The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sleeping

2,644 media by topicpage 1 of 27
Rustam comes to the chamber of Tahmînah, daughter of the king of Samarkand.

Rustam comes to the chamber of Tahmînah, daughter of the king of Samar...

Life of the Prophet Muhammad written at the order of the Mamluk sultan al-Mansûr 'Alâ' al-Dîn 'Alî (d. 778/1376). The work was first illustrated during the reign of the Ottoman sultan Murâd III.

Decoratieve boord van liturgisch gewaad

Decoratieve boord van liturgisch gewaad

Fragment van rode zijde met voorstelling in goud van de Opstanding van Christus met de slapende wachters. Mogelijk kerkelijk textiel.

Tree of Jesse, Israhel van Meckenem

Tree of Jesse, Israhel van Meckenem

Uit een slapende man (Jesse) groeit een boom met wijde vertakkingen. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn harp en Maria met het Christuskind (allen recht boven Jesse).

Tree of Jesse, Israhel van Meckenem

Tree of Jesse, Israhel van Meckenem

Friesvormige voorstelling van een slapende man (Jesse, uiterst links) uit wie een boom groeit in de vorm van een lange rank. Tussen de bladeren verschillende gekroonde figuren, onder wie koning David met zijn h... More

De opstanding, Israhel van Meckenem

De opstanding, Israhel van Meckenem

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een slapende en enkele geschrokken soldaten zitten eromheen. Links op de achtergrond is te zien hoe Christus zielen uit het voorgeborchte bevr... More

De opstanding, Martin Schongauer, German

De opstanding, Martin Schongauer, German

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een slapende en enkele geschrokken soldaten zitten eromheen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

Martin Schongauer - Christus op de Olijfberg, German

Martin Schongauer - Christus op de Olijfberg, German

Christus bidt geknield bij een rots. Op de voorgrond drie van zijn discipelen, slapend. Rechts op de achtergrond komen gewapende mannen aanlopen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scè... More

Martin Schongauer - Christus op de Olijfberg, German

Martin Schongauer - Christus op de Olijfberg, German

Christus bidt geknield bij een rots. Op de voorgrond drie van zijn discipelen, slapend. Rechts op de achtergrond komen gewapende mannen aanlopen. Deze prent is onderdeel van een serie ronde prenten met scènes u... More

De opstanding, Martin Schongauer, German

De opstanding, Martin Schongauer, German

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een slapende en enkele geschrokken soldaten zitten eromheen. Deze prent is onderdeel van een serie van twaalf prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

Opstanding, Monogrammist ag 15 e eeuw

Opstanding, Monogrammist ag 15 e eeuw

Christus, opgestaan uit het graf, staat vóór de geopende tombe, een engel houdt de deksel vast. Een soldaat probeert één van de andere slapende soldaten te wekken.

Laatste Avondmaal, Monogrammist ag 15 e eeuw

Laatste Avondmaal, Monogrammist ag 15 e eeuw

Christus met zijn discipelen aan tafel, Johannes slapend op zijn schoot. Judas, op de rug gezien, krijgt een stuk brood van Christus in zijn mond, in zijn linkerhand heeft hij de buidel met geld. Tweede prent u... More

Laatste Avondmaal, Monogrammist ag 15 e eeuw

Laatste Avondmaal, Monogrammist ag 15 e eeuw

Christus met zijn discipelen aan tafel, Johannes slapend op zijn schoot. Judas, op de rug gezien, krijgt een stuk brood van Christus in zijn mond, in zijn linkerhand heeft hij de buidel met geld. Tweede prent u... More

Worshipping the Christ Child, tempera

Worshipping the Christ Child, tempera

De aanbidding van het kind. Maria knielt in aanbidding bij het Christuskind dat op de grond ligt. Links zit de slapende Jozef, rechts staat Johannes de Doper als kind.

Simson en Delila, Hans Burgkmair i

Simson en Delila, Hans Burgkmair i

Delila knielt achter de slapende en dronken Simson en knipt zijn haar af. Op de grond links staan de resten van een maaltijd. De scène is gesitueerd in een landschap met bomen en een poort op de achtergrond.

De Schepping van Eva

De Schepping van Eva

Blad uit een boek. God haalt Eva uit Rib slapende Adam. Vogels en bomen op achtergrond.

Schepping van Eva, Michel Wolgemut, Germany

Schepping van Eva, Michel Wolgemut, Germany

God de Vader schept Eva. Eva verrijst uit het lichaam van een slapende Adam. De prent maakt deel uit van een album.

Albrecht Dürer - De droom van de geleerde

Albrecht Dürer - De droom van de geleerde

Een man zit slapend op een bank. Een duivel blaast in zijn oor met een blaasbalg. Venus en Cupido staan naast hem, de laatste probeert op stelten te lopen.

