The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

smelteverk

46 media by topicpage 1 of 1
Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slegghaugen, Sør Trøndelag,...

Smeltehytta som brant i 1953, var ny i 1888. Bildet viser den nye hytta som ble bygd i 1888. Foran smeltehytta på bildet ser vi maskinhuset der blåsemaskinen sto. Blåsemaskinen skaffet luft til konvertorene i s... More

Ruinene av smeltehytta på Røros etter brannen i juni 1888. 5 arbeidere står vakt på malmplassen.

Ruinene av smeltehytta på Røros etter brannen i juni 1888. 5 arbeidere...

I 1887 ble smeltehytta på Røros modernisert i forbindelse med innføring av ny teknologi i smelteprosessen. I juni 1888 ble smeltehytta totalskadd av brann. Allerede i november 1888 stod ei ny smeltehytte nybygd... More

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trønd...

Arbeidere ved den konverteren. Denne smelteovnen revolusjonerte smelteprosessen. Ved å tilføre smeltemassen store mengder oksygen, kunne denne ovnen produsere kopper fra skjærstein på 1 ½ time, mens det tok 1 ½... More

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-...

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør...

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

Smeltehytta og Malmplassen på Røros sett fra kjerketårnet

Smeltehytta og Malmplassen på Røros sett fra kjerketårnet

Smeltehytta og Malmplassen på Røros sett fra kjerketårnet

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta på Røros sett fra Malmplassen, Sør Trøndelag, Norge
Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Detalj av raffineringsovn i Smeltehytta, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta på Røros sett fra sør fra Slagghaugen, med Sleggbrua, Kølbrua, maskinhuset og elveforbygninga mot Hitterelva.
Røros bergstad sett fra sør. Øren møllebruk i forkant, slegghaugen med sleggbanen i bakgrunnen sentralt i bildet. Skansen til høyre i bakgrunnen.

Røros bergstad sett fra sør. Øren møllebruk i forkant, slegghaugen med...

I bakgrunnen sees slagghaugen med slaggbanen. Til venstre for slaggbanen sees Kølhuset, som sto til 1920. Foran i bildet kan vannrenna som fraktet vann til stamphuset skimtes. Bygget som ligger til høyre i bild... More

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjerka sentralt i bildet.

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjer...

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjerka sentralt i bildet.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smelteovnen, med brille, tapperenne og sleggpotter.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smel...

Smelteovn, Water-jacket, i øvre del av smeltehytta. Dette var en såkalt skjærsteinsovn. Rett foran ovnen står forherden (brilla), hvor smeltegodset rant ned og skilte seg i skjærstein og slagg. Midt i bildet se... More

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Rør...

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen.

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Rør...

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen.

Oversikt over Malmplassen på Røros med Smeltehytta, røsthus og omkringliggende bebyggelse. I forgrunnen deler av bebyggelsen på nedre del av Haugan. I bakgrunnen sleggbanen, Slegghaugen og hagaer med løer. Bildet tatt fra kirketårnet.

Oversikt over Malmplassen på Røros med Smeltehytta, røsthus og omkring...

Oversikt over Malmplassen på Røros med Smeltehytta, røsthus og omkringliggende bebyggelse. I forgrunnen deler av bebyggelsen på nedre del av Haugan. I bakgrunnen sleggbanen, Slegghaugen og hagaer med løer. Bild... More

Höianger. Aluminium

Höianger. Aluminium

Håndkolorert lysbilde. Alumniumsbarrer ligger stablet under tak og på pall hos Norsk Aluminium Company A/S i Høyanger.

Smeltehytta på Røros med slagghaugene og slaggbanen i bakgrunnen., Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta på Røros med slagghaugene og slaggbanen i bakgrunnen., Sør...

Den første smeltehytta på Røros ble bygd i 1646. I smeltehytta ble malmen fra gruvene foredlet til kobber.

Kokshuset med bruforbindelse til Sintringa. Smeltehytta i bakgrunnen, Malmplassen på Røros.

Kokshuset med bruforbindelse til Sintringa. Smeltehytta i bakgrunnen, ...

Kokshuset med bruforbindelse til Sintringa. Smeltehytta i bakgrunnen, Malmplassen på Røros.

Smeltehytta, hyttefossen, kølbrua og sleggbanen sett fra Sleggbrua, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta, hyttefossen, kølbrua og sleggbanen sett fra Sleggbrua, Rø...

Hyttebygninga lengst til venstre, kølbrua som fører inn i hyttebygninga og sleggbanen som fører opp på Slegghaugen.

Tre arbeidere ved Røros smeltehytte med smelteøse, Sør Trøndelag, Norge
Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

Hyttelva i flom ved Smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Hyttelva i flom ved Smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta som brant i 1953, var ny i 1888. Bildet viser den hytta som ble bygd i 1888.

Brann i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Nor...

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940

Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940, Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge
Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En mann med hest og vogn passerer over brua

Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En ...

Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En mann med hest og vogn passerer over brua

Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Nor...

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940

Ilsvika, Sør Trøndelag, Norge
Gruppebilde av de sju medlemmene i styret for Hyttearbeidernes fagforening ved Røros kobberverk, 1947
Oversikt bebyggelse i Kurantgården, på Malmplassen og Haugan. Sett fra Slegghaugene

Oversikt bebyggelse i Kurantgården, på Malmplassen og Haugan. Sett fra...

Oversikt bebyggelse i Kurantgården, på Malmplassen og Haugan. Sett fra Slegghaugene

Smeltehytta og Hyttstyggu sett fra krysset Mørkstugata/Garmagerveien på Røros

Smeltehytta og Hyttstyggu sett fra krysset Mørkstugata/Garmagerveien p...

Smeltehytta og Hyttstyggu sett fra krysset Mørkstugata/Garmagerveien på Røros

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slagghaugen

Iver Olsen - Smeltehytta på Røros sett fra Slagghaugen

Smeltehytta på Røros sett fra Slagghaugen

Hyttelva ved Øvre Malmplassen på Røros. Mælan på høyre side av elva og murhytta til venstre.

Hyttelva ved Øvre Malmplassen på Røros. Mælan på høyre side av elva og...

Hyttelva ved Øvre Malmplassen på Røros. Mælan på høyre side av elva og murhytta til venstre.

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-...

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.