PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

sled

490 media by topicpage 1 of 5
Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros

Forretningsgården til Engzelius & Søn i Bergmannsgata på Røros

Forretninga er også kalt Leigh-bua, etter den første forretningsdrivende i gården Morten Leigh, som kjøpte gården i 1806. Magnus Engzelius ble kompanjong i firmaet i 1820, og tok etter hvert over drifta.

Slede

Slede

Slede

Kjøring med hest og slede på vannfylt vei under vårflom. Tømmerstokker på hver side av veien.

Kjøring med hest og slede på vannfylt vei under vårflom. Tømmerstokker...

Kjøring med hest og slede på vannfylt vei under vårflom. Tømmerstokker på hver side av veien.

Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum

Hestekjørere og barn foran gården Reimersberget, Røros sentrum

Gården har navn etter en av de første eierne; Ole Reimers. Han satte antakelig opp hus her i 1770-åra.

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par k...

Bebyggelse langs Svenskveien på Røros, en vinter med mye snø. Et par kjører ved med hest og slede.

Reinsdyr med sleder og pulker, reinraide, under flytting.

Reinsdyr med sleder og pulker, reinraide, under flytting.

Reinsdyr med sleder og pulker, reinraide, under flytting.

Slede

Slede

Slede

Reinraide med sleder og pulker.

Reinraide med sleder og pulker.

Reinraide med sleder og pulker.

Kjøring med hest og slede på vannfylt vei under vårflom. Tømmerstokker på hver side av veien.

Kjøring med hest og slede på vannfylt vei under vårflom. Tømmerstokker...

Kjøring med hest og slede på vannfylt vei under vårflom. Tømmerstokker på hver side av veien.

Reinraide med sleder og pulker.

Reinraide med sleder og pulker.

Reinraide med sleder og pulker.

Fjellsameleir med tre barn og en mann mellom to telt. Til venstre to sleder med tomme høygrinder.Til høyre høygrinden sannsynligvis fylt med reinmose.

Fjellsameleir med tre barn og en mann mellom to telt. Til venstre to s...

Fjellsameleir med tre barn og en mann mellom to telt. Til venstre to sleder med tomme høygrinder.Til høyre høygrinden sannsynligvis fylt med reinmose.

Mørkstugata og Bergmannsgata på Røros

Mørkstugata og Bergmannsgata på Røros

Bildet tatt fra nederst i Mørkstugata og nedover Bergmannsgata. Nederst i Bergmannsgata sees vannposten midt i gata.

[Small illustration of a sled]

[Small illustration of a sled]

Illus. in: Jane Andrews, Seven little sisters (Boston : Ticknor and Fields, 1864) p. 14. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: Shelf.

"(00.015.) Renskyss. Raide." står det på glassplaten. Raide (på samisk Raido) betyr rekke av rein, rekke av kjørerein med pulker (el.sleder), bundet etter hverandre. Også rekke av kløvrein, står det i Store Norske Leksikon. En same sitter i den første sleden. De påfølgende reinsdyrene er kjedet sammen med et langt tau og trekker sleder med utstyr. Det er snø og det kan se ut som om samen kjører på et islagt vann. Det er vinter og mye snø. Samen er kledd i samelue og pesk eller kofte. Vi kan se til sammen 8 reinsdyr i følget.

"(00.015.) Renskyss. Raide." står det på glassplaten. Raide (på samisk...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

"51. Raide". "(00.015.) Renskyss. Raide." står det på glassplaten. Raide (på samisk Raido) betyr rekke av rein, rekke av kjærerein med pulker (el.sleder), bundet etter hverandre. Også rekke av kløvrein, står det i Store Norske Leksikon. Foran går det en same kledd i pesk (reinsdyrpels) med lue og leder flokken i riktig retning. Reinsdyrene er kjedet sammen med tau og drar på sleder med utstyr og proviant til neste leirplass. Det er mye snø i området og landskapet er flatt som på vidda.

