The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sor varanger

437 media by topicpage 1 of 5
Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunnen gårdsbebyggelse, fiskegarn tørkes.Motivet har nr.6 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunne...

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunnen gårdsbebyggelse, fiskegarn tørkes.Motivet har nr.6 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbill... More

Balderbrå som bolmster foran en gamme. En mann står med ryggen til. Fjordbotn.

Balderbrå som bolmster foran en gamme. En mann står med ryggen til. F...

Balderbrå som bolmster foran en gamme. En mann står med ryggen til. Fjordbotn.

Notfiske utenfor Grense Jakobselvs munning, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.8 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Notfiske utenfor Grense Jakobselvs munning, Sør-Varanger, Finnmark. Mo...

Notfiske utenfor Grense Jakobselvs munning, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.8 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Midnattsol over Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark i juni.Motivet har nr.1 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Midnattsol over Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark i juni.Motivet har ...

Midnattsol over Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark i juni.Motivet har nr.1 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Harefoss, Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.2. i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Harefoss, Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.2. i lys...

Harefoss, Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.2. i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Gårdstun, Svanvik, Sør-Varanger, Finnmark, ukjent år. Gårdsbebyggelse med bolighus og uthus, tun med vippebrønn, kjerre, slipestein og to barn i forgrunnen. Dyrlege Hans Kirkgaards hus.

Gårdstun, Svanvik, Sør-Varanger, Finnmark, ukjent år. Gårdsbebyggelse...

Gårdstun, Svanvik, Sør-Varanger, Finnmark, ukjent år. Gårdsbebyggelse med bolighus og uthus, tun med vippebrønn, kjerre, slipestein og to barn i forgrunnen. Dyrlege Hans Kirkgaards hus.

Oscar II's kapell, Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.Motivet har nr.7 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Oscar II's kapell, Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.Motivet ha...

Oscar II's kapell, Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.Motivet har nr.7 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Reinsdyr som graver i snøen etter næring, reinlav, Sør-Varanger, Finnmark.Motivet har nr.15 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Reinsdyr som graver i snøen etter næring, reinlav, Sør-Varanger, Finnm...

Reinsdyr som graver i snøen etter næring, reinlav, Sør-Varanger, Finnmark.Motivet har nr.15 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Skoltesamers lakseplass ved Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark. Skoltekone med sitt barn i døra til torvgammen.Motivet har nr.20 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Skoltesamers lakseplass ved Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark. Skolte...

Skoltesamers lakseplass ved Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark. Skoltekone med sitt barn i døra til torvgammen.Motivet har nr.20 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens L... More

Furuskogfossen (Männikkökoski), Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.3 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Furuskogfossen (Männikkökoski), Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. M...

Furuskogfossen (Männikkökoski), Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.3 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Serie motiver tatt av Ellisif Wessel, benyttet i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113, med 24 motiver.

Serie motiver tatt av Ellisif Wessel, benyttet i lysbildeforedraget ka...

Serie motiver tatt av Ellisif Wessel, benyttet i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113, med 24 motiver.

"Sollia. Sør-Varanger. Hjem for tbe-friske barn." står det på glassplaten. Barnehjemmet i Sollia, Sør-Varanger. Motivet er håndkolorert av Schrøder. "tbe" henspeiler på tuberkulose (skrofulose), altså barn som er blitt friske av tuberkulose. På begge trappene står barna oppstilt, en motorsykkelfører står på plassen foran huset ved siden av en motorsykkel med sidevogn. Det antas at det er bestyreren står til høyre for den høyre trappen. Øverst på trappen stor det to kvinner i hvite forklær. Det er sommer og løv på bjørketrærne. I bakgrunnen til venstre for huset skimtes en liten bygning. Bak huset ser man skogkledd natur.

"Sollia. Sør-Varanger. Hjem for tbe-friske barn." står det på glasspla...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Portrett av Ivan Lauri, karel fra Neiden, Sør-Varanger, Finnmark. Ukjent år.