Slapende krijger naast een korenveld

Slapende krijger naast een korenveld

Een voorstelling van een slapende krijger naast een korenveld, terwijl zijn paard door een leeuw wordt aangevallen en steigert; boven de voorstelling is een tekst in Perzisch handschrift over vier verticale kol... More

Psyche en de slapende Amor

Psyche en de slapende Amor

Drie scènes met Amor en Psyche in één ruimte verbeeld. In het midden ligt Amor slapend op bed. Psyche zit op de rand van het bed en houdt een olielamp boven Amor. Rechts zit Psyche met de pijlenkoker van Amor. ... More

Slapende putto

Slapende putto

Slapende putto, zittend in een schelpachtige stoel tussen twee pilaren en omringd door schelpen, zeewier en koraal.

Johannes slapend in de armen van Christus (?), opgegraven te Utrecht bij het oude minderbroederklooster (fragment)

Johannes slapend in de armen van Christus (?), opgegraven te Utrecht b...

Slapende mannenfiguur waar achter een figuur die de armen beschermend om hem heen geslagen heeft, misschien Johannes en Christus. Opgegraven te Utrecht bij het oude minderbroederklooster.

Priapus vergrijpt zich aan nimf Lotis

Priapus vergrijpt zich aan nimf Lotis

De vruchtbaarheidsgod Priapus in gedaante van een herme vergrijpt zich aan de slapende nimf Lotis. Dit wordt verhinderd door Silenus met de balkende ezel. Op de voorgrond twee slapende nimfen.

Verrijzenis

Verrijzenis

Christus staat met in de linker hand een vaan op een wolk hoog boven de lege tombe, waarvoor drie slapende soldaten. Op de achtergrond figuren, een stadsmuur, de drie kruisen, engelen en cherubs in de wolken.

Heilige Familie met de jonge Johannes de Doper

Heilige Familie met de jonge Johannes de Doper

Giulio Bonasone was an Italian painter and engraver born in Bologna. He possibly studied painting under Lorenzo Sabbatini, and painted a Purgatory for the church of San Stefano, but all his paintings have been ... More

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Delila knipt het haar af van Simson slapend op haar schoot. Aantal gewapende mannen staat klaar om aan te vallen.

Engel verschijnt aan Jozef in een droom; De vlucht naar Egypte

Engel verschijnt aan Jozef in een droom; De vlucht naar Egypte

Gedrukt van twee blokken. Links: Jozef slapend en engel verschijnt aan zijn bed. Rechts: Maria met Christuskind op ezel. Jozef lopend ernaast.

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, een staf met een vaan eraan in de hand, staat tussen twee slapende soldaten.

Engel verschijnt aan Jozef in een droom; Maria zittend met een boek

Engel verschijnt aan Jozef in een droom; Maria zittend met een boek

Gedrukt van twee blokken. Links: Jozef slapend en engel verschijnt aan zijn bed. Rechts: Maria zittend met boek op schoot in kamer.

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Delila knipt het haar af van Simson slapend op haar schoot. Aantal gewapende mannen staat klaar om aan te vallen.

Albrecht Altdorfer - Simson en Delila

Albrecht Altdorfer - Simson en Delila

Delila zittend, met Simson slapend in haar schoot. Haar linkerhand op het hoofd van Simson gelegd, in haar rechterhand houdt zij een schaar vast.

Sater en een man vechten om een vrouw

Sater en een man vechten om een vrouw

Een sater heeft een slapende vrouw vastgegrepen, met zijn andere hand houdt hij een stok omhoog. Achter hem een naakte man met een opgeheven stok.

Sater en een man vechten om een vrouw

Sater en een man vechten om een vrouw

Een sater heeft een slapende vrouw vastgegrepen, met zijn andere hand houdt hij een stok omhoog. Achter hem een naakte man met een opgeheven stok.

Albrecht Altdorfer - Simson en Delila

Albrecht Altdorfer - Simson en Delila

Delila zittend, met Simson slapend in haar schoot. Haar linkerhand op het hoofd van Simson gelegd, in haar rechterhand houdt zij een schaar vast.

