PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
11,530 media by topicpage 1 of 116
Trallvagn med hästar. Dagsverkarbostad uppförd 1755. Smalspårsbana. Hästbana.

Trallvagn med hästar. Dagsverkarbostad uppförd 1755. Smalspårsbana. Hä...

Trallvagn med hästar. Dagsverkarbostad uppförd 1755. Smalspårsbana. Hästbana.

Hästekipage vid Järnvägsparken, Uppsala, före 1914

Hästekipage vid Järnvägsparken, Uppsala, före 1914

Hästekipage vid Järnvägsparken, Uppsala, före 1914

Hästekipage vid Järnvägsparken, Uppsala, före 1914

Hästekipage vid Järnvägsparken, Uppsala, före 1914

Hästekipage vid Järnvägsparken, Uppsala, före 1914

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Gävle - Dala Järnväg, GDJ B 7 "Pan"

Gävle - Dala Järnväg, GDJ B 7 "Pan"

Gävle - Dala Järnväg, GDJ B 7 "Pan"

Västmanland-Dalas studentnation och Lutpumpen, Lutgränd, kvarteret Luten, Uppsala före 1899

Västmanland-Dalas studentnation och Lutpumpen, Lutgränd, kvarteret Lut...

Lutgränd i Uppsala är igenlagd sedan 1950-talet. Den löpte mellan S:t Larsgatan och Sysslomansgatan genom kvarteret Luten.

Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala, före 1914

Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala, före 1914

Södermanlands-Nerikes nation, Uppsala, före 1914

Västmanland-Dalas studentnation och Lutpumpen, Lutgränd, kvarteret Luten, Uppsala före 1899

Västmanland-Dalas studentnation och Lutpumpen, Lutgränd, kvarteret Lut...

Lutgränd i Uppsala är igenlagd sedan 1950-talet. Den löpte mellan S:t Larsgatan och Sysslomansgatan genom kvarteret Luten.

Byggnadsfirman Bröderna Wästlund uppför kontor, disponentbostad och 40 arbetarbostäder av sten i Skoghall åt Uddeholmsbolaget mellan 1917-1919.

Byggnadsfirman Bröderna Wästlund uppför kontor, disponentbostad och 40...

Byggnadsfirman Bröderna Wästlund uppför kontor, disponentbostad och 40 arbetarbostäder av sten i Skoghall åt Uddeholmsbolaget mellan 1917-1919.

Stereobild av snötungt träd framför regnbåge över American Falls, Niagara Falls.

Stereobild av snötungt träd framför regnbåge över American Falls, Niag...

Stereobild av snötungt träd framför regnbåge över American Falls, Niagara Falls.

Statens Järnvägar, SJ Sl 20 "Engelbrecht"

Statens Järnvägar, SJ Sl 20 "Engelbrecht"

Statens Järnvägar, SJ Sl 20 "Engelbrecht"

Statens Järnvägar, SJ Ab 57 "Munin"

Statens Järnvägar, SJ Ab 57 "Munin"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Gnesta station. Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala".

Gnesta station. Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala".

Gnesta station. Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala".

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Statens Järnvägar, SJ B 10 "SÖDERTELJE"

Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala" vid Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala" vid Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala" vid Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ   Järna station 1868

Statens Järnvägar, SJ Järna station 1868

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järna station.

Järna station.

Järna station.

MaSJ lok "Thor". Marma-Sandarne Järnväg.

MaSJ lok "Thor". Marma-Sandarne Järnväg.

MaSJ lok "Thor". Marma-Sandarne Järnväg.

Nybodatunneln.Träsnitt

Nybodatunneln.Träsnitt

Nybodatunneln.Träsnitt

Arbetståg på den provisoriska träbron över Dalälven vid Älkarleö bruk.

Arbetståg på den provisoriska träbron över Dalälven vid Älkarleö bruk.

Arbetståg på den provisoriska träbron över Dalälven vid Älkarleö bruk.

Dåvarande Södertälje central på 1870-talet.

Dåvarande Södertälje central på 1870-talet.