Portrett av Ivan Lauri, karel fra Neiden, Sør-Varanger, Finnmark. Ukje...

Portrett av Ivan Lauri, karel fra Neiden, Sør-Varanger, Finnmark. Ukjent år.

John Håheim sitter i en stol. Han er kledd i dress og slips, og bak han kan man se en hylle full av fotografier og et norskeflagg.

John Håheim sitter i en stol. Han er kledd i dress og slips, og bak ha...

John Håheim sitter i en stol. Han er kledd i dress og slips, og bak han kan man se en hylle full av fotografier og et norskeflagg.

Reidar Håheim poserer for et bilde med hund i fanget. Reidar er kledd i dress og slips og har en pipe i munnen. Bak han kan man se en hylle med fotografier og et norskeflagg.

Reidar Håheim poserer for et bilde med hund i fanget. Reidar er kledd ...

Reidar Håheim poserer for et bilde med hund i fanget. Reidar er kledd i dress og slips og har en pipe i munnen. Bak han kan man se en hylle med fotografier og et norskeflagg.

Mally Håheim sitter i en stol. Hun er kledd i bunad og bak henne kan man se en hylle full av fotografier og et norskeflagg.

Mally Håheim sitter i en stol. Hun er kledd i bunad og bak henne kan m...

Mally Håheim sitter i en stol. Hun er kledd i bunad og bak henne kan man se en hylle full av fotografier og et norskeflagg.

"187 b)" Sollia Barnehj., Sørvaranger" G.4" står det på glassplaten. Barnehjemmet i Sollia, Sør-Varanger. OGså Bildet viser inngangspartiet og ene siden av bygget med en veranda i 2.etasje. Det er sommer og vinduene står åpne. Inngangspartiet har to separate innganger, med trapp opp til høy førsteetasje. Bygningen er bygget i tre og har en større og et par små piper på taket. På siden av huset står det en mindre bruksbygning. Bjørketrær med løv står på gårdsplassen som er gruslagt.

"187 b)" Sollia Barnehj., Sørvaranger" G.4" står det på glassplaten. B...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Sogneprest Mads le Maire på fisketur i Pasvikdalen. Hentet fra Mads le Maires samlinger.

Sogneprest Mads le Maire på fisketur i Pasvikdalen. Hentet fra Mads le...

Sogneprest Mads le Maire på fisketur i Pasvikdalen. Hentet fra Mads le Maires samlinger.

Lappisk pike fra Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark.

Lappisk pike fra Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark.

Lappisk pike fra Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark.

Roland Bonaparte sin samling. 
Portrett av Ole Olsen Stal (Stall) Inngår i Bonapartes sameportretter som nr. 40.
Bonaparte

Roland Bonaparte sin samling. Portrett av Ole Olsen Stal (Stall) Inng...

Serien viser deler av resultatene etter den franske fyrste Roland Bonapartes (1858-1924) etnografiske og antroplogiske studier i Finnmark 1884. Med i sitt følge på syv hadde han fotografen G. Roche. Fotografien... More

Reingjetere og hunder ved teltet, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Reingjetere og hunder ved teltet, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Reingjetere og hunder ved teltet, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Povel Smuk med sine sønner utenfor sitt vintertelt, Neiden Sør-Varanger, Finnmark,1890-årene.

Povel Smuk med sine sønner utenfor sitt vintertelt, Neiden Sør-Varange...

Povel Smuk med sine sønner utenfor sitt vintertelt, Neiden Sør-Varanger, Finnmark,1890-årene.

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark...

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarre, Sør- Varanger, Finnmark, før 1900. Kvinnen er enaresamen Marit, Hendo-Antis datter.

Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarre, Sør- Varanger, Finnmark, før...

Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarre, Sør- Varanger, Finnmark, før 1900. Kvinnen er enaresamen Marit, Hendo-Antis datter.