Albrecht Altdorfer - Droom van Paris

Albrecht Altdorfer - Droom van Paris

Paris, met een zwaard in de hand en slapend op de grond, wordt in zijn droom aangesproken door Mercurius. Om hen heen staan de godinnen Juno, Minerva en Venus met Cupido. Zij zijn door Mercurius meegebracht en ... More

Lucas van Leyden - Mohammed en de monnik Sergius

Lucas van Leyden - Mohammed en de monnik Sergius

Monnik Sergius ligt met keel doorgesneden op grond, Mohammed slapend tegen een boomstronk. Dienaar van Mohammed legt het zwaard, waarmee hij Sergius heeft vermoord, op de schoot van Mohammed. Op een los blad ee... More

Lucas van Leyden - Mohammed en de monnik Sergius

Lucas van Leyden - Mohammed en de monnik Sergius

Monnik Sergius ligt met keel doorgesneden op grond, Mohammed slapend tegen een boomstronk. Dienaar van Mohammed legt het zwaard waarmee hij Sergius heeft vermoord op de schoot van Mohammed.

Lucas Cranach the Elder, Oordeel van Paris, Lucas Cranach I

Lucas Cranach the Elder, Oordeel van Paris, Lucas Cranach I

Mercurius wekt de slapende Paris zodat hij kan beslissen welke van de drie godinnen Juno, Minerva of Venus de mooiste is. De vrouwen zijn hier niet door attributen van elkaar te onderscheiden.

Lucas Cranach the Elder, Oordeel van Paris, Lucas Cranach I

Lucas Cranach the Elder, Oordeel van Paris, Lucas Cranach I

Mercurius wekt de slapende Paris zodat hij kan beslissen welke van de drie godinnen Juno, Minerva of Venus de mooiste is. De vrouwen zijn hier niet door attributen van elkaar te onderscheiden.

Christus op de olijfberg, Lucas van Leyden

Christus op de olijfberg, Lucas van Leyden

Omlijsting weggesneden. Drie slapende apostelen en Christus biddend op de berg. Op een rots boven hem een kelk.

Opstanding, Lucas Cranach I

Opstanding, Lucas Cranach I

Christus is opgestaan uit zijn graf en staat op een steen met een kruisvaandel in zijn hand. De soldaten die het graf bewaken zitten en liggen slapend aan zijn voeten. Linksboven zijn twee schilden weergegeven ... More

Christus op de olijfberg, Lucas van Leyden

Christus op de olijfberg, Lucas van Leyden

Drie slapende apostelen en Christus biddend op de berg. Op de rots boven hem een kelk. Judas komt aanlopen met Romeinse soldaten.

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus staand naast zijn graf, een staf met een vaan in de hand, omringd door slapende soldaten. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scène... More

Slapende man en nimf achtervolgd door Amor

Slapende man en nimf achtervolgd door Amor

Slapende man met panfluit liggend tussen riet aan de voet van een boom. Een nimf wordt achtervolgd door Amor, mogelijk met fakkel.

Slapende Venus

Slapende Venus

Op de voorgrond ligt de naakte Venus te slapen. Op de achtergrond een landschap.

Opstanding, Christus verschijnt aan zijn moeder, Christus verschijnt aan Maria Magdalena, Christus in Emmaüs

Opstanding, Christus verschijnt aan zijn moeder, Christus verschijnt a...

De achtste reeks van vier scènes uit de prentserie 'De kleine Passie', hier nog onversneden met 4 afbeeldingen op 1 blad. Linksboven: Christus staand naast zijn graf, omringd door slapende soldaten. Rechtsbove... More

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een aantal slapende soldaten zit eromheen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scè... More

Slapende man en nimf achtervolgd door Amor

Slapende man en nimf achtervolgd door Amor

Slapende man met panfluit liggend tussen riet aan voet van boom. Nimf wordt achtervolgd door putto, mogelijk met fakkel.

Albrecht Altdorfer - De droom van Paris

Albrecht Altdorfer - De droom van Paris

Paris gekleed als ridder in een harnas, slapend op de grond bij een fontein. Bij hem zit Mercurius die hem in zijn droom aanspreekt. Om hen heen staan de godinnen Juno, Minerva en Venus. Een vrouw bij de fontei... More

Albrecht Altdorfer - De droom van Paris

Albrecht Altdorfer - De droom van Paris

Paris gekleed als ridder in een harnas, slapend op de grond bij een fontein. Bij hem zit Mercurius die hem in zijn droom aanspreekt. Om hen heen staan de godinnen Juno, Minerva en Venus. Een vrouw bij de fontei... More

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Een aantal slapende soldaten zit eromheen. Op versozijde gedrukte Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie',... More

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Het motto Mors Omnia Aeqvat op dit kleine prentje betekend dat in de dood iedereen gelijk is.

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Delila knipt haren af van de slapende Samson. Op de achtergrond Simson die door de Filistijnen gevangen genomen wordt.

De opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De opstanding, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus, een staf met een vaan in de hand, staat op uit zijn graf. Enkele slapende en geschrokken soldaten zitten eromheen. Deze prent is onderdeel van een serie van 16 prenten met scènes uit het Lijdensverhaal.