Dåvarande Södertälje central på 1870-talet.

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 18...

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Södertälje Övre

Södertälje Övre

Railway stations in Sweden

Södertälje stad "nedre".

Södertälje stad "nedre".

Railway stations in Sweden

Södertelje nedre

Södertelje nedre

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägsbyggnader, SJB lok 4 "Hercules". Från år 1896 littera Statens Järnvägar, SJ Ä 508

Statens Järnvägsbyggnader, SJB lok 4 "Hercules". Från år 1896 littera ...

Statens Järnvägsbyggnader, SJB lok 4 "Hercules". Från år 1896 littera Statens Järnvägar, SJ Ä 508

Banvaktsstuga BJ 50a

Banvaktsstuga BJ 50a

Banvaktsstuga BJ 50a

"Polhem', fr. sydvest, vinterdrägt, d.3 April 1873." Oidentifierade män mot husväggen.

"Polhem', fr. sydvest, vinterdrägt, d.3 April 1873." Oidentifierade mä...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Fartygen i vinterquarter i Mosselbay, d.6 April 1873.": Polhem, Onkel Adam, Gladan.

"Fartygen i vinterquarter i Mosselbay, d.6 April 1873.": Polhem, Onkel...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Fartygen i vinterquarter i Mosselbay, folket sysselsatt med upptagande af de under stormen d.29 Jan. förlorade ankaren. d.6 April 1873 Axel Enwall."

"Fartygen i vinterquarter i Mosselbay, folket sysselsatt med upptagand...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem', (huset) fr. nordost, vinterdrägt, d.6 April 1873." Övervintringsstationen för Nordenskiölds expedition. Namngiven efter expeditionsfartyget.

"Polhem', (huset) fr. nordost, vinterdrägt, d.6 April 1873." Övervintr...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

Nässjö-Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda".

Nässjö-Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda".

Nässjö-Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda".

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverka...

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Nässjö-Oskarshamns Järnväg lok 8 "Mörlunda".

Nässjö-Oskarshamns Järnväg lok 8 "Mörlunda".

Nässjö-Oskarshamns Järnväg lok 8 "Mörlunda".

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverka...

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Tågolyckan vid Lagerlunda 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea" och Statens Järnvägar, SJ B 125 "Einar", skrotades efter olyckan.

Tågolyckan vid Lagerlunda 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens J...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien)  Timmermanslag, vid orten Enafors, år 1875.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Timmerm...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Timmermanslag, vid orten Enafors, år 1875.

Havsvik som seder mera utfyllts och blev bangård

Havsvik som seder mera utfyllts och blev bangård

Havsvik som seder mera utfyllts och blev bangård

Lagerlunda olyckan 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea" och Statens Järnvägar, SJ B 125 "Einar", skrotades efter olyckan.

Lagerlunda olyckan 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens Järnväga...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Ett naturfoto med ett av arbetslagen , vid orten Enafors, år 1875.Namn från vänster.Ture Fernsson, A. Svanberg, "Svårtolkat namn" Svanbeck, Tomberg, J Fock, Bergman, Tranley G Grankvist

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Ett natu...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Ett naturfoto med ett av arbetslagen , vid orten Enafors, år 1875.Namn från vänster.Ture Fernsson, A. Svanberg, "Svårtolkat namn" Svanbeck, Tomberg,... more

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok och vagn i bild mellan Malmslätt och Vikingstad.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok och vagn i bild mellan Malmslätt och Vikingstad.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Bangård och stationshusgrund

Bangård och stationshusgrund

Bangård och stationshusgrund

Statens Järnvägar, SJ G 134 "Vidfamne".

Statens Järnvägar, SJ G 134 "Vidfamne".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Stationen, Fem bilder

Stationen, Fem bilder

Stationen, Fem bilder

Bräcke station.

Bräcke station.

Bräcke station.

Invigning

Invigning

Railway stations in Sweden

Sollefteå station. Statens Järnvägar, SJ. SJ Qr 281  "Mars". Loket tillverkades 1872 och såldes 1905. Vagn SJ 4940.Hsd - S= Ingång 18. Hsd - SJärnväg 1893 och S Landsväg - Sollefteå 1886. Banan elektrifierades 1939.

