The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sor trondelag

2,729 media by topicpage 1 of 28
Landskapsbilde med gårdsbebyggelse fra Sundet, Røros. Glomma sentralt i bildet.

Landskapsbilde med gårdsbebyggelse fra Sundet, Røros. Glomma sentralt ...

Midt i bildet sees "Nyveien" eller Sundveien, som ble anlgt i 1650-årene. Gamle Sundbrua sentralt i bildet.

Ringve gård. Bildet er tatt fra syd-øst mot hovedbygningen og Wesselbygningen. Følgende er skrevet på baksiden: «Den bakerste bygning til høyre er bygd omkring 1670, og kalt: - "Tordenskiolds" - bygningen fordi det var hans barndomshjem»

Ringve gård. Bildet er tatt fra syd-øst mot hovedbygningen og Wesselby...

Ringve gård. Bildet er tatt fra syd-øst mot hovedbygningen og Wesselbygningen. Følgende er skrevet på baksiden: «Den bakerste bygning til høyre er bygd omkring 1670, og kalt: - "Tordenskiolds" - bygningen fordi... More

Iver Olsen - Maleri i Røros Kirke., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Maleri i Røros Kirke., Sør Trøndelag, Norge

Irgensepitafiet som henger bak altertavla i Røros kirke. Bilde er trolig malt i Nederland eller Nord-Tyskland før 1694.

Ukjent kvinne. Bildet tatt en gang i løpet av siste halvdel av 1800-tallet.

Ukjent kvinne. Bildet tatt en gang i løpet av siste halvdel av 1800-ta...

Ukjent kvinne. Bildet tatt en gang i løpet av siste halvdel av 1800-tallet.

Folkedrakter, Klæbu - Sør-Trøndelag. J.F.L.Dreier (original eller kopi?), akv. <Norske Costume fra min Gammel Ven Dragaard. Trondhjem 1807 W. Allington.>
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter, Klæbu - Sør-Trøndelag. J.F.L.Dreier (original eller kopi...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros Kirke, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bergkorpsets fane i Røros Kirke, Sør Trøndelag, Norge

Arbeiderne ved norske bergverk var fritatt fra militærtjeneste. Under Gyldenløvefeiden i 1675 ble bergarbeiderne på Røros organisert i et frivillig bergkorps for å forsvare verdiene ved verket. Bergkorpset ble ... More

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros, Sør Tr...

Forretninga er også kalt Leigh-bua, etter den første forretningsdrivende i gården Morten Leigh, som kjøpte gården i 1806. Magnus Engzelius ble kompanjong i firmaet i 1820, og tok etter hvert over drifta.

Portrett, A.C.Møller, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Reservemagasinet i Storgjellen på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Reservemagasinet i Storgjellen på Røros, Sør Trøndelag, N...

Røros Kobberverk hadde et magasinbygg ved øvre kirkegård. Dette ble flyttet til Madame Leighs haga i Storgjellen i 1822. I 1852 ble det bygget nytt reservemagasin på Madame Leighs haga i Storgjellen. Det er det... More

Ukjent mann med tilknytning til familien Wilhelm August Thams., Sør Trøndelag, Norge

Ukjent mann med tilknytning til familien Wilhelm August Thams., Sør Tr...

Ukjent mann med tilknytning til familien Wilhelm August Thams.

Portrett av Claus Aas, Sør Trøndelag, Norge
Stincken Tostrup Wasmuth, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gårdstun med familie foran hovedbygning, Sør Trøndelag, Norge
Norske Folkedragter., Sør Trøndelag, Norge
Sentrumsbebyggelse på Røros. Bilde tatt ved nedre bru i Stigersveien, mot Lorentz Lossius gate (Elvegata).
Elg i gårdsrom på Flanderborg på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Kvinne- og mannsdrakt, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Rørosherredenes sykehus
Grupper, Folkedrakter.
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Grupper, Folkedrakter. Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier,...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Interiør Røros kirke
Iver Olsen - Interiør Glåmos kirke, Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par k...

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Iver Olsen - Begravelse i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Ålen kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros, S...

Forretningsgården Leighgården i Bergmannsgata på Røros

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Iver Olsen - Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Fra Johan Selboes forretning på Flanderborg på Røros

Iver Olsen - Interiørbilde fra Ålen kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gård øverst i Mørkstugata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum, Sør Tr...

Gården har navn etter en av de første eierne; Ole Reimers. Han satte antakelig opp hus her i 1770-åra.

Iver Olsen - Butikkinteriør fra Skanckes forretning på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården til venstre

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården ti...

Parti fra Bergmannsgata på Røros, med Direktørgården og Leighgården til venstre

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Spjell-Stuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Stueinteriør, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiørbilde fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Hovedbygning Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge
Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på Røros.

Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på R...

Bilde av butikkinteriør fra Leigh-bua, Engzelius´ forretningsgård på Røros.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Kvinne- og mannsdrakt., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiør fra Engzelius' syforretning på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Gårdsrom med driftsbygninger. Stall og fjøs i Lang-Knutgården, Røros

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Guldals gate opp til høyre.

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Gul...

Hjørnegård på Bakkan på Røros. Sleggveien går opp til venstre, Ole Guldals gate opp til høyre.

