The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sodermanlands regemente p 10

71 media by topicpage 1 of 1
Två soldater från Södermanlands pansarregemente P 10, övar sjuktransport med bår mellan cyklar.

Två soldater från Södermanlands pansarregemente P 10, övar sjuktranspo...

Två soldater från Södermanlands pansarregemente P 10, övar sjuktransport med bår mellan cyklar.

Tv kokerskan Ingegärd Eriksson

Tv kokerskan Ingegärd Eriksson

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Lotta Holmberg (Wulff).

Lotta Holmberg (Wulff).

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Dagofficeren är kapten Rune Lanzén (fd Larsson), th om honom personalvårdskonsulenten Gerhard Thorsell. Med solglasögon Ulla-Britta Thurfjell.

Dagofficeren är kapten Rune Lanzén (fd Larsson), th om honom personalv...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Näst längst th furir Dag Nordenbjörk.

Näst längst th furir Dag Nordenbjörk.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från v; fj Curt Harg, kn Erik Lundkvist, delvis dold öv Stig Colliander och mj Nils-Henrik Moberg.

I uniform från v; fj Curt Harg, kn Erik Lundkvist, delvis dold öv Stig...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra raden major Per Ahlin, övlt Ragnar Tauvon, major Jan Forsman, kapten Bengt-Erik Murray och fanjunkare Robert (Pokal-Kalle) Karlsson.Längre bak syns kn Karl-Åke Bergström, fj Hasse Bendeby, kn Alf Gustavsson, kn Elvir Ahlqvist, lt Peter Tengbrand, fj Sven Gustavsson och kn Jan Mimer.

I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra rad...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från vänster fänrik Tord William Jansson, okänd,överfurir Lars-Erik Larsson, överfurir Toli Fyrebo och överstelöjtnant Bertil Nelson.

I uniform från vänster fänrik Tord William Jansson, okänd,överfurir La...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementstrumslagaren Nils Eriksson i täten framför kåren.

Regementstrumslagaren Nils Eriksson i täten framför kåren.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Olof Sarder.Mellan festföremålet och chefen ser vi furir Håkan Arnstein.L tv lt Göran Ohlsson. Th om chefen ser vi fj Lennart Schalén, kn C V Sandberg och fj Curt Harg.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Favm Söderlund spelar gitarr och sjunger,Övlt Nils-Henrik Moberg t v, Vid bordet från v fu Jönsson löjtnanterna Erik Berg och Per Aschan och Jan Jonsson (Cederhus).

Favm Söderlund spelar gitarr och sjunger,Övlt Nils-Henrik Moberg t v, ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till kansliskrivare Rut Lundberg i köket. Klocka verkar vara det vanligaste valet.Bakom henne sitter fk Göran Ohlsson.L th fj Curt Harg.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Busskaravanen på väg mot Sundbyholm. Här passeras Sundby kyrka.

Busskaravanen på väg mot Sundbyholm. Här passeras Sundby kyrka.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Vid v bordet; mj Mats Torping och lt Lorenz Westerlund.Snett bakom i ljus klänning och mörka bågar; Herta Lagerström, Materielenheten.

Vid v bordet; mj Mats Torping och lt Lorenz Westerlund.Snett bakom i l...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Chefen Miloverkstaden Armédirektören av 1. graden Agne Lannerhed och okänd.

Chefen Miloverkstaden Armédirektören av 1. graden Agne Lannerhed och o...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform; mj Jan Forsman och kn Bill Nyman.

I uniform; mj Jan Forsman och kn Bill Nyman.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från v okänd, fj Gustaf Muthas, fj Björn Pettersson (Stenman) och övlt Ragnar Tauvon.

I uniform från v okänd, fj Gustaf Muthas, fj Björn Pettersson (Stenman...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut regementets minnesmedalj till fanjunkare Robert "Pokal-Kalle" Karlsson.

