The World's Largest Public Domain Media Search Engine

sophie adlersparre, bremen

public
1 media by topicpage 1 of 1
Porträtt av friherrinnan Karin Sofie Adlersparre f. Leijonhufvud ("Esselde"), 1823-1895. Skriftställarinna. Skapare av "Tidskrift för hemmet", Handarbetetets vänner och Fredrika Bremer-förbundet.

Porträtt av friherrinnan Karin Sofie Adlersparre f. Leijonhufvud ("Ess...

Porträtt av friherrinnan Karin Sofie Adlersparre f. Leijonhufvud ("Esselde"), 1823-1895. Skriftställarinna. Skapare av "Tidskrift för hemmet", Handarbetetets vänner och Fredrika Bremer-förbundet.