The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

smelteovn

21 media by topicpage 1 of 1
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trønd...

Arbeidere ved den konverteren. Denne smelteovnen revolusjonerte smelteprosessen. Ved å tilføre smeltemassen store mengder oksygen, kunne denne ovnen produsere kopper fra skjærstein på 1 ½ time, mens det tok 1 ½... More

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-...

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør...

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Detalj av raffineringsovn i Smeltehytta, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smelteovnen, med brille, tapperenne og sleggpotter.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smel...

Smelteovn, Water-jacket, i øvre del av smeltehytta. Dette var en såkalt skjærsteinsovn. Rett foran ovnen står forherden (brilla), hvor smeltegodset rant ned og skilte seg i skjærstein og slagg. Midt i bildet se... More

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

To arbeidere i Smeltehytta: Den ene står ved slaggpottene på hyttegolvet, den andre oppe på ovnfundamentet ved Water-jacket-ovnen, vannkappovnen.

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

En arbeider ser etter tappinga av smeltegodset fra Water-jacket-ovnen, vannkappovnen, hvor slagg renner ned i slaggpotta på hyttegolvet.

Interiør fra smeltehytta på Røros. "Paasætningen Røros Hytte"., Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra smeltehytta på Røros. "Paasætningen Røros Hytte"., Sør Tr...

Tre arbeidere i Smeltehytta: på Røros. Arbeiderne står på ovnsloftet, ved påsetningen til Water-jacket-ovnen, vannkappovnen.

To konvertorovner i smeltehytta på Røros., Sør Trøndelag, Norge
Smelteovnruiner (?) med gardsbruk bakom.

Smelteovnruiner (?) med gardsbruk bakom.

Smelteovnruiner (?) med gardsbruk bakom.

Smelteovn-ruiner (?) med gardsbruk i lia bakom, S. -Trøndelag?

Smelteovn-ruiner (?) med gardsbruk i lia bakom, S. -Trøndelag?

Smelteovn-ruiner (?) med gardsbruk i lia bakom, S. -Trøndelag?

Ruinene av Eidet smeltehytte fotografert fra Øvre Kolbotn., Sør Trøndelag, Norge

Ruinene av Eidet smeltehytte fotografert fra Øvre Kolbotn., Sør Trønde...

På bildet ser vi ovnsmuren etter smelteovnene som stod i Eidet smeltehytte. Vi ser også restene etter vendrøsthytta til høyre for ovnsmuren og kaldrøsthytta rett opp for ovnsmuren

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-...

Arbeidere ved raffineringsovnen nederst i smeltehytta på Røros i 1890-åra

Interiør fra smeltehytta på Røros ca 1894, Sør Trøndelag, Norge
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.