The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

soderhamn

1,243 media by topicpage 1 of 13
"Söderhamn, brändt af ryssarne 1721." Stadsvy, tidningsillustration från 1800-talets andra hälft.

"Söderhamn, brändt af ryssarne 1721." Stadsvy, tidningsillustration fr...

"Söderhamn, brändt af ryssarne 1721." Stadsvy, tidningsillustration från 1800-talets andra hälft.

Stationen. Ur Adelskölds skissbok

Stationen. Ur Adelskölds skissbok

Railway stations in Sweden

Teckning av Söderhamns station. Ur Adelskölds skissbok
Porträtt av Theodor Härdelin, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Theodor Härdelin, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Theodor Härdelin, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Carl Otto Fraenell, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Carl Otto Fraenell, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Carl Otto Fraenell, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Lars Abel Åkerhielm, major vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Lars Abel Åkerhielm, major vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Lars Abel Åkerhielm, major vid Hälsinge regemente I 14.

Bergvik 1860-1870 taletHamnen med tågsätt

Bergvik 1860-1870 taletHamnen med tågsätt

Bergvik 1860-1870 taletHamnen med tågsätt

Porträtt av Alexis Willehad Hallström, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Alexis Willehad Hallström, löjtnant vid Hälsinge regemente...

Porträtt av Alexis Willehad Hallström, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Bergviks gamla sulfitfabrik., Gävleborg Sverige
Gamla sulfitfabriken, byggd 1870-71, i fonden till höger. I bakgrunden nya sulfitfabriken, Bergvik.Världens första sulfitfabrik.

Gamla sulfitfabriken, byggd 1870-71, i fonden till höger. I bakgrunden...

Gamla sulfitfabriken, byggd 1870-71, i fonden till höger. I bakgrunden nya sulfitfabriken, Bergvik.Världens första sulfitfabrik.

Porträtt av Gustaf Fredrik Kökeritz, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Gustaf Fredrik Kökeritz, löjtnant vid Hälsinge regemente I...

Porträtt av Gustaf Fredrik Kökeritz, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Hälsinge regemente I 14, Mohed 1860-talet.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Hälsinge regemente I 14, M...

Grupporträtt av officerare och soldater vid Hälsinge regemente I 14, Mohed 1860-talet.

Porträtt av Johan Rudman, löjtnant vid Hälsinge regemente I 4.

Porträtt av Johan Rudman, löjtnant vid Hälsinge regemente I 4.

Porträtt av Johan Rudman, löjtnant vid Hälsinge regemente I 4.

Söderhamn före branden 1876. Rådhuset syns mitt i bilden.Gamla Stationshuset till vänster i bild nedanför kyrkan.

Söderhamn före branden 1876. Rådhuset syns mitt i bilden.Gamla Station...

Söderhamn före branden 1876. Rådhuset syns mitt i bilden.Gamla Stationshuset till vänster i bild nedanför kyrkan.

Söderhamns station. Gävleborg, Sverige
Infarten till Söderhamn längs Söderhamn - Bergvikens Järnväg. Söderhamns Järnväg, ShJ.

Infarten till Söderhamn längs Söderhamn - Bergvikens Järnväg. Söderham...

Infarten till Söderhamn längs Söderhamn - Bergvikens Järnväg. Söderhamns Järnväg, ShJ.

Gamla banans stationshus Gävleborg, Sverige
Invigning av stationen den 15 September 1861.Stationen lades ner 15 November 1885.
Söderhamn före branden 1876 . Rådhuset  I  och gamla banans stationshus II  är igenkännliga.
Västra gaveln av gamla banans stationshus och banhallen i Söderhamn.
Förslag till specialtaxa å kommunikationsleden emellan Söderhamn och Bollnäs samt mellanliggande stationer.Söderhamns Järnväg var en del av denna kommunikationsled.

Förslag till specialtaxa å kommunikationsleden emellan Söderhamn och B...

Förslag till specialtaxa å kommunikationsleden emellan Söderhamn och Bollnäs samt mellanliggande stationer.Söderhamns Järnväg var en del av denna kommunikationsled.