Sollefteå station. Statens Järnvägar, SJ. SJ Qr 281 "Mars". Loket til...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Byggnation av Gevsjön station.

Byggnation av Gevsjön station.

Byggnation av Gevsjön station.

Vinterskrud över stationen

Vinterskrud över stationen

Railway stations in Sweden

Järnvägsstation i Forsaström.Trafikplats anlagd 1879Smalspår 891mmVid järnvägsspåret mellan Åtvidaberg-Jenny-Västervik

Järnvägsstation i Forsaström.Trafikplats anlagd 1879Smalspår 891mmVid ...

Järnvägsstation i Forsaström.Trafikplats anlagd 1879Smalspår 891mmVid järnvägsspåret mellan Åtvidaberg-Jenny-Västervik

Statens Järnvägar, SJ U 287 "Ornäs"

Statens Järnvägar, SJ U 287 "Ornäs"

Statens Järnvägar, SJ U 287 "Ornäs"

Same från Pite lappmark.

Same från Pite lappmark.

Same från Pite lappmark.

Banarbete inan Gällivare stationen öppnades 1892.

Banarbete inan Gällivare stationen öppnades 1892.

Banarbete inan Gällivare stationen öppnades 1892.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 3 "Smedjebacken." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 3 "...

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 3 "Smedjebacken." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Säter station.

Säter station.

Railway stations in Sweden

Stationen togs i bruk 1873.

Stationen togs i bruk 1873.

Railway stations in Sweden

Bostadshus, Manilla, Manillagatan Örebro.
Vinterbild.

Bostadshus, Manilla, Manillagatan Örebro. Vinterbild.

Bostadshus, Manilla, Manillagatan Örebro. Vinterbild.

Stationen.

Stationen.

Railway stations in Sweden

Engelbrektsgatan, bostadshus.

Engelbrektsgatan, bostadshus.

Engelbrektsgatan, bostadshus.

Karolinska läroverket Örebro.

Karolinska läroverket Örebro.

Karolinska läroverket Örebro.

Vy vid Engelmännens gruvkontor i Malmberget

Vy vid Engelmännens gruvkontor i Malmberget

Vy vid Engelmännens gruvkontor i Malmberget

Invigning av stationen i Hedemora mellan Krylbo och Borlänge.

Invigning av stationen i Hedemora mellan Krylbo och Borlänge.

Invigning av stationen i Hedemora mellan Krylbo och Borlänge.

På riksgränsbanan vid Gällivare med Dundret i bakgrunden.

På riksgränsbanan vid Gällivare med Dundret i bakgrunden.

På riksgränsbanan vid Gällivare med Dundret i bakgrunden.

Första bilden av Dundret från järnvägen vid Luleå-Gällivare-banan under Engelsmännens tid på 1880-talet

Första bilden av Dundret från järnvägen vid Luleå-Gällivare-banan unde...

Första bilden av Dundret från järnvägen vid Luleå-Gällivare-banan under Engelsmännens tid på 1880-talet

Kopparberg station.

Kopparberg station.

Railway stations in Sweden

Karolinska skolan, skolbyggnad.

Karolinska skolan, skolbyggnad.

Karolinska skolan, skolbyggnad.

Tornehamn båten "Lajla".

Tornehamn båten "Lajla".

Tornehamn båten "Lajla".

Bro över Västra KlarälvenOmbyggd 1929

Bro över Västra KlarälvenOmbyggd 1929

Bro över Västra KlarälvenOmbyggd 1929

JvmKBAA02774

JvmKBAA02774

Railway stations in Sweden

Södra Dalarnas Järnväg.Invigningståget vid Hedemora station 8/11 1880Bansträckningen Krylbo--SäterStation anlagd 1882. Tvåvånings stationshus, moderniserat invändigt 1936

Södra Dalarnas Järnväg.Invigningståget vid Hedemora station 8/11 1880B...

