag kan spår av verksamheten skönjas i begränsad torghandel.Det nya salutorget anlades i kvarteret Trädgården vars namn kan härledas till den medeltida Kungsgård som uppfördes i utkanten av Norrköping under Gustav Vasas sista år. Gården var avsedd att fungera både som mönsterjordbruk och replipunkt vid hovets resor till södra Sverige. Hela anläggningen brann ned under de danska härjningarna år 1567. Innan omvandlingen till salutorg utnyttjades området för tobaksplantering.Vy mot nordväst.

Vykort med motiv av Nya torget i Norrköping. 1863 öppnades Nya Torget ...

Vykort med motiv av Nya torget i Norrköping. 1863 öppnades Nya Torget för kommers och var länge centrum för handel med kött och mjölk. Idag kan spår av verksamheten skönjas i begränsad torghandel.Det nya saluto... More

Fo76747C

Fo76747C

Fo76747C

Vy mot Linköping sommaren 1864. Dominerande i bilden reser sig domkyrkan med sitt så kallade Hårlemanska torn som ersattes med nuvarande efter en omfattande ombyggnad från 1877. Framför kyrkan ses stadens läroverk, numera stadshus, som vid tiden var precis färdigställt. Övrig bebyggesle att nämna är slottet till vänster om kyrkan och det gamla gymnasiehuset till höger om läroverket. Den sistnämnda byggnaden fungerade från 1810 som logelokal för Linköpings frimurare.

Vy mot Linköping sommaren 1864. Dominerande i bilden reser sig domkyrk...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Troligen en rysk monitor av Uragan-klass på besök i Stockholm 1865.

Troligen en rysk monitor av Uragan-klass på besök i Stockholm 1865.

Troligen en rysk monitor av Uragan-klass på besök i Stockholm 1865.

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan, Klockstapeln, Uthus Varvsg. 6, Sjöofficersmessen, Skeppsgossekasern använd före 1881,Kokstuga, Vaktstuga.

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredri...

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan, Klockstapeln, Uthus Varvsg. 6, Sjöofficersmessen, Skeppsgossekasern använd före 1881,Kokstuga, Vaktstuga.

Skeppsbron, norra delen. I bakgrunden Jacobs kyrka.

Skeppsbron, norra delen. I bakgrunden Jacobs kyrka.

Skeppsbron, norra delen. I bakgrunden Jacobs kyrka.

Stockholms hamn. Skeppsbron någon gång mellan 1866 - 1878. Nationalmuseum färdigbyggt.

Stockholms hamn. Skeppsbron någon gång mellan 1866 - 1878. Nationalmus...

Stockholms hamn. Skeppsbron någon gång mellan 1866 - 1878. Nationalmuseum färdigbyggt.

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Borgmästaregatan.

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Bor...

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Borgmästaregatan.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

MM06422

MM06422

MM06422

Fo114043C

Fo114043C

Fo114043C

Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning från Syltenberget och visar närmst åskådaren bebyggelsen inom stadsdelen Östantill. Mycket kommer snart att rivas i och med att staden växer men vissa byggnader känns igen, så som Olais och Hedvigs kyrktorn. Hospitalsgatan skymtar till vänster i bild.

Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning ...

Vy över Norrköping från 1869. Fotografiet är taget i västlig riktning från Syltenberget och visar närmst åskådaren bebyggelsen inom stadsdelen Östantill. Mycket kommer snart att rivas i och med att staden växer... More

Suddig men unik vy mot Linköping. I stadssiluetten märks Linköpings domkyrka med sitt gamla torn, det så kallade Hårlemanska tornet som revs i början av 1880-talet. I förgrunden slingrar sig en Stångån grund och slingrande, ty ännu har inte Kinda kanal tillkommit. Bilden kan dateras till 1869 genom det pågående takarbetet på domkyrkan och uppförandet av seminariebyggnaden som kan anas något till höger.

Suddig men unik vy mot Linköping. I stadssiluetten märks Linköpings do...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Vy över hamnen i Gustavia, Saint-Barthélemy, 1869

Vy över hamnen i Gustavia, Saint-Barthélemy, 1869

Vy över hamnen i Gustavia, Saint-Barthélemy, 1869

Skeppsbron i Stockholm nedanför slottet.Vid kajen hjulångfartyget Thule. Bilden är tagen från södra Blasieholmshamnen.

Skeppsbron i Stockholm nedanför slottet.Vid kajen hjulångfartyget Thul...

Skeppsbron i Stockholm nedanför slottet.Vid kajen hjulångfartyget Thule. Bilden är tagen från södra Blasieholmshamnen.