Ritning på stationshus Gävleborg, Sverige
Stationshus (teckning) Gävleborg, Sverige
Porträtt av Adolf Mauritz Gotthard von Rehausen, kapten vid Hälsinge regemente I 4.

Porträtt av Adolf Mauritz Gotthard von Rehausen, kapten vid Hälsinge r...

Porträtt av Adolf Mauritz Gotthard von Rehausen, kapten vid Hälsinge regemente I 4.

Mycket gammalt läskort från Skog. Troligen en av de första bilderna i Skog. Fotograf Forsbäck började sin era som fotograf 1864.

Mycket gammalt läskort från Skog. Troligen en av de första bilderna i ...

Mycket gammalt läskort från Skog. Troligen en av de första bilderna i Skog. Fotograf Forsbäck började sin era som fotograf 1864.

Journalist Calle Hjorth, 1865.Tidningsnov.

Journalist Calle Hjorth, 1865.Tidningsnov.

Fotografiet är stämplat Söderhamn på baksidan.

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mohed.För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mo...

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mohed.För namn, se bild nr. 3.

Vrak efter, Marma-Sandarne järnväg, MaSJ lok "Loke". Innebränt i den nedbrunna verkstaden vid Askesta år 1869.

Vrak efter, Marma-Sandarne järnväg, MaSJ lok "Loke". Innebränt i den n...

Vrak efter, Marma-Sandarne järnväg, MaSJ lok "Loke". Innebränt i den nedbrunna verkstaden vid Askesta år 1869.

Fröken Liljeström. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg
Fröken Liljeström. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg
Poststationen i Ljusne i början av 1870-talet. Ljusne blev poststation 1876 och var t.o.m. 1909 förenat med telegrafstation.

Poststationen i Ljusne i början av 1870-talet. Ljusne blev poststation...

Poststationen i Ljusne i början av 1870-talet. Ljusne blev poststation 1876 och var t.o.m. 1909 förenat med telegrafstation.

MaSJ lok "Thor". Marma-Sandarne Järnväg.

MaSJ lok "Thor". Marma-Sandarne Järnväg.

MaSJ lok "Thor". Marma-Sandarne Järnväg.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Från Oscar II:s besök i Söderhamn 2 juli 1896. Fartygen från vänster: GERMANIA (ex HÖGBO, namnet som ännu ses målat på bryggan), TELEGRAF (ex SÖDERHAMN, byggt 1856 i Stockholm) och GESTRIKLAND.

Från Oscar II:s besök i Söderhamn 2 juli 1896. Fartygen från vänster: ...

Från Oscar II:s besök i Söderhamn 2 juli 1896. Fartygen från vänster: GERMANIA (ex HÖGBO, namnet som ännu ses målat på bryggan), TELEGRAF (ex SÖDERHAMN, byggt 1856 i Stockholm) och GESTRIKLAND.

Fru Liljeström. Ateljéfoto. / Länsmuseet Gävleborg
Hamn med tåg Gävleborg, Sverige
Bergviks hamn Gävleborg, Sverige
Söderhamn. Skeppsbron med ångaren Söderhamn och nya Söderhamn , den förstnämnda sedemera Sveabolagets Oscar II .

Söderhamn. Skeppsbron med ångaren Söderhamn och nya Söderhamn , den fö...

Söderhamn. Skeppsbron med ångaren Söderhamn och nya Söderhamn , den förstnämnda sedemera Sveabolagets Oscar II .

Porträtt av Carl Gustaf Eugene Hedman, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även bild AMA.0007475.

Porträtt av Carl Gustaf Eugene Hedman, löjtnant vid Hälsinge regemente...

Porträtt av Carl Gustaf Eugene Hedman, löjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även bild AMA.0007475.

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874.  Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren utökas med uppköp av flera sågverk. 1890 genomfördes förvärvet av de s.k. Hamrångeverken, som tillförde bolaget 24 000 hektar skog. 1897 förvärvades 91 000 hektar skog samt sågverk och snickerifabrik i Askesta med tillhörande lastageplats i Sandarne från Svartviks AB. Med på köpet följde även Marma–Sandarne Järnväg

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken...