To gutter i samedrakt utendørs vinterstid, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

To gutter i samedrakt utendørs vinterstid, Sør-Varanger, Finnmark, før...

To gutter i samedrakt utendørs vinterstid, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarre (Eidfjell), Sør- Varanger, Finnmark, før 1900. Kvinnen er enaresamen Marit, Hendo-Antis datter, gutten er kven fra Sør-Varanger.Motivet har nr.16 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarre (Eidfjell), Sør- Varanger, Fi...

Melking av reinsdyr i skogen, Mutkavarre (Eidfjell), Sør- Varanger, Finnmark, før 1900. Kvinnen er enaresamen Marit, Hendo-Antis datter, gutten er kven fra Sør-Varanger.Motivet har nr.16 i lysbildeforedraget ka... More

Pasvik-skoltesamer i robåt, Sør- Varanger, Finnmark, på vei til sin laksefiskeplass i Bøkfjord, før 1900. To norske samer til høyre.

Pasvik-skoltesamer i robåt, Sør- Varanger, Finnmark, på vei til sin la...

Pasvik-skoltesamer i robåt, Sør- Varanger, Finnmark, på vei til sin laksefiskeplass i Bøkfjord, før 1900. To norske samer til høyre.

Samen Ole Johannes Must i pulk med reinsdyr foran moselager, ved doktorgården Solheim, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1896.

Samen Ole Johannes Must i pulk med reinsdyr foran moselager, ved dokto...

Samen Ole Johannes Must i pulk med reinsdyr foran moselager, ved doktorgården Solheim, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1896.

Dr. Andreas B. Wessel hos en nybygger, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark,1890-årene. Ved Skogfosskoien. Kvinnen med slør er Ellisif Wessel.

Dr. Andreas B. Wessel hos en nybygger, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finn...

Dr. Andreas B. Wessel hos en nybygger, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark,1890-årene. Ved Skogfosskoien. Kvinnen med slør er Ellisif Wessel.

Grense Jakobselv kapel 456, kalt Oscar II's kapel, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Grense Jakobselv kapel 456, kalt Oscar II's kapel, Sør-Varanger, Finn...

Grense Jakobselv kapel 456, kalt Oscar II's kapel, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

To personer ved elvebåten som venter på herskapet, Svanvik, Salmijarvi, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

To personer ved elvebåten som venter på herskapet, Svanvik, Salmijarvi...

To personer ved elvebåten som venter på herskapet, Svanvik, Salmijarvi, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Dr. Andreas B. Wessel med venner og skysskarer holder rast, Langvannet ved Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Dr. Andreas B. Wessel med venner og skysskarer holder rast, Langvannet...

Dr. Andreas B. Wessel med venner og skysskarer holder rast, Langvannet ved Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

En person med reinsdyr, pulker og sleder foran et stillas. Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

En person med reinsdyr, pulker og sleder foran et stillas. Sør-Varange...

En person med reinsdyr, pulker og sleder foran et stillas. Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Gressende reinsdyr ved et tjern på Mutkavarre, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark i 1890-årene.

Gressende reinsdyr ved et tjern på Mutkavarre, Pasvikdalen, Sør-Varang...

Gressende reinsdyr ved et tjern på Mutkavarre, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark i 1890-årene.

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark...

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Dr. Andreas B. Wessel i kofte sammen med tre kvinner, Harefoss, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Dr. Andreas B. Wessel i kofte sammen med tre kvinner, Harefoss, Pasvik...

Dr. Andreas B. Wessel i kofte sammen med tre kvinner, Harefoss, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Familien Ole Persen Savio og Jon Andersen Must foran Musts hus, Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Sjøsamer.

Familien Ole Persen Savio og Jon Andersen Must foran Musts hus, Sandne...

Familien Ole Persen Savio og Jon Andersen Must foran Musts hus, Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Sjøsamer.