"51. Raide". "(00.015.) Renskyss. Raide." står det på glassplaten. Rai...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

"No.432. Fin... ...oter Karen Var.." står det på glassnegativet. Teksten er litt utydelig, etternavnet kan være Vare eller Vara, Nare eller Van. Fin kan bety Finn, som nordmenn kalte samer på den tiden - eller det kan henspeile på Finnmark (Finmark).Portrett av samisk kvinne, Karen V. eller N. ...sittende i slede med kjørerein. Vinterføre og sol. Karen er kledd i skinnlue, samisk pesk og vintersjal. Hun har reinsdyr skaller på beina. Sleden er trukket av en kjørerein i vinterpels. Reinen har bare et horn, det andre er felt. Bildet er håndkolorert av Schrøder.

"No.432. Fin... ...oter Karen Var.." står det på glassnegativet. Tekst...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

SLEDE på Moelven Brug. Anderskværn.

SLEDE på Moelven Brug. Anderskværn.

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

"N.479.) Bala iesso eller iesto i Kautokeino" står det på glassplaten. Samisk boplass. Husene er reist i tømmer med torvtak. Rundt boplassen er det reist en skigard av trestammer. Huset i midten ser ut til å være bolig, men til høyre i bildet kan man også se det som ligner på en torvgamme. Foran bolighuset et par uthus. Hovedhuset har pipe på taket. Mellom bolig og uthus ser man også at det er reisverk med gjenstander som henger under et provisorisk tak, med matforråd eller høy. Det henger skinn eller kjøtt til tørk og i bakgrunnen er det også reist en stor samling av bjørkestammer opp mot hverandre. En slede og en pulk er parkert både foran og bak reisverket. Til venstre i bildet sees to samer og reinsdyr, samt en hund - og flere sleder står parkert i nærheten av samlingen med bjørkestammer.

"N.479.) Bala iesso eller iesto i Kautokeino" står det på glassplaten....

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

"Flytting i Karasjok" står det på glassplaten. Reindriftssamer flytter reinen til nye beiteområder. Samene har sameluer fra Karasjok og flere er kledd i pesk. Reinen trekker sleder med ustyr og det er snø på bakken med noen bare flekker, så det kan antas at dette er vårflytting på vei til sommerbeite. Vidda strekker seg utover både foran og bak reinflokken.

"Flytting i Karasjok" står det på glassplaten. Reindriftssamer flytter...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

"N.328.) Telt på vidda. G4." står det på glassplaten. På bildet ser vi et telt og mange pulker og sleder parkert rundt teltet. Pulkene er fullastet med reinsdyrskinn. Et par reinsdyr går rundt og beiter foran teltet. Det er snø på marken og vidda brer seg utover mot horisonten bak teltet.

"N.328.) Telt på vidda. G4." står det på glassplaten. På bildet ser vi...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

"507b) Reisende samer" står det på glassplaten. En samisk mann med Kautokeino-lue (?) og pesk står og holder tre kjørerein med flere sleder bak. En kvinne i pesk og samisk lue står litt lenger til høyre og holder en kjørerein med slede i et tau. Det er vinter og landskapet er dekket av snø. I bakgrunnen sees et høydedrag dekket med småskog. Bildet er håndkolorert for å gjenskape vinterhimmel i rosa, gult og blått. Det kan se ut til at følget er fotografert på en frosset elv eller innsjø.

"507b) Reisende samer" står det på glassplaten. En samisk mann med Kau...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

KOLONIALBUTIKK, LANDHANDLERI I ARNEBERG ble startet i 1872 av Lars Johannesen Arneberg. Gutt med hest og slede kjører tømmer.

KOLONIALBUTIKK, LANDHANDLERI I ARNEBERG ble startet i 1872 av Lars Joh...

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

Tømmerhogst ved Puoledaibala på fjellvidda nord i Finland. Folk og reinsdyr ute blant sleder og pulker ved to tømmerbygninger, med en brønn i bakgrunnen.

Tømmerhogst ved Puoledaibala på fjellvidda nord i Finland. Folk og rei...