Bebyggelse, Konstapelg, kronostallet

Bebyggelse, Konstapelg, kronostallet

Bebyggelse, Konstapelg, kronostallet

Bebyggelse, Wachtmeisterg 19-27

Bebyggelse, Wachtmeisterg 19-27

Bebyggelse, Wachtmeisterg 19-27

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstn...

Träsnitt eller Zylografi visande hamnen i Göteborg omkring 1870.Konstnär R. Haglund.

Bebyggelse, Baggensgatan 7

Bebyggelse, Baggensgatan 7

Bebyggelse, Baggensgatan 7

Tidigt panorama över Linköping. Centralt ses stiftets domkyrka som den tog sig ut på 1870-talet. Det så kallade Hårlemanska tornet tillkom vid en omfattande ombyggnad av kyrkan under åren 1847-1858. För ombyggnadens ritningar stod arkitekten Carl Hårleman. Under en genomgripande ombyggnad under åren 1877-1886 kom kyrkan att kraftigt omdanas och i stora drag erhålla sitt nuvarande utseende. I förgrunden breder Trädgårdsföreningens odlingar ut sig.Anm: Det finns skäl att anta att Hilda Düring här återanvänt fotografiet från faderns (Frans Dyring) produktion.

Tidigt panorama över Linköping. Centralt ses stiftets domkyrka som den...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Bebyggelse, Prinsgatan/Styrmansgatan

Bebyggelse, Prinsgatan/Styrmansgatan

Bebyggelse, Prinsgatan/Styrmansgatan

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Strömmen, Stockholm.

Strömmen, Stockholm.

Strömmen, Stockholm.

Bebyggelse, Finngården, hus 7-13

Bebyggelse, Finngården, hus 7-13

Bebyggelse, Finngården, hus 7-13

Bebyggelse, Gula stugan

Bebyggelse, Gula stugan

Bebyggelse, Gula stugan

Stockholm: Norra Skeppsbron och södra Blasieholmshamnen, 1870-talet.

Stockholm: Norra Skeppsbron och södra Blasieholmshamnen, 1870-talet.

Stockholm: Norra Skeppsbron och södra Blasieholmshamnen, 1870-talet.

Bebyggelse, SV delen av Västerudd

Bebyggelse, SV delen av Västerudd

Bebyggelse, SV delen av Västerudd

Kv.man Nilsson o korpral Björkander

Kv.man Nilsson o korpral Björkander

Kv.man Nilsson o korpral Björkander

Gävle stad – Väster.Heliga Terfaldighets kyrka sedd från Stapeltorget, före 1869 års brand.

Gävle stad – Väster.Heliga Terfaldighets kyrka sedd från Stapeltorget,...

Gävle stad – Väster.Heliga Terfaldighets kyrka sedd från Stapeltorget, före 1869 års brand.

Hamnområdet vid Allmänna Gränd, 1870-talets mitt.

Hamnområdet vid Allmänna Gränd, 1870-talets mitt.

Sweden: manufacturing industrial facilities.

Södermalm, sett från Kornhamnstorg. Slussen från Mälarsidan.

Södermalm, sett från Kornhamnstorg. Slussen från Mälarsidan.

Södermalm, sett från Kornhamnstorg. Slussen från Mälarsidan.

Bebyggelse, Nordensköldsg. 16a-b, 18

Bebyggelse, Nordensköldsg. 16a-b, 18

Bebyggelse, Nordensköldsg. 16a-b, 18

Bebyggelse, ”Kopphuset”

Bebyggelse, ”Kopphuset”

Bebyggelse, ”Kopphuset”

Bild av Galärvarvet från 1870-talet.

Bild av Galärvarvet från 1870-talet.

Bild av Galärvarvet från 1870-talet.

Suddig men unik vy från Linköping. Nygatan sedd mot öster. Lite bortom mannen på gatan löper Läroverksgatan från vänster och Djurgårdsgatan från höger. I de vita huset till höger drev Maria Teschs sin fotoverksamhet mellan åren 1873-1917.

Suddig men unik vy från Linköping. Nygatan sedd mot öster. Lite bortom...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Södermalm sett från Kornhamnstorg, omkr. 1880.

Södermalm sett från Kornhamnstorg, omkr. 1880.

Södermalm sett från Kornhamnstorg, omkr. 1880.

Kvartersman Nilsson mfl

Kvartersman Nilsson mfl

Kvartersman Nilsson mfl

Bebygg., Chapmansplanen/Björkholmsbacken

Bebygg., Chapmansplanen/Björkholmsbacken

Bebygg., Chapmansplanen/Björkholmsbacken

Bebyggelse, Krister Hornsg. Hus 13

Bebyggelse, Krister Hornsg. Hus 13

Bebyggelse, Krister Hornsg. Hus 13

Vy över Stockholms hamn från Saltsjösidan med Norrström och Skeppsholmen, troligen 1880 - 90-tal.Vid Skeppsbron oidentifierad ångare samt div. master.