Oversiktsbilde over Männikafoss (furuskogfossen), Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Männikafoss (furuskogfossen), Pasvikdalen, Sør-Var...

Oversiktsbilde over Männikafoss (furuskogfossen), Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.Motivet har nr.5 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark...

Oversiktsbilde over Vaggatemsjøen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.Motivet har nr.5 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmenn ved Hestfossen eller Bornjeguoikka (på norsk Tangefoss), Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.Motivet har nr.4 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmenn ved Hestfossen eller B...

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmenn ved Hestfossen eller Bornjeguoikka (på norsk Tangefoss), Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.Motivet har nr.4 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes ... More

Persongruppe ved elvebredden og i to elvebåter, Svanvik, Salmijarvi, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Persongruppe ved elvebredden og i to elvebåter, Svanvik, Salmijarvi, S...

Persongruppe ved elvebredden og i to elvebåter, Svanvik, Salmijarvi, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Bjørnsund, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Bjørnsund, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Bjørnsund, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Lensmann Klercks gård, Elvenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Lensmann Klercks gård, Elvenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Lensmann Klercks gård, Elvenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Tre gutter ved en stein. Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Johan Petter Hallonen t. v.

Tre gutter ved en stein. Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Jo...

Tre gutter ved en stein. Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Johan Petter Hallonen t. v.

Søstrene Elise og Annette Lilleeng, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, fotografert hos ekteparet dr. Andreas B. og Ellisif Wessel i 1890-årene.

Søstrene Elise og Annette Lilleeng, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, ...

Søstrene Elise og Annette Lilleeng, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, fotografert hos ekteparet dr. Andreas B. og Ellisif Wessel i 1890-årene.

Skoltesamer utenfor et båthus ovenfor Kobbefoss før 1900. Sallasj og Roman Afansjeff midt i bildet.

Skoltesamer utenfor et båthus ovenfor Kobbefoss før 1900. Sallasj og R...

Skoltesamer utenfor et båthus ovenfor Kobbefoss før 1900. Sallasj og Roman Afansjeff midt i bildet.

Hval slept inn til Jarfjordbunden, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Hval slept inn til Jarfjordbunden, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Hval slept inn til Jarfjordbunden, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

En kvinne sitter i døråpningen til en torvgamme, Skogerøya, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

En kvinne sitter i døråpningen til en torvgamme, Skogerøya, Sør-Varang...

En kvinne sitter i døråpningen til en torvgamme, Skogerøya, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Familien Ole Persen Savio og Jon Andersen Must foran Musts hus, Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Sjøsamer.

Familien Ole Persen Savio og Jon Andersen Must foran Musts hus, Sandne...

Familien Ole Persen Savio og Jon Andersen Must foran Musts hus, Sandnes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Sjøsamer.

Oversiktsbilde over Ropelv med båter og leirplass, sommeroppholdssted for skoltelapper som hadde rett til å drive fiskeri ved Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark, med flere steder. Denne rett ble innløst av Norge mot betaling av kr. 12.000 gullkroner 1924 til Finland. Bildet er tatt i 1890-årene.

Oversiktsbilde over Ropelv med båter og leirplass, sommeroppholdssted ...

Oversiktsbilde over Ropelv med båter og leirplass, sommeroppholdssted for skoltelapper som hadde rett til å drive fiskeri ved Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark, med flere steder. Denne rett ble innløst av Norg... More

Søstrene Elise og Annette Lilleeng ved Bøkfjordens innløp, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Søstrene Elise og Annette Lilleeng ved Bøkfjordens innløp, Sør-Varange...

Søstrene Elise og Annette Lilleeng ved Bøkfjordens innløp, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Familien Jon Andersen Must og Ole Persen Savio utenfor Musts hus, Sandnes, Sør-Varanger, før 1900.

Familien Jon Andersen Must og Ole Persen Savio utenfor Musts hus, Sand...