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren utökas med uppköp av flera sågverk. 1890 genomfördes... More

Söderhamn efter branden 1876 .Foto mot öster .

Söderhamn efter branden 1876 .Foto mot öster .

Söderhamn efter branden 1876 .Foto mot öster .

Staden före branden 1876

Staden före branden 1876

Staden före branden 1876

Gamla banans linje. Gävleborg, Sverige
ShJ  Söderhamn -Bergvikens Järnväg  Gamla stationshuset. Östra delen av gamla banans stationshus i Söderhamn,stationshuset längst till vänster på bilden och kyrkoherdebostället längst till höger sedda från Rådhuset.
En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

Östra delen av gamla stationshuset

Östra delen av gamla stationshuset

Railway stations in Sweden

Söderhamns  Järnvägsstation. Gamla banans linje inne i staden mellan Söderhamns station och"godsstationen".
Staden efter branden 1876

Staden efter branden 1876

Staden efter branden 1876

Staden före branden 1876

Staden före branden 1876

Staden före branden 1876

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Infarten till Söderhamn. Gävleborg, Sverige
ShJ  Söderhamn -Bergvikens Järnväg  Gamla stationshuset. Östra delen av gamla banans stationshus i Söderhamn,stationshuset längst till vänster på bilden och kyrkoherdebostället längst till höger sedda från Rådhuset

ShJ Söderhamn -Bergvikens Järnväg Gamla stationshuset. Östra delen a...

ShJ Söderhamn -Bergvikens Järnväg Gamla stationshuset. Östra delen av gamla banans stationshus i Söderhamn,stationshuset längst till vänster på bilden och kyrkoherdebostället längst till höger sedda från Rådhuset

Hanebo kyrka. Rester av en äldre kyrka från slutet av 1100-talet. Den kyrka i romansk stil ersattes i början av 1300-talet av ett stort kyrkorum i gotisk stil. Kyrkan förlängdes åt öster och breddades åt söder. År 1708 förstorades fönstren och fönsterglas sattes in. 1776 - 1778 utökades kyrkan med korsarmar åt norr och söder och blev en korskyrka. 1876 uppfördes ett kyrktorn som ersatte en tidigare klockstapel som stod vid kyrkans sydvästra hörn. Tornet byggdes av gråsten och tegel och försågs med en kopparklädd huv och en tornspira med ett förgyllt kors. Ett tornur färdigställdes 1877 av Pellas Erik Persson från Mora.

Hanebo kyrka. Rester av en äldre kyrka från slutet av 1100-talet. Den ...

Hanebo kyrka. Rester av en äldre kyrka från slutet av 1100-talet. Den kyrka i romansk stil ersattes i början av 1300-talet av ett stort kyrkorum i gotisk stil. Kyrkan förlängdes åt öster och breddades åt söder.... More

Söderhamns Järnvägsstation. Gamla stationen.
Söderhamns gamla stationshus. Gävleborg, Sverige
Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Stambanebyggandet 1878.

Stambanebyggandet 1878.

Stambanebyggandet 1878.

MaSJ lok 1 "Phoenix". Marma-Sandarne järnväg.

MaSJ lok 1 "Phoenix". Marma-Sandarne järnväg.

MaSJ lok 1 "Phoenix". Marma-Sandarne järnväg.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Läsbarn i Skog födda 1878 med kyrkoherde Samelius.Nämnes i andra raden från höger, "Lill-Anna" Stålberg och vid sidan om henne Signe Wibling som blev lärarinna i Sunnäs.

Läsbarn i Skog födda 1878 med kyrkoherde Samelius.Nämnes i andra raden...

Läsbarn i Skog födda 1878 med kyrkoherde Samelius.Nämnes i andra raden från höger, "Lill-Anna" Stålberg och vid sidan om henne Signe Wibling som blev lärarinna i Sunnäs.