Regementschefen delar ut regementets minnesmedalj till fanjunkare Robe...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Kapten Erik Nilsson, major Per Ahlin, kapten Bengt-Erik Murray, kapten Jan Mimer, fanjunkare Robert (Pokal-Kalle) Karlsson och kapten Arne Sekund.Andra ledet fänrik Peter Tengbrand, fanjunkare Åke Borg, fanjunkare Kurt Harg, ?, major Ola Eriksson.Tredje ledet kapten Lars Lehto, fanjunkare Gustav Muthas och kapten Göran Ohlsson. Bakom Göran syns löjtnant Lorenz Westerlund.

Kapten Erik Nilsson, major Per Ahlin, kapten Bengt-Erik Murray, kapten...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Sundbyholms slott.

Sundbyholms slott.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementes musikkår leds av regementstrumslagaren Nils Eriksson.

Regementes musikkår leds av regementstrumslagaren Nils Eriksson.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Major Per Ahlin och Bengt-Erik Murray

Major Per Ahlin och Bengt-Erik Murray

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden syns Ulf Söderström, Jan Blomkvist, Jan Hedenstrand och i vit känning Herta Lagerström.Milregnr: 30494

På bilden syns Ulf Söderström, Jan Blomkvist, Jan Hedenstrand och i vi...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Elna Fredriksson och Maj Rundin.

Elna Fredriksson och Maj Rundin.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv kaptenerna Åke Erbén och Sven Olof Svensson Kasernvårdsavd. Med solglasögon Ulla-Britta Thurfjell. Längst th skogvaktaren Bertil Karlsson.

Tv kaptenerna Åke Erbén och Sven Olof Svensson Kasernvårdsavd. Med sol...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform till vänsterlöjtnant Göran Olsson, Torbjörn Erikstam och Ingemar Rydh.

I uniform till vänsterlöjtnant Göran Olsson, Torbjörn Erikstam och Ing...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till okänd person.Bakom regementschefen ser vi kn Erik "Floda" Johansson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv fanjunkare Björn Stenman.

Tv fanjunkare Björn Stenman.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med servetten; kn Ivan Hedman (Morelius) och på hans v sida D Petersson (köket).

Med servetten; kn Ivan Hedman (Morelius) och på hans v sida D Petersso...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med skärmmössa fanjunkare Robert "Pokalkalle" Karlsson. Th fanjunkare Sven Jakobsson.

Med skärmmössa fanjunkare Robert "Pokalkalle" Karlsson. Th fanjunkare ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform till vänster fänrik Peter Tengbrand, Torbjörn Erikstam.

I uniform till vänster fänrik Peter Tengbrand, Torbjörn Erikstam.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Kapten Alf Gustavsson.

Kapten Alf Gustavsson.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Vid bordet fr v tekniker Lars-Erik "Lången" Eriksson, tekniker Torbjörn Erikstam och kapten Martin Looström.

Vid bordet fr v tekniker Lars-Erik "Lången" Eriksson, tekniker Torbjör...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspriser av regementschefen. Mannen med glasögon th är regementsskomakaren Manne ?.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspris...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Gunnar Andersson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Dagens jubilarer.Förrådsman Helge Melander, fanjunkare Erland Öberg, kansliskrivare Rut Lundberg, fanjunkare Robert Karlsson,förrådsman Elof Karlsson, översköterska Inez Johansson och förrådsman Olof Sarder.

Dagens jubilarer.Förrådsman Helge Melander, fanjunkare Erland Öberg, k...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspriser av regementschefen. Kapten Karl-Åke Bergström th.

Fänrik Bernt Sandel och löjtnant Göran Dahlström tilldelas idrottspris...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Bussarna på väg mot Sundbyholm. Milostaben i bakgrunden.

Bussarna på väg mot Sundbyholm. Milostaben i bakgrunden.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Nere tv Bertil Hall och i ljus klänning Ulla-Brita Thurfjell.

Nere tv Bertil Hall och i ljus klänning Ulla-Brita Thurfjell.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I mitten av bilden ser vi furiren Hans Liljenstolpe. Längst till vänster förmodligen furir Peter Jensen.