Vy över Stockholms hamn från Saltsjösidan med Norrström och Skeppsholm...

Vy över Stockholms hamn från Saltsjösidan med Norrström och Skeppsholmen, troligen 1880 - 90-tal.Vid Skeppsbron oidentifierad ångare samt div. master.

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Nordensköldsg 2B-6

Bebyggelse, Nordensköldsg 2B-6

Bebyggelse, Nordensköldsg 2B-6

Stockholms hamn.I förgrunden t. v. förstäven på passagerarfartget Carl XV, t. h. Birger Jarl.

Stockholms hamn.I förgrunden t. v. förstäven på passagerarfartget Carl...

Stockholms hamn.I förgrunden t. v. förstäven på passagerarfartget Carl XV, t. h. Birger Jarl.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Bebyggelse, Stuga norr om på Västerudd

Bebyggelse, Stuga norr om på Västerudd

Bebyggelse, Stuga norr om på Västerudd

Bebyggelse, Ehrensvärdsg/Galärgatan

Bebyggelse, Ehrensvärdsg/Galärgatan

Bebyggelse, Ehrensvärdsg/Galärgatan

Bebyggelse, ”Örttagen”

Bebyggelse, ”Örttagen”

Bebyggelse, ”Örttagen”

Gulnad men riktigt ålderstigen vy över Motala. Fotografen Johan Ahlström etablerade sig i Motala 1873, vilket rimligtvis sätter den tidigaste dateringen.

Gulnad men riktigt ålderstigen vy över Motala. Fotografen Johan Ahlstr...

Enskilt arkiv 550 emanerar från godsägaren Nils Henricson (1924-2016). I bildväg omfattar arkivet sex st. lösa fotografier.

Lidköping, repro ur Skara museums samlingar.Orginalet är taget på 1870-talet av Werner Lindhe, Lidköping och har bild nr. B6529.

Lidköping, repro ur Skara museums samlingar.Orginalet är taget på 1870...

Lidköping, repro ur Skara museums samlingar.Orginalet är taget på 1870-talet av Werner Lindhe, Lidköping och har bild nr. B6529.

Bebyggelse, V del av Krister Hornsgatan

Bebyggelse, V del av Krister Hornsgatan

Bebyggelse, V del av Krister Hornsgatan

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Suddig men unik vy från Linköping. Fotografen stod på platsen för dagens Drottningbros västra landfäste. Närmast till vänster ses delar av Askslunds tobaksfabrik. I fonden skymtar Stångebro som den såg före Kinda kanals tillkomst i början 1870-talet.

Suddig men unik vy från Linköping. Fotografen stod på platsen för dage...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Fo200710

Fo200710

Fo200710

Stockholm, Strand Hotell.Fotograf. reprod. Ensamrätt Erik Lindh StockholmNo 503

Stockholm, Strand Hotell.Fotograf. reprod. Ensamrätt Erik Lindh Stockh...

Stockholm, Strand Hotell.Fotograf. reprod. Ensamrätt Erik Lindh StockholmNo 503

Torget i Karlskrona 1873.

Torget i Karlskrona 1873.

Torget i Karlskrona 1873.

Kajen vid Skeppsbron, Stockholm.

Kajen vid Skeppsbron, Stockholm.

Kajen vid Skeppsbron, Stockholm.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Stockholm, Norrström. Utsikt från Carl XII:s torg mot Södermalm.Teckning av Edv. Bergh, den 18.4.1873.

Stockholm, Norrström. Utsikt från Carl XII:s torg mot Södermalm.Teckni...

Stockholm, Norrström. Utsikt från Carl XII:s torg mot Södermalm.Teckning av Edv. Bergh, den 18.4.1873.

Vy från Grännaberget, strax söder om kyrkan och mot sydväst. Kvarteren Föreningen, Greven, Vagnfabriken m fl

Vy från Grännaberget, strax söder om kyrkan och mot sydväst. Kvarteren...

Vy från Grännaberget, strax söder om kyrkan och mot sydväst. Kvarteren Föreningen, Greven, Vagnfabriken m fl

Vy mot Linköping från Tannefors sluss 1875.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss 1875.

Personuppgifter enligt följande:

Kornhamnstorg, Stockholm fotograferad av J. Jaeger. På bilden syns Riddarholmen en del av Gamla Staden, sedd från Södermalm.

Kornhamnstorg, Stockholm fotograferad av J. Jaeger. På bilden syns Rid...

Kornhamnstorg, Stockholm fotograferad av J. Jaeger. På bilden syns Riddarholmen en del av Gamla Staden, sedd från Södermalm.