The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

skovde

1,160 media by topicpage 1 of 12
John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bit er fast -- fader rusthållare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bit er fast -- fader rusthållare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åker skjuts med en sådan piska.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åke... More

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862-1868 Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862... More

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu. von Essen.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu... More

Rallarlag på linjen Stenstorp - Skövde. Järnvägsport vid Regumatorp.

Rallarlag på linjen Stenstorp - Skövde. Järnvägsport vid Regumatorp.

Rallarlag på linjen Stenstorp - Skövde. Järnvägsport vid Regumatorp.

Skövde station. Träsnitt. Västergötland Sverige
Aktiebolaget Gullhögens Bruk. Försäljningschefen.

Aktiebolaget Gullhögens Bruk. Försäljningschefen.

Aktiebolaget Gullhögens Bruk. Försäljningschefen.

Väring station., Västra Götaland, Sverige
Stationen i Väring., Västra Götaland, Sverige
Aktiebolaget Gullhögens Bruk. Disponenten.

Aktiebolaget Gullhögens Bruk. Disponenten.

Aktiebolaget Gullhögens Bruk. Disponenten.

Porträtt av Adolf Emanuel Gillner, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Adolf Emanuel Gillner, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Stationen i Väring. Det första stationshuset uppfördes 1859.

Stationen i Väring. Det första stationshuset uppfördes 1859.

Stationen i Väring. Det första stationshuset uppfördes 1859.

Porträtt av Carl Otto Övergaard, officer vid Skaraborgs regemente I 9.Se även bild AMA.0002185 och AMA.0009627.

Porträtt av Carl Otto Övergaard, officer vid Skaraborgs regemente I 9....

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Wäring station. 1860-talet

Wäring station. 1860-talet

Wäring station. 1860-talet

Porträtt av Theodor (Thore) Wilhelm Grönvall, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Theodor (Thore) Wilhelm Grönvall, underlöjtnant vid Västgö...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Återkomst. Goddag, Rusthållare! Välkommen hem! Fick du bra smörj?

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Återkomst. Goddag, Rusthållare! Välkommen hem! Fick du bra smörj?

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg - Konstnär. Sam - Officer, fältjägare. En rekryts första färd till mötet. "Aj! aj! aj! Rusthållare! Mota, mota"! "Ha! Ha! Ha! Ha! Lycklig resa"!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg - Konstnär. Sam - Officer, fältjägare. En rekryts första färd till mötet. "Aj! aj! aj! Rusthållare!... More

Skövde station. Västergötland Sverige
Stationen togs i bruk 1859

Stationen togs i bruk 1859

Railway stations in Sweden

Skövde station. Västergötland Sverige
Skövde Järnvägsstation och skövde gamla hotell sedda från Vattenkuranstaltens gård år 1872.

Skövde Järnvägsstation och skövde gamla hotell sedda från Vattenkurans...

Skövde Järnvägsstation och skövde gamla hotell sedda från Vattenkuranstaltens gård år 1872.

Porträtt av Knut Alfred af Klinteberg, kapten vid Smålands grenadjärbataljon.Se även bild AMA.0006207, AMA.0009367 och AMA.0021798.

Porträtt av Knut Alfred af Klinteberg, kapten vid Smålands grenadjärba...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, kapten vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0008117.

Porträtt av Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, kapten vid Södermanla...

Porträtt av Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, kapten vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0008117.

Skövde station Västergötland Sverige

Skövde station Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Porträtt av Fredrik Reinhold Gyllenhaal, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Fredrik Reinhold Gyllenhaal, officer vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Otto Övergaard, kapten vid Skaraborgs regemente I 9.Se även bild AMA.0002185 och AMA.0021980.

Porträtt av Carl Otto Övergaard, kapten vid Skaraborgs regemente I 9.S...

Porträtt av Carl Otto Övergaard, kapten vid Skaraborgs regemente I 9.Se även bild AMA.0002185 och AMA.0021980.

Porträtt av Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna, officer vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna, officer vid Jönköpings ...

Porträtt av Carl Gustaf Fredrik Kuylenstierna, officer vid Jönköpings regemente I 12.