Stambanebygget 1878. / Länsmuseet Gävleborg
ShJ lok 3 "P. C. Rettig"

ShJ lok 3 "P. C. Rettig"

ShJ lok 3 "P. C. Rettig"

Lerviks grindar. MaSJ ( Marma - Sandarne J ) Banvakt- och grindvaktsstuga. Bilden är tagen vid en demonstration 7 juni 1879. Skorstenen i bakgrunden tillhörde Sandviks ångsåg

Lerviks grindar. MaSJ ( Marma - Sandarne J ) Banvakt- och grindvaktsst...

Lerviks grindar. MaSJ ( Marma - Sandarne J ) Banvakt- och grindvaktsstuga. Bilden är tagen vid en demonstration 7 juni 1879. Skorstenen i bakgrunden tillhörde Sandviks ångsåg

Läsbarn födda 1879 med kyrkoherde Samelius. Sittande från vänster  som nummer 2 är Emilia Nyberg från Ellagård. Stående på bänken längst till vänster är Johan Mikael Nylander från Nygården i Skog.

Läsbarn födda 1879 med kyrkoherde Samelius. Sittande från vänster som...

Läsbarn födda 1879 med kyrkoherde Samelius. Sittande från vänster som nummer 2 är Emilia Nyberg från Ellagård. Stående på bänken längst till vänster är Johan Mikael Nylander från Nygården i Skog.

Söderhamns hamn. Gävleborg, Sverige
Fru Engwall. f. Nordberg. Gävle, Sverige
Stationen med stationshuset till höger

Stationen med stationshuset till höger

Stationen med stationshuset till höger

Stationsinspektor/Trafikinspektör Hj. Ljungh.

Stationsinspektor/Trafikinspektör Hj. Ljungh.

Stationsinspektor/Trafikinspektör Hj. Ljungh.

Stationen anlades 1859. Året är omkring 1880 och ett tåg har just ankommit från Söderhamn. Passagerarvagnarna syns till höger och från ångloket syns en ångstråle från en öppen säkerhetsventil. Bergviks stationshus är det vita huset till höger i bild.Nytt stationshus, envånings i trä, uppfördes 1946-47 ca 100 m väster om den smalspåriga banans stationshus.
Marma-Sandarne Järnväg, MaSJ lok "Thor".

Marma-Sandarne Järnväg, MaSJ lok "Thor".

Marma-Sandarne Järnväg, MaSJ lok "Thor".

Färjan och färjkarlens kurSöderhamnsån, även kallad Söderalaån och delvis Bergaån

Färjan och färjkarlens kurSöderhamnsån, även kallad Söderalaån och del...

Färjan och färjkarlens kurSöderhamnsån, även kallad Söderalaån och delvis Bergaån

Tre ångbåtar i Bergviks hamn omkring 1880. Fartygen är från vänster S/S Kilhafors, S/S Warpen samt S/S Bergviken. Att S/S Warpen finns med på det här fotot indikerar att bilden är tagen efter 1879 eftersom fartyget trafikerade Edsänge - Bollnäs fram till det datumet.Bergvikens station ligger strax till höger utanför bild.

Tre ångbåtar i Bergviks hamn omkring 1880. Fartygen är från vänster S/...

Tre ångbåtar i Bergviks hamn omkring 1880. Fartygen är från vänster S/S Kilhafors, S/S Warpen samt S/S Bergviken. Att S/S Warpen finns med på det här fotot indikerar att bilden är tagen efter 1879 eftersom fart... More

Utsikt från Mo över sjön Marmen och Söderhamns Järnväg.

Utsikt från Mo över sjön Marmen och Söderhamns Järnväg.

Utsikt från Mo över sjön Marmen och Söderhamns Järnväg.

Hamnen och tågsätt Gävleborg, Sverige
Äldsta stationshuset i bakgrunden

Äldsta stationshuset i bakgrunden

Äldsta stationshuset i bakgrunden

Marma - Sandarne Järnväg, MaSJ lok 1 "Phoenix".

Marma - Sandarne Järnväg, MaSJ lok 1 "Phoenix".

Marma - Sandarne Järnväg, MaSJ lok 1 "Phoenix".