I mitten av bilden ser vi furiren Hans Liljenstolpe. Längst till vänst...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med ljusa håret; Britta Grönkvist Tygavdelningen..

Med ljusa håret; Britta Grönkvist Tygavdelningen..

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Vänster sida av bordet; fk Per-Olof Bengtsson (Rosén), fj Ulf Larsson, fj Hasse Bendeby och furir Leif GustafssonMed ryggen häråt; fj Björn Pettersson (Stenman) och mj Jan Forsman.

Vänster sida av bordet; fk Per-Olof Bengtsson (Rosén), fj Ulf Larsson,...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Major Nils-Henrik Moberg

Major Nils-Henrik Moberg

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Håkan Arnstein, Jorma Murevärn och Peter Tengbrand i bussen.

Håkan Arnstein, Jorma Murevärn och Peter Tengbrand i bussen.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Fr v kn Karl-Åke Bergström, fj Robert "Pokalkalle" Karlsson, kn Elvir Ahlqvist, Rut Lundberg och öv Stig Colliander.Bakom Bergström; mj Ryno Schang.Bakom Pokalkalle; avm Lundsröm.Bakom Ahlqvist; kn Lars Lundkvist (vinkar).Bakom Lundberg; förrådsförman Rudolf "Rulle" Lagerström.

Fr v kn Karl-Åke Bergström, fj Robert "Pokalkalle" Karlsson, kn Elvir ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Längst t v fdfm Rudolf Lagerström, i uniform lt Carl-Wilhelm von Eckermann och längst t h övlt Ragnar Tauvon.

Längst t v fdfm Rudolf Lagerström, i uniform lt Carl-Wilhelm von Ecker...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv med ryggen häråt fanjunkare Ulf Larsson, med mössan på svaj major Jan Forsman. I skjorta kapten Alf Gustafsson och med stiliga polisonger fanjunkare Hasse Bendeby.

Tv med ryggen häråt fanjunkare Ulf Larsson, med mössan på svaj major J...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med ljusa håret tv armétekniker Sjöberg, arméverkmästare Einar Andersson, förste armétekniker Åke Svensson, arméingenjör Bo Andersson, 1. avm Börje Berterud och armédirektör av 1. graden Agne Lannerhed, okänd.Bakom Einar står förste armétekniker Ivar Kraft.

Med ljusa håret tv armétekniker Sjöberg, arméverkmästare Einar Anderss...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Damer från lokalvården?

Damer från lokalvården?

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Elna Fredriksson och okänd.

Elna Fredriksson och okänd.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Framme vid Sundbyholm. Bertil Hall i dörröppningen.

Framme vid Sundbyholm. Bertil Hall i dörröppningen.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Tv ser vi Inga Sundin och Maj Rundin. Bakom Inga står Bertill Hall. Mitt i bilden Dagmar Zetterström. Längst th Barbro Ökvist (Niva).

Tv ser vi Inga Sundin och Maj Rundin. Bakom Inga står Bertill Hall. Mi...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I uniform från v fj Sven Gustavsson, fj Gunnar Swahn och fj Björn Stenman. I ljus blus t v Barbro Öqvist (Niva).

I uniform från v fj Sven Gustavsson, fj Gunnar Swahn och fj Björn Sten...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Från vänster överstelöjtnant Bertil Nelson, personalvårdskonsulent Arvid Thorsell.

Från vänster överstelöjtnant Bertil Nelson, personalvårdskonsulent Arv...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

All regementets personal samlas på kaserngården för busstransport till Sundbyholms slott.Bussindelning, se bild 2.

All regementets personal samlas på kaserngården för busstransport till...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I mitten maskinchefens dotter Barbro Öqvist, gift Niva, och chefen skrivcentralen Inga Sundin.

I mitten maskinchefens dotter Barbro Öqvist, gift Niva, och chefen skr...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Favm Söderlund, övlt Nils-Henrik Moberg och kapten Elvir Ahlqvist.