Tømmerhogst ved Puoledaibala på fjellvidda nord i Finland. Folk og reinsdyr ute blant sleder og pulker ved to tømmerbygninger, med en brønn i bakgrunnen.

Samer i pesk foran teltet sitt. Det ligger to sleder eller pulker ved inngangen.

Samer i pesk foran teltet sitt. Det ligger to sleder eller pulker ved ...

Samer i pesk foran teltet sitt. Det ligger to sleder eller pulker ved inngangen.

Hoylass på slede

Hoylass på slede

Hoylass på slede

Hesten Trygg med Oluf Danielsen og Otto Sinnerud i slede i Torggata i Hamar. Hamar Sportsforretning i bakgrunnen.

Hesten Trygg med Oluf Danielsen og Otto Sinnerud i slede i Torggata i ...

Hesten Trygg med Oluf Danielsen og Otto Sinnerud i slede i Torggata i Hamar. Hamar Sportsforretning i bakgrunnen.

Hesten Trygg med Oluf Danielsen i slede i Torggata, foran Hamar Sportsforretning og Johs Lie Skrædder. Hamar.

Hesten Trygg med Oluf Danielsen i slede i Torggata, foran Hamar Sports...

Hesten Trygg med Oluf Danielsen i slede i Torggata, foran Hamar Sportsforretning og Johs Lie Skrædder. Hamar.

Smithsonian Exhibit at the 1888 Cincinnati, Ohio, Exposition

Smithsonian Exhibit at the 1888 Cincinnati, Ohio, Exposition

Description: The Smithsonian Institution Exhibit at the 1888 Centennial Exposition of the Ohio Valley and Central States in Cincinnati, Ohio. The sign on the long, low exhibit case in the middle of the photogra... More

F. V. FORFATTER SEVERIN LIEBLEIN OG OLE LØKEN I SLEDE, ULVESKINNSPELSER, ski. LØKEN GARD, RUDSHØGDA i Ringsaker.

F. V. FORFATTER SEVERIN LIEBLEIN OG OLE LØKEN I SLEDE, ULVESKINNSPELSE...

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

LØKEN ØSTRE på Rudshøgda i Ringsaker, GRUPPE 7 UKJENTE SITTER PÅ SLEDE ved nord-verandaen på hovedhuset, NR. 3 F. V. MIMMI LØKEN.

LØKEN ØSTRE på Rudshøgda i Ringsaker, GRUPPE 7 UKJENTE SITTER PÅ SLEDE...

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

Ukjent mann trekker en slede.

Ukjent mann trekker en slede.

Glassplatesamling (duplikatnegativer) etter fotograf Mina Skraastad, Vang, Hedmark. Motiv, landskap, portretter, familie, 1890-1910. Hoveddatering 1900.

TRE MENN I ULVESKINNSPELS I SLEDE. UKJENTE, HESTEKJØRETØY.

TRE MENN I ULVESKINNSPELS I SLEDE. UKJENTE, HESTEKJØRETØY.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

HEST OG SLEDE, HESTEKJØRETØY, UKJENT STED OG PERSONER.

HEST OG SLEDE, HESTEKJØRETØY, UKJENT STED OG PERSONER.

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

En person med reinsdyr, pulker og sleder foran et stillas. Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

En person med reinsdyr, pulker og sleder foran et stillas. Sør-Varange...

En person med reinsdyr, pulker og sleder foran et stillas. Sør-Varanger, Finnmark, før 1900.

Avfotografering.
Gruppe, ni menn ute i snøen bak en hest med slede.

Avfotografering. Gruppe, ni menn ute i snøen bak en hest med slede.

Avfotografering. Gruppe, ni menn ute i snøen bak en hest med slede.