Vy över sjön Marmen.

Vy över sjön Marmen.

Vy över sjön Marmen.

Stationen och hamnen. Från vänster S/S Kilhafors, S/S Warpen samt S/S Bergviken i Bergviks hamn

Stationen och hamnen. Från vänster S/S Kilhafors, S/S Warpen samt S/S ...

Stationen och hamnen. Från vänster S/S Kilhafors, S/S Warpen samt S/S Bergviken i Bergviks hamn

Grupporträtt av underofficerskåren vid Hälsinge regemente utanför officerspaviljongen Mohed 1882.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av underofficerskåren vid Hälsinge regemente utanför offi...

Grupporträtt av underofficerskåren vid Hälsinge regemente utanför officerspaviljongen Mohed 1882.För namn, se bild nr. 2.

Fartygsutställning i Söderhamn 1882.

Fartygsutställning i Söderhamn 1882.

Fartygsutställning i Söderhamn 1882.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-...

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exercisplats 1883-1884.

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exerc...

Grupporträtt av värnpliktiga vid Hälsinge regemente I 14 i Mohed exercisplats 1883-1884.

Söderhamns stationshus 1886. Gävleborg, Sverige
Vy över Söderhamn. Gävleborg, Sverige
Officerare vid Hälsinge regemente I 14 på Mohed.

Officerare vid Hälsinge regemente I 14 på Mohed.

Officerare vid Hälsinge regemente I 14 på Mohed.

Ångaren "Bergviken" vid utställning

Ångaren "Bergviken" vid utställning

Ångaren "Bergviken" vid utställning

Söderhamn Centralstation gatusidan år 1886 vid invigningen sedan SJ Statens Järnvägar ombyggt banan.

Söderhamn Centralstation gatusidan år 1886 vid invigningen sedan SJ St...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Centralstationen Gävleborg, Sverige

Centralstationen Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

JvmKBEA01065 Gävleborg, Sverige
Söderhamnsån, även kallad Söderalaån och delvis BergaånStationen vid invigning
Nya stationen vid invigningen den 17 Maj 1886.
Läsbarn i Skog födda 1876. Tredje från vänster i första raden är en Schönning från Älgnäs. Rakt bakom honom vänd mot vänster är Gustaf Adolf Nyberg från Ellagård i Skog. Han blev ingenjör vid Maskinverken.

Läsbarn i Skog födda 1876. Tredje från vänster i första raden är en Sc...

Läsbarn i Skog födda 1876. Tredje från vänster i första raden är en Schönning från Älgnäs. Rakt bakom honom vänd mot vänster är Gustaf Adolf Nyberg från Ellagård i Skog. Han blev ingenjör vid Maskinverken.

Landsvägsbro över Ljusnan älv vid Bergvik 1888.

Landsvägsbro över Ljusnan älv vid Bergvik 1888.

Landsvägsbro över Ljusnan älv vid Bergvik 1888.

Invigning av landsvägsbro över Ljusnan älv vid Bergvik 1889.

Invigning av landsvägsbro över Ljusnan älv vid Bergvik 1889.

Invigning av landsvägsbro över Ljusnan älv vid Bergvik 1889.

Den första bilen i Skog. Utanför Lundbacka. En engelsktillverkad Messing-Ford 12. I baksätet fru Frölund och "Mor Lena" som Forsbäcks andra fru kallades.

Den första bilen i Skog. Utanför Lundbacka. En engelsktillverkad Messi...

Den första bilen i Skog. Utanför Lundbacka. En engelsktillverkad Messing-Ford 12. I baksätet fru Frölund och "Mor Lena" som Forsbäcks andra fru kallades.

Paul Rosenius - Boträd för vitryggig hackspett, fåglar i naturen
Söderhamn station. Gävleborg, Sverige

Söderhamn station. Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Paul Rosenius - Bo av vitryggig hackspett, fåglar i naturen
Söderhamn station. Gävleborg, Sverige

Söderhamn station. Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

(Eventuellt Mauritz André) / Länsmuseet Gävleborg
Previous

of 13

Next