Skövde station. Västergötland Sverige
Skövde Station 1878. Västergötland Sverige
Skövde station Västergötland Sverige

Skövde station Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Porträtt av Adam Gabriel Fredrik Ludvig Nordenskjöld, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.Se även AMA.0021751.

Porträtt av Adam Gabriel Fredrik Ludvig Nordenskjöld, underlöjtnant vi...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av okänd officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av okänd officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av okänd officer vid Västgöta regemente I 6.

Skövde station. Västergötland Sverige
Skövde Gjuteri och mekaniska Verkstad.

Skövde Gjuteri och mekaniska Verkstad.

Skövde Gjuteri och mekaniska Verkstad.

Skövde station. Västergötland Sverige
Miniatyrporträtt av officerare från olika regementen.

Miniatyrporträtt av officerare från olika regementen.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Mässbyggnaden vid Volontärskolan i Karlsborg.

Mässbyggnaden vid Volontärskolan i Karlsborg.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Anton Odén, löjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.

Porträtt av Carl Anton Odén, löjtnant vid Första livgrenadjärregemente...

Porträtt av Carl Anton Odén, löjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.

Skövde Station 1880. Västergötland Sverige
Station togs i bruk 1875.

Station togs i bruk 1875.

Railway stations in Sweden

Porträtt av Carl Otto von Gedda, officer vid Jönköpings regemente I 12.Se även bild AMA.0007362 och AMA.0007387.

Porträtt av Carl Otto von Gedda, officer vid Jönköpings regemente I 12...

Porträtt av Carl Otto von Gedda, officer vid Jönköpings regemente I 12.Se även bild AMA.0007362 och AMA.0007387.

Porträtt av Johan Gustaf Hjalmar Gardtman, officer vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0007430 och AMA.0009067.

Porträtt av Johan Gustaf Hjalmar Gardtman, officer vid Upplands regeme...

Porträtt av Johan Gustaf Hjalmar Gardtman, officer vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0007430 och AMA.0009067.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 1884.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 18...

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 1884.

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, överstelöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002345 och AMA.0008509.

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, överstelöjtnant vid Västmanlan...

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, överstelöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002345 och AMA.0008509.

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, överstelöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002345 och AMA.0005513.

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, överstelöjtnant vid Västmanlan...

Porträtt av Gustaf Werner von Schwerin, överstelöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002345 och AMA.0005513.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Skövde 1889-1910.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Skövde 1889-1910.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Skövde 1889-1910.

Växelströmsgenerator, konstruerad av Magnus Beckman, Söderbylund, Skövde, och byggd 1889. Brandskadad.

Växelströmsgenerator, konstruerad av Magnus Beckman, Söderbylund, Sköv...

Växelströmsgenerator, konstruerad av Magnus Beckman, Söderbylund, Skövde, och byggd 1889. Brandskadad.

Wärings station 1890-talet.

Wärings station 1890-talet.

Wärings station 1890-talet.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Wreten Station, Västra Götaland, Sverige
Enligt anteckningar på negativ "5099. Från Hotell Billingens tak, 1890. Vattenkuranstalten och Ekedal (Östermalm)." Skövde station

Enligt anteckningar på negativ "5099. Från Hotell Billingens tak, 1890...

Enligt anteckningar på negativ "5099. Från Hotell Billingens tak, 1890. Vattenkuranstalten och Ekedal (Östermalm)." Skövde station

Vretens station. (Wreten) Hjo-Stenstorps Järnväg. (HSJ).

Vretens station. (Wreten) Hjo-Stenstorps Järnväg. (HSJ).

Vretens station. (Wreten) Hjo-Stenstorps Järnväg. (HSJ).

Skövde station Västergötland Sverige

Skövde station Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Skövde Station 1890. Västergötland Sverige
Officerare och soldater från Livgardets husarer, Skövde.

Officerare och soldater från Livgardets husarer, Skövde.

Officerare och soldater från Livgardets husarer, Skövde.

Wreten station i slutet av 1800-talet.

Wreten station i slutet av 1800-talet.