"N.32) Sogneprest Horneman. Til Kautokeino. G.7". står det på glassplaten. Sogneprest Nicolai Horneman, fotografert sittende i sleden, en same med samisk lue står foran sleden med kjørereinen. Kjørereinen har bare et horn. Bak står en same til, i pesk og en samisk kvinne står helt til venstre i bildet, med sjal over skuldrene. Horneman var rundt 1890 sogneprest og skolestyreformann i Lebesby. Her finnes et portrett av Horneman, tatt av Norges Samemisjon:http://skuvla.info/skolehist/kirkeblad18-tn.htm

"N.32) Sogneprest Horneman. Til Kautokeino. G.7". står det på glasspla...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Tre personer med kjøreklær i slede. Kusken foran med pisk.

Tre personer med kjøreklær i slede. Kusken foran med pisk.

Tre personer med kjøreklær i slede. Kusken foran med pisk.

LØKEN ØSTRE GARD, LØKENDALEN, RUDSHØGDA i Ringsaker, TO HESTER MED SLEDE, F. V. SUSI PETERS, KUNSTMALER PETERS OG MIMMI LØKEN.

LØKEN ØSTRE GARD, LØKENDALEN, RUDSHØGDA i Ringsaker, TO HESTER MED SLE...

Glass plate collection by amateur photographer Ole Løken, Veldre, Ringsaker, Hedmark. Ringsaker motif, landscape, hunting, fishing, agriculture, forestry, buildings, public life, 1890-1924. Main date 1890-1920.

"N.45) Sognepr. Horneman til fjells". står det på glassplaten. Sogneprest Nicolai Horneman, fotografert sittende i sleden, En same med samisk lue står foran sleden med kjørereinen. Horneman var rundt 1890 sogneprest og skolestyreformann i Lebesby. Her finnes et portrett av Horneman, tatt av Norges Samemisjon:http://skuvla.info/skolehist/kirkeblad18-tn.htm

"N.45) Sognepr. Horneman til fjells". står det på glassplaten. Sognepr...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Lappeleir fra Rørostraktene. Mennesker og reinsdyr med slede samlet utenfor en gamme. Fleinsmarka 1890.

Lappeleir fra Rørostraktene. Mennesker og reinsdyr med slede samlet ut...

Lappeleir fra Rørostraktene. Mennesker og reinsdyr med slede samlet utenfor en gamme. Fleinsmarka 1890.

Kvinne med ku utenfor våningshus med skifertak, ukjent sted. Slipestein, ljåer og slede(?) står opp mot husveggen. Stakittgjerde.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Kvinne med ku utenfor våningshus med skifertak, ukjent sted. Slipestei...

The series of photographs is taken by Professor of Zoology, Robert Collett (1842-1913), eldest son of P.J. and Camilla Collett.

HOLMENKOLLEN, SKIHOPPBAKKE, HOLMEKOLLRENN. Masse mennesker, hest og kjerre/slede.

HOLMENKOLLEN, SKIHOPPBAKKE, HOLMEKOLLRENN. Masse mennesker, hest og kj...

Glass plate collection by amateur photographer Kristoffer Horne, First Master, Moelv, Ringsaker. Designs from Oslo, Ringsaker, Nord Gudbrandsdalen, Søndre Gudbrandsdalen and European trips. Landscape, industry,... More

Sledetur en vinterdag

Sledetur en vinterdag

Sledetur en vinterdag

Pulker, sleder og reinsdyr ved et stillas, Sør-Varanger Finnmark, før 1900.

Pulker, sleder og reinsdyr ved et stillas, Sør-Varanger Finnmark, før ...

Pulker, sleder og reinsdyr ved et stillas, Sør-Varanger Finnmark, før 1900.

Snøvinter på Røros. Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. Hester og mannskap foran Kjørarstuggu, mannskapsbrakke og stall

Snøvinter på Røros. Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. Hester og...

Snøvinter på Røros. Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. Hester og mannskap foran Kjørarstuggu, mannskapsbrakke og stall

Seasonal Crops - Vermont

Seasonal Crops - Vermont

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Seasonal Crops - Vermont

Seasonal Crops - Vermont

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

To barn blir trukke på en slede av ei geit. Flere barn ved et lite hus. Tynset.

To barn blir trukke på en slede av ei geit. Flere barn ved et lite hus...