Familien Jon Andersen Must og Ole Persen Savio utenfor Musts hus, Sandnes, Sør-Varanger, før 1900.

Elever og lærerinne utenfor skolehuset i Sandnes eller ved vinterboplass i Øvre Skolteby, Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, før 1897.

Elever og lærerinne utenfor skolehuset i Sandnes eller ved vinterbopla...

Elever og lærerinne utenfor skolehuset i Sandnes eller ved vinterboplass i Øvre Skolteby, Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, før 1897.

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmann ved Hestfossen eller Bornjeguoikka (på norsk Tangefoss), Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmann ved Hestfossen eller B...

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmann ved Hestfossen eller Bornjeguoikka (på norsk Tangefoss), Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Ellisif Wessel trukket i pulk av rein møter samer ved doktorgården Solheim, Kirkenes, Finnmark, før 1900.

Ellisif Wessel trukket i pulk av rein møter samer ved doktorgården Sol...

Ellisif Wessel trukket i pulk av rein møter samer ved doktorgården Solheim, Kirkenes, Finnmark, før 1900.

Oversiktbilde over lensmann Klercks gård, Elvenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktbilde over lensmann Klercks gård, Elvenes, Sør-Varanger, Finnm...

Oversiktbilde over lensmann Klercks gård, Elvenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, veiparti med bro, 1890-årene.

Oversiktsbilde over Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, veiparti med bro...

Oversiktsbilde over Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, veiparti med bro, 1890-årene.

Skolteboplass på Nakholmen, Vaggetem, Finnmark, før 1900. Stabbur ved Pasvikelven. Ellisif Wessel ved gjerdet.

Skolteboplass på Nakholmen, Vaggetem, Finnmark, før 1900. Stabbur ved ...

Skolteboplass på Nakholmen, Vaggetem, Finnmark, før 1900. Stabbur ved Pasvikelven. Ellisif Wessel ved gjerdet.

Persongruppe med læstadiansk predikant og skredder Grøn t.v. og dr. Andeas B. Wessel t.h. på utflukt, Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Persongruppe med læstadiansk predikant og skredder Grøn t.v. og dr. An...

Persongruppe med læstadiansk predikant og skredder Grøn t.v. og dr. Andeas B. Wessel t.h. på utflukt, Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Oscar II.s kapell 456, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.

Oscar II.s kapell 456, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.

Oscar II.s kapell 456, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark.

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmann ved Hestfossen eller Bornjeguoikka (på norsk Tangefoss), Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmann ved Hestfossen eller B...

Elvebåt trekkes langs elvebredden av ferdesmann ved Hestfossen eller Bornjeguoikka (på norsk Tangefoss), Sør-Varanger, Finnmark, 1890-årene.

Ellisif Wessel i teltleir, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Ellisif Wessel i teltleir, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Ellisif Wessel i teltleir, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Kvinne med barn i komse, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Antatt å være Marit Banne med datteren Inga.

Kvinne med barn i komse, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Antatt å væ...

Kvinne med barn i komse, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Antatt å være Marit Banne med datteren Inga.

Pulker, sleder og reinsdyr ved et stillas, Sør-Varanger Finnmark, før 1900.

Pulker, sleder og reinsdyr ved et stillas, Sør-Varanger Finnmark, før ...

Pulker, sleder og reinsdyr ved et stillas, Sør-Varanger Finnmark, før 1900.

Skoltesamer, voksne og barn, utenfor en bygning i Boris Gleb, Russland eller Øvre Skolteby, Sør-Varanger, Finnmark, før 1897.

Skoltesamer, voksne og barn, utenfor en bygning i Boris Gleb, Russland...

Skoltesamer, voksne og barn, utenfor en bygning i Boris Gleb, Russland eller Øvre Skolteby, Sør-Varanger, Finnmark, før 1897.

Alleen opp til Sør-Varanger prestegård, Finnmark, før 1900.