Railway stations in Sweden

Igelstorp station., Västra Götaland, Sverige
Enligt anteckningar på negativ "5120. Jernvägsstationen. Foto fr. Vattenkuranstalten. 1890." . Skövde station.Loket som står bakom vagnarna är SJ O 24 FREY som slopades 1903 och bakom det godsvagn G2 11661 (Kockum 1870) ombyggd till lådvagn I1 1907. Sista vagnen i detta tågsätt har sist en konduktörskupé med broms. En BC6 eller C6b av 1864 års modell. Personvagnarna hitom dessa är från vänster C6b 509 (Kockum 1876), C7 260 (fd B LW 1864), B7 78 (LW 1866) och C6b 767 fd HMMJ C 13 (D 1873). B7 78 slopades tidigast av dessa och det var år 1891.

Enligt anteckningar på negativ "5120. Jernvägsstationen. Foto fr. Vatt...

Enligt anteckningar på negativ "5120. Jernvägsstationen. Foto fr. Vattenkuranstalten. 1890." . Skövde station.Loket som står bakom vagnarna är SJ O 24 FREY som slopades 1903 och bakom det godsvagn G2 11661 (Koc... More

Vreten station., Västra Götaland, Sverige
På bilden ser man personvagnarna Statens Järnvägar, SJ C6b 509, C7 260, C7 78 slopad 1891 och C6b 767 före dettad Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ C 13.Närmast stationshuset står ett tågsätt med loket SJ O 24 "Frey" slopat 1903, G2 11661 som blev I1 1907, ett par C7 till samt en C6b.TT

På bilden ser man personvagnarna Statens Järnvägar, SJ C6b 509, C7 260...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Wreten station, Västra Götaland, Sverige
Skövde Station 1890 Västergötland Sverige
Statens Järnvägar, SJ godsvagnar vid vattenkuranstaltenSJ G 2420 ?,

Statens Järnvägar, SJ godsvagnar vid vattenkuranstaltenSJ G 2420 ?,

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Någon gång under 1870-talets första hälft förevigade den danskättade fotografen Peder Anton Eriksén denna vy mot Ekebyborna kyrkoherdeboställe. Vackert belägen på en udde vid sjön Boren. Ursprungligen uppförd 1735 och länge ansedd som en av de "vackraste och bästa" i Aska kontrakt. Långt senare var bygganden dock i dåligt skick och 1928 byggdes ny prästgård närmare kyrkan. Året därpå skänktes den gamla prästgården till Nordiska museet för att flyttas till Skansen som prästgård till Seglora kyrka. Planen blev emellertid inte av utan huset blev kvar på ursprunglig plats och hyrdes ut. År 1989 skänkte Nordiska museet prästgården till Ask-Ekebyborna hembygdsförening. Samtidigt förklarades den som statligt byggnadsminne. Vid tiden för bilden disponerades bostället av kyrkoherde Per Dahlgren med familj. Det är honom vi ser intill rundeln till höger, rimligtvis vid sidan av maka, barn och tjänstefolk.

Någon gång under 1870-talets första hälft förevigade den danskättade f...

Någon gång under 1870-talets första hälft förevigade den danskättade fotografen Peder Anton Eriksén denna vy mot Ekebyborna kyrkoherdeboställe. Vackert belägen på en udde vid sjön Boren. Ursprungligen uppförd 1... More

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E. Grill, prins Eugen, löjtnant G W Örn, löjtnant E GE, Lewenhaupt.

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E....

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E. Grill, prins Eugen, löjtnant G W Örn, löjtnant E GE, Lewenhaupt.

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, se bild nr. 2.

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, ...

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid officersmässen på Axvall cirka 1895.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid o...

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid officersmässen på Axvall cirka 1895.För namn, se bild nr. 2.

Vänstra bilden: 4 vpl i uniform m/10, trekantshatt m/10, benläder. Högra bilden: ett stamanställt underbefäl med godkänd korpralskola i m/1895 (m/ä), ett streck på vänster ärm.

Vänstra bilden: 4 vpl i uniform m/10, trekantshatt m/10, benläder. Hög...

Vänstra bilden: 4 vpl i uniform m/10, trekantshatt m/10, benläder. Högra bilden: ett stamanställt underbefäl med godkänd korpralskola i m/1895 (m/ä), ett streck på vänster ärm.

Fröknarna Hilda och Dagmar Eriksén

Fröknarna Hilda och Dagmar Eriksén

Fröknarna Hilda och Dagmar Eriksén

Previous

of 12

Next