Glassplatesamling etter amatørfotograf Johs. Alhaug. Motiver fra Hamar og Ringsaker, Hedmark. Landskap, folkeliv, familie, gardsbruk, militærøvelse, 1900 til 1910. Hoveddatering 1904 til 1907. Fotografier også... More

To menn venter på postskipet

To menn venter på postskipet

To menn venter på postskipet

Raide. Reinsdyr med slede og pulker over vidda nær Kola, antatt 1900-10.

Raide. Reinsdyr med slede og pulker over vidda nær Kola, antatt 1900...

Raide. Reinsdyr med slede og pulker over vidda nær Kola, antatt 1900-10.

Slede av samojedisk type og tre reinsdyr. Kolahalvøya, Russland, antatt 1900-1910.

Slede av samojedisk type og tre reinsdyr. Kolahalvøya, Russland, antat...

Slede av samojedisk type og tre reinsdyr. Kolahalvøya, Russland, antatt 1900-1910.

Seasonal Crops - Vermont

Seasonal Crops - Vermont

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Gutt med hest og slede. Fjording.

Gutt med hest og slede. Fjording.

Glassplatesamling etter amatørfotograf Mikkel Sveinhaug, Ringsaker. Landskap, reportasje, jordbruk, bygninger, 1900-1940. Hoveddatering 1920-1930.

Seasonal Crops - Vermont

Seasonal Crops - Vermont

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

Seasonal Crops - Vermont

Seasonal Crops - Vermont

Photographs Relating to National Forests, Resource Management Practices, Personnel, and Cultural and Economic History

ANTON NYSVEEN KJØRER GJØDSEL MED HEST OG MØKKBRETT, SLEDE, GJØDSELSPREDNING, ØYMO GARD I MOELV.

ANTON NYSVEEN KJØRER GJØDSEL MED HEST OG MØKKBRETT, SLEDE, GJØDSELSPRE...

Glassplatesamling etter amatørfotograf Mikkel Sveinhaug, Ringsaker. Landskap, reportasje, jordbruk, bygninger, 1900-1940. Hoveddatering 1920-1930.

Hest med slede foran Nes Klokkergård. Ved tømmene er Bernt Larsen Slåttlandet (1862-1934). Bak er Harald og Gudbrand Heggenhaugen. Tingnes.

Hest med slede foran Nes Klokkergård. Ved tømmene er Bernt Larsen Slåt...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Hunder stasjon i Gudbrandsdalen. Et tog på perongen. Hest med slede.

Hunder stasjon i Gudbrandsdalen. Et tog på perongen. Hest med slede.

Glassplatesamling etter amatørfotograf Johs. Alhaug. Motiver fra Hamar og Ringsaker, Hedmark. Landskap, folkeliv, familie, gardsbruk, militærøvelse, 1900 til 1910. Hoveddatering 1904 til 1907. Fotografier også... More

To menn med hest og slede. Andreas Heramb til høyre.

To menn med hest og slede. Andreas Heramb til høyre.

Glass plate collection by amateur photographer Kristian Heramb, Ringsaker, Hedmark. Landscapes, portraits, people and family. Adopted 1900-1930.

Oversikt Brøttum sentrum sett fra Alm øvre. Hest med slede i forgrunnen. Hovedvegen gikk gjennom låven på Mæhlum. Vinter.

Oversikt Brøttum sentrum sett fra Alm øvre. Hest med slede i forgrunne...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

To menn med hest og slede. Andreas Heramb er kusk.

To menn med hest og slede. Andreas Heramb er kusk.

Glass plate collection by amateur photographer Kristian Heramb, Ringsaker, Hedmark. Landscapes, portraits, people and family. Adopted 1900-1930.