Alleen opp til Sør-Varanger prestegård, Finnmark, før 1900.

Alleen opp til Sør-Varanger prestegård, Finnmark, før 1900.

Samer foran inngangspartiet etter gudstjeneste i Sør-Varanger kirke, 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Ved kirkedøra står presten Emil Stang Lund med hvit krave.

Samer foran inngangspartiet etter gudstjeneste i Sør-Varanger kirke, 4...

Samer foran inngangspartiet etter gudstjeneste i Sør-Varanger kirke, 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, før 1900. Ved kirkedøra står presten Emil Stang Lund med hvit krave.

Same med reinsdyr og pulk ved legeboligen til distriktslege Wessel i Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark,ca. 1900.

Same med reinsdyr og pulk ved legeboligen til distriktslege Wessel i K...

Same med reinsdyr og pulk ved legeboligen til distriktslege Wessel i Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark,ca. 1900.

Samen Ole Johannes Must i pulk med reinsdyr foran moselager, ved doktorgården Solheim, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1896.

Samen Ole Johannes Must i pulk med reinsdyr foran moselager, ved dokto...

Samen Ole Johannes Must i pulk med reinsdyr foran moselager, ved doktorgården Solheim, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1896.

Sør-Varanger prestegård, Finnmark, med kirken i bakgrunnen, før 1900.

Sør-Varanger prestegård, Finnmark, med kirken i bakgrunnen, før 1900.

Sør-Varanger prestegård, Finnmark, med kirken i bakgrunnen, før 1900.

Fra grenseoppgang i Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1897-1899. Gruppe mennesker med båter samlet ved vannkanten.

Fra grenseoppgang i Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1897-1899. Gruppe m...

Fra grenseoppgang i Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1897-1899. Gruppe mennesker med båter samlet ved vannkanten.

Dr. Andreas B. Wessel nærmest, sammen med to andre personer i gammel furuskog ved Skogfossen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, juli 1897. Kvinnen er frk. Tokle.

Dr. Andreas B. Wessel nærmest, sammen med to andre personer i gammel f...

Dr. Andreas B. Wessel nærmest, sammen med to andre personer i gammel furuskog ved Skogfossen, Pasvikdalen, Sør-Varanger, Finnmark, juli 1897. Kvinnen er frk. Tokle.

Avreise fra doktorgården Solheim, Kirkenes, Finnmark, 1897. Ellisif Wessel t. h., kjøpmann Hans P. Figenschou i midten.

Avreise fra doktorgården Solheim, Kirkenes, Finnmark, 1897. Ellisif We...

Avreise fra doktorgården Solheim, Kirkenes, Finnmark, 1897. Ellisif Wessel t. h., kjøpmann Hans P. Figenschou i midten.

Sosialistisk agitasjonsmøte i fjæra nær herredshuset, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1897 eller 1898. Lokalbåten D/S "Varanger" ankommet.

Sosialistisk agitasjonsmøte i fjæra nær herredshuset, Kirkenes, Sør-Va...

Sosialistisk agitasjonsmøte i fjæra nær herredshuset, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1897 eller 1898. Lokalbåten D/S "Varanger" ankommet.

Kvinne med et barn i komse, Marit Banne med datteren Inga, Sør-Varanger, Finnmark, antatt tatt vinteren 1897.

Kvinne med et barn i komse, Marit Banne med datteren Inga, Sør-Varange...

Kvinne med et barn i komse, Marit Banne med datteren Inga, Sør-Varanger, Finnmark, antatt tatt vinteren 1897.

Teltplass med folk og et fjellfinnetelt i fjellet ovenfor Sandnesdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1897.

Teltplass med folk og et fjellfinnetelt i fjellet ovenfor Sandnesdalen...

Teltplass med folk og et fjellfinnetelt i fjellet ovenfor Sandnesdalen, Sør-Varanger, Finnmark, 1897.