Södra Dalarnas Järnväg.Invigningståget vid Hedemora station 8/11 1880Bansträckningen Krylbo--SäterStation anlagd 1882. Tvåvånings stationshus, moderniserat invändigt 1936

Gällivare med Dundret nedaför till vänster syns Lappkyrkan .

Gällivare med Dundret nedaför till vänster syns Lappkyrkan .

Gällivare med Dundret nedaför till vänster syns Lappkyrkan .

Stationen togs i bruk 1880

Stationen togs i bruk 1880

Railway stations in Sweden

Första bilden av Dundret från järnvägen.Engelska bolagets byggnadstid 1880-talet.Luleå-Gällivarebanan.Riksgränsbanan

Första bilden av Dundret från järnvägen.Engelska bolagets byggnadstid ...

Första bilden av Dundret från järnvägen.Engelska bolagets byggnadstid 1880-talet.Luleå-Gällivarebanan.Riksgränsbanan

Stationen togs i bruk 1880

Stationen togs i bruk 1880

Railway stations in Sweden

JvmKBEB03146

JvmKBEB03146

Railway stations in Sweden

Inspektionsresa på en vevdressin.

Inspektionsresa på en vevdressin.

Inspektionsresa på en vevdressin.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 3 "Smedjebacken." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 3 "...

Wessman - Barkens Järnväg, senare Smedjebackens Järnväg, SmbJ, lok 3 "Smedjebacken." Marnäs station senare ändrad till Ludvika.

JvmKBEB02164

JvmKBEB02164

Railway stations in Sweden

Första bilden av Dundret från järnvägen

Första bilden av Dundret från järnvägen

Första bilden av Dundret från järnvägen

Bro över Norsälven

Bro över Norsälven

Bro över Norsälven

Säter station.

Säter station.

Railway stations in Sweden

Stationen togs i bruk 1880

Stationen togs i bruk 1880

Railway stations in Sweden

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten Lugnvik, år 1882.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten ...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten Lugnvik, år 1882.

Statens Järnvägar, SJ Kc 301 "Kolbjörn" vid lokstallet i Storlien.

Statens Järnvägar, SJ Kc 301 "Kolbjörn" vid lokstallet i Storlien.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Kc1 301 "Kolbjörn"

Statens Järnvägar, SJ Kc1 301 "Kolbjörn"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Säter Station

Säter Station

Railway stations in Sweden

Stationen i Kullsveden.

Stationen i Kullsveden.

Stationen i Kullsveden.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab  nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

Kumla - Yxhults Järnvägs, KYJ lok 1 "Yxhult".  Loket flyttades  förmodligen 1901 till Frövifors.

Kumla - Yxhults Järnvägs, KYJ lok 1 "Yxhult". Loket flyttades förmod...

Kumla - Yxhults Järnvägs, KYJ lok 1 "Yxhult". Loket flyttades förmodligen 1901 till Frövifors.

Gamla kvarnen vid Svartån.Till höger skymtar Örebro Slott.

Gamla kvarnen vid Svartån.Till höger skymtar Örebro Slott.

Gamla kvarnen vid Svartån.Till höger skymtar Örebro Slott.

SHJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Laholm. Loket tillverkades av Nohab. Skrotades 1915.

SHJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Laholm. Loket tillverkades av Noh...

SHJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Laholm. Loket tillverkades av Nohab. Skrotades 1915.

OfotenbananLinbanan, Ofoten Norge, övre station

OfotenbananLinbanan, Ofoten Norge, övre station

OfotenbananLinbanan, Ofoten Norge, övre station

Vy vid Hertiggruvan i Malmberget

Vy vid Hertiggruvan i Malmberget

Vy vid Hertiggruvan i Malmberget

Linbanan Hunddalen-Riksgränsen

Linbanan Hunddalen-Riksgränsen

Linbanan Hunddalen-Riksgränsen

Nedre linbanestation vid Hundalen/Norddalen

Nedre linbanestation vid Hundalen/Norddalen

Nedre linbanestation vid Hundalen/Norddalen