[Lorin Wright pulling his daughter Leontine, age three, on a sled]

[Lorin Wright pulling his daughter Leontine, age three, on a sled]

Title based on: Wilbur & Orville Wright, pictorial materials: a documentary guide / Arthur G. Renstrom. Washington: Library of Congress, 1982, p. 158. Attributed to Wilbur and/or Orville Wright. Reference copy ... More

[Milton Wright, Ivonette Wright, and Leontine Wright seated on sled]

[Milton Wright, Ivonette Wright, and Leontine Wright seated on sled]

Title from: Wilbur & Orville Wright, pictorial materials: a documentary guide / Arthur G. Renstrom. Washington: Library of Congress, 1982, p. 158. Attributed to Wilbur and/or Orville Wright. Reference copy in L... More

[Milton Wright, Ivonette Wright, and Leontine Wright seated on sled]

[Milton Wright, Ivonette Wright, and Leontine Wright seated on sled]

Title from: Wilbur & Orville Wright, pictorial materials: a documentary guide / Arthur G. Renstrom. Washington: Library of Congress, 1982, p. 158. Attributed to Wilbur and/or Orville Wright. Reference copy in L... More

Folkemengde i gårdsrommet i Finborudgården, Mørkstugata Røros. Tønner og sekker er oppbevart i gårdsrommet

Folkemengde i gårdsrommet i Finborudgården, Mørkstugata Røros. Tønner ...

Folkemengde i gårdsrommet i Finborudgården, Mørkstugata Røros. Tønner og sekker er oppbevart i gårdsrommet

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG O...

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG O...

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN T...

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG O...

TRAVLØP PÅ MJØSISEN, HESTER, KUSKER, SLEDE, PISK. 2-3-1902. HAMAR OG OMEGN TRAVSELSKAP ARRANGERTE HVERT ÅR TRAVLØP PÅ MJØSA FØRSTE SØNDAG I MARS.

Tilstelning, i 1902, på Norsk Folkemuseum.Kvinne og mann i drakter, mannen sittende i en spiss-slede.

Tilstelning, i 1902, på Norsk Folkemuseum.Kvinne og mann i drakter, m...

Tilstelning, i 1902, på Norsk Folkemuseum.Kvinne og mann i drakter, mannen sittende i en spiss-slede.

Skoltesamisk befolkning samlet i anledning karneval og faste. Mange folk og kjørerein med pulker og sleder samlet på isen av det som ble kalt Notjavre, og som vi tror er dagens Nuettjaur

Skoltesamisk befolkning samlet i anledning karneval og faste. Mange fo...

Skoltesamisk befolkning samlet i anledning karneval og faste. Mange folk og kjørerein med pulker og sleder samlet på isen av det som ble kalt Notjavre, og som vi tror er dagens Nuettjaur

Gruppeportrett av fru Karoline Ohlsen og to kvinner. Karoline sitter til høyre i bildet. Bildet er tatt på Nyborg i Nesseby. Nyborg Handelssted ble grunnlagt av Bergitte og Andreas Brodtkorb. Handelsstedet Nesseby ble bebygd omkring 1850 og hadde et stort våningshus som var oppført av byggmester Sveve som også bygde kirken i Nesseby og kirke og rådhus i Vadsø. I 1865 ble Nyborg overtatt av datter av Bergitte og Andreas Brodtkorb. Jensine Freddrikke Johanne Brodtkorb og hennes mann Otto Andreas Pleym jr. som solgte brennevin og hadde store salg på Varangermarkedet i Karlebotn. I folketellingen av 1875 bodde det 13 personer i Nyborg. I 1880 ble virksomheten i Nyborg endret til firmanavnet Brødrene Pleym. Nyborg var viden kjent for sin gjestfrihet på denne tiden og det kom gjester fra Vardø, Vadsø, Nesseby og Tana (nå Tana-Polmak) med sleder til Nyborg ved jul- og påsketider. Så var det dagen lang festeligheter med spill, dans, komedie show og mer. I en gammel bok skrevet av Nils A. Ytreberg, "Handelssteder i Finnmark" - kan man se bilder som viser et hageselskap med krokettspill (side 272) fotografert hos Pleym, Nyborg. Her finnes det også et familiebilde av familien Otto Pleym senior, tatt på trappen til Nyborg.