Trondheim sett fra Digermulen, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Begravelse på Glåmos, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Peder Hiorts gravkapell på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Peder Hiorts gravkapell på Røros., Sør Trøndelag, Norge

Dette kapellet stod fedig omtrent samtidig som Røroskirka i 1784. Kapellet ble bygget av verksdirektør Peder Hiort, som flyttet sine slektninger dit. Levningene av Peder Hiort ligger balsamert her.

Iver Olsen - Gudstjeneste i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Folk og dyr ute på setervollen, Østre Kåsvollen i Hånesåsen

Folk og dyr ute på setervollen, Østre Kåsvollen i Hånesåsen

Folk og dyr ute på setervollen, Østre Kåsvollen i Hånesåsen

Kvinne med buskap på jorde. Gjødselhauger. Fjøs i bakgrunnen., Sør Trøndelag, Norge

Kvinne med buskap på jorde. Gjødselhauger. Fjøs i bakgrunnen., Sør Trø...

Kvinne med buskap på jorde. Gjødselhauger. Fjøs i bakgrunnen.

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høyre side.

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høy...

Bebyggelse i Kjerkgata på Røros. Lang-Knut-gården og Rammgården på høyre side.

Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Lysthus ved Glomma i Gålåen, Røros., Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Interiørfoto fra Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Trehusbebyggelse i Tufta på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Aasengården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Aasengården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Aasengården er Bergstadens eldste gård. Den ble ryddet og bygd av Hans Olsen Aasen, som i følge sagnet fant koppermalmen på Storwartz.

Grupper, Folkedrakter.
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Grupper, Folkedrakter. Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier,...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Arbeid med reinsflokk i Grådalen ved Røros, Sør Trøndelag, Norge
Norske Folkedragter., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Forretningsgård i Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Forretningsgård i Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Tekst på skiltet: Chr. O. Solli. Farver & Trykker. Udvalg af Bomulds garn i alle Kolører.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Konfirmanter i Røros kirke, Sør Trøndelag, Norge
Grupper, Folkedrakter.
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Grupper, Folkedrakter. Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier,...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergmannsgata på Røros

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergman...

M. Engzelius og sønn's butikklokaler, Leighgården og systua, i Bergmannsgata på Røros

Iver Olsen - Uthusrekke Bredalsgården, Røros sentrum, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Uthusrekke Bredalsgården, Røros sentrum, Sør Trøndelag, N...

Firmaet Engzelius hadde garveri i bygningene en periode.

Norske Folkedragter., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Landskapsbilde fra Aursunden, Sør Trøndelag, Norge
Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Bilde fra bryllup i Kaffestuggugården på Røros

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru., Sør Trøndelag, Norge

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru., Sør Trøndelag, ...

Røros bergstad sett fra Gjøsvika. Gamle Gjøsvika bru.

Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Pensjonat og butikk på Glåmos, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Pensjonat og butikk på Glåmos, Sør Trøndelag, Norge

Her bygde Johan Helmer Danielsen opp våninghus med bakeri, landhandel, kafé og pensjonat. Huset ble i dagligtale bar eomtalt som"Bakeriet".

Iver Olsen - Interiørbilde fra kontor hoe firmaet Engzélius, Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Iver Olsen - Bokk-stuggu i Sleggveien på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bilde av skinnhaugen ved Røros Stasjon., Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Bilde av skinnhaugen ved Røros Stasjon., Sør Trøndelag, N...

I bakgrunnen, midt i bildet, sees Engzelius' kornmagasin.

Folkedrakter
Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ikke originaler til serien.
Avfotografert i svart/hvitt.

Folkedrakter Fra serie folkedraktsmotiver av J. F. L.Dreier, NF har ik...

From a series of national costume motifs by J. F. L. Dreier, loaned to NF in 1969 on the occasion of auction (cat. No. 254) of Skovgaard's estate. The collection was not purchased by NF, ie no originals with us.

Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Konfirmanter i Ålen kirke, Sør Trøndelag, Norge
Arbeid med reinsdyrflokk ved Slegghaugen på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakgrunnen, Sør Trøndelag, Norge

Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakg...

Folkesamling og historisk opptog i Mørkstuggubakken. Hyttstuggu i bakgrunnen

Iver Olsen - 50-årskonfirmanter, Sør Trøndelag, Norge
Bro, Rennebu, Sør-Trøndelag. Parti ved Skauma bro, mellom Bjerkaker og Ausberg, med foss, tømmerstokker og sagbruk?

Bro, Rennebu, Sør-Trøndelag. Parti ved Skauma bro, mellom Bjerkaker og...

Bro, Rennebu, Sør-Trøndelag. Parti ved Skauma bro, mellom Bjerkaker og Ausberg, med foss, tømmerstokker og sagbruk?

Trondheim, Sør Trøndelag, Norge
Folkedrakter, Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Forretningsgård i Kjerkgata, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Portrett av Barbara Anette Karen Anker. Bildet er tatt ca. 1860-1870.

Portrett av Barbara Anette Karen Anker. Bildet er tatt ca. 1860-1870.

Portrett av Barbara Anette Karen Anker. Bildet er tatt ca. 1860-1870.

Iver Olsen - Alter og altertavle i Røros kirke., Sør Trøndelag, Norge
Iver Olsen - Gårdstun med personer foran våningshus, Sør Trøndelag, Norge
Gården Langland i Ålen. Våningshus, stabbur og uthus, Sør Trøndelag, Norge

Gården Langland i Ålen. Våningshus, stabbur og uthus, Sør Trøndelag, N...

Gården Langland i Ålen. Våningshus, stabbur og uthus

Previous

of 28

Next