Favm Söderlund, övlt Nils-Henrik Moberg och kapten Elvir Ahlqvist.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till syster Inez Johansson.L tv ser vi kn C V Sandberg. Närmast bakom Inez ser vi fj Lennart Schalén.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden ses Johnny Axelsson, Peter Jensen, P-O Bengtsson (Rosén), Ulf Söderström, Åke Borg, Dag Nordenbjörk, Lorenz Westerlund och S O Svensson.

På bilden ses Johnny Axelsson, Peter Jensen, P-O Bengtsson (Rosén), Ul...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Helge Melander

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Med servetten; kn Ivan Hedman (Morelius) och på hans v sida D Petersson (köket).

Med servetten; kn Ivan Hedman (Morelius) och på hans v sida D Petersso...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden syns TW Jansson, Nils-Gunnar Ahlgren, Stig Colliander, Kurt Harg och Bengt-Erik Murray.

På bilden syns TW Jansson, Nils-Gunnar Ahlgren, Stig Colliander, Kurt ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Övlt Nils Gunnar Moberg stående.Övlt Nils-Henrik Moberg vid bordetFröken Andersson mitt i bild.

Övlt Nils Gunnar Moberg stående.Övlt Nils-Henrik Moberg vid bordetFrök...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden ses förste armétekniker Åke Svensson samt några damer från köket.

På bilden ses förste armétekniker Åke Svensson samt några damer från k...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Namn = se numrering på bild 2.1. Kn Gunnar Borg2. Furir Billy Scott3. Arméverkmästare Benny Wallin4. Kn Ivan Hedman (Morelius)5. Fu Hans Liljenstolpe6. Sergeant Ulf Gellerskog7. Fu Toli Fyrebo8. Armétekniker Ronny Strand9. Kn Åke Erbén10. Mj Bill Nyman11. Kn S O Svensson12. Kn Alf Gustavsson13. Konsulent Gerhard Thorsell14. Fj Nils Jannerstad15. Fu Leif Larsson16. Fj Sven Jakobsson17. Fk Per-Olof Bengtsson, senare Rosén12. Kn Karlis Neretniks

Namn = se numrering på bild 2.1. Kn Gunnar Borg2. Furir Billy Scott3. ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).Här till förrådsman Elof Karlsson.

Regementschefen delar ut NOR (För Nit Och Redlighet i rikets tjänst).H...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

På bilden syns Lennart Schalén och Johnny Axelsson.

På bilden syns Lennart Schalén och Johnny Axelsson.

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

I trappan till v Ulla Ramström.Nere tv i blommig klänning ser vi Ingegärd Eriksson.Längst th Barbro Ökvist (Niva) och Dagmar Zetterström.

I trappan till v Ulla Ramström.Nere tv i blommig klänning ser vi Ingeg...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Längst t v Ulla-Brita Thurfjell

Längst t v Ulla-Brita Thurfjell

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

All regementets personal samlas på kaserngården för busstransport till Sundbyholms slott.Bussindelning, se bild 2.

All regementets personal samlas på kaserngården för busstransport till...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.

Namn = se numrering på bild 2.1. Kn Gunnar Borg2. Furir Billy Scott3. Arméverkmästare Benny Wallin4. Kn Ivan Hedman (Morelius)5. Fu Hans Liljenstolpe6. Sergeant Ulf Gellerskog7. Fu Toli Fyrebo8. Armétekniker Ronny Strand9. Kn Åke Erbén10. Mj Bill Nyman11. Kn S O Svensson12. Kn Alf Gustavsson13. Konsulent Gerhard Thorsell14. Fj Nils Jannerstad15. Fu Leif Larsson16. Fj Sven Jakobsson17. Fk Per-Olof Bengtsson, senare Rosén12. Kn Karlis Neretniks

Namn = se numrering på bild 2.1. Kn Gunnar Borg2. Furir Billy Scott3. ...

Den 21 juni 1973 samlades all regementets personal för information om den kommande organisationen på Sundbyholms Slott.