Gruppeportrett av fru Karoline Ohlsen og to kvinner. Karoline sitter t...

Gruppeportrett av fru Karoline Ohlsen og to kvinner. Karoline sitter til høyre i bildet. Bildet er tatt på Nyborg i Nesseby. Nyborg Handelssted ble grunnlagt av Bergitte og Andreas Brodtkorb. Handelsstedet Ness... More

Gruppebilde av 7 kvinner og menn rundt et bord i en dagligstue. Fra venstre Karoline Ohlsen og videre hennes mann, handelsmann Karl Oluf Ohlsen som opprinnelig kom fra Namdalen. På bordet står det glass med vin. Fru Karoline hadde svenske foreldre (Lindberg). Paret hadde forretning i Nyborg, Nesseby. Nyborg Handelssted ble grunnlagt av Bergitte og Andreas Brodtkorb. Handelsstedet Nesseby ble bebygd omkring 1850 og hadde et stort våningshus som var oppført av byggmester Sveve som også bygde kirken i Nesseby og kirke og rådhus i Vadsø. I 1865 ble Nyborg overtatt av datter av Bergitte og Andreas Brodtkorb. Jensine Freddrikke Johanne Brodtkorb og hennes mann Otto Andreas Pleym jr. som solgte brennevin og hadde store salg på Varangermarkedet i Karlebotn. I folketellingen av 1875 bodde det 13 personer i Nyborg. I 1880 ble virksomheten i Nyborg endret til firmanavnet Brødrene Pleym. Nyborg var viden kjent for sin gjestfrihet på denne tiden og det kom gjester fra Vardø, Vadsø, Nesseby og Tana (nå Tana-Polmak) med sleder til Nyborg ved jul- og påsketider. Så var det dagen lang festeligheter med spill, dans, komedie show og mer. I en gammel bok skrevet av Nils A. Ytreberg, "Handelssteder i Finnmark" - kan man se bilder som viser et hageselskap med krokettspill (side 272) fotografert hos Pleym, Nyborg. Her finnes det også et familiebilde av familien Otto Pleym senior, tatt på trappen til Nyborg.

Gruppebilde av 7 kvinner og menn rundt et bord i en dagligstue. Fra v...

Gruppebilde av 7 kvinner og menn rundt et bord i en dagligstue. Fra venstre Karoline Ohlsen og videre hennes mann, handelsmann Karl Oluf Ohlsen som opprinnelig kom fra Namdalen. På bordet står det glass med vi... More

Parti fra Kjerkgata på Røros, vinterstid

Parti fra Kjerkgata på Røros, vinterstid

Bilde fra Kjerkgata på Røros

Postkort av Ringsaker Kirke. To hester med sluffe, slede i forgrunnen.

Postkort av Ringsaker Kirke. To hester med sluffe, slede i forgrunnen.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Malmkjører med hest og slede i Bergmannsgata på Røros

Malmkjører med hest og slede i Bergmannsgata på Røros

Tekst på skiltet over døra: "Iv. Olsen Fotografisk atelier". I dette huset startet fototgraf Iver Olsen sin fotografiske forretning i 1868. Sønnen Ole Iversen Buck tok over forretninga bare 17 år gammel da fare... More

Hest med slede på hovedvegen mot Ringsaker kirke. Stabbesteiner.

Hest med slede på hovedvegen mot Ringsaker kirke. Stabbesteiner.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

hest, slede, vinter,

hest, slede, vinter,

hest, slede, vinter,

Hest og slede med brødkasse, Johs O. Johannessens Bakeri, Strandgata 15. Kjørekaren Martin med hesten Blakken.

Hest og slede med brødkasse, Johs O. Johannessens Bakeri, Strandgata 1...

An image archive for the old Hamar municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The motifs include e... More

Gutt med hest og slede i Åsmarka, Ringsaker.

Gutt med hest og slede i Åsmarka, Ringsaker.