Mann og kvinne med et barn i komse, Ole og Marit Banne med datteren Inga,ved stillas?, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1900.

Mann og kvinne med et barn i komse, Ole og Marit Banne med datteren In...

Mann og kvinne med et barn i komse, Ole og Marit Banne med datteren Inga,ved stillas?, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1900.

Fra grenseoppgang i Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1897-1899. Gruppe menn samlet ved teltplassen.

Fra grenseoppgang i Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1897-1899. Gruppe m...

Fra grenseoppgang i Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1897-1899. Gruppe menn samlet ved teltplassen.

Oversiktsbilde fra Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, med bebyggelse og i bakgrunnen kirken, 1898.

Oversiktsbilde fra Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, med bebyggelse og...

Oversiktsbilde fra Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, med bebyggelse og i bakgrunnen kirken, 1898.

Bebyggelse i Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1898. I forgrunnen legeboligen Solheim, i bakgrunnen kirken.

Bebyggelse i Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1898. I forgrunnen ...

Bebyggelse i Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1898. I forgrunnen legeboligen Solheim, i bakgrunnen kirken.

Portrett av Kristine Ærillæ (finsk, Ärilä), Laitimor, støttet opp i døråpning for fotografering i september 1898. Hun er her i sitt 96. år og fra Vaggatem i Sør-Varanger i Finnmark.

Portrett av Kristine Ærillæ (finsk, Ärilä), Laitimor, støttet opp i dø...

Portrett av Kristine Ærillæ (finsk, Ärilä), Laitimor, støttet opp i døråpning for fotografering i september 1898. Hun er her i sitt 96. år og fra Vaggatem i Sør-Varanger i Finnmark.

Skoltesamiske skolebarn sitter i snøen ved Pasvik-siidaens skole, Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, 1898.

Skoltesamiske skolebarn sitter i snøen ved Pasvik-siidaens skole, Pasv...

Skoltesamiske skolebarn sitter i snøen ved Pasvik-siidaens skole, Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, 1898.

Prosten med kone, klokkeren og skoltesamiske skolebarn ved russisk skole og kapell, Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1898.

Prosten med kone, klokkeren og skoltesamiske skolebarn ved russisk sko...

Prosten med kone, klokkeren og skoltesamiske skolebarn ved russisk skole og kapell, Pasvik, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1898.

Gruppe samer samlet utenfor doktorboligen til Wessels, Solheim, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1898, i anledning avskjed med familiene til sydpolfarerne Per John Savio og Ole Johannes Must.

Gruppe samer samlet utenfor doktorboligen til Wessels, Solheim, Kirken...

Gruppe samer samlet utenfor doktorboligen til Wessels, Solheim, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1898, i anledning avskjed med familiene til sydpolfarerne Per John Savio og Ole Johannes Must.

Sør-Varanger kirke 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark. Kvinnen i forgrunnen er jordmor Annette Lilleeng.

Sør-Varanger kirke 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark. Kvinnen i fo...

Sør-Varanger kirke 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark. Kvinnen i forgrunnen er jordmor Annette Lilleeng.

Valgmannsvalget i Sør-Varanger, Finnmark, 1899. Samer som skal stemme. Småbåter ligger langs stranden.

Valgmannsvalget i Sør-Varanger, Finnmark, 1899. Samer som skal stemme....

Valgmannsvalget i Sør-Varanger, Finnmark, 1899. Samer som skal stemme. Småbåter ligger langs stranden.

To personer og et reinsdyr utenfor legeboligen Solheim hvor Dr. Andreas B. Wessel og Ellisif Wessel bodde. Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1899. Kvinne står i døren.

To personer og et reinsdyr utenfor legeboligen Solheim hvor Dr. Andrea...

