The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

skinnegang

13 media by topicpage 1 of 1
Henrik Julius Jordan - Gruveinngang
Henrik Julius Jordan - Industrianlegg
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1900, Sør Trønd...

Arbeidere ved den konverteren. Denne smelteovnen revolusjonerte smelteprosessen. Ved å tilføre smeltemassen store mengder oksygen, kunne denne ovnen produsere kopper fra skjærstein på 1 ½ time, mens det tok 1 ½... More

Anleggsdrift, Trondheim
Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Snøvinter på Røros. Gruvebebyggelsen ved Kongens gruve, med bremsebanen i forgrunnen

Snøvinter på Røros. Gruvebebyggelsen ved Kongens gruve, med bremsebane...

Snøvinter på Røros. Gruvebebyggelsen ved Kongens gruve, med bremsebanen i forgrunnen

Interiør fra smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge
Orkanger stasjon, Sør Trøndelag, Norge
Sunnan jernbanestasjon., Trondheim

Sunnan jernbanestasjon., Trondheim

Sunnan jernbanestasjon.

Gruppe menn arbeider med bygging av Framnesbrua. transportvogner på skinner, Veldre, Ringsaker.

Gruppe menn arbeider med bygging av Framnesbrua. transportvogner på sk...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Skinnegang til vogner som fraktet stein til kalkovn på Fagervik kalkbrenneri, Helgøya. Midtre ovn. Nils Ellingsen og Rigmor Solheim står i skinnegangen.

Skinnegang til vogner som fraktet stein til kalkovn på Fagervik kalkbr...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trøndelag, Norge

Interiør med konvertorovn fra smeltehytta på Røros ca. 1894, Sør Trønd...

Arbeidere og ingeniører oppstilt ved den første konverteren som Røros Kobberverk anskaffet i 1887. Andreas Holmsen er nr. 2 fra høyre.