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Tynsetbilde. "Tönset 06 (Strandli run. )"

Tynsetbilde. "Tönset 06 (Strandli run. )"

Tynsetbilde. "Tönset 06 (Strandli run. )"

Aking. Hest og slede.

Aking. Hest og slede.

Aking. Hest og slede.

En hest(Tommeliten) med sitt herskap. To barn sitter bak på sleden. En dame ved siden av. Det er snø på bakken.

En hest(Tommeliten) med sitt herskap. To barn sitter bak på sleden. En...

En hest(Tommeliten) med sitt herskap. To barn sitter bak på sleden. En dame ved siden av. Det er snø på bakken.

Vedhogst. To uklare skikkelser jobber med tømmer.

Vedhogst. To uklare skikkelser jobber med tømmer.

Vedhogst. To uklare skikkelser jobber med tømmer.

Eksteriør, hovedbygningen på Dobloug vestre, Doglo, Furnes. Stakittgjerde, slede, vinter.

Eksteriør, hovedbygningen på Dobloug vestre, Doglo, Furnes. Stakittgje...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Reinraid.

Reinraid.

Reinraid.

Skolteby i Russland 13.02.1908.

Skolteby i Russland 13.02.1908.

Skolteby i Russland 13.02.1908.

Tømmerkoie, rein og sleder, en liten gutt drar en pulk, øvre skolteby, Pechenga, 15.02.1908

Tømmerkoie, rein og sleder, en liten gutt drar en pulk, øvre skolteby,...

Tømmerkoie, rein og sleder, en liten gutt drar en pulk, øvre skolteby, Pechenga, 15.02.1908

Dette bildet er tatt foran Anton Hesengets hus på Langvasseid i 1908. Kjørerein var en nødvendighet når man skulle ferdes i distriktet vinterstid. Både menigmann og offentlige personer benyttet rein og slede eller pulk, og alle brukte ytterklær sydd av reinskinn

Dette bildet er tatt foran Anton Hesengets hus på Langvasseid i 1908. ...

Dette bildet er tatt foran Anton Hesengets hus på Langvasseid i 1908. Kjørerein var en nødvendighet når man skulle ferdes i distriktet vinterstid. Både menigmann og offentlige personer benyttet rein og slede el... More

Fra Songli. Skitur med hest og slede. Matty Christiansen ved hesten.

Fra Songli. Skitur med hest og slede. Matty Christiansen ved hesten.

Fra Songli. Skitur med hest og slede. Matty Christiansen ved hesten.

Reinraid og hesteskyss over Førstevannet Kirkenes 12.01.1908.

Reinraid og hesteskyss over Førstevannet Kirkenes 12.01.1908.

Reinraid og hesteskyss over Førstevannet Kirkenes 12.01.1908.

Kristiania (før l923). 1908-1910. Vintermotiv. Akende. Spaserende. Hest og slede.

Kristiania (før l923). 1908-1910. Vintermotiv. Akende. Spaserende. Hes...

Kristiania (før l923). 1908-1910. Vintermotiv. Akende. Spaserende. Hest og slede.

Vinter. Seks personer og en hund i en hage, en med en slede.

Vinter. Seks personer og en hund i en hage, en med en slede.

Glassplatesamling etter fotograf Martin A. Finborud. Nes, Ringsaker, Hedmark, familie, interiør, eksteriør, jordbruk, 1909-1923. Hoveddatering 1909-1912.

Vinter på Grefsheim, Nes, Hedmark. Hest og slede.

Vinter på Grefsheim, Nes, Hedmark. Hest og slede.

Glassplatesamling etter fotograf Martin A. Finborud. Nes, Ringsaker, Hedmark, familie, interiør, eksteriør, jordbruk, 1909-1923. Hoveddatering 1909-1912.

En slede trukket av en okse. To ukjente menn.

En slede trukket av en okse. To ukjente menn.

Glassplatesamling etter fotograf Martin A. Finborud. Nes, Ringsaker, Hedmark, familie, interiør, eksteriør, jordbruk, 1909-1923. Hoveddatering 1909-1912.