Bildeserien har tilhørt Just K. Qvigstad (1853-1957), skolemann og forsker med stor vitenskapelig produksjon, særlig om samisk språk og kultur. Han var rektor ved Tromsø lærerskole 1903-1920 og Kirke- og underv... More

Kirkenes kirke, Sør-Varanger, Finnmark, med prestegården, 1899. Nærmest ligger legeboligen for familien Wessel og lengst borte t. v. for kirken handelsmann Figenskous bolig.

Kirkenes kirke, Sør-Varanger, Finnmark, med prestegården, 1899. Nærmes...

Kirkenes kirke, Sør-Varanger, Finnmark, med prestegården, 1899. Nærmest ligger legeboligen for familien Wessel og lengst borte t. v. for kirken handelsmann Figenskous bolig.

Legeboligen til distriktslege Andreas B. Wessel og Sør-Varanger kirke, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 26. mai 1899.

Legeboligen til distriktslege Andreas B. Wessel og Sør-Varanger kirke,...

Legeboligen til distriktslege Andreas B. Wessel og Sør-Varanger kirke, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 26. mai 1899.

Sør-Varanger kirke 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 13.06.1899. Kvinnen i forgrunnen er jordmor Annette Lilleeng.

Sør-Varanger kirke 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 13.06.1899. ...

Sør-Varanger kirke 456, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 13.06.1899. Kvinnen i forgrunnen er jordmor Annette Lilleeng.

Legeboligen til distriktslege Andreas B. Wessel, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1899.

Legeboligen til distriktslege Andreas B. Wessel, Kirkenes, Sør-Varange...

Legeboligen til distriktslege Andreas B. Wessel, Kirkenes, Sør-Varanger, Finnmark, 1899.

Skoltesame med dork og stav om vinteren. Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Skoltesame med dork og stav om vinteren. Sør-Varanger, Finnmark, før 1...

Skoltesame med dork og stav om vinteren. Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Dampskipet "Varanger" ved iskanten, Sør- Varanger, Finnmark.

Dampskipet "Varanger" ved iskanten, Sør- Varanger, Finnmark.

Dampskipet "Varanger" ved iskanten, Sør- Varanger, Finnmark.

Sildefiske, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-10. Noten trekkes av russere og nordmenn.

Sildefiske, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-...

Sildefiske, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-10. Noten trekkes av russere og nordmenn.

St. Georgs kapell i Neiden, Sør-Varanger, Finnmark. Skal være bygget i 1565 av Trifon. Den Hellige Trifon, kirkefar, helgen og misjonær fra Petchenga i Russland. Foto ca. 1900.

St. Georgs kapell i Neiden, Sør-Varanger, Finnmark. Skal være bygget i...

St. Georgs kapell i Neiden, Sør-Varanger, Finnmark. Skal være bygget i 1565 av Trifon. Den Hellige Trifon, kirkefar, helgen og misjonær fra Petchenga i Russland. Foto ca. 1900.

Utenfor Grense Jakobselvs utløp, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-1910. Båt i strandkanten, antatt brukt til sildefiske.

Utenfor Grense Jakobselvs utløp, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-...

Utenfor Grense Jakobselvs utløp, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-1910. Båt i strandkanten, antatt brukt til sildefiske.

Sildefiske, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-10. Noten trekkes av russere og nordmenn.

Sildefiske, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-...

Sildefiske, ved Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-10. Noten trekkes av russere og nordmenn.

Liten samegutt, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1900-10.

Liten samegutt, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1900-10.

Liten samegutt, Sør-Varanger, Finnmark, ca. 1900-10.

Trifanshulen ved Elvenes. Fotografert ca.1900 av Ellisif Wessel.

Trifanshulen ved Elvenes. Fotografert ca.1900 av Ellisif Wessel.

Trifanshulen ved Elvenes. Fotografert ca.1900 av Ellisif Wessel.

Skoltefossen i Neiden, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-1910.

Skoltefossen i Neiden, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-1910.

Skoltefossen i Neiden, Sør-Varanger, Finnmark, antatt 1900-1910.

Previous

of 5

Next