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Het motto Mors Omnia Aeqvat op dit kleine prentje betekend dat in de dood iedereen gelijk is.

Slapende cupido, Parmigianino. Girolamo Francesco Maria Mazzola, Italian.

Slapende cupido, Parmigianino. Girolamo Francesco Maria Mazzola, Itali...

Cupido slapend op de grond, zijn pijl en boog naast hem.

Slapende Cupido, Parmigianino. Girolamo Francesco Maria Mazzola, Italian.

Slapende Cupido, Parmigianino. Girolamo Francesco Maria Mazzola, Itali...

Cupido slapend op de grond, zijn pijl en boog naast hem.

Studieblad met vijf figuren ('De wanhopige man')

Studieblad met vijf figuren ('De wanhopige man')

Een man met de handen in het haar, een slapende naakte vrouw, een man met een drinkkan, een gezicht van een oude man, en een man met een hoed en een baard.

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Delila knipt haren af van de slapende Simson. Op de achtergrond Simson die door de Filistijnen gevangen wordt genomen.

De Opstanding van Christus

De Opstanding van Christus

Ruit, rond, van gebrandschilderd glas in de kleuren bruin, geel en rood, met voorstelling van de opstanding van Christus. In het midden (rechts van het rotsgraf) Christus met opgeheven rechterhand en in de link... More

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Delila knipt de haren van de slapende Simson.

Jaël doodt Sisera, Lucas van Leyden

Jaël doodt Sisera, Lucas van Leyden

Drie scènes uit het verhaal van Jaël. Links: Jaël geeft Sisera te drinken. Midden: Jaël doodt slapende Sisera door tentpin door zijn hoofd te slaan. Rechts: Jaël toont Berak en zijn mannen waar zij Sisera kunnen vinden.

Jaël doodt Sisera, Lucas van Leyden

Jaël doodt Sisera, Lucas van Leyden

Drie scènes uit het verhaal van Jaël. Links: Jaël geeft Sisera te drinken. Midden: Jaël doodt slapende Sisera door tentpin door zijn hoofd te slaan. Rechts: Jaël toont Berak en zijn mannen waar zij Sisera kunnen vinden.

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Simson en Delila, Lucas van Leyden

Delila knipt de haren van de slapende Simson.

Johannes de Doper predikt tot de mensen

Johannes de Doper predikt tot de mensen

Links staat Johannes de Doper, gekleed in een dierenhuid, in de wildernis tussen bomen. Aan zijn handgebaar is zichtbaar dat hij predikt tot de mannen, vrouwen en kinderen die op de grond zitten en tussen de bo... More

Lucas Cranach the Elder, Johannes de Doper predikt tot mensen

Lucas Cranach the Elder, Johannes de Doper predikt tot mensen

Links staat Johannes de Doper, gekleed in een dierenhuid, in de wildernis tussen bomen. Aan zijn handgebaar is zichtbaar dat hij predikt tot de mannen, vrouwen en kinderen die op de grond zitten en tussen de bo... More

Christus op de Olijfberg, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Christus op de Olijfberg, Jacob Cornelisz van Oostsanen

Christus biddend op de olijfberg, op de voorgrond de slapende discipelen. Uit serie van twaalf prenten, omlijsting weggesneden.

Slapende naakte vrouw en spelende kinderen

Slapende naakte vrouw en spelende kinderen

Slapende naakte vrouw met een boek, onder een boom, omgeven door spelende kinderen.

De hellevaart en de opstanding van Christus

De hellevaart en de opstanding van Christus

Gedrukt van twee blokken. Ornamentele omlijsting rond twee voorstelling. Links Christus in hel met duivel en drie mensen, rechts Christus uit graf stappend, twee tegen graftombe slapende soldaten.

Jacob Cornelisz van Oostsanen - Christus wekt de slapende discipelen

Jacob Cornelisz van Oostsanen - Christus wekt de slapende discipelen

Uit serie van 66 prenten. Proefdruk, geen tekst op verso.

Cronica Cronicarum (...), blad 2 verso

Cronica Cronicarum (...), blad 2 verso

Blad 2 verso van een wereldkroniek. Tekst in boekdruk in het Frans imet versierde initialen. Linksonder de titel: Le seco[n]d aage. Links midden een ronde voorstelling van de slapende Noach in zijn wijngaard. D... More

Doornenkroning van Christus, Lucas Cranach I

Doornenkroning van Christus, Lucas Cranach I

Soldaten hebben een doornenkroon geplaatst op het hoofd van Christus en drukken deze met stokken op zijn hoofd. Een knielende man maakt gebaren met zijn handen en steekt zijn tong uit naar Christus. Op de voorg... More

Previous

of 27

Next